Resimli Çocuk Kitapları 2021 Final Deneme-2

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Final Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi temel ruhsal ihtiyaçlardan değildir?

NOT: Temel ruhsal ihtiyaçlar 7 tanedir:
1. Güven ihtiyacı
2. Sevme ve sevilme ihtiyacı
3. Bir grubun üyesi olma ihtiyacı
4. Başarma ihtiyacı
5. Değişiklik ihtiyacı
6. Öğrenme ihtiyacı
7. Estetik ihtiyacı

#2. ”Tekerlemeler........ başlangıcında kullanılabilir.” Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#4. Aşağıdaki pazen tahta kartı ve figürler kullanarak kitap okuma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının içerik özellikleri ile ilgili yanlıştır?

#6. Aşağıdaki sorulardan hangisi resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorulardan bir tanesi değildir?

NOT: Resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorular:
● Temalar orijinal mi?
● Temalar açık ve canlı olarak verilmiş mi?
● Temalar çocukların deneyimleri ile ilgili mi?
● Temaların çocukların deneyimlerini genişletecek gücü var mı?
● Fikirler, çocuklar tarafından hemen algılanabiliyor mu?
● Fikirler resimlerle süslenmiş mi?
● İçerik cazip ve çocuğa uygun mu?

#7. Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitaplarında genellikle olması gereken ciltleme tekniğidir?

#8. Aşağıdaki küçük boyutlu kitaplarla alakalı bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdaki resimli öykü kitaplarının sahip olması gereken fiziksel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#11. ”Edebi masalların konuları genellikle gerçek........ olaylar....... dışı yerlerde geçer.” Yukaardaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

NOT: Edebi masalları ise; yazarların hayal güçlerine dayanarak yazdıkları ve halk masallarına göre daha çok edebi değerler taşıyan masallardır. Genellikle edebi masalların konuları gerçek dışıdır ve olaylar gerçek dışı yerlerde gerçekleşir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi çocukları kitap okumaya dahil etmek için sorulan soru çeşidinden biri değildir?

NOT: Çocukları kitap okumaya teşvik etmek için de bu modelde kullanılan soru türleri mevcuttur.
Bu sorular da CROWD ile kodlanmaktadır.
● Tamamlama soruları (completion)
● Bellek (hatırlama) soruları (recall)
● Açık uçlu sorular (open ended)
● Neden-niçin soruları (Wh soruları)
● Yorum soruları (distancing)

#13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi çizgi romanların özelliklerinden biri değildir?

#15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#16. Aşağıda karakter ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#17. I. Vücudumuz II. Hayvanlar III. Arabalar IV. Ünlü kişiler Yukarıdakilerden hangisi küçük yaş grubuna ait kitapların konusu olabilir?

#18. I. Irkçılık II. Cinsiyetçilik III. Arkadaşlık IV. Zorbalık Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri resimli çocuk kitaplarında işlenebilecek zor konulardan biridir?

#19. ” Tekerlemeler de....... tekrarı ile....... gelişimi desteklenir.” Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#20. “Zaman genellikle sınırsızdır “ifadesi aşağıdakilerden hangisindedir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Final Deneme-2

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Final Deneme-2

Auzef Resimli Çocuk Kitapları
telegram çocuk gelişimi

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: