Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Online-2

1- Sosyal hizmet uygulama alanları kavramı kaç tarihinde gündeme gelmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) 1920

2- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ilk uygulandığı alanlardandır?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile refahı

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği ve sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Muhtarlıklar

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap: e) 2011

5- Toplum Sağlığı Merkezleri hangi bakanlık bünyesinde faaliyet yürütmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sağlık Bakanlığı

6- TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi) hangi bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) İçişleri Bakanlığı

7- Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak üzere kurulmuş olan bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

8- Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi

9- Suç ve suçluların topluma adaptasyonu çerçevesinde sosyal hizmet uygulaması yapan birim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

d) Denetimli Serbestlik Birimleri

10- Sosyal belediyecilik olarak ifade edilen sosyal hizmet uygulamaları Büyükşehir Belediyelerinde hangi birim tarafından koordine edilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı / Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.