Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 2021 Final

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 2021 Final

1- Döllenmeden sonra gebeliğin ikinci Haftasına kadar süren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetüs
B) Zigot
C) Mitosis
D) Dölüt
E) Fetal

Cevap : D) Dölüt

2- Bebeklik döneminde gerçekleştirilen temel kaba motor becerilerde öncelikli olarak bedenin hangi alanda kontrolü sağlanmalıdır?

A) dikkat kontrolü
B) duruş kontrolü
C) baş kontrolü
D) güç kontrolü
E) çene kontrolü

Cevap : B) duruş kontrolü

3- Çocukların dikkat sürelerini aşağıdakilerden hangisi etkiler?

A) çocukların etkinliğe ilgi duymaları
B) Merkezi
C) Çocukların performansları
D) dikkat süresi gelişimi
E) hiçbiri

Cevap : A) çocukların etkinliğe ilgi duymaları

4- Fiziksel gelişimi çocuğun beden yapısında oluşturduğu etkilere göre kaç şekilde inceleyebilmektedir?

A) dört
B) iki
C) Bir
D) Beş
E) Üç

Cevap : B) iki

5- Dışarıdan bir uyarıcı olmayan bebek uyurken de gerçekleşebilen refleks aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arama refleksi
B) Tam boyun refleksi
C) Akalama refleksi
D) Yüzme refleksi
E) Emme refleksi

Cevap : E) Emme refleksi

6- Reflekslere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bebeklerin istemli ve bilinçli çabalarından kaynaklanmaktadır
B) Gelişim gösteren tüm yenidoğanlarda görülmektedir
C) Beyin sapı gibi düşük beyin bölgelerinde gerçekleşmektedir
D) Koruma beslenme veya hayatta kalma için ağırlıklı olarak kullanılır
E) Belirli uyarıcıların tetiklediği istem dışı fiziksel tepkilerdir.

Cevap : A) Bebeklerin istemli ve bilinçli çabalarından kaynaklanmaktadır

7- Hangi gelişmeler çocukluk döneminde yaş arttıkça çocukların daha iyi motor kontrolü kazanmalarına olanak sağlar?

A) Okulla hareket eğitimi ile çocukların desteklenmesi
B) Ailelerin yaş arttıkça motor becerileri desteklenmesi
C) Büyük kas becerilerinin gelişmesi
D) Merkezi sinir sistemine bağlı olarak Olgunlaşma yaşanması
E) Reflekslerin ortadan kalkması

Cevap : D) Merkezi sinir sistemine bağlı olarak Olgunlaşma yaşanması

8- Aşağıdakilerden hangisi okul döneminde sergilenebilecek büyük kas motor becerilerinden biri değildir?

A) Top sürme
B) Hızlı koşma
C) Müzik aleti çalabilme
D) Belirlenmiş bir bölgeye atış yapabilme
E) Dikey atlama

Cevap : C) Müzik aleti çalabilme

9-19-Bahçıvan oldum Meyve sebze topladım etkinliğinde çocukların sırt üstü yatmalarını ve bacaklarını yerde ve havada yanlara doğru açıp kapatmalarıyla karınlarını çekmelerini bisiklet çevirmelerini bacaklarını kıvırıp yanlara yuvarlanmalarını ister yukarıda yer alan hareketlerin gerçekleştirilmesi hareket etkinliğinin hangi aşamasına yöneliktir?

A) Uygulama aşaması
B) Isınma aşaması ve egzersiz aşaması
C) Beceri geliştirme aşaması
D) Değerlendirme aşaması
E) Rahatlama aşaması

Cevap : B) Isınma aşaması ve egzersiz aşaması

10- Parmak Oyunları basit beden hareketleri nefes çalışmaları taklit yürüyüş ve taklit koşulları gibi etkinlikler
hareket etkinliğinin hangi aşamasını yöneliktir?

A) Isınma aşaması
B) Değerlendirme aşaması
C) Egzersiz aşaması
D) Beceri geliştirme aşaması
E) Uygulama aşaması

Cevap : A) Isınma aşaması

11- I.Bilişsel gelişim
II.dil gelişimi
III.sosyal duygusal gelişim
IV.motor gelişim
V.öz bakım becerileri
Çocuğa yönelik hazırlanacak hareket etkinliklerinde Yukarıdaki gelişim alanlarından hangisi ya da hangileri yer alır?

A) I-II-III-IV-V
B) I-III-IV
C) Yalnız IV
D) I-IV
E) IV-II-III-I

Cevap : A) I-II-III-IV-V

12- Aşağıdakilerden hangisi hareket etkinliği uygulama öncesi yapılması gereken anahtar noktalar arasında değildir?

A) Etkinliğin amacı
B) Etkinliklerini sırası
C) Etkinliğe hazırlanma
D) Etkinliğin süresi
E) Etkinliğin yeri

Cevap : C) Etkinliğe hazırlanma

13- Çamaşırları asalım etkinliğinde ; Haydi çocuklar yerleri süpüreceğim diyerek süpürme hareketi yapar biraz da Tozalım alalım der ve sanki etrafın tozunu alıyormuş gibi yapılır Haydi şimdi Çamaşırları yıkıyorum bir de sıkalım ve elimizdeki çamaşırları silkele yelim artık atalım ki kurusun diyerek çamaşır yıkama sıkma silkeleme ve asma öykünmeleri çocuklarla birlikte yapıldığında yukarıda yer alan hareketlerin gerçekleştirilmesi hareket etkinliğinin hangi aşamasına yöneliktir?

A) rahatlama aşaması
B) değerlendirme aşaması
C) beceri geliştirme aşaması
D) uygulama aşaması
E) ısınma ve egzersiz aşaması

Cevap : E) ısınma ve egzersiz aşaması

14-
– Şekilleri ve renkleri öğrenen yıldız etkinliğinde
– Oyuna daha becerisi yüksek bir akranı ile birlikte katılması sağlanabilir
– Oyun sırasında doğru renkli kek şekli bulması için ipucu verilebilir
– Çocuklar bulunması gereken renkteki şekli söylemesi için desteklenebilir.
Yukarıdaki yönergeler etkinlik planında yer alan hangi unsura yöneliktir?

A) uyarlamaya
B) aile katılımına
C) materyallere
D) değerlendirmeye
E) kazanım ve göstergeleri

Cevap : A) uyarlamaya

15- Hareket eğitiminden ortamın düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Oyun alanlarının birbirine çok yakın olması bir alandaki çocukların diğer alandaki çocuklarla karşılaşıp etkisi
etkileşim kurmasını kolaylaştırır
B) Çocukların oynarken Takılıp düşebilecek deri yada çarpa verecekleri eşyalar sınıf düzenlenirken ayrı bir köşeye
yerleştirilmelidir
C) Hareket eğitiminde ortam düzenlenmesinde güvenlik önlemleri alınmalıdır
D) Çocukların katılımı en üst düzeye çıkarmak için mevcut alanın daha küçük alanlara bölünmesi genellikle etkili bir
yöntemdir
E) Uygulama alanı çeşitli materyaller kullanılarak sınırlandırılabilir

Cevap : A) Oyun alanlarının birbirine çok yakın olması bir alandaki çocukların diğer alandaki çocuklarla karşılaşıp etkisi etkileşim kurmasını kolaylaştırır

16- Öğretmen Şimdi ben kum saatini çevirdiğimde elinizdeki giysileri iplerdeki mandallar yardımıyla aslımızı
istiyoruz Hazırsanız başlayalım mı der ve Kum saatini çevirerek tüm çocukların giysileri mandallar yardımı ile ipleri asmaların sağlar yukarıdaki yukarıdakine göre aşağıdaki göstergelerden hangisinin kazanımına yöneliktir?

A) nesneleri takar ipe vb. dizer
B) müzik ve ritim eşliğinde dans eder
C) aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler
D) bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder
E) ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır

Cevap : A) nesneleri takar ipe vb. dizer

17- ……..Sıra botlarımıza geldi önce sağ ayağımızda botumuzu giyelim sonra sol ayağımıza Şimdi de bağcıklarının sıkı sıkıya bağlayalım fakat montunu o kadar kalın için eğleniyoruz Biz derimizi bitmeden burcumuzun bağcıklarını bağlayalım bağlamak çok mu gibi sor Geldi O zaman dizlerimi bükerek bağlayalım Evet şimdi hazırız.
Yukarıdaki yönergeler aşağıdaki kavramlardan hangisinin kazanımına yöneliktir?

A) aynı- farklı- benzer kavramları
B) hareketli- hareketsiz kavramları
C) sağ- sol kavramları
D) sıcak- soğuk -ılık kavramları
E) kokulu- kokusuz kavramları

Cevap : C) sağ- sol kavramları

18- Başın bedene oranı azaldıkça çocuklarda görülen değişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yürüme durumlarından mesafe uzar
B) Oldukları yerde Duran topa sekme atabilirler
C) Çevresini daha rahat keşfedebilirler
D) Daha az denge problemi yaşanır
E) Koşma daha rahat gerçekleşir

Cevap : D) Daha az denge problemi yaşanır

19- Sen sakın üşüme etkinliğinde ; Öğretmenin düdük çalması ile oyun başlar ve her çocuk sıra ile askıdan ya da sepetten bir giysi seçer ve grubun Nur simgesinin üzerinde tek ayak sıçrayarak ilerleyerek elimdeki giysiyi
arkadaşına tam olarak giydirir.
Yukarıdaki yönerge aşağıdaki göstergelerden hangisinin kazanımına yöneliktir?

A) Müzik ve ritim eşliğinde dans eder
B) Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler
C) Tek ayak sıçrayarak belirli bir mesafe ilerler
D) Nesneleri takar ipe vb. dizer
E) Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır

Cevap : C) Tek ayak sıçrayarak belirli bir mesafe ilerler

20- Öğretmen yönlendirmesi olmaksızın Çocukların kendiliğinden fiziksel aktivitelere katılmaları aşağıdakilerden hangisinin öğrenmelerini sağlamaktadır?

A) Eylemin sorumluluğunu alma
B) Hepsi
C) Kurallara uymamanın sonuçlarını belirleme
D) Başkalarının oyuna katılmasına izin verme
E) Başkalarını önemseme

Cevap : B) Hepsi

21- Öğretmen müzik açınca çocukların yerdeki geometrik şekillerin çevresinde dans etmesini ister müzik durduğu zaman öğretmen çocuklardan söylediği şekilleri getirmelerini ister.
Yukarıdaki yönerge aşağıdaki kavramlardan hangisinin kazanımına yöneliktir?

A) duygu kavramı
B) zaman kavramının
C) sayı kavramı
D) geometrik şekil kavramı
E) miktar kavramı

Cevap : D) geometrik şekil kavramı

22- Farklı renkte boyutta basıklıkta çarpıklık da kare üçgen daire ve dikdörtgen şekilleri yere dağınık bir şekilde yerleştirilir Ayrıca 3 Ana kırmızı mavi ve sarı 3 ara renk ile mor turuncu yeşil kaplı olan bir küp hazırlanır Her Çocuk sıra ile küpü Ata ve Küpte gelen renkteki boyundaki şekilli ile de bulup o şekil üzerine elindeki fasulye torbasıyla atmaya çalışır.
Yukarıdaki etkinliğin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ısınma ve müzik etkinliği
B) müzik ve fen etkinliği
C) matematik ve hareket etkinliği
D) Türkçe ve drama etkinliği
E) sanat ve matematik etkinliği

Cevap : C) matematik ve hareket etkinliği

23- Öğretmen sıra ile ipleri çocuklarla birlikte Gezer ve iplere asılı olan giysileri çocuklarla sayarak hangi ipteki hangi eşyadan kaç tane olduğunu diğer giysilere göre az ya da çok olduğu üzerine konuşulur. Yukarıdaki yönerge aşağıdaki kavramlardan hangisinin kazanımına yöneliktir?

A) mekanda konum kavramı
B) zaman kavramı
C) yön kavramı
D) miktar kavramı
E) duygu kavramı

Cevap : D) miktar kavramı

24- Aşağıdakilerden hangisi çocukların hareket eğitimi etkinliklerini gerçekleştirdikleri ortamın düzenlenmesinde eğitimci tarafından yönetilen unsurlardan değildir?

A) Materyallerin yerleştirilmesi
B) Güvenlik önlemlerinin alınması
C) Çocukların ilgilerinin canlı tutulması
D) Etkinlik alanının düzenlenmesi
E) Çevresel düzenlemelerin yapılması

Cevap : C) Çocukların ilgilerinin canlı tutulması

25- Öğretmen evde kullanılmış eski dergilerden çocuğun ilgisini çekeceğini düşündüğü resimleri kesmesi için önerilerde bulunabilir çocukların sevdiği bir görselin arkasına karton yapıştırıp kenarlarını delik zımbalayarak ucu sivriltilmiş ip ile dikme çalışmaları önerebilir.
Yukarıdaki yönergeler etkinlik planında yer alan hangi unsura yöneliktir?

A) uyarlamaya
B) materyallere
C) değerlendirmeye
D) kazanım ve göstergelere
E) aile katılımını

Cevap : E) aile katılımını

26- 1-2 yaş Küçük çocukların günlük fiziksel aktivite ihtiyaçlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Planlı organize ve yapılandırılmamış hareket etkinlikleri gerçekleştirilmelidir
B) Aktiviteler eğlenceli olmalıdır
C) Çocuklar yüzmeye teşvik edilmelidir
D) Gün boyunca 180 dakika fiziksel etkinlikler gerçekleştirilmelidir
E) Yürümeye başlayan Çocuklar yeni şeyler keşfetmeyi teşvik etmelidir

Cevap : C) Çocuklar yüzmeye teşvik edilmelidir

27- Dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır ileriye geriye doğru birer birer ritmik Sayar dikkat
edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır dikkatini çeken nesne durum olaya yönelik sorular sorar
Yukarıdaki göstergeler hangi gelişim alanına yöneliktir?

A) Motor gelişim
B) Sosyal ve duygusal gelişim
C) Özbakım becerileri
D) Bilişsel gelişim
E) Dil gelişim

Cevap : D) Bilişsel gelişim

28- Hareket etkinlik aşamalarından “değerlendirme aşamasına” ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılan eğitimin çocuk üzerindeki etkileri hakkında bilinçli bir yargıya varılması değerlendirme sayesinde
gerçekleşmektedir.
B) Bu aşamanın 15-25 dakika sürmesi önerilmektedir.
C) Bu aşamada bir oyun ya da serbest hareketler gerçekleştirilebilir.
D) Eksiklikler, hatalar, yanlışlıklar, aksamalar, başarılı ve olumlu yönler değerlendirme sonucunda belirlenir.
E) Değerlendirme ile eğitimci, bir sonraki etkinliklerde olumsuzlukları ortadan kaldırma olanağı bulur.

Cevap : B) Bu aşamanın 15-25 dakika sürmesi önerilmektedir.

29- Öğretmen Burası bizim bahçemiz ama gördüğünüz gibi çok işimiz var önce bahçedeki gereksiz eşyaları (farklı ağırlıkta ve büyüklükteki) temizlememiz lazım haydi onları toplayıp büyük olanları bir sepete küçük olanları bir sepete koyalım der.
Yukarıdaki yönergeler aşağıdaki kavramlardan hangisinin kazanımına yöneliktir?

A) yön kavramı
B) boyut kavramı
C) zaman kavramı
D) duygu kavramı
E) miktar kavramı

Cevap : B) boyut kavramı

30- Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntemi belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken yerlerden değildir?

A) öğretmen
B) cinsiyet
C) ortam
D) çocuklar
E) öğretilecek etkinlikler

Cevap : B) cinsiyet

31- …………el ele Tutuşan çocukların ayaklarını birbirlerine uzatmalarını ve birlikte bisiklet çevirmeleri istenir.
Öğretmen çocuklara hızlı yavaş çok yavaş çok hızlı gibi yönergeler vererek bu yönergeye uygun hareket etmelerini söyler.
Yukarıdaki yönerge aşağıdaki göstergelerden hangisinin kazanımına yöneliktir?

A) sesin kaynağının ne olduğunu söyler
B) çevredeki güzelliklere değer verir
C) malzemeleri keser yapıştırır
D) nesneleri toplar
E) Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar

Cevap : E) Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar

33- Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitiminde olumlu öğrenme deneyimlerini kolaylaştırmak için anahtar strateji arasında yer alır?

A) Anne babaların hareket eğitimine katılmalarının sağlanması
B) Uygun öğretim yöntem ve tekniklerin seçilmesi
C) Çocukların hareketli eğitimine yönelik farkındalık oluşturulması
D) Öğretmenlerin hareket ve eğitimine ilişkin tutumlarının değiştirilmesi
E) Eğitim ortamının teknolojik aletler ile geliştirilmesi

Cevap : B) Uygun öğretim yöntem ve tekniklerin seçilmesi

34- Gallahue’nin “Üç Ayaklı Kum Saati Modelinde” bir şişenin kapağı varken diğerinin olmamasının temel nedeni nedir?

A) Model üç ayaklı olduğu ve birinin kapağı olmadığı için
B) Bir şişenin görüntüsünün diğer şişeden ayırt edilmesi için
C) Bir şişe genetik düzenin başlangıcında sabit, diğerine ise ekleme yapılabildiği için
D) Modelin kavramsallaştırılmasında bir şişenin kapağının olması, diğerinin olmaması için
E) Bir şişe yetişkinlik diğer şişe bebeklik dönemini ifade ettiği için

Cevap : C) Bir şişe genetik düzenin başlangıcında sabit, diğerine ise ekleme yapılabildiği için

35- Bahçıvan oldum Meyve sebze topladım etkinliğinde; Bugün kime yardım ettik başkalarına yardımcı olmak sizlere neler hissettirdi elmaları nereden nasıl topladık patlıcanları tarladan ve yoksa ağaçlarla topladık.
Yukarıda yer alan sorular hareket etkinliğinin hangi aşamasını yöneliktir?

A) ısınma aşaması
B) değerlendirme aşaması
C) uygulama aşaması
D) egzersiz aşaması
E) beceri geliştirme aşaması

Cevap : B) değerlendirme aşaması

36- Öğretmen Yıldızı biliyor musun Burası kocaman bir paket burada biz birbirimize çarpmadan koşuyoruz önce Haydi yavaş yavaş koşalım şimdi Hızlanalım ve şimdi biraz daha hızlı koşalım diye yönergeler verir. Yukarıdaki yönerge aşağıdaki göstergelerden hangisinin kazanımına yöneliktir?

A) Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden Yardım ister
B) Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar
C) Belirli bir mesafeyi sürünerek gider
D) Gerektiğinde liderliği üstlenir
E) Farklı Boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe hedefe atar

Cevap : B) Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar

37- Hareket eğitiminin planlanmasında aşağıdaki değişkenlerden hangisi yer almaz?

A) plan formatı
B) etkinliğin içeriği
C) Çocukların yaş grubu
D) düzeyi
E) öğretmenin deneyimi

Cevap : A) plan formatı

38- Sen sakın üşüme etkinliğinde;
-düğme ilikleme çıt çıtlama bağcık bağlama sürecinde daha becerisi yüksek bir akranı ile birlikte oyuna katılması sağlanabilir
-düğme ilikleme çıt çıtlama bağcık bağlama sırasında doğru hareket konusunda ipucu verilebilir gerekirse örnek alınabilir
-çocukların düz çizgide yürümesi gerektiği durumlarda dengede yürümesini desteklemek için öğretmenin yakınında bulunması gerekebilir
Yukarıdaki yönerge etkinlik planında yer alan hangi unsura yöneliktir?

A) değerlendirmeye
B) kazanım ve göstergelere
C) materyallere
D) uyarlamaya
E) aile katılımını

Cevap : D) uyarlamaya

39- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik olarak hazırlanacak etkinlik planlarında uygulama sonrasında eğitimcinin yapması gerekenler arasında yer almaz?

A) Öğretmenin kendini değerlendirmesi
B) Öğretmenin etkinliği değerlendirmesi
C) Öğretmenin çocukları değerlendirmesi
D) Öğretmenin çocuklardan geri bildirim alması
E) Öğretmenin etkinliği düzenlenmesi ve yönergeleri hazırlaması

Cevap : E) Öğretmenin etkinliği düzenlenmesi ve yönergeleri hazırlaması

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 2021 Final

 

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 2021 Final

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 2021 Final

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim
telegram çocuk gelişimi

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 2021 Final

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: