Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-1

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-1

#1. Davranım bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#2. Karşı olma karşı gelme bozukluğuna en sık eşlik eden bozukluk hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi davranım bozukluğu gelişmesinde oluşan bireysel risk faktörlerinden biri değildir?

NOT: Davranım bozukluğu gelişmesinde risk faktörleri:
1.Bireysel risk faktörleri: Düşük uyarılmışlık (riskli uyaran arama davranışları), zorlu mizaç, zihinsel yetersizlik, yürütücü işlevlerde disfonksiyon, sosyal bilişte zayıflık, anne karnında sigara, alkol ve madde maruziyeti
2.Ailevi risk faktörleri: Aile bireylerinde suç işleme, kötü beslenme ve ebeveyn psikopatolojisi varlığı, yaşamın erken döneminde sert eleştirel ebeveynlik, çocuk ihmal ve istismarı varlığı, ev içi şiddetin olması
3.Sosyal risk faktörleri: Semtle (komşulukla) ilgili riskler, çocuklukta akran reddi, ergenlik döneminde davranış sorunlarını teşvik eden akran gruplarına girme

#4. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi DSM-5’te dürtü kontrol ve davranım bozuklukları sınıflamasında bulunmamaktadır?

NOT: DSM-5 Yıkıcı, dürtü denetimi  ve davranım bozuklukları sınıflaması:

-Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu

-Aralıklı patlayıcı bozukluk

-Davranım bozukluğu

-Antisosyal kişilik bozukluğu

-Piromani

-Kleptomani

#5. Aşağıdakilerden hangisi Aralıklı patlayıcı bozukluk DSM-5 tanı kriterleri ile ilgili doğru bir bilgidir?

#6. I-Çabuk öfkelenme II-Fiziksel saldırganlık III-Hatalarından dolayı başkalarını suçlama IV-Başkalarının malına zarar verme Yukarıdakilerden belirtilerden hangileri karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan çocukların davranım bozukluğu olan çocuklardan ayırt edilmesinde önemlidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi davranım bozukluğu gelişmesinde oluşan sosyal risk faktörlerindendir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi davranım bozukluğunda psikososyal tedavi öğelerinden değildir?

NOT: Davranım bozukluğunda psikososyal tedavi öğeleri:
1.Ebeveynlere ve çocuğa yönelik psikoeğitim
2.Anti-sosyal ve pro-sosyal davranışların monitorize edilmesi
3.Ödül eğitimi ve moladan oluşan davranışsal ebeveyn eğitimi
4.Aile temelli iletişim ve problem çözme eğitimi
5.Ev okul görüşmeleri ve gerekli ise özel eğitim desteği
6.Çocuk temelli sosyal problem çözme becerileri eğitimi
7.Kişisel ve evlilikle ilgili zorlukları yönetmek için ebeveyn rehberliği

#9. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi davranım bozukluğunun tedavi ve yönetiminde kullanılan yöntemlerdendir?

#10. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu (KOKGB) ile ilgili hangisi yanlıştır?

#11. Davranım bozukluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#12. 8 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından, çocuk gelişim uzmanı olarak size getiriliyor. Annenin ev ortamıyla ilgili temel şikayetleri ve getirdiği öykü şöyle; ‘küçüklüğünden beri huzursuz, olur olmaz ağlayan bir çocuk, neredeyse her şeyde ilk cevabı ‘hayır’, birşey söylemekten, istemekten ya da evdeki kuralları hatırlatmak korkuyoruz. Ders ve ödevlerini yapmakta da çoğunlukla sorun yaşıyoruz, bazen isteği zaman oturup yapabiliyor ama biz söylersek inadına yapmıyor gibi davranıyor. Olur olmaz her konuda bizimle inatlaşıyor. Hatalarını kabul ettirmek çok zor, sürekli başkalarını suçluyor. Çok çabuk kızıp öfkeleniyor. Ders başarısı sınıfın gerisinde, okuldan sürekli arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartıştığına dair şikayetler geliyor’. Huysuzluk yapmadığı zamanlarda duygusal ve merhametli bir çocuk olarak tarifliyor anne.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda anlatılan olguda bir çocuk gelişim uzmanının işlevlerinden birisi olması beklenmez?

#13. Davranış bozukluğu belirtileri 10 yaşından sonra başlarsa hangi tip olarak belirlenir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi davranım bozukluğunun tanı kriterlerinden değildir?

DB’nin belirtileri, fiziksel saldırganlık, mala zarar verme, yalancılık ya da hırsızlık ve yaşa uygun kuralların ciddi biçimde ihlali olarak 4 kategoride toplanmaktadır.

#15. 8 yaşında erkek çocuğu annesi tarafından, çocuk gelişim uzmanı olarak size getiriliyor. Annenin ev ortamıyla ilgili temel şikayetleri ve getirdiği öykü şöyle; ‘küçüklüğünden beri huzursuz, olur olmaz ağlayan bir çocuk, neredeyse her şeyde ilk cevabı ‘hayır’, birşey söylemekten, istemekten ya da evdeki kuralları hatırlatmak korkuyoruz. Ders ve ödevlerini yapmakta da çoğunlukla sorun yaşıyoruz, bazen isteği zaman oturup yapabiliyor ama biz söylersek inadına yapmıyor gibi davranıyor. Olur olmaz her konuda bizimle inatlaşıyor. Hatalarını kabul ettirmek çok zor, sürekli başkalarını suçluyor. Çok çabuk kızıp öfkeleniyor. Ders başarısı sınıfın gerisinde, okuldan sürekli arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartıştığına dair şikayetler geliyor’. Huysuzluk yapmadığı zamanlarda duygusal ve merhametli bir çocuk olarak tarifliyor anne. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak bu çocukta en olası tanı veya tanılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Tebrikler geçtiniz

Tekrar deneyiniz

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-1

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim
telegram çocuk gelişimi

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: