Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi Çıkmış Sorular

ve Deneme Sınavları

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021-22 Vize Sorular 2022-23 Büt. Soruları
Vize 2022-23 Deneme Final 2021-2022
Vize 2021-2022 Final 2021-2022
Vize Deneme-1 2021 Final Deneme Sınavı
Vize Deneme-2 Final Deneme-1
Final Deneme-2

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite -1 Ünite -5
Ünite -2 Ünite -6
Ünite -3 Ünite -7
Ünite -4 Ünite -8

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans
Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi
Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı 2021 Final Deneme Sınavı
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi  Final Soruları

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi: Özel Gereksinimler ve Eğitim Yaklaşımları

Giriş

Okul öncesi eğitim, çocukların temel duyu becerilerini geliştirmeleri için kritik bir dönemdir. Bu makale, 2023-2024 Final Soruları’ndan yola çıkarak, özellikle bedensel, işitsel ve görsel yetersizlikler yaşayan özel gereksinimli çocukların duyu eğitimine odaklanacaktır. Duyusal işlemleme, lateralizasyon ve duyusal algı gibi kavramlar üzerinden çocukların bu kritik dönemde nasıl desteklenebilecekleri tartışılacaktır.

Duyusal İşlemleme ve Özel Gereksinimler

Duyusal işlemleme, özellikle özel gereksinimli çocuklarda önemli bir yetersizlik alanıdır. Çocukların çevrelerinden aldıkları duyusal bilgileri işlemeleri ve anlamlandırmaları bu süreçte zorlaşabilir. Bu bölümde, duyusal işlemleme yetersizliğinin tanımı, belirtileri ve bu alanda uygulanabilecek eğitim stratejileri ele alınacak.

Duyular Arası Koordinasyon ve Lateralizasyon

Lateralizasyon, beynin bir tarafının vücudun diğer tarafı ile ilgili hareketleri üstlenmesi sürecidir. Bu kavram, okul öncesi dönemdeki çocukların motor ve bilişsel gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu bölüm, lateralizasyonun tanımını, önemini ve çocukların gelişimindeki rolünü detaylandıracak.

İşitsel Algı ve Eğitimdeki Önemi

İşitsel algı, çocukların sesleri ayırt etme ve yönlendirmelerini anlama becerileridir. Anaokulu öğretmenleri tarafından yürütülen işitsel algı çalışmaları, bu duyunun gelişiminde kritik bir yer tutar. Bu bölüm, işitsel algı eğitimine yönelik etkinlik örnekleri ve bu etkinliklerin önemi üzerinde duracak.

Aile Katılımının Önemi ve Oyun Etkinlikleri

Çocukların duyularını kullanmalarında aile katılımı büyük önem taşır. Ailelerin oyun etkinliklerine katılımı, çocukların duyusal deneyimlerini zenginleştirir ve sosyal gelişimlerine katkı sağlar. Bu bölüm, aile katılımının önemi ve çocukların duyusal gelişimine katkıda bulunacak oyun etkinlikleri üzerine odaklanacak.

Duyusal İşlemleme Bozuklukları ve Gelişimsel Yetersizlikler

Duyusal işlemleme bozuklukları, çocukların motor ve nöral yetersizliklerle ilişkilendirilebilir. Bu bozukluklar, çocuğun çevresiyle etkileşimini ve öğrenmesini etkileyebilir. Bu bölüm, duyusal işlemleme bozukluklarının tanımını, belirtilerini ve bu bozuklukların giderilmesine yönelik eğitim yaklaşımlarını inceleyecek.

Sonuç

Okul öncesi dönemde duyu eğitimi, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerinin temelini oluşturur. Bu makalede ele alınan konular, özel gereksinimli çocukların yanı sıra tüm çocukların duyusal gelişimlerini desteklemek için önemli bilgiler sunmaktadır. Eğitimciler ve ebeveynler için bu bilgiler, çocukların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak araçlar sağlar

@lolonolo_com

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi 2023-2024 Final Soruları

1- Bedensel, işitsel ve/veya görsel yetersizlikler yaşayan özel gereksinimli çocukların duyularını kullanmalarında aşağıdaki yetersizlik türlerinden hangisi görülebilmektedir?

A) Duyusal işlemleme
B) Duyusal ayrım
C) Duyusal tepkisellik
D) Duyusal tutarsızlık
E) Duyusal gereksinim

Cevap : A) Duyusal işlemleme

2- Bahadır dınıf içi ve dışında gerçekleştirilen eğitimsel etkinliklerde kendisine sunulan bilgileri öğrenirken aşağıdaki duyulardan hangisini diğerlerine oranla daha az kullanmaktadır?

A) Dokunma
B) Tatma
C) Hareket
D) Görme
E) İşitme

Cevap : B) Tatma

3- Nörolojik olarak bedenin koordineli olarak kullanılması sürecinde, beynin bir tarafının vücudun diğer tarafı ile ilgili yapacağı hareketi üstlenmesi durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nöronlaşma
B) Sinyalizasyon
C) Miyelinizasyon
D) Koordinasyon
E) Lateralizasyon

Cevap : E) Lateralizasyon

4- Emel Öğretmen anaokulundaki çocuklarla seslerin yönünü bulma ve müzik aletlerinin seslerini ayırt etme çalışmalarıyla işitmelerine yönelik eğitim etkinlikleri gerçekleştirmektedir.
Emel Öğretmen’in gerçekleştirdiği etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşleştirme çalışması
B) Dokunsal duyu çalışması
C) Denge bulma çalışması
D) Ses yorumlama çalışması
E) İşitsel algı çalışması

Cevap : E) İşitsel algı çalışması

5- Çocukların duyularını kullanmaya yönelik oyun etkinliklerini ve oyundaki davranışlarını zenginleştirmede ….. önemli görülmektedir.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) görsel materyaller
B) aile katılımı
C) açık hava
D) çocuğun gelişimi
E) işitsel materyaller

Cevap : B) aile katılımı

6- Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerin ayırt edebildiği tatlardan biri değildir?

A) Tuzlu tatlar
B) Acı tatlar
C) Soğuk tatlar
D) Nötr tatlar
E) Ekşi tatlar

Cevap : C) Soğuk tatlar

7- Duyusal işlemlemede sorunlar yaşayan çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Motor ya da nöral yetersizlikte görülebilir.
B) Görsel algılarında sorun yoktur.
C) Tatma ya da koklama sorununda görülür.
D) Otizm bozukluğunda gözlenmez.
E) Gelişimsel bir sorun değildir.

Cevap : A) Motor ya da nöral yetersizlikte görülebilir.

8- Cansu, sulandırılmış parmak boyaları ve nişasta karışımına parmaklarını daldırdıktan sonra büyük boy bir muşamba üzerinde çeşitli desenler oluşturmaktadır. Bu etkinlik boyunca renkleri birbirine karıştırdıkça yeni renkler oluşturmuş ve aynı zamanda el-göz koordinasyonu ile geniş yüzeyde çeşitli hareketler yapabilme fırsatı bulmuştur.
Bu deneyim sırasında Cansu’da aşağıdaki becerilerden hangisi gelişmiştir?

A) Temizlik ve sağlık bilgisi
B) Bilgiyi akılda tutma ve hatırlaması
C) İşitsel algısı ve dinleme becerisi
D) Dikkatini belirli bir işe yoğunlaştırması
E) Büyük kas motor becerileri

Cevap : D) Dikkatini belirli bir işe yoğunlaştırması

9- Alihan Öğretmen çocuklar için ahşap, metal ve plastik materyallerin kullanımlarını ön plana alarak görme, işitme ve dokunmaya yönelik olarak planladığı duyu eğitimi uygulamalarında en uygun hedefleri belirlemek için dikkate alması gereken noktaları yeniden gözden geçirmiştir.
Alihan Öğretmen’in bu süreçte aşağıdakilerden hangisini dikkate almasına gerek yoktur?

A) Çocuğun ilgi alanlarının fark edilmesi
B) Çocuğun gelişimsel düzeyinin saptanması
C) Çocuğun fizyolojik sağlığının kontrol edilmesi
D) Çocuğun denemeler yapmasına fırsat verilmesi
E) Planlı ve sınırlı müfredat oluşturulması

Cevap : E) Planlı ve sınırlı müfredat oluşturulması

10- Aral ve annesi sohbet ederken annesi Aral’a “Gece birden elektrikler kesilse ve karanlıkta kalsan, hiçbir şey göremezsen yolunu nasıl bulabilirsin?” sorusunu sormuştur.
Aral’ın annesi bu problem durumu ile aşağıdakilerden hangisini amaçlıyordur?

A) Mekânda konum algısını ölçmek
B) Dokunsal ve görsel algısını sınamak
C) Sağ-sol kavramının kazanımını görmek
D) Duyu organlarını amaca yönelik kullanmak
E) Yeni kelimeler edinmeyi sağlamak

Cevap : D) Duyu organlarını amaca yönelik kullanmak

11- Okul bahçesinde oyun saati sürecince Furkan büyük oranda kum alanında oynamaktadır. Ellerini toprağın içerisinde gezdirir, bulduğu farklı dokudaki taşları incelemektedir. Taşları pürüzlü ve pürüzsüz olarak ayırmaktadır.
Yukarıdaki duruma bakıldığında Furkan’ın hangi duyu özelliğinin baskın olduğu söylenebilir?

A) Görme
B) Tatma
C) İşitme
D) Koklama
E) Dokunma

Cevap : E) Dokunma

12- Bireylerde görme ve konuşma yeteneğini oluşturan beyin sistemleri doğumdan sonraki hangi süre içerisinde yapılandırılmaktadır?

A) İlk 4 ay
B) 3 yaş sonrası
C) 1 yaş sonrası
D) İlk 8 ay
E) İlk 1 ay

Cevap : D) İlk 8 ay

13- Erhan, sınıf içindeki etkinliklerde renkli boya kalemleri ile şekiller ve grafikler çizerek edindiği bilgileri pekiştirmektedir.
Erhan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?

A) Duyusal olarak kaçınması vardır.
B) Görsel olarak öğrenen bir çocuktur.
C) Dinleyerek kolay öğrenebilir.
D) Dokunarak rahat öğrenebilir.
E) Seslere odaklanması kolaydır

Cevap : B) Görsel olarak öğrenen bir çocuktur.

14- Okula hazırlık ve uyum konularında yapılan araştırmalarda her yıl belirli orandaki çocuğun okula başladıklarında sınıf performansını etkileyen duyusal işlem bozukluğu yaşadıkları görülmüştür. Bu oranlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) % 15-20
B) % 40-50
C) % 25-35
D) % 5-15
E) % 1-10

Cevap : D) Yüzde 5-15

15- Nilay Öğretmen duyu eğitiminde özellikle doğa ile ruhun uyumunu güçlendirici bir felsefeye odaklanan bir okul öncesi kurumunda görev yapmaktadır. Bu kurumda çocukların karşılıklı etkileşimle duyusal, bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Nilay Öğretmen’in çalıştığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Waldorf
B) Reggio Emilia
C) Montessori
D) Bank Street
E) High/Scope

Cevap : A) Waldorf

16- Aşağıdaki durumlardan hangisi duyuların kişinin güvenliğini sağlayıcı işlevini ortaya koymaktadır?

A) Ortam ışığına odaklanmak
B) Renklerine göre nesneleri eşleştirmek
C) Bozuk gıdanın tadını ayırt etmek
D) Müzikal sesleri tanımak
E) Sayı ve renk kavramını pekiştirmek

Cevap : C) Bozuk gıdanın tadını ayırt etmek

17- Asya doğuştan nöral sorunla dünyaya gelmiş ve çoklu duyusal yetersizlikler yaşayan bir çocuktur. Asya’nın duyu sorunları …… olarak adlandırılabilir.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) duyusal işlemleme
B) tat algısı yetersizliği
C) görsel yetersizlik
D) nöral bozukluk
E) işitsel duyarlılık

Cevap : A) duyusal işlemleme

18- Beş yaşındaki Aycan anasınıfındaki etkinliklere katılmakta zorluk çekmektedir. Özellikle sınıf içi ve dışındaki her hareket dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır.
Bu bilgiler ışığında, Aycan için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

A) Bilişsel olarak üst düzey becerisi vardır.
B) Harekete duyarlı bir çocuktur.
C) Dikkatini odaklamada beceriklidir.
D) Seslere duyarlılığı vardır.
E) İşitsel olarak öğrenen bir çocuktur

Cevap : B) Harekete duyarlı bir çocuktur.

19- Yavuz, beş yaşındadır. Genel olarak sağlıklı bir gelişim göstermekle beraber, vücut pozisyonunun ne konumda olduğu ve vücut ağırlığını hangi vücut kısmına doğru verdiği gibi durumları yerine getirme ve algılamada sorunlar yaşayabilmektedir.
Bu durumda Yavuz’un hangi duyusunda sorun olduğu düşünülebilir?

A) Denge
B) Dokunma
C) Proprioseptif
D) İşitme
E) Görme

Cevap : C) Proprioseptif

20- Duyu işlemleme sorunu yaşayan çocuklarda duyu bütünlüğünü sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması önceliklidir?

A) Destekleyici çalışmalar gerçekleştirilmesi
B) Çocuğun grup çalışmalarına katılması
C) Çocuğun değerlendirmesinin yapılması
D) Duyusal uyaranların amaca yönelik kullanılması
E) Çocuğa uygun program belirlenmesi

Cevap : C) Çocuğun değerlendirmesinin yapılması

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi

Auzef Çocuk Gelişimi

Auzef Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi Ders Kitabı

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!