Adli Sosyal Hizmet Ünite -4

Saldırganlık ve Mağdur

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Kasıtlı olarak zarar ya da acı vermeye yönelik davranışlar sergilemek nasıl tanımlanır?

#2. Çocuklar gerçek ile kurgu arasındaki farkı ayırt etmekte yetişkinlere oranla daha zayıf oldukları için medyadaki şiddete özellikle ...................................... durumdadırlar?

#3. Bir başka insana karşı yasadışı bir fiziksel uygulamayı saldırganlık olarak tanımlayan yazar kimdir?

#4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde insanlar saldırgan davranmazlar?

#5. Yapılan bir araştırmada şiddet içerikli davranışları tutarlı ve kesin cezalandırmanın, ağır cezalandırmadan çok daha ......................... olduğu görülmüştür?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. Araştırmalar öfke ve saldırganlık arasında ........................ bir ilişki olduğunu bize söylüyor?

#7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cezanın caydırıcı olabileceğini gösterir?

#8. Kışkırtıcı durumlarda erkeklerin saldırgan davranışlar sergileme eğilimi, kadınlara oranla çok daha .................................

#9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi saldırganlığı azaltıyor olamaz?

#10. Sosyal çalışmada, psiko-sosyal yaklaşımın, pratiğe elverişli yönlerini benimseyen fonksiyonel yaklaşımda, saldırganlık öncesi veya öfke kontrolü için .................................................. etkili bir teknik olduğu bildirilmektedir.

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.
TESTi BiTiR

Adli Sosyal Hizmet Ünite -4 Bölüm Soruları

1. Kasıtlı olarak zarar ya da acı vermeye yönelik davranışlar sergilemek nasıl tanımlanır?

a. Saldırganlık
b. Suç
c. Cezaevi
d. Çete suç
e. Mağdur

Cevap : a. Saldırganlık

2. Bir başka insana karşı yasadışı bir fiziksel uygulamayı saldırganlık olarak tanımlayan yazar kimdir?

a. Satir
b. Barker
c. Kadushin
d. Zastrow
e. Wilson

Cevap : d. Zastrow

3. Kışkırtıcı durumlarda erkeklerin saldırgan davranışlar sergileme eğilimi, kadınlara oranla çok daha ……………………………

a. Azdır
b. Yüksektir
c. Orta düzeydedir
d. En alt seviyededir
e. Stabildir

Cevap : b. Yüksektir

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde insanlar saldırgan davranmazlar?

a. Alkol kullanımı
b. Ders çalışmak
c. Sıcak hava
d. Nem
e. Kötü kokular

Cevap : b. Ders çalışmak

5. Çocuklar gerçek ile kurgu arasındaki farkı ayırt etmekte yetişkinlere oranla daha zayıf oldukları için medyadaki şiddete özellikle ……………………………….. durumdadırlar?

a. Direnç gösterir
b. Kapalı
c. Açık
d. Maruz kalmama
e. Vasat

Cevap : c. Açık

Saldırganlık ve Mağdur

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi saldırganlığı azaltıyor olamaz?

a. Cezalandırmak
b. Öfkenin saldırganlık üzerindeki etkisi
c. Empatinin karşıtı
d. Cezalandırmamak
e. Savaşın genel saldırganlık üzerindeki etkisi

Cevap : d. Cezalandırmamak

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cezanın caydırıcı olabileceğini gösterir?

a. Şiddetin uygulamasından çok sonra verilmesi
b. Ceza çabuk ve kesin olmalı
c. Ceza kesin olmamalı
d. Ceza kesin ve çabuk olmamalı
e. Hiçbiri

Cevap : b. Ceza çabuk ve kesin olmalı

8. Yapılan bir araştırmada şiddet içerikli davranışları tutarlı ve kesin cezalandırmanın, ağır cezalandırmadan çok daha ……………………. olduğu görülmüştür?

a. Tutarsız
b. Caydırcı
c. Yararsız
d. Caydırıcı/yararsız
e. Hukuksuz

Cevap : b. Caydırcı

9. Araştırmalar öfke ve saldırganlık arasında …………………… bir ilişki olduğunu bize söylüyor?

a. Uzak
b. Az
c. Yakın
d. Muğlak
e. Caydırıcı

Cevap : c. Yakın

10. Sosyal çalışmada, psiko-sosyal yaklaşımın, pratiğe elverişli yönlerini benimseyen fonksiyonel yaklaşımda, saldırganlık öncesi veya öfke kontrolü için ………………………………………….. etkili bir teknik olduğu bildirilmektedir.

a. Saldırmanın
b. Kavgayı başlatmanın
c. Düşünmeden saldırının
d. İçinden 10’a kadan saymanın
e. Hiçbiri

Cevap : d. İçinden 10’a kadan saymanın

lolonolo YOUTUBE
lolonolo play google uygulaması
sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler, Saldırganlık ve Mağdur
Adli Sosyal Hizmet, Saldırganlık ve Mağdur

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: