Açık LiseTürk Dili

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

1. 1 OYUNCU
şimdi sıra tezcan’ın tam tersine fevkalade atak canlı hayat
dolu bir erkek arkadaşımız var ….
Bu parça ile ilgili;
I. Ünlem cümleleri kullanılmıştır
II. Abartılı ifadelerden yararlanılmıştır
III. soru cümlelerine başvurulmuştur
IV. ikilemelere yer verilmiştir.
Yargılarından hangileri yanlıştır?

Cevap : IV

2. Dilini kaybeden kendini kaybeder dil eşittir kültür tarih yani kimlik evet diline sahip çıkmayan dilini zenginleştiremeyen Milletler kökleri kuruyan ağaçlar misali en hafif rüzgar karşısında devrilmeye mahkumdur Peyami Safa bunu dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir diyerek ifade ediyor bu parçanın anlatımı ile ilgili verilenlerden hangisi söylenemez?

Cevap : Kişiselleştirmeye yer verilmiştir.

3. Verilenlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Cevap : Yusuf Atılgan Kuyucaklı Yusuf’ta bir anadolu kasabasını bütün insani ekonomi ve sosyal
gerçekliğiyle ele alır.

4. Yüzyıllar boyu Güzel Sanatlar kapsamı içinde dans müzik şiir ve yazın yontu resim ve mimarlık ele alınmıştır 19 yüzyılın ikinci yarısından bu yana tiyatro alanında olan gelişmeler ve özellikle uygulama alanındaki atılımlar yukarıdaki listeye bir yenisini daha ekledi tiyatro oysa eskiden tiyatro yazının bir dalı olarak düşünülürdü bunun böyle olmadığı yani tiyatronun yazının bir dalı değil de başlı başına bir sanat olduğu sonunda anlaşıldı Bu parçada verilen sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Cevap : Tiyatronun tarihi gelişiminde etkili olan faktörler nelerdir

5. I. Eleştirinin konusu incelenen eserle sınırlanmışken denemede herhangi konu sınırlaması yoktur.
II. Denemede de makalede anlatım vardır.
III. Fıkra köşe yazısı anlatmaya Bağlı metin türüyken deneme gazete çevresinde gelişen öğretici metin türüdür.
IV. Sohbet de deneme de bir sohbet havasıyla yazılır.
Numaralanmış cümlelerde denemeyle ilgili yapılan karşılaştırmalardan hangileri yanlıştır?

Cevap : II ve III

6. Dinleme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Eleştirisel bir yaklaşımla dinleme yapılmamalı

7. 1. Metin
Göz gözü görmeyen tipi altındaki günün siyah bir duman gibi inen akşamıyla beraber, içime vahşi bir ümitsizlik çöktü. Hayata zalim ve haksız bir şey diyenlere ilk defa inanıyordum. Hayatın zalimliği, bir öfke dalgası da kabartıyordu. Adımlarımın beni nereye götürdüğünü bilmeden yürüyordum sokaklarda.
2. Metin
Hüzünlü hüzünlü yanan ateşin basında oturuyordu. Aslında hüzün kendi Yüreğindeydi Kalktı ve kendi çadırına Girdi. Yaratılışında sığıntı olarak yaşamak yoktu. Onun kendi isterse, razı olsa bile boyun eğmeyen bir kişiler vardı Bu kişilik Çakırsaraylı ve adamlarımın ona gösterdiği saygı ile doymuyordu kendini gerçekleştirememiş insanların boşluğu içindeydi verilenlerden hangisi numaralanmış metinlerin ortak özelliği değildir?

Cevap : Gözlemci bakış açısı ile yazılmıştır

8. I. Söz konusu yıllarda üretilen saatin bir kopyasını yapmak üç yılını almıştı sonunda başarmıştı.
II. Dünya modasının önde gelen markaları yeni koleksiyonlarında yer alan modelleri tanıtmak için bir defile
düzenlemişti.
III. Kış spor şovlarını izlemek için geldikleri kasabada ilk günden beri esrarengiz olaylar oluyordu.
IV. Dağ bitkilerinden hazırlanmış ve yatıştırıcı etkisi bulunan bu çayı içerken bu topraklardaki insanların hikayeler
dinli yorlardi.
Numaralanmış cümlelerden hangileri bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

Cevap : II ve III

9. Karanlığı düşüyor sessizliği sevmeyen bir çağda yaşıyoruz şiirde de rembrabt in resimlerin de olduğu gibi ışığın daima karanlıklar içinden bir rahmet gibi doğabileceğini hiç düşünmüyoruz Bu parçada verilenlerden hangisi
çıkarılabilir?

Cevap : Şiir ışık yağmuru gibi karanlıklar içinden çıkarak ortamı aydınlatır.

10. Varoluşçu bir Romalı olarak etiketlenmesine rağmen camus bu romanında politika felsefe edebiyat ve din gibi çok geniş bir açıdan ele alır sorunları romanda Bir katilin hayatına gittikçe artan absürt ve ruhsuz olayları anlamlandırma çabası vardır Bu parçada tanıtılan roman verilenlerden hangisidir?

Cevap : Yabancı

11. Şairimizde ruh durumu bakımından tutarlılık çelişmezlik aramayacaksınız onda tutarlı olan tek şey üstlüktür birbiriyle çelişen durumları anlatırken kendisi olarak kalır hep bu da şair için bir yerde her şey demektir sadece onda olan ve dünyayı insanlığı zenginleştirecek yaşamaya çeşni katacak olan da budur ancak bu parçada tanıtılan şairin vurgulanan özelliği verilenlerden hangisidir?

Cevap : Özgünlüğü

12. I. tiyatro oyunları sahnelenirken seyirci üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturmak amaçlanır.
II. mekan dekor efekt ışık uygulamalar oyunun sahnelenmesinde önemli bir yere sahiptir.
III. bir tiyatro oyununun sahnelenmesinde tasarımcı ve teknik ekibin rolü yok denecek kadar azdır
IV. dekor ışık ve kostümler oyunun içeriği ile ilişkilidir.
Tiyatro ile ilgili numaralanmış yargıların hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

Cevap : III

13. I. tüm uygarlık üyeleri birbirlerine karşılıklı olarak etkileyip bir uyuma vermeye çalışırlar
II. icra ettikleri Eser hakkında hiçbir bilgisi olmayan müzisyenler bu kolay yola başvururlar
III. herkesçe işlenen konuları işlemek de yazarın özgünlüğünü engellemez
IV. bir yazarın yazarlık gücüne kadar yüksekse romanın korkusu da o kadar iyi olur
Numaralanmış cümlelerden hangileri paragrafın ilk cümlesi olabilir?

Cevap : I ve IV

14. Verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Cevap : Özel firmalar TSK’nın güçlenmesi için projeler yönetiyor

15. Taşra’dan gelen Muhsin bey iş yerinde kimseyle konuşmak istemiyordu iş gösterilmediği zaman da uzaklara doğru bakar bulutların arkasında bir şeyler görmek ister gibi bakar fakat biri yaklaşır yaklaşmaz başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul olurdu alışamamıştık Bir türlü bu büyük şehre gökyüzüne o zaman devasa gökdelenler boğazını sıkar gibiydi ruhu cendereye giriyordu sanki bir plazanın 25 katındaki iş yerimizde çalışmak O ise onun için ayrı bir sıkıntıydı Bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Olayın geçtiği zaman belli değildir.

16. Akdeniz kıyılarında bir kazada müdür odası sağda ve solda iki kapı bir köşede bir yazıhane telefon birkaç sandalye paket gece sonra bir araba sesi bir jandarma kapıdan girerek müdüre müdür bey kaymakam bey ile savcı bey geldi yanlarında bir de yabancı var müdür yerinden fırlayıp üstünü başını düzelterek çekingen bir şekilde buyursunlar buyursunlar kapıya doğru koşar savcı kaymakam ve adliye müfettişi sahneye girer kaymakam müdürü müfettişe takdim eder müdür afif efendi bu parçayla ilgili verilenlerden hangisi söylenemez?

Cevap : Jest ve mimikler belirtilmiştir.

17. Verilenlerden hangisi denemeleri ile tanınan yazarlardan değildir?

Cevap : Jonathan Swift

18. Belediye sağ olsun havalar soğumaya başladı mı sizleri toplar spor merkezlerine yurtlara getirirler orada barınır
yiyecek buluruz Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : ( ! ) ( ; ) ( ‘ ) ( ‘ )

19. Verilenlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Cevap : Güngör Dilmen’in yazdığı Keşanlı Ali Destanı epik tiyatro türündedir

20. Verilenlerden hangisi batıda söyler türünün ilk örneklerini veren sanatçılardan değildir?

Cevap : VOLTAİRE (VOLTER)

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

21. Verilen kavramlardan hangileri postmodern roman ile ilgili değildir?

Cevap : Gerçekçilik

22. Osman: göze almak gerek biri var ki aklımdan hiç çıkmıyor şu gördüğüm düş Dilaver Üsküdar şeyhi Aziz
Mahmut Hüdayi efendi nasıl yorumlar bu düşüyor padişahım?
Osman haç seferinden vazgeçsin der kopacak bir fitnenin habercisiymiş bu düş Dilaver ermiş derin görüşlü bir kişi
olarak bilinir şeyh yanıldığı hiç görülmemiştir bu parçanın konusu verilenlerden hangisidir?

Cevap : Padişah Osman’ın gördüğü rüya

23. Verilen eserlerden hangisi Orhan asenaya ait değildir?

Cevap : Allah’ın dediği olur

24. Yaşlı kadın niye çekmiyorsun daha? Yaşlı erkek torbayı iyice karıştırır bir numara çeker gözüne yaklaştırır bir yarışmacı tonlamasıyla okur 21 ! Yaşlı kadın 20 kaç ıyı bağırsana. Yaşlı erkek bağırır 21 ikisi de çıkan numarayı kartlardan arar varsa kapar sonra dikkatle birbirlerinin kartlarına bakarlar yaşlı kadın sende var kapasana yaşlı erkek kapıyoruz işte yeniden bir numara çeker bağırır 13! Parça ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Günlük konuşma dili ile yazılmıştır

25. I. Fakir bay kurt Küçük Ağa
II. Memduh Şevket esendal Ayaşlı ve kiracıları
III. Ayşe kulin adı Aylin
IV. Nezihe Meriç sultanı öldürmek numaralanmış yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : I ve IV

26. I. Ahmet Hamdi Tanpınar yol üstündeki semender
II. Nurullah ataç diyelim
III. Ahmet Haşim gurabahane i laklakan
IV. Mehmet kaplan yaşadığım gibi numaralanmış yazar eser eşleşmelerinden hangileri doğrudur?

Cevap : II ve III

27. Afrika’daki şantiyede çalışıyordu 2 yıldır telefonla görüştüğü arkadaşı ne zaman dönüyorsun özledik seni be dedi az kaldı 6 ay sonra bitiyor inşallah diye cevap verdi yavaş adımlarla lokantaya doğru gidiyordu akşam yemeklerini lokantada yiyordu ve bu şehirde yemek yiyebildiği için sadece iki lokanta vardı Afrika yemeklerini pek sevmediğini söyleyemezdi lokantanın birinde bir Türk aşçı da çalışıyordu genellikle oraya gidiyordu bazen Türk yemekleri de yapıyordu menüde olmamasına rağmen menemen de yapardı kendisine işten arta kalan zamanlarında vakit geçirecek pek bir şey yoktu bazen bilardo oynamaya gidiyor bazen de şantiyedeki işçilerle futbol maçı yapıyordu çokça da kitap okuyordu kendi odasında bu parçanın konusu verilenlerden hangisidir?

Cevap : Gurbette yaşam

28. Odaların olmadığı açık bir alanda insanlarla yüz yüze çalışmak Mehmet Bey’in ruh halini sıkıyor onu huzursuz
ediyordu arkadaşların onu bu duruma üzülüyor ve birkaç kez bu nedenle onu yemeğe götürmüşlerdi
Bu parça ile ilgili;
I. Mehmet Bey’in iş yerindeki çalışma ortamı ile ilgili rahatsızlıkları anlatılmaktadır
II. Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır
III. Olayın geçtiği zaman bellidir
IV. mekan ve kahramanın ruh hali ile ilgili ayrıntılar verilmiştir
Hangileri doğrudur?

Cevap : I ve II

29. Cervantes’in 17 yüzyıl başında yazdığı roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir Daniel defohan’in ve Jonathan swift’in adlı eserleri bu türün ilk örneklerindendir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlerden herhangi birine verilen eserlerden hangisi getirilemez?

Cevap : Madam Bovary

30. Bilim tarihi bilimin veya başka bir açıdan bakıldığında bilimlerin gelişim sürecini inceleyen tarihi bir araştırma etkinliğidir Bu nedenle tarihin yöntemini kullanır yani bilimsel olayları ve düşünceleri anlatan belgeleri topladıktan ve işledikten sonra bilim tarihini kurgular bilimsel düşünce ağırlıktadır ve bu nedenle sık sık bilimsel düşünce ile bağlantılı felsefi düşünce ile dini düşünceye kadar uzanır bilim tarihi bilimsel düşüncelerden ibaret değildir bilimsel düşüncelerin yaratıcıları olan Bilginler ve bunların ortaya çıkardıkları bilimsel olaylarda bilim tarihini çok yakından ilgilendirir ama bilim tarihi bilimin bir alanının tarihinden çok daha geniş bakışlıdır Bu parçada verilen sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Cevap : Bilim tarihinin bilimin gelişmesinde önemi nedir?

31. Söylev türü ile ilgili verilenlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Cevap : Ancak belli bir kesimin anlayabileceği bir dil kullanılır.

32. Bir bayram sabahıydı yaşım 11 -12 ‘ye ya vardı ya yoktu Her zamanki gibi en güzel elbiselerimizi giymiş harçlıklarımızı almış kendimizi sokaklara atmıştık yanımda iki arkadaşım daha vardı sokakta dolaşırken birisi sınıf arkadaşım olan iki kardeşle karşılaştık kendimizce bayramlaştıktan sonra harçlıklarımızdan bahsetmeye başladık bu iki kardeşin ailesi son derece yoksuldu Bizim durumumuz da pek iyi değildi ama benim harçlığım neredeyse onların elindekinin 1 O katıydı o an çocuk olmama rağmen için burkuldu harçlığımı çıkarıp yarısını onlara verdim O zaman bambaşka duygular yaşamıştım Bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gözlemci bakış açısı ile yazılmıştır.

33. Atatürk nutuk’ta 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında Anadolu’nun durumunun nasıl olduğundan bahseder.
Bu cümlede kaç yazım yanlışı vardır?

Cevap : 3

34. Sanayinin tezgahından çıkan malı üretilmesi kadar tüketilmesi için de adeta bir Ordu harekete geçiyor çağımızda şirketlerin bankaların borsaların dahil olduğu bir Ordu işin en önemli kısmı sanırım ürünün satılması malı satmak için sporcular artistler Metin yazarları hatta bilim insanları bile seferber oluyor örüyorsunuz malın başına nasıl bir kalabalık toplanmış insanın bu kuşatmayı yarıp tüketimden kaçması mümkün değil tüketmek çoktan ihtiyaç olmaktan çıkmış insanoğlu tüketiyorum öyleyse varım anlayışı ile hareket ediyor artık aldığı almak istediği almak zorunda hissettiği her ürün hapishanesinin parmaklıklarını sıklaştırıyor Bu parça verilen Metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Deneme

35. Hikaye mi yazmak istiyorsunuz dünyada sözcükten ve olaydan çok ne var hakiki bir yazar konu bakımından da sıkıntı çekmez bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerleri sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : (?)(?)(.)(.)

36. O geldi aklına gülümsemesi tatlı sesi içi sevinçle doldu seviyordu onu bazen kızsa da ruhunda tomurcuk tomurcuk çiçekler açıyordu bir bahar rüzgarı esiyordu derdini kederini alıp götürüyordu gözleri göğün mavisiydi zenginlik veriyordu saçları buğday başakları gibi sarı ışıklar dolduruyor yüreğine yaşama sevince açılıyordu hemen onu görmeliydi görmezse olmazdı onsuzluk zordu sanki bir şeyler eksiliyordu kendinden onsuz olunca dikenler batıyor yüreğine yüreği yarım kalıyordu düşünceleri birbirine giriyordu hatta düşünemez oluyordu bu parçada kullanılan anlatım tekniği verilenlerden hangisidir?

Cevap : Bilinç akışı

37. Verilenlerden hangisi sunum yaparken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

Cevap : Sanatlı ve süslü bir dil kullanılmalıdır

38. Şiire hayranım benim gibi bilinen ve bilinmeyen arasında gezinir pek çok anlama gelebildiği için insanların kendi durumlarını uyarlanabilir Bir bilmece gibi üzerinde düşünüp gizemi çözülmeye çalışılabilir ve tüm bunlar şiirin hep yaşamasını sağlayacaktır işte bu yüzden seviyorum şiiri sonu olmadığı için ölümsüz olduğu için insanlar yaşadıkça kelimeleri ve onların bir araya getirişlerini hatırlayacaklar bir felaketten kurtulabilecek ilk şey şiirlerdir kimse bir kitabın tamamını hatırlayamaz kimse bir filmi bir heykeli veya resmi tam olarak aktaramaz ama insanoğlu yaşadıkça şiir var olacaktır Bu parçada şiirin vurgulanan özelliği verilenlerden hangisidir?

Cevap : Kalıcı olması

39. I. 1950 sonrasında Türk edebiyatında tiyatro yazarları daha çok bireysel sorunları ele alırlar.
II. 1970’lerde geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerine dayalı müzikli oyunlar cabara oyunları epik oyunlar yazılır.
III. 1980’lerde Türk tiyatrosunda önceki dönemlerde görülen coşkunluk bu yıllarda görülmez.
IV. Tiyatro yazarları 1980’lerde güncel olayları ve toplumsal sorunları ele alırlar.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

Cevap : III ve IV

40. Şiir söylemekten çok bir susma işidir şiir dediğin kapalı bir alem olmalıdır her sözcük bir şifre gibi düzenlenmeli anlamı saklayabildiği kadar saklanmalıdır kendini ilk okumada ele veren şiirin düz yazıdan farkı yoktur bir metnin satırlarını alıp dizeye dönüştürmek gibi olur bu şiiri her okuyanın kendinden farklı duygu bulabilmesi için anlam kapalı olmalıdır her bir sözcük farklı okulların zihninde farklı çağrışımlara yol açmalıdır bu parçanın anlatım biçimi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Açıklama

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

41. K.Hamsun Bir zamanlar bir soruya verdiği cevapta vakit öldürmek için yazdığını söylemişti Bu sözlerin de içtenlik olsa bile kendini aldatıyor olmalıydı yazma hayatın kendisi bir bulgular yolculuğudur bu yolculuktaki serüven fizik ötesi bir serüvendir hayata dolaylı yaklaşma evren hakkında bölük bölcük değil de bütün bir görüş edinme yoludur yazar alt ve üst dünyalar arasında yaşar sonunda yolun kendisi olmak için yola koyulur bu parçanın anlatımı ile ilgili;
I. Tartışmacı anlatım biçimi vardır
II. tanımlamaya yer verilmiştir
III. örneklemeye başvurulmuştur
IV. benzetmeden yararlanılmıştır yargılarından hangisi söylenemez?

Cevap : IV

42 . I. Yılların sırrı
II. Bize göre
III. Beş şehir
IV. İstanbul hatırası
Numaralanmış eserlerden hangileri deneme türünde değildir?

Cevap : I ve IV

43. Verilenlerin hangisinde postmodern romanla ilgili bilgi yanlışı vardır?

Cevap : İnsan hayatı gerçeklik esas alınarak yansıtılmaya çalışılmıştır.

44. Dilimizde vakit nakittir diye bir söz var bu şekliyle baktığınızda zamanı nesnelleştirerek alınıp satılan bir mal haline getirmiş oluyorsunuz bu slogan bir daktilo markasının üzerine kazınmış ve fabrikasının girişlerine asılmış geçmişte bu anlayışın insanların hayatında sarsıcı bir etkisi vardır zamanı paraya eşdeğer gördüğünüzde arkadaşlarınızla eşinizle dostunuzla geçirdiğiniz her anda para kaybı gibi görülüyor para bütün insani değerlerin önüne geçiyor camımızda huzuru sevgiyi mutluluğu ahlakı hoşgörü çılgınca arayan insan önce buraya bakmalı bu değerleri bulmak için daha çok paraya kazanmaya çalıştıkça daha da uzaklaşıyor bu insani değerlerden Bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sorular yoluyla bir sohbet havası yaratılmıştır.

45. 1954-1955 sezonunda Ankara devlet tiyatrosunun ceshaneye konulan ilk oyunu gılgameş ten tanrılar ve insanlar sonra tanınmıştır oyunlarının konularını tarihten mitolojiden ve toplumun yaşadığı hayattan almıştır oyunlarına değişik çevre ve koşullardan seçtiği kadın ve erkek kahramanların yanı sıra gözünü tarihe çevirerek yaşamları ve etkinlikleri ile toplumun malı olmuş kişilikleri yansıtmıştır eserleri tanrılar ve insanlar Hürrem Sultan kocaoğlan doğum ve toprak Fadik kız ya devlet başa ya kuzgun Neşe Bu parçada tanıtılan sanatçı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Orhan Asena

46. Cumhuriyet dönemi Türk romanında bazı sanatçılar bireyin iç dünyasını esas alan eserler vermişlerdir bu sanatçılar olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını yansıtmaya çalışmışlardır verilen yazarlardan
hangisi bu anlayışlı Eser vermemiştir?

Cevap : Kemal Tahir

47. Bektaşağa soğan tüccarıdır soğanlarını köylüye veresiye verir muhtar kalıp kağıdı çıkarır kim ne aldıysa yazar ve harman sonu gelip parasını almalarını söyler sıtmaya yakalanmış olan Bektaş Ağa harmansonu akşamüstü köye gelir cami önünde muhtarla karşılaşır bektaşağa selamünaleyküm muhtar aleykümselam Bektaş Ağa ağa ben geldim soğanın hakkını isterim arpayı buğdayı paraları topladın mı muhtar ne Arpası buğdayı parası bektaşağa muhtar Ağa sıtma canımı okudu benimle dalga mı geçiyorsun muhtar ben dalga malga bilmem soğanın ne hakkı olurmuş hadi git buradan bektaşağa muhtar ben hakkımı ararım unutma yırtıcı kuşun ömrü az olur muhtar nereye gidersen git bektaşağa muhtarın parayı vermeyeceğini anlayınca karakola gider bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dekorda ilgili ayrıntılar belirtilmiştir

48. Dinleme dilin dört işlevinden biridir hayatımızın her alanında gerçekleştirdiğimiz dinleme etkinliği aynı zamanda bir iletişim kurma yoludur bu iletişim yolu belli bir amaç doğrultusunda yapılan öğrenilmesi gereken bir beceri olarak karşımıza çıkar dinleme etkinliği sırasında amacına uygun olarak not olarak dinleme empati kurarak dinleme seçici dinleme eleştirel dinleme tekniklerinden biri kullanılır Bu parça iki paragrafı bölünmek isterse 2 paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

Cevap : IV

49. Verilenlerden hangisi sunum yaparken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

Cevap : Konuşurken metne sık sık göz atılmalıdır

50. Çalışmak için geldiği kasaba insanların yolunu değiştirip görmesi gereken bir yer bence burası Mesut zamanlardan tap taze kalmış bir cennetin hayaline benziyor sanki tarih denen fırtınanın rüzgarları bu asırlık Çınar ağaçlarının arasından Beyaz evin sakin çatısı üstünden taş binanın sütunlarından hiç geçmemiş eyvah verilenlerden hangisi bu parçada yay ayraçla boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

Cevap : ( : )

51. Kayası ağacı otu çiçeği toplarıyla bütün Ali Dağı kar örtmüştü. Gökyüzü bile alabildiğine süt beyazdı sonsuz bir
beyazlık Ali dağ’ın dikenli düzüne oradan Akçadağ çiçeklideresi’ne çukurova’ya kadar uzanıyordu Bu arada bir
leke bir yoktu beyazlığı bozan bu parçada ağır basan anlatım biçimi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Betimleme

52. Milli mücadele döneminde söylevde öne çıkan isimlerdir bu parçada boş bırakılan yere verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Mehmet Akif Ersoy ve Halide Edip Adıvar

53. I. olay örgüsü vardır.
II. anlatmaya bağlı Metin türlerindendir.
III. anlatım türlerinden faydalanır.
IV. sahnelenmek için yazılır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri roman ve tiyatro türlerinin ortak özelliği değildir?

Cevap : II ve IV

54. Rıdvan buyurun efendim buyurun köyden misafirler geldi de annem onları aşağıya indirdi birazdan gelir buyurun oturun Hüsamettin delikanlı karışma hareketime müdahale olunmasından haz etmem biraz susar gezinir delikanlı sen ne iş yaparsın Rıdvan felsefe bölümünü bitirdin Hüsamettin böyle kazık kadar adamı ele ekmek tutmasın ne hallere kaldık yarabbim sen daha zeytinyağı fıçısını açmasına terazi kullanmasını bilmezsin söyle kaç cins fasulye vardır Bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi söylenemez?

Cevap : ikilemelere yer verilmiştir.

55. Büyük şehirlerde ve yollardaki trafik karışıklığı da gösterir ki alabalıkların huzur ve sükun içinde yaşayabilmeleri için onlara çeki düzen veren dur diyen herkesten üstün bir kuvvete ihtiyaç vardır kalabalık sosyal nizamı sosyal nizam da devleti getirir bu parçadan verilenlerin hangisi çıkarılabilir?

Cevap : insanların bir düzen içinde yaşayabilmesi devlet ve bazı kurallar aracılığıyla sağlanır

56. Hangisinde eserin özelliği yanlış verilmiştir?

Cevap : Kuyucaklı Yusuf Biyografik Roman

57. 1919’daki Savaş bittikten sonra yıllar geçmişti köhne obayı durmadan yamamaları gibi ilk düzeni ayakta tutmaya çalışıyorlardı bir deliyi kapatayım derken başka taraftan yeni delikler açılıyordu ama neden bir zamanlar Kendi öz malımız olan çiftlik neden şimdi yabancı geliyor bana ve aileme Bu partideki altı çizili cümle hikayenin hangi unsurunu içermektedir?

Cevap : Zaman

58. Herkes bir gün er ya da geç küçük veya büyük az veya çok karşılaşır haksızlıklarla adaletsizliklerle ahlaksızlıklarla yaşamın kötü çirkin bayağı yüzüyle ~şte o zaman o şartlarda önemlidir neyi hangi yolu seçeceğimiz oyunu kuralına göre oynayıp kendimiz olmaktan vaz mı geçeceğiz yoksa kendimiz mi kalacağız kötü ve yanlış şeyler yaparsak bu veya öteki dünyada cezalandırılmaktan korktuğumuz gücümüz zekamız yetmediğinden değil onurumuz vicdanımız el vermediğinden başkalarından çok kendimizden utanmayı bildiğimizden iyi doğru ve adil olarak devam etmeliyiz hayatta kaybedeceğimizi göre göre bu parçadan verilen yargıların hangisi çıkarılamaz?

Cevap : Güçlünün gücünden korkmak gerekir.

59. İnternet bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da yoğun kullanımından kaynaklanan birçok sorunu beraberinde getirmektedir çağımızın irili ufaklı sorunlarını aşmada günümüz insanı eskiye göre daha da çaresiz durumdadır internetin aşırı kullanıma sosyal eğitimsel ve psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir özellikle anne babalarla çocukların iletişimini bozmakta çocuğu yalnızlaştırmakta ve yabancılaştırmaktadır bununla birlikte
gençlerin ahlak yapısını da hızlı bir şekilde erozyona uğratmaktadır numaralanmış cümlelerden hangisi paragraftaki düşünce akışını bozmaktadır?

Cevap : III

60. Verilen cümlelerin hangisinde -ki’nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Cevap : Oysaki tüm insanların özünde iyi olduğunu düşünürdüm

61. Yalnızca kulağa hitap ettiği için bütünüyle dinleyicisinin düş gücüne seslenir oyundaki sesleri yansıtma mekanı ve zamanı belirleme gerilim yaratma sahneler arası geçiş müzik ve efektleri ile sağlanır yer sorun olmadığından şahıs kadrosu çok kişiden oluşur sadece sese dayalı olduğu için konu bakımından sınırlıdır radyo tiyatrosu ile ilgili numaralanmış yargıların hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

Cevap : III ve IV

62. Polisiye roman ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dünya edebiyatında polisiye kurgu ile yazılan ilk eser Sur Arthur Conan Doyle nin Sherlock Holmes adlı eseridir.

63. Turan oflazoğlu’nun yazdığı Genç Osman adlı oyun konusunu tarihten alır padişahların ve devlet adamlarının o
güne kadar Anadolu’ya nasıl baktığı üzerinde durulur oyunun ana kahramanlarından sultan-ı Osman yazarın
sözcülüğünü yapar 3 perdelik bir dramdır Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Cevap : IV

65. Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir o Batı edebiyatını çok iyi araştırıp incelemiş Türk kültürünün ve edebiyatının ateşli bir savunucusu etkili bir tanıtıcısı olmuştur yazar şiir hikaye roman deneme makale edebiyat tarihi gibi birçok alanda eser vermiştir Batı Doğu sorununu derinlemesine yaşayan ve düşünen bir yazardır eserlerinde doğu batı çatışması Rüya zaman geçmişi Özlem mimari musiki bilinçaltı gibi konuları ele almıştır eserleri huzur saatleri ayarlama enstitüsü mahur beste 19 asır Türk edebiyatı tarihi edebiyat üzerine makaleler 5 şehir yaşadığım gibi hikayeler Bu parçada tanıtılan sanatçı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Ahmet Hamdi Tanpınar

66. Hasanla Dadaruh dere kenarında inmişlerdi. İçime bir tımar etmek hırsı uyandı kaşağı’yı aradım bulamadım. Ağırın köşesinde dadaruhun penceresiz küçük odası vardı. Buraya girdim rafları aradım eğerlerin arasına falan baktım ok yok yatağın yanında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu onu açtım azıcık daha sevincimden haykıracaktım annemin istanbul’dan gönderdiği hediyeler içinden çıkan fakfon kaşağı. Parıl parıl parlıyordu.
Bu parçada hikayeni yapı unsurlarından hangisi yoktur?

Cevap : Zaman

67. Deneme süreli yayınlar gazete ve dergi sayesinde ortaya çıkan ve gelişen bir türdür bu türün ilk örnekleri 16
yüzyılda Fransız yazar montaigne tarafından verilmiştir. Deneme türü Türk edebiyatında servet-i Fünun döneminde ortaya çıkmıştır Cumhuriyet döneminde ise Nurullah ataç ismi deneme türü ile özdeşleşmiştir bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Cevap : III

68. Bir apartman katında orta halli bir oturma odası bir yanda evin giriş kapısı tam karşıda da büyükçe bir pencere az eşya vakit gece akşam yemeğinden sonra kadın sahnededir vazodaki çiçeklerin suyunu değiştirirken kapı çalınır hemen gidip kapıyı açar kapının dışında erkek görünür Kara bir giysi beyaz gömlek vardır üstünde kadın günlük kıy af et hiledir erkek 40 yaşlarında kadın ise ondan 5-6 yaş küçük gösterir erkek bir süre durur sonra gücünü toplayarak elini çenesine doğru götürerek konuşuyor özür dilerim kadın çekingen rica ederim buyurun erkek rahatsız etmiyorum ya kadın kimi arıyorsunuz.
Bu parça ile ilgili;
I. yöresel söyleyişlerden yararlanılmıştır
II. jest ve mimiklere yer verilmiştir
III. dekorlu ve kostümle ilgili ayrıntıları yer verilmiştir
IV. zaman belirsizdir
Yargılarından hangileri söylenebilir?

Cevap : I ve II

69. O mavi ışıkların üstünde karanlık bir kat var onun üstünde de solgun bir ışık bütün o yakadaki ışıkların belki en
solgunuydu gördünüz mü seyrettiniz mi verilen noktalama işaretlerinden hangisi bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlerden herhangi birine getirilemez?

Cevap : !

70. Verilenlerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?

Cevap : İnsanlarla konuşurken kelimeleri farklı anlamlar yüklemek de doğru değildir.

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

71. Cemil ana be ben bir babama vereceğim canım öyle çekti. Ana benim de babamı göreceğim geldi emme varamıyorum hani sen delikanlısın bir koşu gider gelirsin.
Cemil babam da iyice ihtiyarladı ana be.
Ana geniş bir iç çekerek ah ah adamı gam duvarın nem yıkarmış oğul size ekmek çıkaracak diye yıllardır o çimentüfer durağının kahrını çeker.
Cemil Kar deme Rüzgar demez ille o çimentüfer makaslarını birbirine karıştırmaktan korkmadan açar kapar.
Ana ah oğul ben de babana bir daha dünya gözüyle görmek
isterdim ama burada da kardeşlerin abilerim var onlar da
bakılmak ister babana var de ki oğul babana de ki helalin de yani ben anan.
Bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İkilemelerden yararlanılmıştır.

72. Yenileyen pekiştiren hatırlatan önemli noktalar öne çıkaran bir çalışma sonucunu açıklayan laboratuvar araştırmalarını sunan anket sonuçlarını ifade eden önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalardır bu tanım verilenlerden hangisine aittir?

Cevap : Sunum

73. Denemelerde genellikle işlenen Bir Ana konu vardır ancak deneme türünün karakteristik özelliğine bağlı olarak yazar Metin bütününde ana konuya bağlı kalmayabilir konu seçiminde Özgür olan yazar konuyu işleyişte de bu serbestliği sürdürür buna bağlı olarak yazar zaman zaman ana konunun dışına çıkarak konudan uzaklaşmaktadır Bu parça da asıl anlatılmak istenen verilenlerden hangisidir?

Cevap : Deneme yazarı konuyu işlerken ana konudan ayrılabilir

74. Verilenlerden hangisi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren romancılardan değildir?

Cevap : Memduh Şevket Esendal

75. Anadolu’dan geçtim ayakları tutmaz olmuş köprüler oldukları Susuz kalmış çeşmeler toprakları kerpiç kesmiş tarlaları açtım Anadolu’ya kalbimde ayırdığım yerin sevgisi gözümde yarının endişesi böyle çoraklı garipliği kimsesizliği yüreğimi yakan yollarda günlerce dolaştım Anadolu yollarını hep böyle hazin boş fakat sıcak sevimli gördüm Bu parçanın anlatımı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Örnekleme yapılmıştır.

76. Bilgisayar ve İnternet son 20 30 yıl içinde tüm dünyada insanların hayatını büyük bir dönüşüme uğrattı bilgisayar ve internete dayalı olarak gelişen otomasyon sistemleri işlerin yapılış şekli ve hızını da değiştirdi otomasyona uygun olan üretim idari işler madencilik gibi alanlarda birçok insanın yerini artık otomasyon sistemleri alıyor para kendi satışta inşaat sektöründe tarım ve ormancılıkta da durum aynı hatta ulaşımda bile otomasyon sistemlerini görebiliyoruz çok yakında şoförsüz donmuş ve otobüsler görebileceğiz Bu da demek oluyor ki otomasyon sistemleri yavaş yavaş insanların yerini alacak bu parçanın konusu verilenlerden hangisidir?

Cevap : Otomasyon sistemlerinin mesleklere etkisi

77. Verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : Galeriyi gezen sanat severler tablolara hayran kaldı.

78. Verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ahmet Ümit Tehlikeli oyunlar

79. Verilen sanatçılardan hangisinin söylev türünün gelişiminde etkisi yoktur?

Cevap : Cahit Sıtkı Tarancı

80. I. Besleyici madde miktarı yeterli seviyeye ulaştığında sinir hücreleri beynimizdeki tokluk merkezine uyarır ve
karnımızın doyduğunu hissederiz.
II. Beynimiz bu uyarı algıladığında acıktığımızı fark ederiz
III. Bir şeyler yemeye başladığımızda kanımızdaki bu besleyici madde miktarı tekrar yükselmeye başlar
IV. Enerji tüketimimize bağlı olarak kanımızdaki besleyici madde miktarı belirli bir seviyeye düştüğünde sinir hücreleri beynimizdeki açlık merkezine uyarı iletir.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama hangisi olur?

Cevap : IV-I-II-III

81. Verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur?

Cevap : Son dersin 18.30’da biteceğini söylediler.

82. I. Yılbaşı ve Bayram dolayısıyla tebrik kartları ve mesajlar alıyoruz bin şükür bunların sayısı artıyor
II. Hele uzun zamanı hizmet etmiş bizler gibilerin dostları ara sıra insana çakışacak kadar bizi benimser
III. Çünkü dünyada hele bugünkü dünyada insan münasebetlerini husumet çekemezlik üzerine kuruluyor
IV. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şey dostlarımıza müsamahalı davranmaktır.
Numaralanmış cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

Cevap : I

83. Verilen cümlelerin hangisinde, farklı bir görevde kullanılmıştır?

Cevap : Çocukların oyun alanları temiz ve rahat olmalıdır.

84. Tiyatro sanatı konusunda bilimsel çalışmalar çoğalır Türk tiyatrosu en parlak ve hareketli dönemini Yaşar oyun
yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşar bu yargılar Türk tiyatrosunun 1960’lardaki gelişimi açısından doğru ve yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?

Cevap : D-D-Y

85. Verilenlerden hangisi iyi bir konuşma yapmak için uyulması gereken kurallardan değildir?

Cevap : Beden dilini kullanmaktan kaçınılmaldır.

86. John Steinbeck ince atlı yapıtında kayıtsız bir dünyayı anlatmaktadır doğa koşullara acımasız olduğundan insanlar ve ilişkileri de katıdır ama Steinbeck bu acımasız dünyayı anlatırken umudu elden bırakmaz özellikle insanoğlunun zalim çevresine uyum sağlayabilmesine övgüler yağdırır inci de yaşamın sürekliliğine vurgu yapılır yaşamın kalıpları değişebilir bireyler güçlükler yaşayabilir fakat insan yaşamaktan vazgeçmemelidir çünkü yaşam temelde asla yok edilemez sulara gömülen dev inci ile yenilenir yalnızca bu parçadan
I. maddiyatı amaç haline getirmek insanları zalimleştirir
II. kendisini değiştirmeyen insanlar için yaşam güçlüklerle doludur.
III. doğa insanların yaşamını biçimlendiren unsurlardan biridir.
IV. insan zorluklarla mücadele edip yaşamak çabalamalıdır
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Cevap : III ve IV

87. I. Frankfurt seyahatnamesi
II. günlerin getirdiği
III. yazılanla okunan verilenlerden hangisi numaralanmış eserlerden herhangi birinin yazarı değildir?

Cevap : Mehmet Kaplan

88. Aşağıdaki eserlerden hangisi Oğuz atay’a ait değildir?

Cevap : Sırça Köşk

89. Edebiyat tarihinde eserin sadece kendisi olmayıp onun etrafında kendisine bağlı başka etkenler de vardır içinde meydana geldiği edebiyatın diğer edebiyat eserleri arasına katılan Eser artık kendisinden ibaret kalamaz ayet bulunduğu türde kendinden evvel ve kendisinden sonraki başka eserler arasında yeni bir kimliğe ulaşır taşıdığı sanat gücü ve özgünlüğü oranında arasına katıldığı eserlerin kimisini gölgede bırakıp ön plana çıkar yahut ötekiler önünde zayıf bir ışık gibi kalıp gerilere düşer ya loş tozlu bir köşede okuyucusunu bekler ya da hemen okuyucuların ilgisiyle karşılaşır kimi eserler de okuyucusunu asırlar sonra bulur bu parçadan verilenlerin hangisi çıkarılamaz?

Cevap : Okulların beklentisine göre yazılan eserler daha başarılı olur

90. Çin’in muazzam iş gücü 2015’ten sonra azalacak ülke yeterince iş bulamayan kırsal kesimdeki işçileri daha fazla çalıştırarak bu boşluğu doldurabilir ancak bu da kesin bir çözüm gibi durmuyor çünkü yapılan araştırmalara göre 2050’ye kadar çin vatandaşlarının yaklaşık üçte biri 60 yaş üzerinde olacak ve Boran bugünün 3 katı Bu parçada Çin ile ilgili verilenlerden hangisi vurgulanmıştır?

Cevap : İş gücü

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

91. 1979 yılında Alman kimyager Martin Klaproth tarafından uranyumun keşfin nükleer çalışmalarının ilkelerinden biri olsa da 1895 yılında Alman fizikçi Conrad röntgen in x ışınlarını keşfetmesi nükleer fiziğin başlangıcı kabul edilir Bu keşif ile başlayan bilimsel gelişmeler ikinci Dünya Savaşı’nın sonunda atom bombasının kullanılmasına
kadar büyük ilerlemeler kaydetti 1953 yılında ise Birleşmiş Milletler genel kurulunda einsenhower barış için atom
önerisi nükleer gücün enerji alanında refah ve gelişim için kullanılmasının başlangıcı oldu o yıllarda başlayan ve
günümüze kadar devam eden süreçte nükleer teknoloji insanlar refahı için kullanıla geldi bu parçanın konusu
verilenlerden hangisidir?

Cevap : Nükleer teknolojinin tarihi

92. Selvi ayağa kalkarak isterseniz oyunu biraz keselim de size çay getireyim Rahime izinli vezan sümbül de öyle Pazar günü evde tutabilirsen tut Sabri nasıl isterseniz. Vezan ayağa kalkar ben de yardıma geleyim Selvi ile vezan çıkarlar Sabri bizden gizli konuşacaklar vardır da bu parça ile ilgili
I. kahramanların hareketleri yay ayraç içinde belirtilmiştir
II. mekanla ilgili ayrıntıları yer verilmiştir
III. yöresel söyleyişleri yer verilmiştir
IV. zaman bellidir yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : I ve IV

93. I. elveda Gül sarı adlı romanında ünlü ve cins bir at olan Gül sarının doğumundan ölümüne kadar sahibi Tenabay la birlikte bir köyde geçen zorlu ve acılı hayatı işlenmiştir
II. Sabahattin Ali çıkrıklar durunca da bir Anadolu kasabasını bütün insanı ekonomik ve sosyal gerçekliğiyle ele alır
III. Bilge Karasu bir bilim adamının romanında örnek bir bilim insanının yetişme şartları ve hayat felsefesi üzerinde durur
IV. Ahmet ümit’in İstanbul hatırası postmodern özellikler taşıyan polisiye bir romandır
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde büyük bilgi yanlışı vardır?

Cevap : II ve III

94. Tilki kuyruğunu sallayarak gelir selamünaleyküm amca karın bol olsun
Keloğlan selamünaleyküm amca karın bol olsun
Tüccar aleykümselam aslanlar hoş gelip sefalar getirdiniz iyi basmalarım Solmaz pazenlerin var Amerikan bezlerim var ki ne çeker ne yırtılır istediğiniz hangisi
Bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Şiirsel bir anlatım vardır

95. I. 10 yüzyılda yazılmıştır.
II. bu yapıtlarından söz eden ilk kaynak Divanü Lügatit Türk’tür.
III. 38 harfli Göktürk alfabesi ile yazılmıştır
IV. Danimarkalı dilbilimci William thomsen tarafından bulunmuştur.
Orhun yazıtları ile ilgili numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur?

Cevap : III ve IV

96. I. Kerim yanağının kanamasını aldırmadan demircan’ın eski savaşçı urbalarını giydi silahları kuşandı onları artık acımıyordu kızmıyordu da
II. bir an bir yerden o eve taraçaya bahçeye bir ışık çakmış Çakan ışığın düştüğü yerde bazı şeylerin izdüşümünü
görmüştüm.
III. 73 yaşındayken bir kış günü birlikte beyoğlu’na çıkacaktık biriktirdiğimiz paralarla kendimize karşılıklı birer hediye alacaktık.
IV. Özkan vitrinlere bakarak ilerliyordu kuyumcunun vitrininde güzel bir yüzük gördü hemen kuyumcunun
kapısından içeri girdi.
Numaralanmış parçalardan hangileri aynı bakış açısıyla yazılmıştır?

Cevap : II ve III

97. Kasaba koloni halinde yaşayan bir hayvan gibidir kasabanın bir sinir sistemi bir başı omuzları ve ayakları
vardır kasaba öbürkü kasabalara hiç benzemeyen apayrı bir yaratıktır öyle ki Dünyada birbirine benzeyen iki kasaba bulamazsınız kasabada hiçbir olay saklanamaz haberler kasaba sokaklarında ışık hızıyla yayılır haber seyirtip onu yetiştirmeye Can Atan küçük oğlanlardan da çitlerden kafasını uzatıp haberi yaymak için çağırışa yetişkinliğlerden de daha önce yayılır çünkü kasaba insanların yaşamlarına hiçbir şekilde saklayamayacağı bir mekandır sanki mekanların duvarı yoktur bu parçanın anlatımında verilenlerin hangisinden yararlanılmamıştır?

Cevap : Öyküleme

98. Verilenlerin hangisinde deneme türü ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

Cevap : Süreli yayınlar gazete ve dergi sayesinde ortaya çıkan ve gelişen bir türdür.

99. Hatırlamıştım Adem yeni papağanlardan söz etmişti veterineri bir çift yeni papağan bulmuştu ona gidip onları
alacaktı belki de onu son Gören de bu veterinerdi neredeydi acaba bu veterinerin muayenehanesi sanki aklımdan
geçenleri okuyormuş gibi Balat diye mırıldandı Tarık ben de yanında gittim Balata varır varmaz veteriner ile buluştuk. Bu parçada;
I. zaman
II. mekan
III. kişiler
IV. olay
unsurlarından hangisi belirgin değildir?

Cevap : I

100. I. Haldun Taner Genç Osman
II. Turan oflazoğlu Sokrates savunuyor
III. Güngör Dilmen ayak bacak fabrikası
IV. Orhan Asena gılgameş
Numaralanmış yazar eser eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

Cevap : I ve III

101. Verilen yazarlardan hangisi postmodernist anlayışlı eser vermiştir?

Cevap : Bilge Karasu

102. Gerçi La Rochefoucauld: bizden başka kimsenin bilmediği hatıralarımızı ne çabuk unuturuz diyor fakat onun
asıl onları hiç unutamadığımız asıl onların elinde kıvrandığımız da olur hatta belki başkalarınınca bilinen
kabahatlerimizi çabucak unutmamız kabildir bu parçadan verilenlerden hangisi çıkarılabilir?

Cevap : Başkalarınınca bilinmeyen hatalarımız bizi daha çok etkilemiştir.

103. Genç Osman atlı tiyatro konuyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yazarı Orhan Asenadir

104. Zanaat ayakkabıcılık terzilik demircilik marangozluk gibi doğrudan doğruya beceriye dayanan insan faaliyetidir. Bu faaliyetler çok büyük ölçüde fayda ya dayalıdır ayakkabı yürümemizi kolaylaştırmak ayaklarımızı sıcak ve soğuktan tehlikeli maddelerden korunmak amacıyla üretilir ayakkabıcıda bu işi para kazanmak için yapar halbuki sanat öyle değildir sanatın asıl amacı ve varlık sebebi fayda veya faydacılık olamaz onun asıl amacı ve varlık sebebi güzelliktir bu parçanın anlatım biçimi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Açıklama

105. I. eleştirel bir yaklaşımla dinleme yapılmamalı
II. konuşmada öne sürülen düşünceler sorgusuz sualsiz kabul edilmemeli
III. dinleyici konuşmada verilen bilgileri ön bilgileri ile karşılaştırma çabasına girmemeli
dinleme ile ilgili verilen numaralanmış bilgiler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur?

Cevap : Y – D – Y

106. Kadri elinde şapkası pardesüsü çantası birden girer hanım kiminle konuşuyorsun diye merak ettim şapkayı bile asmayı akıl edemeden buraya yöneldim şapkasına pardesü üstüne bir koltuğun üstüne atar. Handan kadir’in boynuna sarılır hoş geldin kadriciğim telefondaydım Celile’nin çocuğu kızamıkmış.
Kadri boş bulunmuşum bir kızamık lafı duydum dış kapının anahtarını çevirince demek çocuk kızamıkmış dikkatli
baksınlar geçer kanepeye oturur ayaklarına uzatır Bu parça ile ilgili;
I. betimlemeden yararlanılmıştır.
II. zaman bellidir.
III. konu celile’nin çocuğunun kızamık olmasıdır.
IV. kişilerin hareketleri ayrıntılara inilerek verilmiştir.
yargılarından hangileri söylenemez?

Cevap : I ve II

107. Dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır Amerika’dan hindistan’a Arabistan’dan Ümit burnuna Kırım’dan Yunanistan’a italya’dan iskandinavya’ya kadar ister küçük ister büyük ister okyanuslarda ister kapalı denizlerde olsun bütün yarımadalara bakınız hepsi üzüm dalları gibi salkım salkım kuzeyden güneye doğru uzanır yalnız Anadolu yarımadasıdır ki tek başına batıya bakar bu parçanın konusu verilenlerden hangisidir?

Cevap : Anadolu yarımadasının özel durumu

108. Hacivat efendim ben duacınız ben yolcunuz ben hancınız ben olmam üzgün ben sözü düzgün ben hoş söyleşir
ben dili tatlı Karagöz hoş geldin ıspanak suratlı
Bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Abartmaya başvurulmuştur.

109. I. herhangi bir konu üzerine yazılabilir
II. anlatılanların kanıtlanma zorunluluğu vardır
III. samimi bir uslup kullanılır
IV. bir sanat fikir veya edebiyat eserini her yönüyle inceleme amacını taşır deneme ile ilgili numaralanmış yargıların hangileri doğrudur?

Cevap : I ve III

110. Ağabeyim oturduğumuz şehirde iş olanaklarının kısıtlı olduğunu söylemiş ve bu kış başka bir şehre taşınmıştı kız kardeşim ise üniversiteye giriş sınavında iyi bir puan almış ve Ankara’da okumak istediğini söylemişti ODTÜ’de okumak istiyordu
Bu parça ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Mekan betimlenerek verilmiştir

111. Verilen cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?

Cevap : Bilim bir davranış biçimi halinde yürütülen etkinliklerin oluşturduğu bütündür.

112. Efendim müvekkelim sözleşmede yer alan bütün şartları yerine getirmiş olmasına rağmen haksız yere iş aktif
hissedilmiştir talebimiz sözleşme şartlarından Doğan haklarının tazmin edilmesidir müvekkilim yaşamış olduğu
mağduriyetten dolayı maddi manevi zarara uğramış iş yaptığı diğer firmalar nezninde prestij kaygına uğramıştır Bu
parçada verilen söylev türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : Hukuksal

113. Hayatı değişik bir açıdan bakabildiğime inanıyorum ama içinde yaşamayı becerebildim mi bilmiyorum aslına
bakarsanız Bu pek de umrumda değil sadece sınırları merak ettim diyelim ve peşinden gittim bilinen ile bilinmeyen
arasındaki kapılara her dokunuşum ruhumun prangalarını kırdı zihnimdeki sınırları kaldırdıkça dilediğim gibi hareket etmeye başladım artık benim için sınırlar olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim Bu parça verilen sorulardan
hangisinin cevabı olabilir?

Cevap : Hayatta özgürce davranabildiğinizi düşünüyor musunuz

114. Verilen cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur?

Cevap : Bazen senin de insiyatif alman gerekir.

115. I Sabahattin Ali
II. Rasim Özdenören
III. Sadri Ertem
IV. Memduh Şevket esendal
numaralanmış sanatçılardan hangileri toplumcu gerçekleri anlayışı ile eserler vermemiştir?

Cevap : II

116. Behçet bey boğucu iş yaşamından kurtulmak için canla başla çalışıyordu yemek su aramıyor yorgunluk sözleri etmiyordu tek amacı vardı mutlu olmak bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : ( . ) ( ‘ ) ( ; ) ( : )

117. Verilen eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

Cevap : Huzur

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

(548) Türk Dili Ve Edebiyatı -8 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!