Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Vize Final
2023-24 Final Soruları
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2022 Final Deneme-1
2019 Vize Soruları 2021 Büt. Deneme
2020-21 Vize Deneme 2021 Bütünleme
Ünite-1 2021 Final Soruları
Ünite-2 2020 Final Soruları
Ünite-3 Ünite-8
Ünite-4 Ünite-9
Ünite-5 Ünite-10
Ünite-6 Ünite -11
Ünite-7 8-14 Ünite
Ünite Soruları 1-14 Ünite Soruları 1-14

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Soru bankası
Ünite -1
Ünite -2
Ünite -3
Ünite -4
Ünite -5
Ünite -6
Ünite -7

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim 2023-2024 Final Soruları

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişimi: Çocukluk Dönemindeki Eğlenceli ve Eğitici Yolculuk

Çocukların fiziksel büyüme ve motor gelişim süreci, hayatın ilk yıllarında atılan adımlar, ip atlamalar ve oyunlarla dolu bir maceradır. Ocak 2024’te yapılan Final sınavında ele alınan konular, bu süreçteki çeşitli etkinlikleri ve önemli gelişim unsurlarını vurguluyor. Çocuklar için oyun, sadece eğlenmek değil, aynı zamanda öğrenmek, keşfetmek ve büyümek anlamına gelir.

Çocukların motor becerilerini geliştirmek için tasarlanmış etkinlikler, onların yaratıcılığını ve problem çözme yeteneklerini artırırken, fiziksel ve bilişsel gelişimlerine de katkıda bulunur. “Çamaşırları Asalım” gibi etkinlikler, basit günlük görevleri çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir hale getirir. Bu tür etkinlikler, çocukların ince motor becerilerini geliştirirken, aynı zamanda onlara ev işlerinde yardımcı olmanın önemini öğretir.

“Rakamlar Şatosu” etkinliği gibi oyunlar, matematiksel kavramları anlamayı ve fiziksel koordinasyonu birleştirerek çocukların sağ-sol gibi temel kavramları öğrenmelerine yardımcı olur. Bu, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel becerilerini geliştirirken eğlenmelerini sağlar.

Kas gelişimi, çocukların sağlıklı büyümesinin temel bir parçasıdır. Kas liflerinin sayısı ve boyutu, çocukların fiziksel etkinliklerine doğrudan bağlı olarak değişir. Etkinlikler, çocukların kaslarını güçlendirirken aynı zamanda onlara fiziksel zindelik ve dayanıklılık kazandırır. Koşma, atlama ve tırmanma gibi hareketli oyunlar, büyük kas gruplarını çalıştırır ve çocukların genel motor becerilerini geliştirir.

Erken yaşlarda hareket eğitimine katılan çocuklar, katılmayanlara göre genellikle daha yetenekli ve koordinasyon becerileri daha gelişmiş görünür. “Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım” gibi etkinlikler, çocuklara fen bilgisi verirken aynı zamanda fiziksel aktiviteyi teşvik eder. Bu tür etkinlikler, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel becerilerini birleştirmelerini sağlar.

Eğitimcilerin rolü, çocukların bu yolculukta güvenli ve destekleyici bir ortamda ilerlemelerini sağlamaktır. Çocukların her birinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak ve uygun etkinlikler seçmek, başarılı bir öğrenme deneyiminin anahtarlarındandır. Ayrıca, eğitimcilerin hareket eğitimine yönelik ortam düzenlemesi, güvenlik önlemlerini içermeli ve çocukların gelişimine uygun etkinlikleri barındırmalıdır.

Sonuç olarak, çocukların fiziksel büyüme ve motor gelişimi, oyun ve etkinlikler aracılığıyla desteklenmelidir. Bu süreç, çocukların hem bedensel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlar ve onları hayatın ilerleyen dönemlerine hazırlar. Bu nedenle, eğitimcilerin ve ailelerin, çocukların bu önemli gelişim aşamalarında onlara rehberlik etmesi ve destek olması büyük önem taşır

@lolonolo_com

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim 2023-2024 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi “Çamaşırları Asalım” etkinliğinde kullanılan materyallerden değildir?

A) Sepet
B) Gözlük
C) Kum saati
D) Etek görselleri
E) İp

Cevap : B) Gözlük

2- “Rakamlar Şatosu” etkinliğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer alır?

A) Sağ – sol
B) Büyük – küçük
C) Uzun – kısa
D) Altında – üstünde
E) Az – çok

Cevap : A) Sağ – sol

3- Kas gelişimi ve kas gücüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kas liflerinin sayısı fiziksel etkinliklerle artırılabilir.
B) Kasların büyüklüğü lif sayısı ve büyüklüğü ile belirlenir.
C) Kasların niteliği bebeklikten ergenliğe dek değişir.
D) Kas lifinin boyutu arttıkça kaslar daha da büyür.
E) Ergenlik döneminde, kaslarda bir gelişim ilerlemesi yaşanmaktadır.

Cevap : A) Kas liflerinin sayısı fiziksel etkinliklerle artırılabilir.

4- Hareketli etkinliklerin çoğunluğu koşma, atlama, tırmanma gibi hareket içeren ve çocukların hoşuna giden eğlenceli oyunları içerdiğinden, çocuklar bu oyunları oynarken aynı zamanda ….. gelişimleri de desteklenecektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) güç
B) küçük kas
C) tepki hızı
D) büyük kas
E) dayanıklılık

Cevap : D) büyük kas

5- Erken yaşlarda hareket eğitimine katılan çocuklar, katılımcı olmayanlara göre daha ….. görünmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) geride
B) çekingen
C) yetenekli
D) gelişimsel
E) pasif

Cevap : C) yetenekli

6. “Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım” etkinliğinin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hareket ve müzik
B) Matematik ve hareket
C) Müzik ve matematik
D) Oyun ve hareket
E) Fen ve hareket

Cevap : E) Fen ve hareket

7. Hareket eğitimine yönelik ortam düzenlemede aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisini gerçekleştirmek yanlıştır?

A) Ortamın birbirine çok yakın daha küçük alanlara bölünmesi
B) Ortamın etkinlikler uygulanmaya başlanmadan önce kontrol edilmesi
C) Ortamda güvenli ve uygun davranışları teşvik edecek kuralların belirlenmesi
D) Ortamın ısınma, aydınlatma, havalandırma gibi fiziki koşullarının kontrol edilmesi
E) Ortamda çocuklara zarar verebilecek eşyaların kaldırılması

Cevap : A) Ortamın birbirine çok yakın daha küçük alanlara bölünmesi

8. Eğitimcinin nitelikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıfında bulunan çocukların hepsini çok iyi tanımalıdır.
B) Çocuklara model olmak için hareketleri kendisi de yapmalıdır.
C) Çocukların yaş ve gelişim seviyesine uygun oyunlar seçmelidir.
D) Hareketleri gerçekleştirmekten zevk almalıdır.
E) Solunum rahatsızlığı olan çocuklara daha aktif roller vermelidir.

Cevap : E) Solunum rahatsızlığı olan çocuklara daha aktif roller vermelidir.

9- Kısa bir mesafeyi mümkün olan en kısa sürede alabilme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşu
B) Hareket
C) Hız
D) Tepki
E) Uyaran

Cevap : C) Hız

10- Boncukları ipe dizme, yoğurma maddeleri ile yapılan etkinlikler ise öncelikle ….. gelişimini, eş güdüm ve koordinasyon becerisi gelişimini destekleyici oyunlardır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) dayanıklılık
B) tepki hızı
C) büyük kas
D) güç
E) küçük kas

Cevap : E) küçük kas

11- “Sen Sakın Üşüme” etkinliğinin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik ve hareket
B) Müzik ve matematik
C) Oyun ve hareket
D) Hareket ve müzik
E) Sanat ve hareket

Cevap : C) Oyun ve hareket

12- Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğrenme yönteminin yararlarından biri değildir?

A) Çocuklar belirlenen kazanımlara ulaştıklarında kendilerini başarılı hissederler.
B) Çocuklar, öğrenme için daha fazla sorumluluk almaya istekli olurlar.
C) Öğretmenler için zamandan tasarruf sağlar.
D) Çocuğun motivasyon seviyesini arttırır.
E) Öğretmenler bireysel ilgi gösterme konusunda daha fazla özgürlüğe sahiptir.

Cevap : C) Öğretmenler için zamandan tasarruf sağlar.

13- Organizma sistemleri anatomik ve fizyolojik alt sistemler olarak, hangi içsel faktörlerle temsil edilmez?

A) Dikkat
B) Kalıtım
C) Algı
D) Çevre
E) Yaş

Cevap : E) Yaş

14- Aşağıdakilerden hangisi 2-3 yaşlarında çocukların gerçekleştirebilecekleri motor hareketlerden biri değildir?

A) Kağıdı ikiye katlayabilir.
B) Merdivenleri kolayca inip çıkabilir.
C) Üç tekerlekli bisiklete binebilir.
D) Kitabın sayfalarını çevirebilir.
E) Topu iki eliyle atabilir.

Cevap : B) Merdivenleri kolayca inip çıkabilir.

15- İş birlikçi öğrenmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle her bir grupta 2-5 arasında çocuk yer almaktadır.
B) Çocukların birlikte çalışmalarının önemine odaklanan bir yöntemdir.
C) Çocuklar arasındaki yapıcı ilişkileri geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
D) Çocukların homojen olarak gruplandırılmış olması önemlidir.
E) Akranlar düzenli olarak birbirleriyle çalışma fırsatı bulurlar.

Cevap : D) Çocukların homojen olarak gruplandırılmış olması önemlidir.

16- Aşağıdakilerden hangisi çocukların fiziksel aktivitelere katılmalarının yararları arasında yer almaz?

A) Başkalarının oyuna katılmasına izin vermeyi öğrenme
B) Grup aktivitelerine liderlik etmeyi öğrenme
C) Eylemlerinin sorumluluğunu almayı öğrenme
D) Kalıtımsal özelliklerini öğrenme
E) Sırasını beklemeyi öğrenme

Cevap : D) Kalıtımsal özelliklerini öğrenme

17- 1-2 yaş arası küçük çocukların günlük fiziksel aktivite ihtiyaçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aktiviteler eğlenceli olmalıdır.
B) Çocukların günde 6 saat fiziksel etkinlikler gerçekleştirmeleri teşvik edilmelidir.
C) Planlı, organize ve yapılandırılmamış hareket etkinlikleri gerçekleştirilmelidir.
D) Gün boyunca 180 dakika fiziksel etkinlikler gerçekleştirilmelidir.
E) Yürümeye başlayan çocuklar yeni şeyler keşfetmeye teşvik edilmelidir.

Cevap : B) Çocukların günde 6 saat fiziksel etkinlikler gerçekleştirmeleri teşvik edilmelidir.

18- Motor becerilerinin öğrenilmesi ve gelişimi, benzer kronolojik yaştaki çocuklar arasında ….. göstermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bölgesellikler
B) farklılıklar
C) esneklikler
D) benzerlikler
E) güçlükler

Cevap : B) farklılıklar

19- Vücudu bir yerden bir yere hareket ettirmek ya da sekmek ve zıplamak gibi vücudu yukarı doğru çekmek için kullanılmakta ve bedeni uzayda hareket ettirmeyi içeren beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lokomotor olmayan
B) Motorik
C) Manipülatif
D) Lokomotor
E) Psikomotor

Cevap : D) Lokomotor

20- Motor gelişim modellerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Motor gelişim modelleri çocukların sosyal becerilerini açıklamak amacıyla ortaya konulmuştur.
B) Birçok uzman, doğumdan ölüme kadar olan süreçte hareket davranışlarını açıklamak için motor gelişim modelleri önermektedir.
C) Modeller, motor gelişime ilişkin keşfedilen bilgileri almakta ve bu gerçeklerin sistematik olarak ilişkili olabileceği bir çerçeve oluşturmaktadır.
D) Motor gelişim modelleri, karmaşık kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
E) Motor gelişim modeli basitçe hareketimizle ilgili bir teori, varsayım ya da tahminin görsel bir tasviridir.

Cevap : A) Motor gelişim modelleri çocukların sosyal becerilerini açıklamak amacıyla ortaya konulmuştur.

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim 2023-2024 Final Soruları

 

Auzef Çocuk Gelişimi Fiziksel Büyüme ve motor gelişim Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!