Felsefe Tarihi Sorunları-1 2020 Vize

Felsefe Tarihi Sorunları-1 2020 Vize

1- Aşağıdakilerden hangisi epikuros göre ideal bir yaşamla ilgili değildir?

A) Azla yetinmek
B) Acı dan kaçınmak
C) Ünlenmek
D) Ölçülü olmak
E) has peşinde olmak

Cevap : C) Ünlenmek

2- Aşağıdakilerden hangisi Epikurosa göre doğal ve zorunlu bir arzudur?

A) Aile
B) Felsefe
C) Şöhret
D) Barınma
E) Güç istenci

Cevap : D) Barınma

3- Anaksogoras-nous arasında kurulan ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında kurulabilir?

A) Herakleitos-logos
B) Thales-su
C) Anaksimondros-belirsiz
D) Anaksimenes-hava
E) Platon-idea

Cevap : A) Herakleitos-logos

4- Aşağıdakilerden hangisi Sokratesin aradığı türde bilginin bir özelliğidir?

A) Çok sesli olma
B) Hayal gücüne dayanma
C) Güncel olma
D) Kesin olma
E) Göreceli olma

Cevap : D) Kesin olma

5- Aşağıdakilerden hangisi köpeksi okulun kurucusudur?

A) Protagoras
B) Antisthenes
C) Gorgias
D) Platon
E) Aristoteles

Cevap : B) Antisthenes

6- Asağıdaki düşüncelerden hangisi sokratese uygundur?

A) Okeanus her şeyin türediği kaynaktir
B) Haz dolu yaşam aranan yaşamdir
C) Sorgulanmamıs hayat yasanmaya değmez
D) İnsan her seyin ölçüsüdür
E) Tüm var olanlarin kendisinden çıktığı varlik atestir

Cevap : C) Sorgulanmamıs hayat yasanmaya değmez

7- Aşağıdakilerden hangisi ölüm ne Yaşananları ilgilendirir ne de ölüleri çünkü yaşayanlar için ölüm
yoktur. ölülerin ise zaten kendileri yoktur görüşündedir…?

A) Gorgias
B) Protagoras
C) Aristoteles
D) Epikuros
E) Plathon

Cevap : D) Epikuros

8- Aşağıdakilerden hangisi bir iddia değildir?

A) Üçgen
B) Güzel
C) Dörtgen
D) Çirkin
E) İyi

Cevap : D) Çirkin

9- Anaksogoras nous arasında kurulan ilgi aşağıdakilerden hangisi arasında kurulabilir?

A) Thales_ su
B) Anaksimenes – hava
C) Anaksimandros belirsiz
D) Herakleitos logos
E) Platon idea

Cevap : D) Herakleitos logos

10- Aşağıdakilerden hangisi doğaya uygun yaşamayı felsefi bir tutum olarak görür?

A) Elaa okulu
B) Stoacılık
C) Plathon
D) Pythagoras
E) Thales

Cevap : B) Stoacılık

11- Aşağıdaki filozoflardan hangisi diğerlerine göre daha soyut bir kök öğe varsaymıştır?

A) Demokritos
B) Anaksimandros
C) Anaksagoras
D) Anaksimenes
E) Thales

Cevap : B) Anaksimandros

12- Aşağıdakilerden hangisi aristoteles açısından amaçları belirlemek açısından etkilidir?

A) Zaman
B) Birincil töz ikincil töz
C) Töz ilinek
D) Kategoriler
E) Uğruna olma

Cevap : E) Uğruna olma

13- Aşağıdakilerden hangisi plathon un bilgi öğretisinin nedenidir?

A) Bilinmeyeni aramanın olanaklı olmaması
B) Anımsamanın temel bir insan edimi olması
C) Unutmanın yeni bilgilere olanak sağlaması
D) Herkesin bazı şeyleri anımsaması
E) Unutmadan yaşanamaması

Cevap : B) Anımsamanın temel bir insan edimi olması

14- Aşağıdakilerden hangisi stoacı bir filozof değildir ?

A) Kıbrıslı zenon
B) Kleanthes
C) Marcus aurelius
D) Seneca – stoacı
E) Epikuros

Cevap : E) Epikuros

15- Aristoteles açısından bir yargıda en az kaç kategori olmalıdır?

A) Dört
B) İki
C) Beş
D) Üç
E) Bir

Cevap : A) Dört

16- Köpekler için iyi hayat ….
Yukarıdaki boşluğa doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Logostur
B) Aretedir
C) Sevgidir
D) Arkhedir
E) Noustur

Cevap : B) Aretedir

17- Aşağıdakilerden hangisi hazcı filozof olarak tanınır ?

A) Plathon
B) Epikuros
C) Protagoras
D) Aristo
E) Gorgias

Cevap : B) Epikuros

18- Aşağıdaki düşüncelerden hangisi sokrates e uygundur?

A) Okeanus herşeyin türediği kaynaktır
B) Haz dolu yaşam aranan yaşamdır
C) Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez
D) İnsanlar her şeyin ölçüsüdür
E) Tüm var olanların kendisinden çıktığı varlık ateştir

Cevap : C) Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez

19- Aşağıdakilerden hangisi rizomatalarla ilişkilendirilenmez?

A) Bölünememek
B) Zamana bağlı olmamak
C) Uzama bağlı olmamak
D) Sayılarının değişmemesi
E) Birbirleriyle birleşmemek

Cevap : E) Birbirleriyle birleşmemek

20- Aşağıdakilerden hangisi spermaraların rizomatalardan farkına ilişkin doğru bir açıklamadır?

A) Rizomatalar değişmez spermatalar değişebilir.
B) Rizomataların tür sayısı spermatalardan fazladır
C) Rizomataların spermalardan tek farkı adlarıdır
D) Spermataların tür sayısı rizomatalardan fazladır
E) Spermatalar değişmez rizomatalar değişebilir

Cevap : D) Spermataların tür sayısı rizomatalardan fazladır

21- Aşağıdakilerden hangisi tüm uygarlık değerlerine karşı çıkmayı felsefi bir tutum olarak görür?

A) Platon
B) Protagoras
C) Solon
D) Aristoteles
E) Köpeksiler

Cevap : E) Köpeksiler

22- Aşağıdaki filozoflardan hangisi çatışmayı varlığın değişmesinde bir etki olarak görmüştür?

Cevap : Anaksimandros

23- Aşağıdakilerden hangisi köpeksi okulunun kurucusudur?

Cevap : antistehenes

24- Aşağıdakilerden hangisi kökten kuşkucu bir filozoftur?

Cevap : Pyrrhon

25- Aşağıdakilerden hangisi stoacı bir filozof değildir?

Cevap : epikuros

Felsefe Tarihi Sorunları-1 2020 Vize

Auzef Sosyoloji Lisans Telegram Sosyoloji
Facebook Felsefe Grubu
sosyoloji facebook grubu

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: