Açık Lise

(441) Biyoloji -1 Sınav Soruları

(441) Biyoloji -1 Sınav Soruları

(441) Biyoloji -1 Sınav Soruları

1-İnsanda ATP molekülü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Hücre içerisinde üretilir.

2-Verilenlerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır?

Cevap : Hücre duvarı peptoglikan yapıdadır.

3-Verilenlerden hangisi asitlerin özelliğidir?

Cevap : Suda çözündüklerinde H+ iyonunu artırmaları

4-Verilen hareket yapılarından hangisi diğerlerinden daha fazla gelişmiştir?

Cevap : Kanat

5-Enzimlerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Enzimler substrata özgüdür

6-Verilen yağ çeşitlerinden hangisi doymuş yağlardandır?

Cevap : Kuyruk yağı

7-Verilenlerden hangisi bir karbonhidrat çeşidi değildir?

Cevap : Kolesterol

8-Verilenlerden hangisi kloroplast ile mitokondrinin ortak özelliklerinden değildir?

Cevap : Hücresel solunumda görev alma

9-Hipotenik ortama konulan bir bitki hücresinde verilenlerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : Turgor

10-İnsansaki vücut sıvılarının bazılarının pH’sı şu şekildedir.
Kan:7,4
Mide öz uyu:0,9-2
Pankreas öz suyu:8-8,3
Buna göre insandaki vücut sıvılarıyla ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Pankreas özsuyu bazik özelliktedir

11-Verilenlerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?

Cevap : Doku ve organlara sahip olma

12-Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar sistemi olan organel verilenlerden hangisidir?

Cevap : Endoplazmik retikulum

13-Verilen madde taşıma yöntemlerinden hangisinde ATP harcanır?

Cevap : Ekzositoz

14-Verilenlerden hangisi karbonhidratların özelliklerinden değildir?

Cevap : Proteinlerin monomeri olarak kullanılma

15-Obeziteyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sadece kalıtsal etmenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır

16-Verilenlerden hangisi yüksek yapılı bitki hücrelerinde bulunmaz?

Cevap : Sentrozom

17-Verilenlerden hangisi dengesiz beslenmeye bağlı ortaya çıkacak hastalıklardan değilfir?

Cevap : Hemofili

18-Verilen pH değerlerinden hangisi asittir?

Cevap : 3

19-Lizozomların zarlarının tahrip olması ve içerisindeki enzimlerin sitoplazmaya salınmasıyla hücrenin ölmesine neden olan olay verilenlerden hangisidir?

Cevap : Otoliz

20-İnsan hücresinde bulunan mitokondri organeli için verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Golgi aygıtı tarafından üretilir

21-Verilenlerden hangisi organizasyon bakımından diğerlerinden daha dar kapsamlıdır?

Cevap : Hücre

22-Verilen özelliklerden hangisi DNA’ya aittir?

Cevap : Kendini eşleyebilir

23-Yassı keseciklerin üst üste dizilmesiyle oluşan; paketleme yapan ve salgı keseleri üreten organel verilenlerden hangisidir?

Cevap : Golgi aygıtı

24_Verilenlerden hangisi DNA’nın yapısında bulunur?

Cevap : Deoksiriboz

25-Verilen yağlardan hangisi doymuş yağ örneğidir?

Cevap : Tereyağı

26-Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin hücre zarındaki cepler aracılığıyla hücre içerisine alınması verilenlerden hangisi ile gerçekleşir?

Cevap : Endositoz

27-Verilenlerden hangisi insan vücudunda bulunan organik maddelerdendir?

Cevap : Protein

28-Hücre zarı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Mantarlarda kitin yapılıdır

29-Verilenlerden hangisi koful ve lizozomları oluşturabilir?

Cevap : Golgi aygıtı

30-Aynı ortama konulan bitki ve hayvan hücreleri gözlendiğinde hayvan hücresinin su alarak şiştiği bitki hücresinin su kaybederek büzüldüğü gözlenmiştir. Buna göre hücreler ve orta için verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Hayvan hücresinin yoğunluğu bitki hücresinin yoğunluğundan yüksektir

31-İnsanlarda vitaminler verilenlerden hangisi için kullanılmaz?

Cevap : Enerji kaynağı olma

32-Verilenlerden hangisinin insan vücuduna alınması olumsuz etki meydana getirir?

Cevap : İnhibitor

33-Verilen hücresel yapılardan hangisi ökaryot ve prokaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz?

Cevap : Golgi aygıtı

34-Verilenlerden hangisi hücre zarından madde taşıma yöntemlerinin incelenmesi için geliştirilecek bir deneyde diğerlerinden önce gerçekleştirilir?

Cevap : Problemin tespit edilmesi

35-Verilen hücresel yapılardan hangisi fosfolipit zar bulundurmaz?

Cevap : Sentrozom

36-Proteini oluşturan aminoasitler arasındaki bağ tipi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Pepit

37-Verilenlerden hangisi temel olarak anabolizma(yapım reaksiyonu) örneği değildir?

Cevap : Nişastanın hidrolizi

38-Verilenlerden hangisi insanın dışarıdan almak zorunda olduğu, vücutta üretilmeyen maddelerdendir?

Cevap : Esansiyel yağ asitleri

Açık Lise Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

(441) Biyoloji -1 Sınav Soruları

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

(441) Biyoloji -1 Sınav Soruları

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

(441) Biyoloji -1 Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

(441) Biyoloji -1 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!