Açık Lise

Türk Dili ve Edebiyatı -2 (542) Sınav Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı -2 (542) Sınav Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı -2 (542) Sınav Soruları

1) Birbiriyle yakın insanlar ve eş dost arasında yazılan mektuplardır. İsteğe bağlı yazılabilir. Bu tür mektuplarda doğal ve samimi anlatım ön plandadır.
Bu parçada sözü edilen mektup türü, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Özet

2) Verilenlerden hangisi geçerli bir e-posta adresi olabilir?

Cevap : abccd@hotmail.com

3) Dördüncü Sahne
(Sabah. İkinci sahnedeki kahve. Ortadaki bir masada Habib Ağa, köyün hocası ile konuşur. Kahveci ocağında çalışmakta.)
HABİB AĞA: Bildiğin gibi değil, hocam, bildiğin gibi değil, neye benzeteyim, nasıl anlatayım ben sana; duymak gerekir bunu, yaşamak gerekir.
HOCA: (Kıskanç ve meraklı bir ifade ile) Hadi büyütme, anlat! Ben de anlamazsam kim anlar bunu?
HABİB AĞA: Ben deyim, dağlar dile gelmiş dört yanımda. Sende sesten bir kubbe üstünde gök.
Bu parçada, verilenlerden hangisi yoktur?

Cevap : Kostüm

4) Verilen cümlelerden hangisinin yüklemi istek kipi ile çekimlenmiştir?

Cevap : Yarın Selçukluları da çağıralım.

5) “İntibah” adlı eser, verilen sanatçılardan hangisine aittir?

Cevap : Namık Kemal

6) Hikâye, roman, anı, biyografi gibi edebî türlerde temel anlatım biçimi olarak kullanılan hikâye etme, üç ana unsur üzerine kurulmuştur.
Verilenlerden hangisi bu üç unsurdan biri değildir?

Cevap : Yazar

7) Verilenlerden hangisi blog sayfalarının genel özelliklerinden değildir?

Cevap : Aynı tasarım, içerik ve üslup özelliklerine sahiptir.

8) Türkçeden ( ) tarihten yedişer ( ) fizikten ( ) kimyadan beşer puan aldı ( )
Bu cümlede yay ayraç gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : (,) (,) (,) (.)

9) Bir kişinin, hayatıyla ilgili dönemleri bütün ilginç yönleriyle geniş şekilde yazmasıyla oluşan yazılara ………. denir. Hâl tercümesi ifadesi de kullanılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere, verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Otobiyografi

10) Verilen cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?

Cevap : Herkes işini büyük bir titizlikle yapıyordu.

11) Tiyatroda “herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli Hareket” verilenlerden hangisidir?

Cevap : Jest

12) Verilen cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir kip kullanılmıştır?

Cevap : Bütün dünya buna inansa, hayat bayram olsa

13) Verilenlerden hangisinin Tanzimat Dönemi’nde (1860-1896) tiyatro türünde eseri yoktur?

Cevap : Vedat Nedim Tör

14) Verilen cümlelerin hangisinde durum zarfı vardır?

Cevap : Atlet dediğin işte böyle hızlı koşar.

15) Güneşin altında ışıkları çam ağaçlarının sık, koyu yeşil yaprakları arasından tatlı ve neşeli süzülüyordu. Ağaç kökleri doğal merdiven basamakları gibiydi. Her tarafta yosun sedirleri vardı.
Bu parçanın anlatımında, verilenlerden hangisi kullanılmıştır?

Cevap : Betimleme

16) Verilen cümlelerin hangisinde edatla kurulmuş bir kelime grubu vardır?

Cevap : Sabaha kadar çalıştı, çabaladı.

17) Verilenlerden hangisi klasik tragedyanın özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Vurma, yaralama ve öldürme gibi olaylar sahnede seyircilerin gözeleri önünde sergilenir.

18) Verilen cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımı yanlıştır?

Cevap : Hava çok soğuk olsada gitmeye kararlıyımış.

19) Verilenlerden hangisi konularına göre roman türlerinden değildir?

Cevap : Realist

20) Bu ihtiyar(I) münzevi, senelerden beri buralarda(II). Bırakmış uzak denizlerini, yüzlerce(III) karısını, binlerce
çocuğunu, basmış gelmiş Marmara’nın bu(IV) Sivriadası’na…
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü zamirdir?

Cevap : II

21) Verilen cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?

Cevap : Pencerenin arasından gürültülü bir arı içeri daldı.

22) Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü yazmasıyla oluşan eserlere ne ad verilir?

Cevap : Otobiyografi

23) Verilen sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Namık Kemal – Felatun Bey ve Rakım Efendi

24) Verilen cümlelerin hangisinde “yeterlik fiili” vardır?

Cevap : Dergiyi ancak bugün okuyabildim.

25) Verilenlerden hangisi romanda “tip”in özelliklerinden değildir?

Cevap : Eserde farklı görevler üstlenmez.

26) I. Kahramanları soylu kişilerdir.
II. Manzum olarak yazılır.
III. Üç birlik kuralına uyulur.
IV. Kavga ve yaralama gibi eylemler sahnede canlandırılır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri komedi ile trajedinin ortak özelliklerindendir?

Cevap : II ve III

27) Verilenlerden hangisi dilekçe yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

Cevap : Ciddi bir dil ve anlatım kullanılmalı.

28) Verilenlerden hangisi “günlük”ün özelliklerinden değildir?

Cevap : Kurmaca metinlerdir.

29) Verilen dizelerin hangisinde şart kipi vardır?

Cevap : Ben de duman olsam senin yerine

30) 1921 Temmuz’unda, Eskişehir’den kalkan asker yüklü tren çok ağır, çok yavaş ilerliyordu. Katar çok uzundu. Yük vagonlarının bir kısmı hayvan, malzeme, cephane bir kısmı da askerlerle dolup taşmıştı. Lokomotif, odunla karışık az az kömür de yakıyor, katarı sürükleyebilmek için çok zahmet çekiyordu. Yusuf’un bölüğü geniş bir yük vagonuna düşmüştü.
Bu parça ile ilgili,
I. Kişi, olay, zaman ve mekân unsurlarının tamamına yer verilmiştir.
II. Bir macera romanından alınmıştır.
III. Dili açık ve yalındır.
IV. Kahraman bakış açısı kullanılmıştır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

Cevap : I ve III

31) Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri’nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çok genç yaşlarda bir un fabrikasında veznedarlıkla iş hayatına başladı…
Bu parça, verilen metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Biyografi

32) Verilenlerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde tiyatro eseri yazan sanatçılardan değildir?

Cevap : Müsahipzâde Celal

33) Verilen cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

Deprem, köydeki evlerin çoğunu _yerlebir_ etmiş.

34) Yazık ( )
Hiç kimse bu yokluk ve çaresizlik içindeki adama yardım eli uzatmayacak gibiydi ( )
Nasıl bakacaktı bu sabilere ( )
Kendi, gün ağarmasıyla tarla yollarına düşüp havanın kararmasıyla eve dönmeyecek miydi ( )
Bu parçada yay ayraç ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : (!) (.) (?) (?)

35) Ey Türk gençliği ( ) Birinci vazifen ( ) Türk istiklâlini ( ) Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir ( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : (!) (;) (,) (.)

36) I. Küçük Ağa – Psikolojik roman
II. Devlet Ana – Tarihi roman
III. Hasan Mellah – Macera romanı
IV. Sinekli Bakkal – Sosyal roman
Yukarıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : I

37) Şoför kımıldadı. Uykunun, her uzvuna nasıl ağır taşlar hâlinde çöktüğü bütün hareketlerinde görülüyordu. Uyumak için izin istedi. Çaresizlik içinde arkadaşımla birbirimize bakıştık. Beş dakika, on dakika bekledik. Akşam olmak üzereydi. Ne Rahmi’nin ne kadınların sesi duyuluyordu. Sadece sessizce sızan suyun mırıltısı vardı.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

Cevap : Mekân

38) Tiyatrodaki olay örgüsüne ………. örgü denir. Bir kişinin kendisiyle, başka bir kişiyle, toplumla, toplumsal kurallarla, bir durumla veya doğa ile karşıtlık oluşturmasına …….. denir. Tiyatroda olay dizisini ortaya çıkaran temel ögeler …….., düğüm ve çözümdür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere verilenlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

Cevap : dramatik – çatışma – serim

39) Hikâyenin romandan farkı;
– daha kısa olmasıdır.
– birden çok olay üzerinde durmasıdır.
– anlatımının daha ağır ve sanatlı olmasıdır.
Bu cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?

Cevap : D-Y-Y

40) Verilen cümlelerin hangisinde basit zamanlı fiil kullanmıştır?

Cevap : Bu konudaki fikirlerimi, ona açıkça söyledim.

41) Köhne dünyayı 1926 yılında şereflendirdim. Daha doğrusu çilem 1926’da Tarsus’ta başladı. Babamın adı Lütfi, anamınki Güzide. Babamın memuriyeti dolayısıyla çeşitli illerde, çeşitli okullarda okudum. İlk çocukluk yıllarımdan bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdim. 22 yaşımda evlendim. Eşimin adı Özhan. Vedat ve Lütfi adlarında iki oğlum var. Yaşları 18 ve 15.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Otobiyografi

42) Bu cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik yapılıdır?

Cevap : Kış günü sokakta kalan komşularına canla başla yardım etti.

43) Hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlardan değildir?

Cevap : Küçük Ağa

44) Dadaloğlu’nun asıl adı Veli’dir. Toroslarda yaşayan göçebe Avşar boyu Türkmenlerindendir. Bu boy, devlet tarafından yerleşik hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Dadaloğlu bu duruma karşı çıkmıştır. Eserlerinde sanat kaygısı gütmeyerek yalın ve içten şiirler yazmıştır.
Bu parça verilen metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Biyografi

45) Verilen cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

Cevap : Çocukluk günlerini size nasıl anlatıyordu?

Türk Dili ve Edebiyatı -2 (542) Sınav Soruları

46) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro eserleri hangi dönemde görülmeye başlanmıştır?

Cevap : Tanzimat

47) Yarın arabayla Ankara’ya gidecek.
Bu cümlenin öznesine göre çatısı, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Etken

48) 15 Ağustos Salı
Hani kimi insanlar vardır, koşullar elverse çok yakın dost olacağınızı bilirsiniz ama yollarınız pek kesişmemiştir. Onunla oturup doyasıya sohbet etmişliğimiz bile yok, topu topu birkaç karşılaşma ama her seferinde ondan bana geçen bir sıcaklık… Birbirimize son teğet geçişimiz mayıs başında Antalya’daydı. Bundan olacak, şehrimde ona rastlamak beni çok sevindirdi…
Bu parça verilen metin türlerinin hangisine örnektir?

Cevap : Günlük

49) SES : (Yazarın sesi) Bir sonraki aday lütfen! Bir sonraki oyuncu adayı! (Genç bir kız girip sahnenin ortasına doğru yürür. Çok heyecanlıdır. Güç almak istiyormuş gibi çantasını sıkı sıkı tutar.
… Elindeki mendille terli alnını sık sık siler.)
SES : İsim?
KIZ : (Soruyu anlamaz.) Efendim?
SES : İsminiz?
KIZ : Oo… Nina.
SES : Nina? Öyle mi? Sadece Nina mı?
KIZ : Evet, efendim. Yo, hayır efendim. Nina Mikhailovna Zarekhnaya.
Bir tiyatro metninden alınan bu parçada hangisi yoktur?

Cevap : Mimik

50) Mehmet Âkif’in karakteristik özelliklerini onu yakından tanıyan hemen herkes yüzünden, gözlerinden
okuduğunu söylemiştir. Yüzü, karakterini yansıtan bir insandır. Bitmiyor gibi geniş, vakar dolu bir alın; hayâ dolu bir çehre; güldükçe görünen sımsıkı, beyaz iki sıra diş; içinde ateş yanıyor gibi iki göz ve şiddet dolu bir bakış; iman dolu bir sine…
Bu parça verilenlerden hangisine örnektir?

Cevap : Portre

51) _Ötekiler_ arkadan geledursunlar, ben karanlığı yarıp çamurları etrafa yayarak koşuyordum. _Kendime_
soruyordum da “Acaba ağaç, sokak lambasının beyaz ışığı altında _herkese_ mi korkunç göründü?’’
Bu parçada altı çizili zamirlerin türleri sırasıyla, verilenlerden hangisidir?

Cevap : İşaret – Dönüşlülük – Belgisiz

52) Merhaba Rahmi Bey,
Yayınevimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Gönderdiğiniz “kitap dosyası” inceleme sırasına alındı, inceleme sonucu iki ay içinde tarafınıza bildirilecektir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Bir bölümü verilen bu mektubun türü, verilenlerden hangisidir?

Cevap : İş

53) Anlatıcının araya girerek kahramanın duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarmasına iç çözümleme denir. Romanlarda kullanılan bu teknik anlatıcının hakim bakış açısıyla kurulur.
Buna göre, verilen parçaların hangisinde iç çözümleme tekniği kullanılmıştır?

Cevap : Nasıl belli etmişti kendini, ne kadar sürmüştü; yıllar öncesinde, Halil’in ölümüyle bitmiş miydi? Kafası bu kadar dumanlı olmasa, Tahsin’le kurmayı istediği bağın, gerçekle Halil’le yaşadığı türden bir bütünlük özleminden doğduğunu savunabilirdi.

54) Hangisi romanda kullanılan anlatım tekniklerinden değildir?

Cevap : Pitoresk

55) Verilenlerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?

Cevap : İnsanların gülünç yanları ortaya konur.

56) Durum fiilleri süreklilik gösterir ve öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne almaz. Bundan dolayı bu fiillere sorulan “neyi, kimi?” sorularına cevap alınmaz.
Buna göre, verilenlerden hangisi durum fiilidir?

Cevap : Otur-

57) Sabah ayazında güneş sarp kayalıkların ortasındaki bu kaleyi ışıl ışıl aydınlatıyordu.
Bu cümledeki fiil aşağıdakilerin hangisiyle çekimlenmiştir?

Cevap : Şimdiki zamanın hikâyesi

58) Verilen eserlerden hangisi biyografik roman tarzında yazılmamıştır?

Cevap : Yolculuk Defteri

59) Verilen cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) yoktur?

Cevap : Allı morlu elbisesi, elindeki çiçeklere benziyor.

60) Cuma, 22 Haziran
Kaç gündür İstanbul’dayım. Ne güç bu şehirde yaşamak. Bir işin mi var? Uzun uzun gideceksin. İstanbullular günlerinin yarısını yolda geçiriyorlar. Ben Ada’da oturduğum için, bana öyle mi geliyor, diye düşündüm. Değil, pek az kimse işine yakın bir yerde oturabilir. Bütün gün bir taşıt arkasından koşacak: tramvay, otobüs, dolmuş…
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Anlatılanlar kanıtlanmaya çalışılmıştır.

61) I. Kahramanları çoğunlukla halktan seçilir.
II. Üç birlik kuralına uyulur.
III. Konular tarihten ve mitolojiden alınır.
IV. Erdem ve ahlaka değer verilir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “komedi” için söylenebilir?

Cevap : I ve II.

62) Verilen cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zamirdir?

Cevap : Güvenmeyecekti kimseye artık.

63) Türk edebiyatında roman, öykü ve fıkra yazarı olarak tanınmıştır. Yapıtlarında olaya değil, psikolojik tahlillere ve ruh çözümlemelerine ağırlık vermiştir. Eserlerinden bazıları şöyledir: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Mahşer…
Bu parçada sözü edilen yazar verilenlerden hangisidir?

Cevap : Peyami Safa

64) Verilenlerden hangisi öz geçmiş (CV) yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?

Cevap : Detaylı bir anlatım ve süsü bir dil kullanılmalıdır.

65) “Bu mektup, neden geldi beni buldu?” diye söyleniyordu hafifçe. Demek, hafifçe söylenme alışkanlığı, o zamana kadar uzanıyordu. Demek kendi kendine konuşma o gece yarısı başlamıştı. Çevresindeki eşyaya duyduğu öfkenin ifade edilmeyen sıkıntısıyla bunalıyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

Cevap : İç çözümleme

66) Sait Faik, Cumhuriyet Dönemi hikâyecilerindendir. İlköğrenimi Adapazarı’nda, ortaöğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, İsviçre ve Fransa’da bir süre yükseköğrenim görmüştür. Türkçe öğretmenliği, adliye muhabirliği gibi işlerde çalışmıştır Burgaz Adası’ndaki, annesiyle birlikte yaşadığı köşk 1964’ten beri Sait Faik Müzesidir.
Bu parça verilen metin türlerinin hangisine örnektir?

Cevap : Biyografi

67) Verilenlerden hangisi “trajedi” türünün genel özelliklerindendir?

Cevap : Kahramanları soylu kişilerden seçilir.

68) TARIK – (Avazı çıktığı kadar bağırır.) Yeter be!
SAFİYE – Ne oluyorsun?
TARIK – Yeter artık. Anlamıyor musun? O kadar. Bıktım artık bu martavallardan. (Altındaki mavi işçi pantolonu, üstünde kirli bir atlet fanilasıyla banyoya girer. Kapı şiddetle kapanır. Bir sessizlik.)
B. ANNE – Uşaklar! (Sessizlik. Dikkatle mutfağa bakar, ağzı kıpırdar, birinin gelmemesine şaşmıştır. Tarık’a öfkelenmiştir. Güvenli bir edayla ellerini çırpar.) Uşaklar!
SAFİYE – (Solgun yüzlü, yorgun, sabırlı, kararlı büyükanneye karşı yumuşak) Yine ne var anne?
Bir tiyatro metninden alınan bu parçada hangisi yoktur?

Cevap : Aksesuar

69) Verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : 29 Mayıs 2014 pazar günü pikniğe gittik.

70) Aşağıdakilerden hangisinin konusuna göre türü diğerlerinden farklıdır?

Cevap : Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

71) Verilen cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?

Cevap : O kitabı yerden kaldırır mısın?

72) ( ) Çocuklar neden bu kadar keyifli ( )
( ) Babaları onlara yeni oyuncak almış ( )
Bu diyalogda yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : (-) (?) (-) (.)

Türk Dili ve Edebiyatı -2 (542) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online -1. Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 2. Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 3. Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

2019-Nisan 2.Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1.orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1.oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1.oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1.oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1.oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Türk Dili ve Edebiyatı -2 (542) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!