Açık LiseTürk Dili

Türk Dili ve Edebiyatı -1 (541) Sınav Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı -1 (541) Sınav Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi ritmik (dramatik) sanatlar içerisinde yer almaz?

Cevap : A) Edebiyat

#2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

Cevap : C) Halamın evindeki ilk gecemde tertemiz yatağımda güzel bir uyku çekeceğim.

#3. O da çoluğundan çocuğundan ayrı, yalnız yaşıyordu. Bazı titizlikleri olan bir adamdı. Bir kış akşamıydı. Doktor kendisini ziyarete gelmişti. Küçük ispirto ocağını yaktı. Pencereye yakın bir sehpanın üstüne koydu. Ocakta çay demleniyordu. Çayını, kahvesini kendisinin pişirdiğini; herkesin pişirdiği çayı, kahveyi içemediğini söyledi doktora. Doktor onun yaşayışında kendisininkinden bir şeyler buldu. Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

Cevap : C) Mekân

#4. Suları pırıl pırıl, rüzgârı mis kokulu, Kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu. Sağda sıradağlarla kabaran Anadolu Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros’un. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

Cevap : D) Pastoral

#5. Diyarbakır’ı Diclesiz, Dicle’yi Diyarbakırsız düşünmek mümkün değil. Dicle, uygarlığın geliştiği bu toprakları, kardeşi Fırat’la birlikte besliyor. Akıp geçtiği coğrafyaya hayat, bolluk ve bereket taşıyor. Bereketli ovaların toprağı onun sularıyla coşuyor. Bu parçada aşağıdaki isim türlerinden hangisi kullanılmamıştır?

Cevap : D) Topluluk


#6. Çevir gözlerini içimden yana _Sırrını saklayan mahzeninim ben_ . Bu beytin altı çizili dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Teşbih

#7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmıştır?

Cevap : B) Denize karşı yan gelip uzun sohbetler ederdik.

#8. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâye örneği aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

Cevap : C) Ahmet Mithat Efendi

#9. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü: Biri bana, biri sana, biri de söyleyene. Bu parça masalın hangi bölümünden alınmıştır?

Cevap : D) Dilek

#10. Şartım şu ( ) Bunu, bana verdiğin gazetelerle ağır ağır ödersin ( ) Oldu mu ( ) dedi ( ) Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) (:) (.) (,) (.)


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türk Dili ve Edebiyatı -1 (541) Sınav Soruları

1) Verilenlerden hangisi ritmik (dramatik) sanat dallarından biridir?

Cevap : Tiyatro

2) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâye örneğini veren sanatçı, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Ahmet Mithat Efendi

3) Tamer, koridora sabah saat sekiz buçukta girdi. Osman Efendi’den önce yediveren gülü önündeki sandalyeyi gördü. Issız koridoru bir baştan bir başa geçti, döndü. Kapıların üzerindeki yazıları okudu.
Bu parçada ağır basan anlatım türü hangisidir?

Cevap : Öyküleyici

4) Verilen cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?

Cevap : Cennet gibi güzel vatanım var.

5) Verilen cümlelerden hangisi “kahraman anlatıcının bakış açısı” ile yazılmıştır?

Cevap : Balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açmış akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm.

6) Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatılara denir. Kısa ve yalın bir olay örgüsüne sahip, az sayıda kişiye yer veren anlatılardır.
Bu parçada sözü edilen metin türü, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Öykü

7) Verilenlerden hangisi asıl masal türlerinden değildir?

Cevap : Bitki masalları

8) Verilenlerden hangisi Türk edebiyatında olay öyküsünün temsilcilerinden biridir?

Cevap : Ömer Seyfettin

9) Beni benden, kendi benliğim çaldı!
Gölgem uzadıkça, boyum kısaldı…
Ellerimde bomboş bir roman kaldı,
İçindeki kahramanı kaybettim!
Bu dizeler ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : 8‘li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

10) Verilenlerden hangisi plastik (görsel) sanat dallarından biri değildir?

Cevap : Müzik

11) Verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : Yarın geziye gidecekmisin?

12) Sanat dallarıyla ilgili bütün sohbetlerde devrede olan dildir. Dilin inceliklerini özümsemiş birinin ağzından anlatılan bir resim, bir heykel, bir mimari eser layık olduğu yeri bulur. Sanat söyleşilerinin ana ögesi dil olduğuna göre, edebiyatın yetkinleştirdiği dil de bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülebilir.
Bu parça, verilen paragraf türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Fikir

13) Keldi esin esneyü
Kadga tükel üzneyü
Kirdi budun kasnayu
Kara bulıt kükreşür
Bu dörtlüğün uyak örgüsü, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Düz

14) Verilenlerden hangisi olay çevresinde gelişen edebi metinlerden biri değildir?

Cevap : Deneme

15) “Bu yıl çok ders çalışacak, derslerinin hepsinden yüksek notları alacakmış ( )” cümlesine “alay” anlamı
kazandırmak için yay ayracın içine, verilen noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Ünlem işareti

16) Verilenlerden hangisi birleşik isim değildir?

Cevap : Yağmurluk

17) Verilenlerden hangisi iletişim ögelerinden biridir?

Cevap : Alıcı

18) Verilen cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?

Cevap : Minibüs okula doğru gidiyordu.

19) Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük farklılıklar gösteren kollarına ………. denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere, verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Lehçe

20) Nuri Efendi kapının arkasından şemsiyesini aldı, yavaşça sokağa çıktı. Neden? Bir işi mi var? Birini mi görecekti? Hiçbir işi yok. Hiç çıkmasa da olabilirdi. Ancak çıkmış bulundu. Ayakları onu dört yol ağzına doğru götürdü. İki evin arkasındaki dar aralıktan, vagonların geçtiği görülüyor! Geçti, geçti, sonra birdenbire gitti.
Bu parçada, verilen hikâye unsurlarından hangisi belirgin değildir?

Cevap : Zaman

21) Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duymaya başlar. Lise yıllarında katıldığı bir şiir yarışmasında Cahit Sıtkı’nın ardından ikinci olur. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Fransa’ya gider. Türkiye’ye dönüşünde Mavi hareketine katılarak dönemin sanat anlayışlarını eleştirir. “Ben Sana Mecburum” şiirinde sevgiliye duyulan özlemi ve ayrılık acısını dile getirir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, edilenlerden hangisidir?

Cevap : Attilâ İlhan

22) Verilen yazarlardan hangisi Çehov tarzı da denen durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki temsilcilerden
değildir?

Cevap : Ömer Seyfettin

23) Verilen cümlelerin hangisinde birinci kişi anlatımı vardır?

Cevap : Ormanın koyu ağaçları, soluk renkli ay, ayaklarının altından geçip gidiyor.

24) Verilenlerden hangisi, günümüz romanının yerini tutan ve fabl özelliği de gösteren divan edebiyatı nazım şeklidir?

Cevap : Mesnevi

25) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda şiirler daha çok serbest ölçüyle yazılır. “İstanbul’u Dinliyorum” da serbest ölçüyle yazılan şiirlerdendir.
Bu parçada sözü edilen şiir, verilen şairlerden hangisine aittir?

Cevap : Orhan Veli Kanık

26) Verilenlerden hangisi ritmik (dramatik) sanat dallarından biridir?

Cevap : Opera

27) Ayrılma (ablatif) eki Türkçenin tarihî gelişiminde ve günümüz Türk şive ve lehçelerinde büyük farklılıklar göstermez. Ancak ünlü ve ünsüz uyumlarının çok geliştiği Altay, Kazak, Kırgız ve diğer bazı Orta Asya Türk şivelerinde, ses farkları sebebiyle ekin değişik şekillere girdiği görülür. Bu eki alan kelime ve kelime grupları, Türkçede yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) durumundadır.
Bu parçada dilin işlevlerinden hangisi kullanılmıştır?

Cevap : Dil ötesi

28) Bir sonbahar günü; hani kılıç avcılarının bağrıştıkları, kış rüzgârlarının seslerini uçurduğu, olukların ihtiyaten ustalara tamir ettirildiği, pencerelerin kağıtlandığı mevsim başlangıcında çağırdılar Mustafa Usta’yı.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

Cevap : Mekân

29) Halil Cibran “Çocuklarınızın sizden farklı beklentileri olabilir, hayatlarını, becerileri doğrultusunda şekillendirebilmeleri için onları destekleyin.” demiştir. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. Onlar, yaşamın kendine duyduğu özleme aittir. Sizin aracılığınızla gelirler ama sizden gelmezler. Ve sizden olmalarına rağmen size ait değillerdir. Onlara sevgilerinizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.
Bu parçanın anlatımında, verilen düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

Cevap : Örnekleme

30) I. Cümlenin sonuna konur.
II. Kısaltmalardan sonra kullanılır.
III. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır.
IV. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
Noktanın kullanımı ile ilgili, verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : III

Türk Dili ve Edebiyatı -1 (541) Sınav Soruları

31) (1) Notalara doğru basmak için elinden geleni yapıyor. (II) Hünerlerini ustalıkla sergiliyor. (III) Müziği ruhunda hissediyormuş gibi çalıyor. (IV) Dinleyenleri kendine hayran bırakıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?

Cevap : IV

32) Verilen birleşik isimlerden hangisi tür kayması yoluyla yapılmıştır?

Cevap : Külbastı

33) Verilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir?

Cevap : Sadece nesir biçiminde yazılır.

34) Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
Bu dizeler konusuna göre, verilen şiir türlerinden hangisine aittir?

Cevap : Lirik

35) – Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma başvurulur.
– Çok anlamlılık Söz konusudur.
– Anlatıcı öznel bir tutum sergiler.
Bu özellikler verilen metin türlerinden hangisine aittir?

Cevap : Şiir

36) Arif Nihat Asya, her ne kadar 1950’den sonra yetişen gençlerin üzerinde tarihî şuur ve dinî duygular uyandırmak bakımından önemli rol oynamış, pek çok şiiri ezberlenip bestelenmişse de edebiyat çevrelerince değeri bilinmemiş, tam anlamıyla anlaşılmamış bir şairdir.
Bu parçada Arif Nihat Asya ile ilgili asıl vurgulanmak istenen, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Kendisine hak ettiği değerin verilmediği

37) Bak kurt gibi kalın yapılı
Görmüş geçirmiş ağaçlara
Küçük zerdali ağacım
Pişman olursun sonra
Bu dizelerde, verileri verilen edebi sanatlardan hangileri bir arada kullanılmıştır?

Cevap : Teşhis – Teşbih

38) Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır?

Cevap : Daha birkaç saat evvel bende bir fotoğrafı bulunmadığı için yüzünü hatırlayamadığımı zannetmiştim. Hâlbuki bu anda onu hayattayken gördüğümden çok daha canlı, teferruatlı olarak görüyordum.

39) Verilen dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük sıfat değildir?

Cevap : Zamanla nasıl değişiyor insanı!
Hangi resmime baksam ben değilim.

40) Alp Er Tunga öldü mü
Issız ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur
Bu dizelerin uyak örgüsü, verilerden hangisidir?

Cevap : Düz

41) I. Bu tür öykülerde merak ögesi ikinci plandadır.
II. Hikâye beklenmedik bir sonla biter.
III. Günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatır.
IV. Hikaye belli bir olaya üzerine kurulur.
Numaralanmış cümlelerden hangileri durum hikâyesinin özelliklerinden değildir?

Cevap : II ve IV

42) Hangisi öğretici metin türleri ile ilgili kavramlardan değildir?

Cevap : Kurmaca

43) – Mahlas, şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma adlardır.
– Şiirdeki ana duyguya konu denir.
– Dizeler hâlinde yazılmış, uyaklı ve ölçülü olabilen eserler manzume olarak adlandırılır.
Bu cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama, verilenlerden hangisi olur?

Cevap : D-D-Y

44) ben sana mecburum bilemezsin
adını mıh gibi aklımda tutuyorum
büyüdükçe büyüyor gözlerin
ben sana mecburum bilemezsin
içimi seninle ısıtıyorum.
Bu şiirdeki altı çizili dizede görülen söz sanatı, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Teşbih

45) Hangisi masal ile fablın ortak özelliklerinden değildir?

Cevap : Serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur.

46) (I) Ormanı, derin vadileri ve sarp zirveleriyle bilinir Amanoslar. (II) Kahramanmaraş’tan başlayıp Hatay ilini baştan başa geçer. (III) Bu sıra dağlar Karadeniz’i Akdeniz’e, bozkırı kıyıya taşır. (IV) 1500’ü aşkın bitki türüne de ev sahipliği yapar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap : III

47) Her eser bir mekânın üzerinde ve o mekânın etkileri ile kaleme alınır.
Bu cümleden edebiyatın, verilen bilim dallarının hangisinden yararlandığı çıkarılabilir?

Cevap : Coğrafya

48) Verilenlerden hangisi Türkçenin lehçelerinden biridir?

Cevap : Çuvaşça

49) 1994’ten bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu evleri hiç şüphesiz sivil mimarlık tarihinin en yalın ve bir o kadar da değerli bir unsuru. Her yıl yüz binlerce gezgini kendine çeken Safranbolu evleri o kadar seviliyor ki gelen ziyaretçiler bu evlerin küçük bir modelini almadan Safranbolu’dan ayrılmıyor. Beyaz gövdeli, kırmızı kiremitli ev maketleri bazı durumlarda içine aydınlatma sistemi yerleştirilerek abajur gibi de kullanılıyor.
Bu parçada, verilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

Cevap : Karşılaştırma

50) Masallar, çocuk kulaklarımda saklı kaldı
Elime geçen en büyük değerler ufaldı
Rengi gittikçe solan, geniş yapraklı ömür
İsteklerime inat; daraldıkça daraldı
Bu dörtlüğe hâkim olan duygu, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Yakınma

51) Bu yalan ( ) Gördün mü ki öyle söylüyorsun ( ) Sayın müfettiş akıllı bir adamdır ( ) kimin yalan söyleyip kimin doğru söylediğini görecek. Ağabeyim de karakolda ve ben derim ki ( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : (!) (?) (.) (…)

52) Okulu bitirince ilk işim, bunca yıldır hazırlanmış olduğum mesleğimi bir yana bırakmak oldu. Bu cümlede, verilen sözcük türlerinden hangisi yoktur?

Cevap : Bağlaç

53) Hangisi fablın bölümlerinden biridir?

Cevap : Öğüt

54) Verilen parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

Cevap : Resimlerimde yüzüm yaşlı çıkmıştı. Alnım kırışıklıklarla doluydu. Fotoğrafçının karısının o anlatılmaz, kahırlı yorgunluğu gözlerime vurmuş, yansımıştı.

55) Gerçek veya gerçekleşebilecek bir olayı anlatan düzyazı şeklindeki metinlerdir. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle diğer metin türlerinden ayrılır. Bu parçada sözü edilen hangisidir?

Cevap : Hikâye

56) Oda, tabana serili kilimlerin dışında döşemesizdi. Karşı duvarda bir ocak, ocağın üstünde de yumak yumak mumlar ve iki lamba konmuş bir raf vardı. Oda, o rafın iki karış yukarısındaki bir pencereden aydınlanıyordu. Şimdi, tam o pencereye güneş vurduğu için içerisi iyice aydınlıktı.
Bu paragrafın türü, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Tasvir

57) Ey unutuş! Kapat artık pencereni.
Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni;
Çıkmaz artık sular altından o dünya,
Bir duman yükselir gibi kederden
Macerası çoktan bitmiş o şeylerden,
Amansız gecenle yayıl dört yanıma,
Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni.
Bu dizeler edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisine örnektir?

Cevap : Psikoloji

58) Verilen parçaların hangisinde diğerlerinden farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

Cevap : Bu mektubu her gün üç dört defa okuyordu. Bazen yastığının altına koyuyor, bazen gardıropta saklıyor, bazen de oradan alarak yeniden okumaya başlıyordu.

59) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim durum (hâl) eki kullanılmamıştır?

Cevap : Güzel günler görecekmişiz gibi hissedip umutlanıyorum.

60) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

Cevap : Gel, kalbimi yerden yere vurma güzel; ne olursun?

61) Verilenlerden hangisi edebî metinlerin genel özelliklerindendir?

Cevap : Çok anlamlılık söz konusudur.

62) Sakın bir söz söyleme… yüzüme bakma sakın!
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,
Anan bile okşasa benim bağrım kan olur…
Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Nazım birimi beyittir.

63) Ey şimdi köyünden pek çok uzakta,
Ey şimdi bir yığın kara toprakta
Uyanmaz uykuya dalan yiğitler!
Şehîdlik şânını alan yiğitler!
Bu dizeler konusu bakımından verilen şiir türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Epik

64) Edebiyatın verilen bilim dallarından hangisiyle ilişkisi daha azdır?

Cevap : Matematik

65) Hangisi anlatmaya bağlı metin türlerinden biridir?

Cevap : Masal

66) Masal öyle gür kaynaktır ki bu kaynaktan birçok bilim yararlanır. Ulusun eski karakterleri, eski ülküleri masallarda gizlidir. Halk uygarlığının eski izlerini, masallardan çıkarma olanağı vardır. Nihayet hikâyeci, romancı, şair, oyun yazarı hatta senaryo yazarı; masallardan, çok ilginç eserler meydana getirebilir.
Bu parçadan masalla ilgili, verilenlerden hangisi çıkarılamaz?

Cevap : Tüm ulusları birleştirici bir özelliğe sahip olduğu

67) Yol boyu kavak ağaçları, köprü, yokuş yukarı dar sokaklar… Sokağın bitiminde Ahmet’i gördüm. Gözlüklerinin arkasından şaşkın şaşkın bakıyordu. Rüzgârda savrulan kül rengi dumanın içinde ayakkabılarının olmadığını fark ettim.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler yapı bakımından sırasıyla, verilen isim türlerinden hangilerine örnektir?

Cevap : Basit – türemiş – birleşik

68) Verilen cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır?

Cevap : Durgun denizi saatlerce seyredebilirdik.

69) Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Bu parçada, dilin verilen işlevlerinden hangisi kullanılmıştır?

Cevap : Alıcıyı harekete geçirme

70) Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü: Biri bana, biri sana, biri de söyleyene.
Bu parça masalın hangi bölümünden alınmıştır?

Cevap : Dilek

Türk Dili ve Edebiyatı -1 (541) Sınav Soruları

71) Güneş gibi şahsım olsa
Devlet gibi tahtım olsa
Gazi gibi bahtım olsa
Yine bana gelen olmaz
Bu dizelerde kullanılan ölçü ve duraklar, verilenlerden hangisidir?

Cevap : 3+3+4=11

72) İstanbul’da doğup büyüyen Fatih’in “Ona dedim ki benimle gemiye gelmiyor musun?” sözünü Rize’de yaşayan arkadaşı “Dedum oğa çi benumlan cemiye celmeyi misun?” şeklinde telaffuz ediyor.
Bu cümle verilenlerden hangisine örnektir?

Cevap : Ağız

73) Hangisi kişisel hayatı konu alan metin türlerindendir?

Cevap : Gezi yazısı

74) Mektep, biraz daha ileride; alçak duvarlı, oldukça geniş bir avlunun ortasındaydı. Tek katlıydı. Etrafında yükselen büyük kestane ağaçlarının birbirine karışmış koyu gölgeleri bütün çatısını kaplardı.
Bu parçada, verilen anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

Cevap : Betimleyici

75) İstasyon binaları bu yolda küçük bir ışık gibi beliriyor. Koyu sarı renkli, iki katlı lojmanlarıyla sebze bahçeli ama mutlaka pembe gül ve mor sarmaşıklı, yapayalnız ve yolcu bekleyen istasyonlar… Bekleme salonları dolmuyor, demiryolcular buradan gitmeye çalışırken tren sesinden en çok sabaha karşı nefret ediyorlar. Sabaha karşı, yalnızlık duygusunu yataklarına bile boca eden değil mi o ses?
Bu parça aşağıdaki paragraf çeşitlerinden hangisine örnek olabilir?

Cevap : Tasvir

76) Değirmen suyu, kasabayı gölgeleyen tepelerin arasına kılıç gibi girmiş, bir boğazın epeyce ilerisinden çevriliyor. Tepeler meşelik. Meşelerin koyu yeşilleri arasında ardıçların, karamukların, akçakavakların sarıya çalan açık yeşilleri dalgalanıyor. Birkaç yamaç tarla, bu yeşilin ortasına sarı başaklarını sermiş, oturuyor. Dere, boğazı geçip Aladağ’ın karlı doruklarına doğru yol alıyor.
Bu parça verilen paragraf türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Tasvir

77) Verilen cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Cevap : Türk Dil Kurumu’na dilekçe yazmalısınız.

78) Güzel derler bir dilbere uğradım
Siyah zülfü mâh yüzüne gül gibi
Boyu kısa amma kendi münâsib
Uzar gider bir şıvgacık dal gibi
Bu parça verilen şiir türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Lirik

79) Verilenlerin hangisinde kişileştirme sanatı yoktur?

Cevap : Anımsar mısın toros ekspresinden inmiştiniz
Biletlerinizden ibaretti ikinizin de kimliği

80) Bazı insanlar toplumun ön saflarında bulurlar kendilerini. Silik şahsiyetlerin aksine üst üste görevler yüklenirler ve başarırlar onları. Toplumun benimseyip sevdiği birer öncü olurlar. Hayatlarını adamışlardır insanlığa. Böyle insanlardan biri olan Mustafa Necati, 34 yıl yaşamış. Bu büyük yurtsever, bu büyük eğitimci kısacık ömrüne ne çok şey sığdırmış.
Bu parçanın anlatımında, verilen düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

Cevap : Tanımlama – Örnekleme

81) Verilen cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?

Cevap : Tarih bir milletin hafızasıdır.

82) İnsanların iletişim kurmak, kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri cümleler topluluğuna ……….. denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : metin

83) Verilenlerden hangisi hikâye planında yer alan bölümlerden değildir?

Cevap : Öğüt

84) – Her okunduğunda aynı şekilde yorumlanır.
– Kelimeler genellikle yan veya mecaz anlamda kullanılır.
– Ait olduğu toplumun zevk ve kültürünü yansıtır.
Sanat metinleri ile ilgili bu cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?

Cevap : Y-D-D

85) Verilen cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç vardır?

Cevap : Yazarlar, eserleriyle yaşadığı çağı ve toplumu yansıtır.

86) Siz, ağaçlar, elbet beni bildiniz,
Ben sizden ayrılmış yürür bir dalım.
Ey çamlar, köknarlar, ey yeşil deniz,
Ben kendi kendini sürür bir dalım.
Bu dizeler ile ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?

Cevap : Kahramanlık konusu ele alınmıştır.

87) Çanakkale’de bulunan Assos antik şehri milattan önce 6’ncı yüzyılda liman kenti olarak 236 metre yüksekliğindeki volkanik bir tepenin üzerine kurulmuştur. Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, en başta Ayvalık Körfezi rüzgârına direnen taş yapılarıyla öne çıkmaktadır. Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıların ömrü uzun olur.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi hangisidir?

Cevap : Açıklayıcı

88) Hangisi manzumenin şiirden farkı değildir?

Cevap : Ölçü, kafiye ve redif kullanılması

89) Masal ile ilgili, verilenlerden hangisi söylenemez?

Cevap : Serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur.

90) Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimlerinin sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler, Türkçede tek ünsüzle kullanılır. Bu kelimeler ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir.
Bu parçada, dilin verilen işlevlerinden hangisi kullanılmıştır?

Cevap : Dil ötesi

91) İlgi çeken veya çekilebilecek nitelikte olan her türlü işi, hadiseyi ve vakayı, daha çok kronolojik sıraya bağlı kalarak anlatan paragraflardır. Masal, hikâye, roman gibi türlerde kullanılır.
Bu parçada sözü edilen paragraf çeşidi, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Olay

92) Aslan toprakla oynuyormuş bir gün;
Bir de bakmış pençesinde bir fare.
Aslan, aslan yürekliymiş o gün,
Kıymamış canına, bırakmış yere.
Boşuna gitmemiş bu iyiliği.
Kimin aklına gelir Farenin aslana iyilik edeceği?
Etmiş işte, hem de canını kurtarmış.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Belirli bir zaman ve yer söz konusudur.

93) Verilen parçaların hangisinde gözlemci bakış açısı kullanılmıştır?

Cevap : Deri kalazını pınardan doldurdu. Ağzının tıkacını kapattı. Bostan tarlasına yöneldi. Tarla pınarla Karasu’yun arasında, güneye doğru uzuyordu…

94) Dursun Fakih’in demesine bakılırsa Sultanönü’nde birkaç yüğrük atla Bursa yörelerinde birkaç sürü koyunu varmış. Bütün tereke, Osman Bey’den geriye kalanlar bunlardı. Başka bir şeyi, hiçbir şeyi bulunmadı. İki de oğul; biri Orhan Bey, biri Alâeddin Bey. Onlar şimdi içerde; iki ikiye, kardaş kardaşa konuşuyorlar.
Bu parçada bilgi dallarının hangisinden yararlanılmıştır?

Cevap : Tarih

95) Anlam kayması yoluyla Türkçede birleşik isim yapılabilir. Bu yöntemde, kelimelerin tamamı veya bir tanesi anlam kaybına uğrar.
Buna göre, verilen birleşik isimlerden hangisi bu yolla türetilmiştir?

Cevap : Hanımeli

96) Verilen cümlelerin hangisinde altı çizili sıfatın türü diğerlerinden farklıdır?

Cevap : Babam o zaman definenin olmadığını anlar.

97) Diyarbakır’ı Diclesiz, Dicle’yi Diyarbakırsız düşünmek mümkün değil. Dicle uygarlığın geliştiği bu toprakları, kardeşi Fırat’la birlikte besliyor. Akıp geçtiği coğrafyaya hayat, bolluk ve bereket taşıyor. Bereketli ovaların toprağı onun sularıyla coşuyor.
Bu parçada isim türlerinden hangisi kullanılmamıştır?

Cevap : Topluluk

98) İltifat etmeğe gelsen yanıma
Müddeîler sitem eder canıma
Bed-duâ alırsın girme kanıma
Hakk’ı bir bilirsen ağlatma beni
Bu dizeler için hangisi söylenemez!

Cevap : 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

Açık Lise  541 Türk Dili ve Edebiyatı 1 Deneme Sınavı

Türk Dili ve Edebiyatı -1 (541)

1) Suları pırıl pırıl, rüzgârı mis kokulu, Kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu. Sağda sıradağlarla kabaran Anadolu Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros’un. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

A) Satirik
B) Didaktik
C) Epik
D) Pastoral

Cevap : D) Pastoral

2) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâye örneği aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Ömer Seyfettin
B) Samipaşazâde Sezai
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Refik Halit Karay

Cevap : C) Ahmet Mithat Efendi

3) Diyarbakır’ı Diclesiz, Dicle’yi Diyarbakırsız düşünmek mümkün değil. Dicle, uygarlığın geliştiği bu toprakları, kardeşi Fırat’la birlikte besliyor. Akıp geçtiği coğrafyaya hayat, bolluk ve bereket taşıyor. Bereketli ovaların toprağı onun sularıyla coşuyor.
Bu parçada aşağıdaki isim türlerinden hangisi kullanılmamıştır?

A) Soyut
B) Özel
C) Cins
D) Topluluk

Cevap : D) Topluluk

4) Aşağıdakilerden hangisi ritmik (dramatik) sanatlar içerisinde yer almaz?

A) Edebiyat
B) Tiyatro
C) Sinema
D) Opera

Cevap : A) Edebiyat

5) Çevir gözlerini içimden yana

_Sırrını saklayan mahzeninim ben._

Bu beytin altı çizili dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare
B) Teşbih
C) İntak
D) Mecazımürsel

Cevap : B) Teşbih

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmıştır?

A) Gündüz geceyi, gece gündüzü kovalar durur.
B) Denize karşı yan gelip uzun sohbetler ederdik.
C) Peynir ve zeytin, kahvaltının vazgeçilmezleridir.
D) Yana yakıla her yerde bizi arıyormuş.

Cevap : B) Denize karşı yan gelip uzun sohbetler ederdik.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

A) O küçük derenin kenarında saatlerce oturup sohbet ettik.
B) Bazı adamlar telaştan bir o yana bir bu yana koşturup duruyor.
C) Halamın evindeki ilk gecemde tertemiz yatağımda güzel bir uyku çekeceğim.
D) Öğrenmeye başladığım bu yabancı dili elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum.

Cevap : C) Halamın evindeki ilk gecemde tertemiz yatağımda güzel bir uyku çekeceğim.

8. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü: Biri bana, biri sana, biri de söyleyene. Bu parça masalın hangi bölümünden alınmıştır?

A) Döşeme
B) Serim
C) Çözüm
D) Dilek

Cevap : D) Dilek

9) Şartım şu ( ) Bunu, bana verdiğin gazetelerle ağır ağır ödersin ( ) Oldu mu ( ) dedi ( ) Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (:) (.) (,) (.)
B) (:) (,) (?) (.)
C) (!) (?) (!) (…)
D) (!) (;) (?) (…)

Cevap : A) (:) (.) (,) (.)

10) O da çoluğundan çocuğundan ayrı, yalnız yaşıyordu. Bazı titizlikleri olan bir adamdı. Bir kış akşamıydı. Doktor kendisini ziyarete gelmişti. Küçük ispirto ocağını yaktı. Pencereye yakın bir sehpanın üstüne koydu. Ocakta çay demleniyordu. Çayını, kahvesini kendisinin pişirdiğini; herkesin pişirdiği çayı, kahveyi içemediğini söyledi doktora. Doktor onun yaşayışında kendisininkinden bir şeyler buldu.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

A) Zaman
B) Olay
C) Mekân
D) Kişi

Cevap : C) Mekân

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı -1 (541) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online -1. Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 2. Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 3. Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

2019-Nisan 2.Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1.orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1.oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1.oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1.oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1.oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Türk Dili ve Edebiyatı -1 (541) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!