Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkiler yönetimini (MİY) ortaya çıkarak nedenlerden biri değildir?

#2. Pazarlamacılar için girdi olarak gereken veya pazarlama faaliyetlerinden etkilenen doğal kaynaklara ---------- denir.

#3. Müşteri ilişkileri yönetimi aşağıdaki anlayışlardan hangisi ile daha çok ilişkilidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında anahtar kelimeler arasında yer almaz?

#5. Bir işletmenin müşteri ilişkileri yönetimi uygulayarak aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilerini geliştirmesi mümkün değildir?

#6. Firmanın hizmetini etkileyen yakın çevresinde yer alan firma, tedarikçiler, pazarlama aracıları, rakipler, gruplar ve müşteriler gibi aktörleri aşağıdakilerden hangisi açıklar?

#7. Bir kişinin beklentileri ve ürüne ilişkin algılanan performans değerlendirmeleri arasında yapılan karşılaştırmanın sonucuna ---------- denir.

#8. “Müşteri tatmini yaklaşımı, işletmenin mal ve hizmetini kullananların ---------- üzerinde yoğunlaşırken, müşteriye değer sağlama yaklaşımı ise rakip işletmeler arasında müşterilerin ----------  üzerinde yoğunlaşmaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları arasında yer almaz?

#10. Aşağıdakilerden hangisi makro çevreye ait faktörlerden biri değildir?

#11. I. İki kıtaya yayılan coğrafyası II. Birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olması III. Değişik din ve ırklardan oluşan bir nüfusa sahip olması Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizin sosyal ve kültürel çevresini oluşturan zenginliklerdendir?

#12. Ürün performansı ile beklentilerin birbirine eşit olduğu durumlarda müşterinin içinde bulunduğu durum nasıl tanımlanır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi başlıca demografik çevre faktörlerinden biri değildir?

#14. ---------- pazarlamada, firma çeşitli pazar bölümlerine giderek her bir pazar bölümü için farklı ürünler sunar.

#15. Televizyon reklamlarının maliyeti hangi pazarlama çevresi unsuruyla ilgilidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi politik ve yasal çevre değişkenlerinden biri değildir?

#17. Müşterinin bir seçim hakkı olduğunda aynı markayı satın alma ya da her zamanki sıklıkla aynı mağazayı tercih etme eğilimi ve eylemine ne denir?

#18. İşletmeye üretim faktörleri ile malları sağlayan ve mal ve/veya hizmetlerin işletmeden hedef pazarlara akışına yardımcı olan bağımsız işletmelere ne ad verilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetiminin hedef müşterileri ile başarılı ilişkiler kurma ve koruma yeteneğini etkileyen pazarlama dış güçlerini tanımlamak için kullanılır?

#20. Aşağıdaki trendlerden hangisi doğal çevre sorunlarından biri değildir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Lolonolo Play Google Uygulamaları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: