Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 9

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 9

#1. Yeni geliştirilen bir ağrı kesicinin baş ağrısını geçirmedeki etkisini ölçmek istediğimiz bir araştırma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#2. I. Giriş II. İçindekiler III. Araştırmanın Modeli IV. Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu V. Veri Toplama Araçları VI. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi VII. Sonuç Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri araştırmanın yöntem kısmında yer almaz?

#3. Temsil yeteneğine sahip bir örneklem aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisiyle seçilmiş olamaz?

#4. İki ayrı ölçüm arasında kuramsal olarak sonsuz parçaya bölünebilme özelliği bulunuyorsa bu değişkenin türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#5. Örnekleme biriminin tek kişi ya da aile değil bir grup olduğu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Konunun seçiliş nedenlerinin gerekçelendirilerek açıklanmasına ne ad verilir?

#7. Araştırmanın temel aşamalarını ve her aşamanın yaklaşık planlanan sürelerini haftalık ya da aylık olarak belirten takvime ne denir?

#8. Üzerinde araştırma yapılacak ana kütle, ilgilenilen değişken(ler) yönünden heterojen olduğunda, bu imkânı veren örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#9. I. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer. II. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir. III. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur. IV. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir. Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

#10. Araştırma önerisinde metin içinde verildiğinde akışı engelleyebilecek türden çizelgeler, belgeler vb. bilgilere hangi bölümde yer verilir?

#11. Örneklemin, araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, istek, düşünce ve deneyimlerine göre seçilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Medeni durum (bekar-evli-dul vb.) aşağıdaki değişken sınıflarından hangisine aittir?

#13. Değişkenlerden hangisinin bağımsız ve hangisinin bağımlı olduğuyla ilgilenmediğimiz, ancak bu değişkenlerin birlikte değiştiklerini, arttıklarını veya azaldıklarını gözlediğimiz değişkenler arasındaki ilişkiler aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

#14. Küme içinin heterojen olması (değişik özellikteki birimleri içermesi) durumunda örneklem hatası ne şekilde değişir?

#15. Tez başlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Results

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri - Ortak Ders Final Deneme Sınavı 9

Değişkenler

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 9

Değişkenlerden hangisinin bağımsız ve hangisinin bağımlı olduğuyla ilgilenmediğimiz, ancak bu değişkenlerin birlikte değiştiklerini, arttıklarını veya azaldıklarını gözlediğimiz değişkenler arasındaki ilişkiler aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a) Probabilistik ilişki
b) Regresyonel ilişki
c) Korelasyonel ilişki
d) Nedensel ilişki
e) Sonuçsal ilişki

Cevap : c) Korelasyonel ilişki

İstatistikte birlikte değişme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ölçülür?

a) Likert katsayısı
b) Regresyon katsayısı
c) Semantik farklılıklar katsayısı
d) Probability katsayısı
e) Korelasyon katsayısı

Cevap : e) Korelasyon katsayısı

I. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer.
II. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir.
III. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur.
IV. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir.
Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) Yalnız III
d) I ve IV
e) I, II ve IV

Cevap : d) I ve IV

I. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer.
II. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir.
III. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur.
IV. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir.
Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) Yalnız III
d) I ve IV
e) I, II ve IV

Cevap : b) II ve III

Yeni geliştirilen bir ağrı kesicinin baş ağrısını geçirmedeki etkisini ölçmek istediğimiz bir araştırma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ağrı kesici bağımlı değişkendir.
b) Baş ağrısı bağımsız, ağrı kesici bağımlı değişkendir.
c) Bu modelde bağımlı ve bağımsız değişken bulunmamaktadır.
d) Ağrı kesici bağımsız değişkendir.
e) Baş ağrısı bağımsız değişkendir.

Cevap : d) Ağrı kesici bağımsız değişkendir.

I. Sürekli
II. Kesikli
III. Nitel
IV. Nicel
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıfatlarına göre değişkenlerdendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I ve IV
e) III ve IV

Cevap : e) III ve IV

İki ayrı ölçüm arasında kuramsal olarak sonsuz parçaya bölünebilme özelliği bulunuyorsa bu değişkenin türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Sürekli değişken
b) Kontrol değişkeni
c) Kesikli değişken
d) Nitel değişken
e) Ara değişken

Cevap : a) Sürekli değişken

Ölçülen özellik sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabiliyorsa bu tip değişkenlere ne denir?

a) Sürekli değişken
b) Kontrol değişkeni
c) Kesikli değişken
d) Nitel değişken
e) Ara değişken

Cevap : c) Kesikli değişken

Medeni durum (bekar-evli-dul vb.) aşağıdaki değişken sınıflarından hangisine aittir?

a) Kesikli değişken – nitel değişken
b) Nicel değişken – kontrol değişkeni
c) Nitel değişken – sürekli değişken
d) Kesikli değişken – nicel değişken
e) Sürekli değişken – kontrol değişkeni

Cevap : a) Kesikli değişken – nitel değişken

Miktar yönünden değişiklik yerine tür yönünden değişiklik gösteren değişken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nicel değişken
b) Kontrol değişkeni
c) Sürekli değişken
d) Ara değişken
e) Kesikli değişken

Cevap : e) Kesikli değişken

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: