Çocuk ve Müzik

Çocuk ve Müzik

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3
Vize Deneme-4 Final Deneme-4
2022 Vize Soruları Final Deneme 5
2021 Vize Soruları Final Deneme 6
Vize Soruları Final Deneme 7
2023 Vize Soruları Final Deneme 8
Final Deneme 9
Final Deneme 10
2022 Final Soruları
2021 Final Soruları
Final Soruları
2023 Final Soruları
2023 Bütünleme Soruları

 

Çocuk Ve Müzik Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi müziğin kaydına ilişkin diğerlerinden farklı bir araçtır?

A) mp3
B) Kaset
C) Plak
D) CD
E) Notasyon

on="2">

Cevap : E) Notasyon

Aşağıdakilerden hangisi Arjantin’de fakir alt sınıf tarafından yaratılıp uluslararası alana yayılan bir dans ve şarkı formudur?

A) Blues
B) Hip Hop
C) Tango
D) Country
E) Polka

Cevap : C) Tango

Not :
Arjantin’de fakir alt sınıf tarafından yaratılan Tango da aslında bir ‘halk dansı’yken, ona özgü dans müziği ve şarkı formu olarak uluslararası alana yayılıp popüler hale gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi UNICEF’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sine göre insanların çocuk sayılacağı en son yaştır?

A) 18
B) 6
C) 20
D) 15
E) 12

Cevap : A) 18

Not :
Bu bölüme başlarken öncelikle çocukluğun ne olduğunu irdelemek yerinde olacaktır. Günümüzde çocukluk kavramı, Birleşmiş Milletler’in 20.11.1989 tarihli “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin Madde 1’de sunulan tanımına göre açıklanmaktadır: “Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz [18] yaşına kadar her insan çocuk sayılır”

Notaların yazıldığı beş temel çizgi ve aralıklardan oluşan müziksel unsurun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Porte
B) Senyö
C) Presto
D) Röpriz
E) Lento

Cevap : A) Porte

Not :
Örnek 11’deki gibi, müziksel sesler “porte” denilen beş temel çizgiye ve aralıklara “nota” denilen işaretlerle yazılarak görsel olarak temsil edilir. Portenin en başına ilgili notaların yerini belirleyen “anahtar” yazılır

Aşağıdakilerden hangisi iki müziksel motifin bir araya gelmesiyle oluşur?

A) Müziksel cümle
B) Şarkı
C) Form
D) Ezgi
E) Müziksel dönem

Cevap : A) Müziksel cümle

Not : İki motifin bir araya gelmesiyle müziksel cümle oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi çocuk müziğinin tarihsel süreçteki amaçlarından biridir?

A) Eğitim
B) Duygu
C) Hareket
D) Estetik
E) Oyun

Cevap : A) Eğitim

Not : Çocuk müziğinin tarihsel olarak eğlence, eğitim ve terapi (rahatlatma) gibi amaçları vardır ve genellikle çocuklara kendi içinde yaşadıkları kültürleri, diğer kültürleri, olumlu davranışları, gerçekleri ve becerileri öğretmek amacıyla eğlenceli bir yöntem sağlamaya yöneliktir.

Aşağıdakilerden hangisi Montessori’ye göre çocuklarda öğrenmenin en yoğun olduğu yaş evresidir?

A) 3-7
B) 13-19
C) 2-6
D) 0-6
E) 6-12

Cevap : D) 0-6

Not : Günümüz çocukluk dönemi eğitiminde öncelikli referans alınan Montessori (1953), çocuğun gelişimini 0-6, 6-12 ve 12-18 yaşlar olarak üç evreye ayırmış ve 0-6 yaşı öğrenmenin en yoğun evresi olarak belirlemiştir

Aşağıdakilerden hangisi belirlenmiş resmî müzik eğitimi sınıflamalarından biridir?

A) Planlı müzik eğitimi
B) Yaşam boyu müzik eğitimi
C) Genel müzik eğitimi
D) Müfredatlı müzik eğitimi
E) Gayriresmî müzik eğitimi

Cevap : C) Genel müzik eğitimi

Not : Resmî müzik eğitimi de “genel müzik eğitimi, özengen (amatör) müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi” (Uçan, 2005, ss. 30-33) olarak üçe ayrılır. Ancak burada bahsedilen okul müziksel deneyimine dair müzik eğitimi, “genel müzik eğitimi”dir.

Aşağıdakilerden hangisi erkek seslerinden biri değildir?

A) Kontralto
B) Bas
C) Kontrtenor
D) Tenor
E) Bariton

Cevap : A) Kontralto

Not :
Biyolojik açıdan yukarıdaki kadın seslerinden “alto” ve “kontralto” en az bulunabilen seslerdir. Erkek sesleri ise aşağıdaki gibi gruplanır: Kontrtenor: En ince erkek sesi (İnce kadın sesi rengi).
Tenor: İnce erkek sesi.
Bariton: Orta kalınlıkta erkek sesi. Bas: Kalın erkek sesi.
Bas Profondo/Kontrbas: En kalın erkek sesi.

Aşağıdakilerden hangisi bir müzik eserindeki ezgisel veya armonik katmanları ifade eder? VİZE

A) Ritim
B) Ezgi
C) Doku
D) Tür
E) Form

Cevap : C) Doku

Not :
Bu bölümdeki ilk konu olan müziksel doku, bir müzik eserindeki ezgisel veya armonik katmanlarıdır

Aşağıdakilerden hangisi müziğe ilişkin Türkçede kullanılan bir terimdir? VİZE

A) Tonkunst
B) Musica
C) Mousikē
D) Musique
E) Musiki

Cevap : E) Musiki

Not :
Türkçe’deki “müzik” sözcüğü, Yunanca “mousikē”den dönüşümle Türkiye’de “mûsikî” olarak da kullanılmaktadır.

Güncel Türkçe Sözlük’te müzik tanımındaki “seslerle anlatma sanatı” insan müziği için aşağıdakilerden hangisine dayalıdır? VİZE

A) Araba kornaları
B) Deniz dalgaları
C) Kuş cıvıltısı
D) Organize edilmiş sesler
E) Yaprak hışırtısı

Cevap : D) Organize edilmiş sesler

“Seikilos’un Şarkısı” hangi ilimizdeki Helenistik Tralleis kasabasında bulunmuştur? VİZE

A) Burdur
B) Uşak
C) Denizli
D) Muğla
E) Aydın

Cevap : E) Aydın

Not : Antik Yunan müzik notaları ve şarkı sözleriyle yazılmış en eski eksiksiz müzik bestesi ise Türkiye’nin Aydın iline yakın Helenistik Tralleis kasabasında bir mezar taşına kazınmış olarak bulunmuştur.

Aşağıdaki hangisi çocukluk dönemindeki en erken müzik eğitimi başlangıcı hangi çocukluk dönemindedir?

A) Bebeklik dönemi
B) İlköğretim dönemi
C) Lise dönemi
D) Ergenlik dönemi
E) Okul öncesi dönemi

Cevap : A) Bebeklik dönemi

Not :
Bu yüzden, bebeklik dönemi, okul öncesi ve okul dönemi çocuklara ancak uygun müziklerle olumlu işlevler sağlanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi mızraplı telli çalgılarda ses üretmek için kullanılmaz?

A) Pena
B) Parmaklar
C) Yay
D) Tezene
E) Mızrap

Cevap : C) Yay

Not :
Mızraplı/parmaklı telli çalgılara gelince, bunlar da kemikten veya plastikten yapılan “mızrap,” “pena” ve “tezene” gibi farklı ad ve biçimlerdeki nesnelerle ya da gerektiğinde veya her zaman parmaklarla çalınan çalgılardır. Yani mızraplı/parmaklı telli çalgıların kimisinde tırnakların kimisinde ise mızrap türü araçların tellere vurulmasıyla ses üretilir.

Aşağıdakilerden hangisi İskandinav ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre çocukların okuldaki müzik eğitimine ilgisindeki faktörlerden biri değildir?

A) Öğretmen
B) Gayret
C) Takım çalışması
D) Konsantrasyon
E) Akran öğrenimi

Cevap : A) Öğretmen

Not :
İskandinav ülkelerinden 11-19 yaş arası 671 çocuktan anket tekniğiyle toplanan veriler ve onların 171 tanesiyle yapılan görüşmelerde, “konsantrasyon ve odaklanma, öğrenme ve kazanım, takım çalışması ve akran öğrenimi, müzik derslerine olan gayret ve ilgi, kendine inanç” faktörlerine dair çeşitli bulgular ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi tahta üflemeli çalgılardan biri değildir?

A) Obua
B) Klarinet
C) Fag0t
D) Korangle
E) Saksafon

Cevap : E) Saksafon

Not : Bireysel ya da orkestrada çalınan diğer tahta üflemeli çalgılar ise “obua” (oboe), “korangle” (cor anglais), “klarinet” (clarinet) ve “fag0t” (fag0tto)

Aşağıdakilerden hangisi müzikte üslubun atıfta bulunduğu temalardan biri değildir? VİZE

A) Duygu
B) İcracı
C) Doku
D) Şarkı sözü
E) Besteci

Cevap : D) Şarkı sözü

Aşağıdakilerden hangisi çocukların okuldaki resmî müzik deneyimlerinin belirleyicisidir?

A) Akranlar
B) Öğretim biçimi
C) Sınıflar
D) Müfredat
E) Öğretmen

Cevap : D) Müfredat

Not : Öğretmenin müzik açısından uygun olan veya olmayan sınıflarda topluluk olarak var olan farklı kademelerdeki çocuklara önceden belirlenmiş müfredatlar kapsamında öğretim yapması, okuldaki müziksel deneyimini belirler. Burada belirleyici olan müfredattır
Not : Müziksel üslûp, tarihsel dönemlere, bestecilere, icracılara, dokuya, duyguya ve türe atıfta bulunabilir.

Aşağıdakilerden hangisi “biçem” kelimesinin karşılığıdır? VİZE

A) Lehçe
B) İfade
C) Form
D) Üslup
E) Tür

Cevap : D) Üslup

Not : Bu bölümün ilk konusu olan “üslûp” kavramına öncelikle kelime olarak bakıldığında, Güncel Türkçe Sözlük’te üslûp, “Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil” ve “Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi…”dir

Çocuklarda müzik eğitimi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A) Temel eğitim
B) Estetik eğitimi
C) Sosyal eğitim
D) Dil eğitimi
E) Zorunlu eğitim

Cevap : B) Estetik eğitimi

Not : Müzik eğitimi, kaliteli eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu bir tür estetik eğitimidir [ve müzik eğitimi], müzik sanatının eşsiz bir şeklidir.

Aşağıdakilerden hangisi hava yoluyla iletilip canlılar tarafından işitilen müziğe dair soyut fiziksel bir olgudur?

A) Ritim
B) Ses
C) Nota
D) Armoni
E) Ezgi

Cevap : B) Ses

Not :
Öncelikle ses, hava yoluyla iletilip canlılar tarafından işitilen soyut fiziksel bir olgudur.

Aşağıdakilerden hangisi çocukların müzikle ilgili ilk resmî eğitim sürecidir?

A) Okul öncesi eğitim
B) İlköğretim dönemi
C) Ergenlik dönemi
D) Anne karnı
E) Doğum sonrası bebeklik

Cevap : A) Okul öncesi eğitim

Aşağıdakilerden hangisi Plato’ya göre müziğin temel bileşenlerinin insanlara yansımalarından biridir?

A) Başarı
B) Uyum
C) Mükemmellik
D) Zerafet
E) Uyumsuzluk

Cevap : B) Uyum

Not :
Plato (Plátōn) da müziği iyi ve saygın bir vatandaş yetiştirmenin temel koşullarından biri olarak değerlendirmiştir. Ona göre “müziğin temel bileşenleri, güzellik ve uyum, bilgelik, cesaret ve sağduyu getirir”

Aşağıdakilerden hangisi otizmli veya mağduriyet durumları olan çocuklarda müziğin olumlu işlevine yönelik bir uygulamadır?

A) Terapi
B) Dans
C) Okuma
D) Drama
E) Yazma

Cevap : B) Dans

Not :
Sayılan bu işlevlerin yanı sıra, müziğin çocuklarda ve yetişkinlerde terapi etkisi, çok sayıda araştırma ve uygulamada ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, sağlıklı çocuklar kadar otizmli veya çeşitli sebeplerle mağduriyet yaşayan çocukların müzikle ilişkisinin onlar üzerinde olumlu işlevleri olduğu görülmektedir

Cevap : B) Dans

Çocuk ve Müzik Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Çocuk Ve Müzik Ders Kitabı

Çocuk ve Müzik

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

Çocuk ve Müzik

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!