Çevre Sorunları 2021 Final Deneme-2

Çevre Sorunları 2021 Final Deneme-2

#1. Türkiye kentsel nüfusunun 1/3’üne yakın bir kısmını kendinde toplamış olan coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Zirai ilaçlar istilacı türlere karşı kullanılmaktadır. Bu ilaçların tümüne ............... denir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#3. Kuzey yarımküre karalarının Güney yarımküreye göre daha geniş yer kaplaması sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?

#4. Türkiye tarım arazilerinin işletme büyüklüğü dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

#5. Türkiye’nin topografik koşulları ve hava kalitesi arasındaki ilişkilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#6. Tarih öncesi ve tarihî devirlere ait olan ve yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik vb. özelliklerini yansıtan doğal ve insan yapısı özellikleri veya güzellikleri bakımından korunması gereken alanlara ne ad verilir?

#7. Marmara Bölgesi’nde nüfus yoğunluğu ile hava kalitesi arasında bir bağlantı kurulduğunda, bölgenin hangi yöresinde nüfus yoğunluğunun etkileri daha azdır?

#8. Doğu Anadolu Bölgesi’nin hava kalitesi ve onu etkileyen faktörler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#9. Türkiye’deki sit alanlarının dağılışına bakıldığı zaman en fazla paya sahip olan sit alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#10. “Bilinen en yaşlı kayaçlar ................... batısında bulunmuştur ve bu kayaçlar ..... milyar yaşındadır.” Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Kütahya kentinin hava kalitesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#12. Koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelerle izin verilebilecek alanlar kaçıncı dereceden koruma altındadır?

#13. Zonguldak kentinin hava kalitesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#14. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin mekâna göre çeşitlerinden biri değildir?

#15. .................: İnsanların faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle doğal dengenin bozulması olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#16. Şehir kelimesi dilimize hangi dilden gelmiştir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Çevre Sorunları 2021 Final Deneme-2

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: