Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -4

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -4

#1. Pazarlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#2. Satış anlayışı, ---------- ---------- araçlarını kullanarak ---------- ---------- artırmayı hedeflemektedir.

#3. İşletmeye üretim faktörleri ile malları sağlayan ve mal ve/veya hizmetlerin işletmeden hedef pazarlara akışına yardımcı olan bağımsız işletmelere ne ad verilir?

#4. Sigorta, barınma, korunma, alarm sistemleri vb ihtyiaçlar Malow’a göre hangi sınıfta yer alır?

#5. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi tüketicinin bilgi toplama aşamasında başvurduğu genel kaynaklar arasındadır?

#6. İşletme, değişik pazar bölümlerinin farklılıklarını görmezlikten gelip, bir tek pazarlama karması ile bütün pazarı kaplamak istediğinde ne tür pazarlama stratejisi izlemiş olur?

#7. Her bir pazar bölümü için pazar bölümlerinin benzersiz ihtiyaç ve özelliklerine göre bir değer teklifinin oluşturulmasına ne denir?

#8. Bir kişinin beklentileri ve ürüne ilişkin algılanan performans değerlendirmeleri arasında yapılan karşılaştırmanın sonucuna ---------- denir.

#9. Değişken ihtiyaç ve isteklere sahip farklı gruplardaki tüketicilerin tanımlanması ve profillerinin belirlenmesi ---------- olarak tanımlanır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazarlama sürecinin aşamalarından biri değildir?

#11. Bir pazarlama önerisi, bir ihtiyaç veya isteği tatmin ettiği zaman ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

#12. I. İki kıtaya yayılan coğrafyası II. Birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olması III. Değişik din ve ırklardan oluşan bir nüfusa sahip olması Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizin sosyal ve kültürel çevresini oluşturan zenginliklerdendir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları arasında yer almaz?

#14. Bir ---------- benzer istek ve ihtiyaçları olan müşterilerden oluşur.

#15. Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma özelliklerinden, “Konumlandırma düşüncesi açık olarak ifade edilmelidir” ifadesinin karşılığıdır?

#16. Pazarlamacıların, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu değer ifade eden öneriler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#17. Aşağıdaki trendlerden hangisi doğal çevre sorunlarından biri değildir?

#18. ---------- tüketiciler sosyal sınıfa, yaşam tarzına ve kişilik özelliklerine göre farklı gruplara bölünür.

#19. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar belirleme stratejilerinin seçimine etki eden faktörler yer almamalıdır?

#20. İklim değişikliği, ozon tabakasının delinmesi, enerji kaynaklarının kıtlığı, çevrenin kirlenmesi, tüketicilerin sağlıklarında meydana gelen problemler, toplumsal kurallar gibi unsurları dikkate almayı gerektiren pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -4

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -4

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Lolonolo Play Google Uygulamaları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: