Aile Danışmanlığı 2022 Bütünleme Hatırlanan Sorular

Aile Danışmanlığı 2022 Bütünleme Hatırlanan Sorular

Aile Danışmanlığı 2022 Bütünleme Hatırlanan Sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi MRI Kısa Süreli Aile Danışmanlığının özelliklerinden değildir?

A) Değişimin gerçekleştiği ana yol oturumlar arası görevleridir.
B) Mevcut sorunları çözmeye yardımcıdır.
C) Danışman – danışan ilişkisinin kalitesi önemlidir.
D) Danışmanlıkta ailenin organizasyonunu yeniden yapılandırmak veya kişisel gelişimi kolaylaştırmak önemli hedeflerdendir.
E) Tedavide tipik olarak törapatik kısıtlama yöntemi kullanılır.

Cevap : D) Danışmanlıkta ailenin organizasyonunu yeniden yapılandırmak veya kişisel gelişimi kolaylaştırmak önemli
hedeflerdendir.

2- Aşağıdakilerden hangisi işlevsel olmayan aileleri tanımlamak için kullanılan kavramlar değildir?

A) Sınır koyma
B) Aşırı çatışma
C) Alaycı ebeveynlik
D) Etiketleme
E) Adaletsizlik

Cevap : A) Sınır koyma

3- Aşağıdakilerden hangisi bağlanma stillerinden değildir?

A) Güvenli bağlanma
B) Kaçıngan bağlanma
C) Nesnel bağlanma
D) Kaygılı bağlanma
E) Dezorganize bağlanma

Cevap : C) Nesnel bağlanma

4- Aşağıdakilerden hangisi boşanma sonrası ebeveynin iyi uyum göstermesine engel olmamakta…

A) Kısa süreli evli olma
B) Eski eşe bağlılığın çok olması
C) Genç olma
D) Boşanma öncesi iyi bir işe sahip olma
E) Boşanma kararını ortak alma

Cevap : B) Eski eşe bağlılığın çok olması

5- Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn eğitiminin teorik altyapısını oluşturan kurallardan biri değildir?

A) Hanf’ın iki aşamalı edimsel koşullanma modeli
B) Bowlby’nin bağlanma kuramı
C) Patterson’un zorlama modeli
D) Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi
E) Diana Baumrind’in ebeveynlik stilleri

Cevap : D) Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi

6- Aşağıdakilerden hangisi Aile Yaşam Döngüsü Evrelerinden psikososyal geçiş süreci ile ilgili doğrudur?

A) Evden ayrılma – Uzun süreli ilişkiler
B) Çocuklar evden ayrılması – Aile sistemine yeni dahil olan veya çıkan bireyleri kabul etmek
C) Çift olma – Dünyaya yeni gelen bebeğin aileye katılması
D) Ergen çocuklu – Aile uzun süreli ilişkiye bağlılık
E) Küçük Çocuklu Aile – Yeni rolleri kabul etmek

Cevap : B) Çocuklar evden ayrılması – Aile sistemine yeni dahil olan veya çıkan bireyleri kabul etmek

7- Aşağıda verilen aile değerlendirilmesi amaçlarındandır?

1. Ailenin problem çözme becerisi
2. Ailenin nesiller arası hiyerarşisi …
3. Aile üyelerinin duygusal gereksinimlerinin algılanması ve doyurulmasını kolaylaştırmak
4. Aile üyelerinin yaşadıkları zorlayıcı yaşam olayları, fiziksel ve ruhsal hastalıklar öğrenmek ve üyeler üzerindeki etkilerini görmek

A) 1-2
B) 1-3
C) 2-4
D) 3-4
E) 2-3

Cevap : D) 3-4

8- – Bireylerin köken ailelerinin ayrışma seviyesinde farklılık kazanması.
– Köken ailesi anlamayı değiştirmeyi hedefler.
– Soy ağacı yöntemini kullanır.
Yukarıda bahsedilen aile danışmanlığı ekolü hangisidir?

A) Nesiller arası aile danışmanlığı
B) Yapısal aile danışmanlığı
C) Öyküsel aile danışmanlığı
D) Bilişsel aile içi danışmanlığı
E) Multi sistemik aile danışmanlığı

Cevap : A) Nesiller arası aile danışmanlığı

9- Açık iletişim hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Açık iletişimde genellikle sen Dili kullanılır konuşulanlar özetlenmez ve teyit edilmez
B) Açık iletişimde dinleyici de dikkatini vermez karşı tarafın zihnini okumaya çalışır
C) İma etmek iğnelemek gibi ifadeler açık iletişim şekline aittir
D) Açık iletişim için kişinin kısa net ifadeler ve mümkün olduğu kadar ben dili kullanması gerekir.
E) Açık iletişimde anlatılmak istenen konu belirsiz, uzun ifadelerle anlatılır.

Cevap : D) Açık iletişim için kişinin kısa net ifadeler ve mümkün olduğu kadar ben dili kullanması gerekir.

10- Aşağıdakilerden hangisi Psikanalitik Aile Danışmanlığında kullanılan kapsama kavramı hakkında doğru bilgi verir?

A) Eşlerin birbirinin gerçekliğinin, her zaman değil ancak bazen kibar ve düşünceli davranan kişiler olarak kabul eder.
B) Eşler birbirinin içsel arzulanan nesnelerini yansıtır. Ve yansıtmalı özdeşim süreçleri ile bu role uyum sağlar.
C) Diğerlerinin davranışlarını, bu davranışın etkililerin ve anlamını düşünmeyi, sonrada bu anlayışı karşısındakine destekleyici bir biçimde özetlemeyi içerir.

Cevap : C) Diğerlerinin davranışlarını, bu davranışın etkililerin ve anlamını düşünmeyi, sonrada bu anlayışı karşısındakine
destekleyici bir biçimde özetlemeyi içerir.

11- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Yapısalcı Aile Danışmanlığında kullanılan soru kategorilerinden değildir?

A) Üretkenliği kolaylaştırıcı soru
B) Araştırmacı soru
C) Keşfedici soru
D) Düzeltici soru
E) Analitik soru

Cevap : E) Analitik soru

12- Ebeveynleri ölen bir çocuğun öldüğüne inanmayıp akrabalarını arayıp orada olup olmadığını sorması?

A) Şok evresi
B) İnkâr evresi
C) Üzüntü evresi
D) Özlem evresi
E) Kaygı evresi

Cevap : B) İnkâr evresi

13- 1. Aile içindeki düzensizliği azaltmak ve böylece antisosyal davranışı sürdüren kaotik aile rutinlerini ve iletişim kapılarını değiştirmek
2. Ebeveyn işbirliği seviyesini arttırmak destekleyici aile ilişkilerini ve aile içi iletişimini güçlendirmek.
3. Ebeveynler ve ergenlerin iletişim problemlerini çözmek ve müzakere becerilerini ihmal etmek.
4. Geniş sosyal sistemle ilgili faktörleri görmezden gelmek.
Davranış bozukluğu tedavisi hakkında yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) 1 – 2
B) 2 – 3
C) 3 – 4
D) 2 – 4
E) 1 – 4

Cevap : A) 1 – 2

14- 1. Formülasyon ailenin anlayabileceği şekilde açık ve basit olmalı
2. Formülasyon mevcut problem için çözüm önerileri içermemeli
3. Formülasyon ailenin görüşmede sunduğu bilgilere uygun olmalı
4. Formülasyonda teknik terimlerin kullanılması ailenin danışmana saygısını arttırmak için faydalıdır

A) 1-4
B) 2-4
C) 1-2
D) 1-3
E) 3-4

Cevap : D) 1-3

15- Açık iletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kişinin kısa net ifadeler ve mümkün olduğunca ben dili kullanılmalıdır
B) Açık iletişim için kişinin duyguların tanıması ve bunları uygun şekilde gösterebilmesi, kısa net ifadeler ve mümkün olduğu kadar ben dili kullanması gerekir
C) Söylenenleri özetlemek, karşı tarafın anlayıp anlamadığını teyit ettirmek faydalıdır
D) Açık iletişimin kullanıldığı ilişkiler daha rahattır ve insana güven duygusu verir

Cevap : A) Kişinin kısa net ifadeler ve mümkün olduğunca ben dili kullanılmalıdır

16- Depresyon la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Multisistematik terapi depresyonda etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir

17- Bağlanma konusunda hangisi yanlıştır?

Cevap : Bağlanma annenin bebeğe verdiği tepkilerle tek yönlü olarak gerçekleşir.

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Aile Danışmanlığı 2022 Bütünleme Hatırlanan Sorular

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: