auzefTıbbi Dokümantasyon VE Icd SistemleriTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri 2021 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri 2021 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri 2021 Vize Soruları

1) Hastalıkların alfabetik indeksi, yaralanmaların dış etken kodları, ilaç ve kimyasalların tablosu, ICD-10 AM’nin kaçıncı cildinde yer almaktadır?

Cevap : 2

2) Bir hastanın neden sağlık sistemine girdiğini gösteren ve bu kişi tarafından ortaya konulan sağlık hizmeti talebinin nedenlerini ifade eden ve üzerinde uzlaşılmış tanıma ne ad verilir?

Cevap : Başvuru nedeni

3) ICD-10 AM’de hastalık sınıflama yapısı aşağıda yer alan düzeylerin hangisinde daha detaylı şekilde yer almaktadır?

Cevap : Dördüncü düzey

4) ‘G30.0† Erken başlayan alzheimer hastalığı’ Yukarıdaki kodlama yer alan ‘kama’ † kodu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : Hastalığa neden olan etken

5) Aşağıdakilerden hangisi Read Klinik Kodlarının türetilmesinde kullanılan sınıflandırma sistemlerindendir?

Cevap : ICD 9

6) Aşağıdaki sistemlerden hangisi sağlık işlemleri ve girişimlerini sınıflamak ve kodlamak için geliştirilmiştir?

Cevap : ICHI

7) Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan daha küçük parçalara ayrılmayan, türememiş ancak kendisinden yeni sözcükler türetilebilen türetme eki almamış sözcüklere ne ad verilir?

Cevap : Kök

8) Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılacak sınıflandırma sistemi içinde yer almaz?

Cevap : Maliyet

9) Aşağıdakilerden hangisi READ klinik kodları Versiyon 3’de yer alır?

Cevap : Terim seti

10) Aşağıdakilerden hangisi READ klinik kodların avantajlarından değildir?

Cevap : Yılda 6 kez yenilenir.

111) Aşağıdaki sistemlerin hangisinde her bir terim için, bir veya daha fazla anahtar kelime oluşturulur?

Cevap : ICPC PLUS

12) Read sisteminin 1982 yılında yalnızca kısa problem listesinden ve 25 koddan meydana gelen versiyonu, 1994 yılında kaç koda yükselmiştir?

Cevap : 110,000

13) Hastalıkların alfabetik indeksi, yaralanmaların dış etken kodları, ilaç ve kimyasalların tablosu, ICD-10 AM’nin kaçıncı cildinde yer almaktadır?

Cevap : 2

14) Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların uluslararası sınıflandırması için ülkemizde güncel olarak kullanılmaktadır?

Cevap : Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-10. Revizyon

15) ICD-10 kaç ciltten oluşur?

Cevap : 3

16) Onkoloji İçin Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-ICD O, kaç eksenden oluşmaktadır?

Cevap : 2

17) Aşağıdakilerden hangisi kök sözcüğü, soneke ya da iki kök sözcüğü birbirine bağlar?

Cevap : Kaynaştırma ünlüsü

18) Aşağıdakilerin hangisi 1970lerin ortasına kadar birinci basamak sağlık hizmetlerinde morbidite verisi kodlamak için kullanılan sistemdir?

Cevap : ICD

19) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ‘başvuru nedenlerinin sınıflandırılması’ için Uluslararası Kurum tarafından geliştirilen ilk sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : RFEC

20) ICD’nin yapısını açıklayan genel bilgiler hangi ciltte yer almaktadır?

Cevap : 2. cilt

21) ‘B90-B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri’ Yukarıdaki kodlama ICD-10’da kaçıncı düzeyde yer alır?

Cevap : İkinci düzey

22) Aşağıdakilerden hangisi hastalıkla uluslararası ortak bir dil kazandırır?

Cevap : ICD

23) ICD-10’ un temel yapısında hastalık kodları kaç basamaktan oluşur?

Cevap : 3

24) Aşağıdakilerden hangisi ICD-10’da eşanlamlıları, alternatif sözcükleri ya da açıklayıcı cümleleri açıklamada kullanılır?

Cevap : Köşeli Parantez

25)Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerine özel bir sınıflandırma sistemi dizayn edilmesi için çalışma başlatmıştır?

Cevap : Dünya Aile Hekimleri Akademik Birliği

26) Onkoloji İçin Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması-ICD O’da, topografi kodları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : Tümörün yerini

27) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ICD 10 CM’yi geliştirmiştir?

Cevap : Amerika Birleşik Devletleri Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi

28) Aşağıdakilerden hangisi elektronik sağlık kayıt sistemleri hastaların verilerinin hasta verisine ulaşma yöntemlerindendir?

Cevap : Probleme yönelik

29) Aşağıda yer alan açıklayıcı kodlardan hangisi ICD 10 CA’da yer almaz?

Cevap : Hastalıkların yaş faktörleri

30) ICD’nin yapısını açıklayan genel bilgiler hangi ciltte yer almaktadır?

Cevap : 2. cilt

31) Uluslararası İstatistik Enstitüsü aşağıda yer alan konulardan hangisi ile ilgili sınıflandırma hazırlamıştır?

Cevap : Ölüm nedenleri

32) Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerine özel bir sınıflandırma sistemi dizayn edilmesi için çalışma başlatmıştır?

Cevap : Dünya Aile Hekimleri Akademik Birliği

33) ‘-logy’ son eki ne anlama gelmektedir?

Cevap : Bilim

34) 1982 yılında geliştirilen ve kısa problem listelerini içeren READ klinik kodlarında kaç kod vardır?

Cevap : 25

35) ‘ -itis’ son eki ne anlama gelmektedir?

Cevap : İltihap

36) Tıbbi sekreterlerin bilmesi gereken terimlerden ‘Etyoloji’ ne anlama gelmektedir?

Cevap : Hastalığın nedenini araştırma

37) ICD 10’un kaçıncı cildi yapı ve kullanım hakkındaki bilgileri içermektedir?

Cevap : 2

38) Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması Nöroloji Uyarlaması-ICD NA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bulaşıcı hastalıkların nedenleri açısından ICD-10’dan daha kapsamlıdır.

39) 1- Tedavinin etkinliği
2- Morfoloji
3- Etyoloji
4- Görülme sıklığı
5- Topoğrafi Yukarıdakilerden
hangileri kuramsal açıdan hastalıkların sınıflandırmasında kullanılacak ölçütlerden biri değildir?

Cevap : 1-4

40) Nephropathy örneğinde yer alan ‘-pathy’ son eki ne anlama gelmektedir?

Cevap : Hastalık

41) ICD’de yer alan mortalite (ölüm oranı) kodları kaç ülkede kullanılmaktadır?

Cevap : 138

42) ICD10 AM’in ilk baskısı hangi yılda yapılmıştır?

Cevap : 1998

43) Aşağıdakilerden hangisi READ sisteminin avantajlarından biridir?

Cevap : Yılda dört kez yenilendiği için dinamik bir sistemdir.

44) Aşağıdakilerden hangisi tanıya yönelik alfabetik-sayısal kodlama sistemidir?

Cevap : ICD-10

45) ‘Bölüm X Solunum Sistemi Hastalıkları J00-J99’ Yukarıdaki kodlama ICD-10’da kaçıncı düzeyde yer alır?

Cevap : Birinci düzey

46) Bir tıbbi terimin başında kaç tane ön ek kullanılabilir?

Cevap : 1

47) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarında bilgiyi kodlamanın nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Kaynak aktarımı

48) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullanılması için kullanılmaktadır?

Cevap : Sağlık bilgi sistemi

49) ‘A00.0 Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera’ya bağlı Klasik kolera’ Yukarıdaki kodlama ICD-10’da kaçıncı düzeyde yer alır?

Cevap : Dördüncü düzey

50) Aşağıdaki sistemlerden hangisi nörolojik hastalıkların kapsamlı ve çok boyutlu sınıflandırılması için geliştirilmiştir?

Cevap : CD-10 NA

51) Aşağıdaki alanlardan hangisi ICD’nin detaylı sınıflandırma sistemi içinde yer alır?

Cevap : Onkoloji

52) Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan ICD-DA kaç düzeyden oluşur?

Cevap : 5 cilt

53) Aşağıda yer alan tıbbi ön eklerden hangisi “büyük-iri” anlamına gelmektedir?

Cevap : Macro

54) Patolojiye özel kodların geliştirilmesine imkân veren model aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : SNOMED

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
Tıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

Tıbbi Dokümantasyon Ve Icd Sistemleri 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: