Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi terörle mücadelede askeri eyleme örnek olarak gösterilemez?

#2. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kapsamında değerlendirilen yeni konulardan değildir?

#3. “……………... terimi, küresel barışı tehdit eden, faaliyetleri önceden tahmin edilemeyen, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını sağlayan, komşularını ve kendi halkını tehdit eden, terörizmi destekleyen, taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ihlal eden devletler için kullanılan bir terimdir.” Boşluğa uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#4. …………………… temelinde, bir devletin başka bir devletten tehdit algılamasına karşın silahlanması ve bunu gören rakip devletin de aynı şekilde silahlanmaya gitmesi yatmaktadır

#5. Önleyici ve önalıcı saldırı arasındaki temel ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Devletler neden silahlanır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi ÖAGŞ’lerin görevleri arasında sayılmaz?

#8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünya silahlanma yarışında önde gelen ülkelerdendir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Rapoport’un terörizm sınıflandırmasına göre sömürge karşıtı dalga içerisinde değerlendirilemez?

#10. Kayıt dışı taşınır silahlar en çok kimler tarafından kullanılmaktadır?

#11. ………………bir devletin hareket becerisini veya başka devletler nezdinde nüfuza sahip olmasını ifade etmektedir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan küresel tehdit unsurlarından sayılmaz?

#13. Klasik güvenlik yaklaşımının en az önemsediği güvenlik unsuru nedir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi ÖAGŞ’lerin özelliklerinden birisi değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi sağ görüşlü terörist grupların bir özelliği değildir?

#16. …………………kendilerini nasıl tanımladıklarına bakılmaksızın askeri ve/veya güvenlik hizmetleri sağlayan özel ticari kuruluşlardır.

#17. Özel askeri ve güvenlik şirketlerini aşağıdakilerden hangi grup kullanır?

#18. Özel askeri ve güvenlik şirketleri neden tercih edilmektedir?

#19. Geleneksel güvenlik anlayışına göre tehditten korunması gereken referans objesi nedir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası güvenliğe getirilen YENİ sorun alanları arasında sayılmaz?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası güvenliğe getirilen YENİ sorun alanları arasında sayılmaz?

a) İnsan onurunu korumak
b) Doğanın korunması
c) Sınır aşan göçler
d) Ulus devletlerin egemenlik hakları
e) Her türlü yaşam formlarının korunması

Cevap : d) Ulus devletlerin egemenlik hakları

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kapsamında değerlendirilen yeni konulardan değildir?

a) Tarım arazilerinin korunması
b) Ormanların korunması
c) Nükleer saldırı
d) Taşınır küçük silahların sivillere karşı kullanılması
e) İnternet ortamında işlenen uluslararası suçlar

Cevap : c) Nükleer saldırı

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan küresel tehdit unsurlarından sayılmaz?

a) Buzulların erimesi
b) Mülteciler
c) Din temelli iç savaşlar
d) Küresel siber saldırılar
e) Seçimlerin anti-demokratik yapılması

Cevap : e) Seçimlerin anti-demokratik yapılması

Geleneksel güvenlik anlayışına göre tehditten korunması gereken referans objesi nedir?

a) Cemaatler
b) Kadınlar
c) Demokrasiler
d) Sendikalar
e) Devletler ve onların çıkarları

Cevap : e) Devletler ve onların çıkarları

Klasik güvenlik yaklaşımının en az önemsediği güvenlik unsuru nedir?

a) Bir devletin başka bir devleti tehdit etmesi
b) İki süper gücün nükleer silahlanma yarışı
c) Bir devletin kendi vatandaşının güvenliğini tehdit etmesi
d) Sınırları aşan etnik çatışmalar
e) Devletlerarası ekonomik yaptırımlar

Cevap : c) Bir devletin kendi vatandaşının güvenliğini tehdit etmesi

Uluslararası Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi Rapoport’un terörizm sınıflandırmasına göre sömürge karşıtı dalga içerisinde değerlendirilemez?

a) IRA
b) Irgun
c) Narodnaya Volya
d) EOKA
e) FLN

Cevap : c) Narodnaya Volya

Aşağıdakilerden hangisi sağ görüşlü terörist grupların bir özelliği değildir?

a) Düzen ve hiyerarşinin korunması
b) Milliyetçi fikirler
c) Eşitsizliğin doğanın bir ilkesi olarak kabul edilmesi
d) Belli bir topluma yönelik hedefler
e) Evrensel yaklaşım

Cevap : e) Evrensel yaklaşım

“……………… terimi, küresel barışı tehdit eden, faaliyetleri önceden tahmin edilemeyen, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını sağlayan, komşularını ve kendi halkını tehdit eden, terörizmi destekleyen, taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ihlal eden devletler için kullanılan bir terimdir.” Boşluğa uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Terörist devlet
b) Haydut devlet
c) Nükleer devlet
d) Bedavacı (free-rider) devlet
e) Emperyalist devlet

Cevap : b) Haydut devlet

Önleyici ve önalıcı saldırı arasındaki temel ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karşı taraftan gelecek saldırının kesinlik derecesi
b) Orantılı cevap verme zorunluluğu
c) Meşru müdafaa hakkı
d) Müzakere süreçlerine olanak tanıması
e) Gereklilik kriteri

Cevap : a) Karşı taraftan gelecek saldırının kesinlik derecesi

Aşağıdakilerden hangisi terörle mücadelede askeri eyleme örnek olarak gösterilemez?

a) Afganistan’ın işgali
b) Tamil İlam Kurtuluş Kaplanlarının ordu tarafından bastırılması
c) Hamas liderlerine yönelik operasyonlar
d) IRA ve Birleşik Krallık arasında Hayırlı Cuma Anlaşmasının imzalanması
e) Irak’ın işgali

Cevap : d) IRA ve Birleşik Krallık arasında Hayırlı Cuma Anlaşmasının imzalanması

Uluslararası Güvenlik

Kayıt dışı taşınır silahlar en çok kimler tarafından kullanılmaktadır?

a) Hükümetler
b) BM koruyucuları
c) Düzenli ordular
d) Çeteler, milisler, terör örgütleri
e) Özel Askeri ve Güvenlik Şirketleri

Cevap : d) Çeteler, milisler, terör örgütleri

………………bir devletin hareket becerisini veya başka devletler nezdinde nüfuza sahip olmasını ifade etmektedir.

a) Askeri tatbikat
b) Güç
c) Operasyon
d) İç çatışma
e) Süper güç

Cevap : b) Güç

Devletler neden silahlanır?

a) Zayıf devletleri korumak için
b) Güçler dengesindeki yerini korumak veya avantajlı duruma gelmek için
c) Komşu devlette darbe gerçekleştirmek için
d) Ekonomik olarak daha avantajlı olmak için
e) Silahlanma bir kader olduğu için

Cevap : b) Güçler dengesindeki yerini korumak veya avantajlı duruma gelmek için

…………………… temelinde, bir devletin başka bir devletten tehdit algılamasına karşın silahlanması ve bunu gören rakip devletin de aynı şekilde silahlanmaya gitmesi yatmaktadır

a) Devletlerdeki kıskançlık
b) Demokrasiye olan güvensizlik
c) Çıkar çatışması
d) İç çatışma
e) Güvenlik ikilemi

Cevap : e) Güvenlik ikilemi

Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünya silahlanma yarışında önde gelen ülkelerdendir?

a) Rusya
b) Brezilya
c) Malezya
d) Hollanda
e) Gana

Cevap : a) Rusya

Uluslararası Güvenlik

Özel askeri ve güvenlik şirketlerini aşağıdakilerden hangi grup kullanır?

a) Tüccarlar
b) Terör örgütleri
c) Makine ve sanayi imalat merkezi
d) Katolik kilisesi
e) Devlet kütüphanesi

Cevap : b) Terör örgütleri

Özel askeri ve güvenlik şirketleri neden tercih edilmektedir?

a) Polis unsurları görev kabul etmediklerinde
b) Şirketlerin bünyelerinde muharebe tecrübesine sahip olan yetkin kişileri (veteran) barındırması
c) Ulusal askerlerin darbe yanlısı olmalarından dolayı
d) Yeterli hava, kara ve deniz unsurlarının bulunmaması
e) Genç yaşta asker alımı yapılacak nüfus bulunmadığı için

Cevap : b) Şirketlerin bünyelerinde muharebe tecrübesine sahip olan yetkin kişileri (veteran) barındırması

…………………kendilerini nasıl tanımladıklarına bakılmaksızın askeri ve/veya güvenlik hizmetleri sağlayan özel ticari kuruluşlardır.
a) Başkanlık koruma
b) Adli koruma ve kollama gücü
c) Özel askeri ve güvenlik şirketleri
d) İstihbarat örgütü
e) Özel kuvvetler birliği

Cevap : c) Özel askeri ve güvenlik şirketleri

Aşağıdakilerden hangisi ÖAGŞ’lerin görevleri arasında sayılmaz?

a) Bazı konvoy ve binaların silahlı olarak korunması
b) Bazı kişilerin veya nesnelerin silahlı olarak korunması
c) Silah sistemlerinin bakımı
d) Güvenlik güçlerine tavsiye ve eğitim verilmesi
e) Uluslararası ticaretin akışının kontrol edilmesi

Cevap : e) Uluslararası ticaretin akışının kontrol edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ÖAGŞ’lerin özelliklerinden birisi değildir?

a) Kâr amacı güden birer ticari kuruluşlardır
b) Askeri danışmanlık yapar
c) Ulusal orduların yaptığı her işi yapabilirler
d) Bir devlet adına başka bir devlete savaş ilan edebilirler
e) Hissedarlarına karşı sorumludurlar

Cevap : d) Bir devlet adına başka bir devlete savaş ilan edebilirler

Uluslararası Güvenlik Vize

Uluslararası Güvenlik Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Güvenlik

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: