İşletme Yönetimi 2021 Bütünleme

İşletme Yönetimi 2021 Bütünleme

İşletme Yönetimi 2021 Bütünleme

1- Tüketiciler üretici firmadan çay satın aldığında hangi tür fayda yaratılmış olur?

Cevap : Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

2- Yazın üretilen bir meyvenin bütün yıl boyunca tüketilebilmesi aşağıdaki fayda yaratma türlerinden hangisine girer?

Cevap : zaman değişikliği ile fayda yaratma

3- Aşağıdakilerden hangisi şekil değişikliği ile fayda yaratmaya bir örnek olabilir?

Cevap : Çay yapraklarının çeşitli işlemlerden geçirilerek içilebilir çaya dönüştürülmesi

4- A işletmesi 2016 yılında 800.000 TL’lik gelir elde etmiş, buna karşılık 500.000 TL maliyete katlanmıştır. Bu işletmenin 2016 yılı için karı kaç liradır?

Cevap : 300.000

5- Aşağıdakilerden hangisi bir malın veya hizmetin ekonomik olarak nitelendirilebilmesi için gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : Ekonomik mal ve hizmetler doğada kolayca bulunamamaktadırlar.

6- Doğadan elde edilip üretim amacıyla yararlanılan tüm maddeler aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisini ifade eder?

Cevap : Doğal kaynaklar

7- Girişimci ve girişimcilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Girişimci kendi varlıklarını ve parasını sermaye olarak koyarak burada meydana gelebilecek herhangi bir riski üstlenmez.

8- Sosyal sorumluluk standardı(SA 8000) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Haftalık çalışma saatleri konusunda bir düzenleme getirmemiştir.

9- Tüketiciler üretici tarafından üretilen mal ve hizmetlere bir………. ödeyerek sahip olmaktadırlar.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.

Cevap : bedel

10- Kapasite kullanım oranı aşağıdakilerden hangisi gibi formüle edilir ?

Cevap : Kapasite kullanım oranı= Fiili kapasite/ Teorik kapasite

11- El kol bacak hareketleri gibi kas gücüne dayanan emek türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : bedensel emek

12- Kar ve zarar riskini üstlenerek üretim faktörlerini temin eden ve bunları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmen için birleştirerek bir işletmeyi kuran kişilere ne ad verilir?

Cevap : Girişimci

13- ………….. kişilerin toplumsal ilişkilerinden ve görevlerinden veya kişisel arzularından doğan ihtiyaçlardır.
Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : İkincil ihtiyaçlar

14- Maslow, ihtiyaçları kaça ayırmıştır?

Cevap : 5

15- İşletmelerin toplumdaki imajlarının iyileştirilmesinin sağlayacağı faydaların farkına varması …………. Amacına daha fazla ağırlık vermelerine sebep olan faktörlerden biridir?

Cevap : toplumsal fayda

16- Aşağıdakilerden hangisi SA 8000 kapsamında ele alınan konulardan biri değildir?

Cevap : maliyetler

17- Kar ve riski başkalarına ait olmak üzere üretim faktörlerini tedarik edip onları mal ve/veya hizmet üretmek amacına dayanarak çalıştırmayı sorumluluk haline getiren kişiye ne ad verilir?

Cevap : Yönetici

18- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin girdilerinden biri değildir?

Cevap : Kalite

19- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin etik sorumluluğa aykırı hareketlerine örnek olarak verilebilir ?

Cevap : malın kötü yönlerini müşterisinden gizlememek

20- Fizyolojik ihtiyaçlar Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde kaçıncı seviyede yer almaktadır?

Cevap : 1

21- Yazın üretilen bir meyvenin bütün yıl boyunca tüketilebilmesi aşağıdaki fayda yaratma türlerinden hangisine girer ?

Cevap : Zaman değişikliği ile fayda yaratma

22- İşletmenin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İşletme kar amacı gütmez

23- Komandit şirketlerde sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olan ortaklara …….. ortak denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

Cevap : komanditer

24- Aşağıdakilerden hangisi SA 8000’in sağlık ve güvenlik ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

Cevap : İşletme çalışanların maaşlarını vaktinde ödemelidir

25- Yeme içme giyme gibi temel ihtiyaçlar, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde hangi kategoriye girer?

Cevap : Fizyolojik ihtiyaçlar

26- Bir işletmede yönetici olarak çalışan kişi ne tür bir emek kullanmaktadır?

Cevap : Zihinsel emek

27- Tüketiciler üretici firmadan çay satın aldığında hangi tür fayda yaratılmış olur?

Cevap : Şekil değişikliği ile fayda sağlama

28- Kurulması düşünülen işletme ile ilgili devlet teşviklerinin ve alınması gereken izinlerin araştırılması ne tür araştırma…..?

Cevap : hukuki araştırmalar

29- İşletmelerin tüketicilerin ihtiyaç duydukları ve talep ettikleri ürün ve hizmetleri üretmesi aynı zamanda üretilen ürünlerin karlı bir şekilde hangi sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır ?

Cevap : Ekonomik sorumluluk

30- Aşağıdakilerden hangisi yatırım giderleri arasında sınıflandırılamaz ?

Cevap : Kurumlar vergisi

31- Başkaları aracılığıyla amaçlara ulaşma ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır ?

Cevap : Yönetim

32- B işletmesinin 2016 yılında maliyetleri 400.000 TL. kârı ise 300.000 TL ise bu işletmenin 2016 yılında elde ettiği gelir kaç liradır?

Cevap : 300.000

33- İşletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirilen üretim miktarı yani fiilî kapasitesi, normal kapasitenin altında ise aradaki farka ne denir?

Cevap : Atıl kapasite

İşletme Yönetimi 2021 Bütünleme

Auzef İşletme Yönetimi Auzef Ders Kitabı PDF

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: