SEGEM Hazırlık Testi-5

LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı

1. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

Correct! Wrong!

a) TOBB

2. Ülkemizde mal ve sorumluluk sigortaları üretimi yapan bir sigorta şirketi yasal olarak hangi sigortanın üretimini yapamaz?

Correct! Wrong!

a) Hayat

3.Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

c) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar.

4. Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

d) Hazine Müsteşarlığı

5. Sigortalı malın tümünün ya da tümüne yakın kısmının zarar görmesi durumu hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

a) Gerçek Tam Hasar

6. Risklerin gerçekleşmesinde, insan iradesiyle önüne geçme, engelleme imkanı olmayan nedenlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

b) Mücbir sebep

7. Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

c) Muallak Hasar Karşılığı

8. Aşağıdaki karşılıklardan hangisi henüz sigorta şirketine ihbarı yapılmamış hasarlarla ilgili karşılıktır?

Correct! Wrong!

d) Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)

9. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında göz önünde bulundurulmuştur?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

d) AB mevzuatında meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler için ayrıca kanun değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.

11. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracı değildir?

Correct! Wrong!

d) Aktüer

12. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan plan hangisidir?

Correct! Wrong!

b) İş planı

13. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

14. Sigorta Tahkim Komisyonunun kurulmasında hangi etkenler rol oynamıştır?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

15. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla sigorta acenteleri için getirilen mesleki örgütlenmede aşağıdaki amaçlardan hangisi gözetilmiştir?

Correct! Wrong!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.