Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme Deneme

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme Deneme

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#2. Resimlendirmede çizerin kullandığı sınır nedir?

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ipli kuklalar ile ilgili yanlıştır?

NOT: İpli kuklalar, vücut parçalarının iplerle ya da misina gibi dayanaklı bir malzeme ile bağlanıp hareket ettirildiği kuklalardır. İpler yukarıda kontrol çubuklarına bağlıdır ve bu çubuk aracılığıyla kişi kontrol edebilir. Tahta, yün bebek ya da dolgu oyuncaklarla kukla kısımları yapılabilir. Bu tür kuklaların hareket kontrolü çocuklar için zordur. İleriki yaşlarda kullanılabilir.

#5. "Elektronik kitaplar çocukların ............. ve ............. duyularına yöneliktir." Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#6. "Okulöncesi dönem çocukları için hazırlanmış elektronik kitaplar; .......... resimli, ......... yazılı olmalıdır." Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitaplarında ebada göre uygun olan puntodur?

#8. I. Sayfalar aralıklı satırlardan oluşmalıdır. II. Sayfa kenarlarında boşluklar bulunmalıdır. III. Sayfalarda resim-yazı uyumu sağlanması önemlidir. IV. Metin ve alakalı resimler ayrı sayfalarda olmalıdır. Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının resimlendirme özellikleri ile ilgili yanlıştır?

#10. Aşağıdaki kağıt ve kapak ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

#11. 5 yaş çocuğu aşağıdakilerden hangisini öğrenmez?

#12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öykü kartları kullanılarak yapılan öykü anlatımı ile ilgili yanlıştır?

#13. "Şiir, bir konu veya ........... üzerine kurulmuştur." Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi değişiklik ihtiyacının en önemli parçalarından birisidir?

#15. "Çocuklar ....... yaşından sonra vezinsiz şiirden hoşlanır." Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#16. "Şiir zevki .......... ile başlar." Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#17. Aşağıdaki ABC kitapları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitaplarının çocukta geliştirmeyi amaçladığı sosyal duygusal gelişim göstergelerinden biri değildir?

NOT: Temel ruhsal ihtiyaçlar 7 tanedir:
1. Güven ihtiyacı
2. Sevme ve sevilme ihtiyacı
3. Bir grubun üyesi olma ihtiyacı
4. Başarma ihtiyacı
5. Değişiklik ihtiyacı
6. Öğrenme ihtiyacı
7. Estetik ihtiyacı

#20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 4-6 yaş grubu çocuklar için yanlıştır?

#21. I. Animasyonlar II. Ses efektleri III. Tekerlemeler IV. Bulmacalar Elektronik kitaplar yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini içerir?

NOT: Elektronik kitaplarda çocukların ilgilerini çekebilecek sesler, tekerlemeler, efektler, animasyonlar, bulmacalar gibi çocukları destekleyecek içerikleri bulunmaktadır. Bu gibi içerik ya da etkinlikleri çocukların kitaplarla etkileşimini artıracak, onların okumaya hazır bulunuşluklarını artıracaktır.

#22. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sosyal duygusal okur yazarlıklarını geliştirmede yapılacak etkinliklerden biri değildir?

NOT: Çocukların tartışmalarını, sözel dil kullanımını, sözcük dağarcığı gelişimini ve sosyal duygusal okur yazarlıklarını
geliştirmesini ve anlamasını sağlamak için yapılabilecek birçok etkinlik vardır. Bu etkinliklerden önerilen 5 tanesi; Venn şeması, açık görüş portresi, duygu bulmacaları, duygu küpleri, his çizgileri ve şekillerinden oluşur.

#23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 4-6 yaş grubu çocuklar için yanlıştır?

#24. Çocuklar kitaplarla ilk ne zaman karşılaşmalıdır?

#25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#26. I. Tekerleme II. Masal III. Efsane IV. Öykü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yazılı eserler basılmadan önce çocukların karşılaştıkları sözlü edebiyat türleridir?

#27. I. Öfke II. Coşku III. Korku IV. Mutluluk Resimlendirmede kırık ve düz çizgiler yukarıdaki duygulardan hangisini ifade eder?

NOT: Çizgiler türlerine göre anlamlar taşıyabilmektedir. Kırık ve düz çizgiler öfkeyi, coşkuyu, korkuyu, dinamik enerjiyi ifade edebilirken; kavisli çizgiler ise mutluluk ve neşeyi ifade edebilmektedir.

#28. "Fabl; ......... fikirleri, ........... halde veren kısa öyküdür." Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara öykü anlatımında kullanılan kukla türlerinden değildir?

#30. Çocuk kütüphanesinde hangi malzeme mutlaka olmalıdır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi resimli çocuk kitaplarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?

NOT: Resimli Çocuk Kitaplarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler:
1.Tema
2.Öykünün planı
3.Karakterizasyon
4.Üslup
5.Düzenleme
*Resimli çocuk kitaplarını nitelikli kılan bir diğer etken ise resimlendirilmelerdir.

#32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme Deneme

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme Deneme

Auzef Resimli Çocuk Kitapları
telegram çocuk gelişimi

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: