Ekosistem Coğrafyası bütünleme 2021 Soruları

Ekosistem Coğrafyası bütünleme 2021 Soruları

Ekosistem Coğrafyası bütünleme 2021 Soruları

Ekosistem Coğrafyası bütünleme 2021 Soruları

1. Tropikal yağmur ormanlarındaki bitkilerin yaklaşık % 90’nin tozlaşmasıni sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:  Hayvanlar

2. Günümüzdeki çevresel değişimler dikkate alındığında denizel ekosistemler için aşağıdaki özeliklerden hangisi dikkat çekicidir?

Cevap : Sıcaklık artışı ve azalan pH değerleri

3. Endemik fauna gruplarında fare kirpileri, pandalar, dikenli fareler, lemurlar ve şebeklerin yer adiği zoocoğrafya bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Oriental zoocoğrafya bölgesi

4. Okyanus ve denizlerde belli derinliklerden sonra tuzluluk oranlarında belirgin bir değişimin görülmesi aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap: Haloklin

5. Savan ekosistemlerinin bitki örtüsü aşağidaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Cevap : Ot

6. Lotik ekosistemler olarak bilinen ekosistemler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Denizler

7. Aşağıdakilerden hangisi tropikal yağmur ormanları ekosistemindeki karst rölyefini oluşturan şekillerden biri değildir?

Cevap: Kumtaşı karstı

8. Fenoloji nedir ?

Cevap: Bitkilerin ve hayvanların yaşam döngülerindeki kritik aşamaların zamanlanması

9. Boreal orman ekosisteminin yaygın toprak oluşum süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: podzolleşme

10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi savan ekosistemlerinin özellikleri arasında sayılamaz?

Cevap :otla beslenen hayvanların varlığı savan ekosistemlerinin özelliklerini belirleyen unsurlardan birisi değildir

11. Güney Amerika’daki step ekosisteminin adi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Veld

12. Savan ekosistemlerini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap: Tropikal yağmur ormanları ile tropikal çöller arasındaki geçiş sahalarıdır.

13. Doğu Karadeniz Bölümünde kıyıdaki ilksel nemli ormanların tahribinden sonra bu ormanların yerini psödomaki formasyonunun alması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap: Regresif suksesyon

14. Boreal orman ekosisteminde kesintili bir yayılışa sahip olan permafrostu aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : Donmuş toprak katmanı

15. Step sahalarının yaygın toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Mollisoller

16. Aşağidakilerden hangisi çöl bitkilerinde bulunan özelliklerden birisi değildir?

Cevap: Yağış azlığından dolayı yapraklarının dökülmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi Palearktik zoocoğrafya bölgesinin alt bölgesi değildir?

Cevap : Hindistan alt bölgesi

18. Aşağıdakilerden hangisi boreal ekosistemler içinde yaygın olarak ortaya çıkan ağaçlardan birisidir?

Cevap: Ladin

19. Aşağıdakilerden hangisi oksijenin oldugu ortamlarda yaşayan ve ayrışma için oksijene ihtiyaç duyan organizmalardır?

Cevap: Aerobik

20. Aşağıdakilerden hangisi Avustralya zoocoğrafya bölgesinin alt bölgelerinden birisi değildir?

Cevap: Flores alt bölgesi

21. Aşağıdakilerden hangisi bir türün yayılışını belirleyen unsurlardan değildir?

Cevap: Bir türün yayılışını belirleyen faktör, sadece günlük hava koşullarıdır.

22. Bazı ekosistemlerde bozucu etkenler düzenli aralıklarla ortaya çıkabilir. Böyle az çok düzenli aralıklarla gerçekleşen bozucu etkenlerden sonra meydana gelen süksesyona ne ad verilir?

Cevap: Dönüşümlü süksesyon

23. Küre üzerinde ayrıştırıcı organizmaların en aktif oldukları alan neresidir?

Cevap: Tropikal yağmur ormanları

24. oksijenin az olduğu ıslak ve iyi havalanmayan topraklarda meydana gelen olay, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap: Denitrifikasyon

25. İki türün veya türlerin popülasyonlarının aynı talep için birbiri ile mücadelesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap: Türler arası rekabet

26. Theophrastus bitkiler ile ortam arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu düşünmektedir. Bitkilerin yetistikleri ortamın anlaşılması için birçok faktörden söz etmektedir. Theophrastus a göre aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden değildir?

Cevap :Fauna

27. Aşağıdaki fonksiyonel mekan birimleri büyükten küçüğe doğru sıralandığında en büyüğü hangisidir?

Cevap: Biyom

28. Herhangi bir hayvan türünün, diğerinin pozisyonunu veya nerede olduğunu dikkate almaksızın mekanın herhangi bir yerini işgal etmesiyle ortaya çıkan yayılış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Rastgele yayılış

29. Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’da yer alan istilacı türlere örnek olabilir?

Cevap : Yabani domuz ve develer

Ekosistem Coğrafyası bütünleme 2021 Soruları

Ekosistem Coğrafyası
lolonolo YOUTUBE

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: