Makro İktisat Ünite -10

Makro İktisat Ünite -10 Para Arzı - Paranın Değeri - Para Politikası

Makro İktisat Ünite -10

Para Arzı – Paranın Değeri – Para Politikası

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi para arzını belirleyen unsurlardan biridir?

#3. Doğrudan alım, doğrudan satım ya da repo - ters repo seklinde gerçekleştirilen para politikası aracı hangisidir?

#4. Merkez bankasının para arzını etkilemek amacıyla piyasadan bono ve tahvil alıp satmasına ne denir?

#5. Likidite tuzağında para arzı arttırıldığında faiz oranları nasıl değişir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangi para arzı tanımı, insanların çoğu kez göremediği mali varlıkları içermektedir?

#8. Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit değerler toplamına ne denir?

#9. Ekonomi durgunluğa girme eğilimi gösterdiğinde merkez bankasının para arzını arttırarak faizleri düşürmeye karar vermesi ne tür bir politikadır?

#10. Spekülatif para talebi aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olarak değişir?

TESTi BiTiR
Para Arzı
Paranın Miktar Teorisi
Paranın Değeri
Para Politikası
Para Politikasının Amaçları
Para Politikasının Araçları
Para Arzı
Parasal Taban
Mübadele Yaklaşımı
Cambridge Yaklaşımı
Açık Piyasa İşlemleri
Reeskont Oranları
Kanuni Karşılık
Kredi Tavanı

Para Arzı – Paranın Değeri – Para Politikası

Bölüm Soruları

1) Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit değerler toplamına ne denir?

a) Para talebi
b) Paranın değeri
c) Para arzı
d) Para politikası
e) Para miktarı

Cevap : c) Para arzı

2) Aşağıdakilerden hangi para arzı tanımı, insanların çoğu kez göremediği mali varlıkları içermektedir?

a) M1
b) M2
c) M2Y
d) M3Y
e) M3

Cevap : e) M3

3) Aşağıdakilerden hangisi para arzını belirleyen unsurlardan biridir?

a) Parasal taban
b) Kanuni karşılık
c) Reeskont oranı
d) Kredi tavanı
e) Paranın değeri

Cevap : a) Parasal taban

4) Merkez bankasının para arzını etkilemek amacıyla piyasadan bono ve tahvil alıp satmasına ne denir?

a) Reeskont işlemi
b) Konsalidasyon
c) Zorunlu karşılıklar
d) Açık piyasa işlemleri
e) Para kurulu işlemleri

Cevap : d) Açık piyasa işlemleri

5) Spekülatif para talebi aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olarak değişir?

a) İşlem hacmine
b) Nominal milli gelire
c) Faiz oranına
d) Reel milli gelire
e) Kişisel gelire

Cevap : c) Faiz oranına

6) Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biri değildir?

a) Fiyat İstikrarı
b) Faiz Oranı İstikrarı
c) Ekonomik Büyüme
d) Para çarpanı
e) Ödemeler Bilançosu Dengesi

Cevap : d) Para çarpanı

7) Ekonomi durgunluğa girme eğilimi gösterdiğinde merkez bankasının para arzını arttırarak faizleri düşürmeye karar vermesi ne tür bir politikadır?

a) Sıkı para politikası
b) Daraltıcı para politikası
c) Genişletici para politikası
d) Yansız para politikası
e) Yanlı para politikası

Cevap : c) Genişletici para politikası

8) Likidite tuzağında para arzı arttırıldığında faiz oranları nasıl değişir?

a) Yükselir
b) Düşer
c) Değişmez
d) Çok az artar
e) Çok az düşer

Cevap : c) Değişmez

9) Doğrudan alım, doğrudan satım ya da repo – ters repo seklinde gerçekleştirilen para politikası aracı hangisidir?

a) Reeskont Politikası
b) Açık Piyasa İşlemleri
c) Kanuni Karşılık Politikası
d) Disponibilite Oranı
e) Hepsi

Cevap : b) Açık Piyasa İşlemleri

10) Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biri değildir?

a) Açık piyasa işlemleri
b) Parasal Taban
c) Reeskont oranı
d) Kredi tavanı
e) Kanuni karşılık

Cevap : b) Parasal Taban

Para Sistemi
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook