Müşteri İlişkileri Yönetimi 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Müşteri İlişkileri Yönetimi 2021 Vize Deneme Sınavı -2

#1. Hangisi ilişki yapıtaşlarından biridir?

#2. Hangisi MİY 'in temel felsefelerinden değildir?

#3. Hangisi işletmenin ilişkiden kaçma nedenlerinden değildir?

#4. Müşteri ilişkileri yönetiminin özü aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Hangisi bir satış temsilcisi ile müşteri arasındaki anlardan değildir?

#6. Hangisi B2B pazarlardaki işletmelerin ilişki kurmaktan kaçınmalarına neden olan faktörlerden değildir?

#7. Hangisi ilişkinin deneme sürecindeki faaliyetlerden değildir?

#8. Hangisi ilişkilerin oluşma nedenlerinden değildir?

#9. Hangisi müşteri memnuniyetine katkı yapan unsurlardan değildir?

#10. Hangisi geleneksel pazarlama karması öğelerinden biri değildir?

#11. Hangisi müşterilerin ortak beklentilerinden değildir?

#12. Hangisi müşteri ile tedarikçi arasındaki ilişkinin fazlarından değildir?

#13. Hangisi işletmenin değerini artırmak için gerekli değildir?

#14. Hangisi müşteri memnuniyetinin işletmelere faydalarından değildir?

#15. Hangisi başarılı bir değişim için farkında olunması gerekenlerden değildir?

#16. Hangisi MİY’nin işletmeye sağladığı faydalardan değildir?

#17. Hangisi müşteri odaklı değişimin adımlarından değildir?

#18. Hangisi pazarlama faaliyetlerinin muhataplarından değildir?

#19. Hangisi müşteri yolculuğundaki aşamalardan değildir?

#20. Hangisi B2B pazarlarda müşterilerin işletmeler ile ilişki kurmaya önem verdikleri durumlara örnek olamaz?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Müşteri İlişkileri Yönetimi 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Müşteri İlişkileri Yönetimi Vize Deneme Sınavı -2 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: