Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme

1- Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitaplarının çocukta geliştirmeyi amaçladığı sosyal duygusal gelişim göstergelerinden biri değildir?

A) Düzgün konuşabilme
B) Başarma
C) Sevme ve sevilme
D) Güven duygusu
E) Bir grubun üyesi olma

Cevap : A) Düzgün konuşabilme
NOT: Temel ruhsal ihtiyaçlar 7 tanedir:
1. Güven ihtiyacı
2. Sevme ve sevilme ihtiyacı
3. Bir grubun üyesi olma ihtiyacı
4. Başarma ihtiyacı
5. Değişiklik ihtiyacı
6. Öğrenme ihtiyacı
7. Estetik ihtiyacı

2- Aşağıdakilerden hangisi değişiklik ihtiyacının en önemli parçalarından birisidir?

A) Yaşam alanı değişiklikleri
B) Arkadaşlar
C) Okuldaki sınıf değişimleri
D) Kitaplar
E) Oyun

Cevap : E) Oyun

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 4-6 yaş grubu çocuklar için yanlıştır?

A) Bu yaş grubuna uygun kitaplar olumlu duygularla ya da olumlu sonuçlarla bitmelidir.
B) Çocukların korkularını yenecek en güçlü şey sevgidir.
C) Çocukların hayal güçlerinin gelişmesi çocuklar için her zaman olumlu sonuçlar doğurur.
D) Çocukların hayal gücünün geliştiği dönemdir.
E) Çocuklarda ayrı kalma, karanlık, yalnızlık, doktor korkusu gibi korkular kitaplar sonucu oluşabilir.

Cevap : E) Çocuklarda ayrı kalma, karanlık, yalnızlık, doktor korkusu gibi korkular kitaplar sonucu oluşabilir.

4- Resimlendirmede çizerin kullandığı sınır nedir?

A) Sayfaya çizilen sayfa kenarından 2 cm girintili çerçeve
B) Sayfanın tamamı
C) Sayfa kenarından içe 5 cm girintili çerçeve
D) Sayfanın sağından 2 cm, solundan 3 cm girintili çerçeve
E) Sayfanın solundan 2 cm, sağından 3 cm girintili çerçeve

Cevap : B) Sayfanın tamamı

5- Aşağıdakilerden hangisi çocukların sosyal duygusal okur yazarlıklarını geliştirmede yapılacak etkinliklerden biri değildir?

A) Venn şeması
B) Duygu bulmacalar
C) Takım oyunları
D) His çizgileri
E) Açık görüş portresi

Cevap : C) Takım oyunları
NOT: Çocukların tartışmalarını, sözel dil kullanımını, sözcük dağarcığı gelişimini ve sosyal duygusal okur yazarlıklarını
geliştirmesini ve anlamasını sağlamak için yapılabilecek birçok etkinlik vardır. Bu etkinliklerden önerilen 5 tanesi; Venn şeması, açık görüş portresi, duygu bulmacaları, duygu küpleri, his çizgileri ve şekillerinden oluşur.

6- I. Tekerleme
II. Masal
III. Efsane
IV. Öykü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yazılı eserler basılmadan önce çocukların karşılaştıkları sözlü edebiyat türleridir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III

7- Aşağıdaki ABC kitapları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Parlak, renkli ve çizgilerle sınırlandırılmış kitaplardır.
B) Kesinlikle metin içermelidir.
C) Çocukların yakın çevrelerini tanımaları için hazırlanan kitaplardır.
D) Kalın kartondan yapılmış olmaları önemlidir.
E) Yazısız da olabilirler.

Cevap : B) Kesinlikle metin içermelidir.

8- Çocuklar kitaplarla ilk ne zaman karşılaşmalıdır?

A) Doğumdan itibaren
B) 4 yaş
C) Okumayı öğrenince
D) 2 yaş
E) 5 yaş

Cevap : A) Doğumdan itibaren

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 4-6 yaş grubu çocuklar için yanlıştır?

A) Harfleri tanıdıktan sonra çocuklar okumaya geçerler.
B) Yazılı materyaller sayesinde harfleri tanımaya başlarlar.
C) Çocuklar bu dönemde kitabın amacını öğrenmiş olurlar.
D) Harfleri tanıdıktan sonra harflerin seslerine odaklanırlar.
E) Çocuklara bu yaşlarda ses tekrarları olan öyküler okunmalıdır.

Cevap : A) Harfleri tanıdıktan sonra çocuklar okumaya geçerler.

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fen kitapları, okul öncesi dönem çocuklarına da uygundur.
B) Fen kitapları, yeni bir edebi tür değildir.
C) Fen kitapları 18. yy da gelişmiştir.
D) Fen kitapları, edebi bir tür değildir.
E) Fen kitapları, 10 yaş üstü çocuklar içindir.

Cevap : A) Fen kitapları, okul öncesi dönem çocuklarına da uygundur.

11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kitapların sınıflandırılması gerekir.
B) Kütüphanede mutlaka danışman olması gerekmez.
C) Kütüphanenin kitap ödünç vermesi gerekmez.
D) Kütüphanede sanat etkinlikleri yapılamaz.
E) Kütüphanede kantin olması gerekmez.

Cevap : A) Kitapların sınıflandırılması gerekir.

12- “Çocuklar ……. yaşından sonra vezinsiz şiirden hoşlanır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 10
B) 5
C) 18
D) 7
E) 12

Cevap : E) 12

13- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Peri masalları çocukları farklı bir aleme götürür.
B) Halk masalının bir türü de şansın dönmesi masalıdır.
C) Fabl, bilinen gerçekleri kısa ve öz bir şekilde tekrar eder.
D) Halk masalının ahlaki dersi yıkıcıdır.
E) Süper kahramanlar genellikle kötülükle mücadele eder.

Cevap : D) Halk masalının ahlaki dersi yıkıcıdır.

14- Şiir, bir konu veya ……….. üzerine kurulmuştur.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) duygu
B) kurgu
C) diksiyon
D) bilgi
E) karakter

Cevap : A) duygu

15- Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitaplarında ebada göre uygun olan puntodur?

A) 8-12 ya da 16-20
B) 18-22 ya da 14-16
C) 32-36 ya da 10-14
D) 22-26 ya da 30-34
E) 28-32 ya da 40-44

Cevap : B) 18-22 ya da 14-16

16- Çocuk kütüphanesinde hangi malzeme mutlaka olmalıdır?

A) Sıralar
B) Akıllı tahta
C) Oyuncaklar
D) Cetveller
E) Çok raflı yüksek kitaplık

Cevap : C) Oyuncaklar

17- 5 yaş çocuğu aşağıdakilerden hangisini öğrenmez?

A) Küçük harfler
B) Noktalama işaretleri
C) Büyük harfler
D) Tekerlemeler
E) Metin odaklı okuma

Cevap : E) Metin odaklı okuma

18- “Şiir zevki ………. ile başlar.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ses tekrarı
B) Tekerleme
C) İlkokul
D) Bellek
E) Masal

Cevap : B) Tekerleme

19- I. Öfke
II. Coşku
III. Korku
IV. Mutluluk
Resimlendirmede kırık ve düz çizgiler yukarıdaki duygulardan hangisini ifade eder?

A) I ve II
B) Yalnız III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III
NOT: Çizgiler türlerine göre anlamlar taşıyabilmektedir. Kırık ve düz çizgiler öfkeyi, coşkuyu, korkuyu, dinamik enerjiyi ifade edebilirken; kavisli çizgiler ise mutluluk ve neşeyi ifade edebilmektedir.

20- I. Animasyonlar
II. Ses efektleri
III. Tekerlemeler
IV. Bulmacalar
Elektronik kitaplar yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini içerir?

A) III ve IV
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Cevap : E) I, II, III ve IV
NOT: Elektronik kitaplarda çocukların ilgilerini çekebilecek sesler, tekerlemeler, efektler, animasyonlar, bulmacalar gibi çocukları destekleyecek içerikleri bulunmaktadır. Bu gibi içerik ya da etkinlikleri çocukların kitaplarla etkileşimini artıracak, onların okumaya hazır bulunuşluklarını artıracaktır.

21- “Elektronik kitaplar çocukların …………. ve …………. duyularına yöneliktir.”
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) işitme, görme
B) dokunma, görme
C) dokunma, işitme
D) motor, görme
E) motor, işitme

Cevap : A) işitme, görme

22- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Vezin ritim sağlamaz.
B) Tekerlemenin neşeli olması gerekmez.
C) Tekerleme diksiyonu geliştirir.
D) Tekerlemede karışık benzetmeler olabilir.
E) Şiirde mısra uzun olmalıdır.

Cevap : C) Tekerleme diksiyonu geliştirir.

23- Aşağıdakilerden hangisi çocuklara öykü anlatımında kullanılan kukla türlerinden değildir?

A) İplik kukla
B) El kuklası
C) Eklemli kukla
D) Metal kukla
E) Parmak kukla

Cevap : D) Metal kukla

24- Aşağıdakilerden hangisi resimli çocuk kitaplarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?

A) Düzenleme
B) Üslup
C) Resimlendirme
D) Tema
E) Yayınevi

Cevap : E) Yayınevi
NOT: Resimli Çocuk Kitaplarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler:
1.Tema
2.Öykünün planı
3.Karakterizasyon
4.Üslup
5.Düzenleme
*Resimli çocuk kitaplarını nitelikli kılan bir diğer etken ise resimlendirilmelerdir.

25- Aşağıdaki ifadelerden hangisi öykü kartları kullanılarak yapılan öykü anlatımı ile ilgili yanlıştır?

A) Bu anlatım yöntemi çocukların özellikle alıcı dil becerilerini geliştirir.
B) Kartlar kalın, sert karton gibi bir yüzeye yapıştırılır.
C) Öykü kartları ile anlatım yapılırken öykü kartları çocukların hepsinin görebileceği şekilde tutulur.
D) Dergilerden, çizerek ya da kitaplardan karakter ya da olayları anlatan kısa bölümler çoğaltılarak öykü kartları hazırlanır.
E) Öykü kartlarını sırası ile göstermek mümkündür.

Cevap : A) Bu anlatım yöntemi çocukların özellikle alıcı dil becerilerini geliştirir.

26- “Okulöncesi dönem çocukları için hazırlanmış elektronik kitaplar; ………. resimli, ……… yazılı olmalıdır.”
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) az, çok
B) çeşitli, çok
C) çok, çok
D) çok, az
E) az, az

Cevap : D) çok, az

27- “Fabl; ……… fikirleri, ……….. halde veren kısa öyküdür.”
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) soyut-somut
B) komik-somut
C) somut-soyut
D) komik-soyut
E) olumsuz-olumlu

Cevap : A) soyut-somut

28- Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının resimlendirme özellikleri ile ilgili yanlıştır?

A) Yazı ile görsel birbirini desteklemelidir.
B) Yazı ile görsel paralel olmalıdır.
C) Resimler çocukları düşünmeye sevk ederek hayal güçlerini genişletmeye sevk etmelidir.
D) Çocuklarda kavram karmaşası yaratmamak adına fotoğraf resimlendirme tercih edilmelidir.
E) Gerçekçi, hayal ürünü, fotoğraf ya da abartılı gibi resimlendirme çeşitleri vardır.

Cevap : D) Çocuklarda kavram karmaşası yaratmamak adına fotoğraf resimlendirme tercih edilmelidir.

29- I. Sayfalar aralıklı satırlardan oluşmalıdır.
II. Sayfa kenarlarında boşluklar bulunmalıdır.
III. Sayfalarda resim-yazı uyumu sağlanması önemlidir.
IV. Metin ve alakalı resimler ayrı sayfalarda olmalıdır.
Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I, II, III ve IV
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız IV

Cevap : C) I, II ve III

30- Aşağıdaki kağıt ve kapak ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kapak sayfası, kitap sayfasına göre biraz daha dayanıklı olmalıdır.
B) Kapak konu ile ilgili ipuçları barındırmalıdır.
C) İnce sayfalarda resimlerin arka sayfaya geçme tehlikesi mevcuttur.
D) Resimli öykü kitaplarında ağır gramajlı kağıt kullanılmalıdır.
E) Resimli öykü kitaplarında gözü yormamak adına saman sayfa kullanılmalıdır.

Cevap : E) Resimli öykü kitaplarında gözü yormamak adına saman sayfa kullanılmalıdır.

31- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fabl, peri masallarının bir dalıdır.
B) Küçük çocuklara çok fabl okunmalıdır.
C) Peri masalları şaşırtıcı mucizelere sahiptir.
D) Modern peri masallarının kaynağı yoktur.
E) Fabl, somut fikirler üzerine kuruludur.

Cevap : C) Peri masalları şaşırtıcı mucizelere sahiptir.

32- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ipli kuklalar ile ilgili yanlıştır?

A) İpler yukarıda kontrol çubuğuna bağlıdır.
B) Bu tür kuklanın kontrolü çocuklar için oldukça kolaydır.
C) Kontrol çubuğu aracılığıyla kişi kuklayı kontrol edebilir.
D) Tahta, yün bebek ya da dolgu oyuncaklarla kukla kısımları yapılabilir.
E) Vücut parçalarının iplerle ya da misina gibi dayanıklı bir malzeme ile bağlanıp hareket ettirildiği kulalardır.

Cevap : B) Bu tür kuklanın kontrolü çocuklar için oldukça kolaydır.
NOT: İpli kuklalar, vücut parçalarının iplerle ya da misina gibi dayanaklı bir malzeme ile bağlanıp hareket ettirildiği kuklalardır. İpler yukarıda kontrol çubuklarına bağlıdır ve bu çubuk aracılığıyla kişi kontrol edebilir. Tahta, yün bebek ya da dolgu oyuncaklarla kukla kısımları yapılabilir. Bu tür kuklaların hareket kontrolü çocuklar için zordur. İleriki yaşlarda kullanılabilir.

Auzef Resimli Çocuk Kitapları
telegram çocuk gelişimi

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Bütünleme

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: