Harita Bilgisi 2021 Final Deneme-1

Harita Bilgisi 2021 Final Deneme-1

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi başlangıç meridyenini tanımlar?

#2. “Belli aralıklarla alınan enine profiller bir vadi boyunca, morfolojik karakterlerin farklı olduğu sahaları ortaya koyar. Bu, özellikle yeni bir gençleşmeye uğrayan sahalarda son uyarılmanın nereye kadar sokulduğunu gösterir. Gerçekten böyle bir vadide, kaynak tarafından eski devreye ait olmak üzere, örneğin olgun bir vadi şekli; fakat aşağı kesimde derin ve eğimli yamaçlara sahip genç bir vadi profili görülür. Böylece belli aralıklarla enine profiller çıkarılabilir. Bunlar üzerinde, vadi yamaçlarında belirlenecek farklı kısımlara ve eğime göre kesik hatlar uzatılarak, eski vadinin en alçak yeri bulunur.” ifadesinde aşağıdakilerden hangisinin özelliklerinden bahsedilmiştir?

#3. “Farklı yükseklikteki iki dikliği birleştiren az eğimli ve devamlı yüzeylere ............ denir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. “Yatay ve hafif eğimli olabilen, akarsular tarafından derince yarılmamış; kendi yüzeyi ile talveg arasındaki seviye farkının önemsiz ve birkaç on metreyi geçmediği çeşitli yükseklikte oluşan düzlüklerdir.” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisinin tanımından bahsedilmiştir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar grubuna girmez?

#6. “Dikey bir düzlemin topografya yüzeyi ile kesiştiği noktalardan geçen eğriye ............. denir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#7. 1/200.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 18 cm verilmiştir? Bu iki şehir arasındaki mesafe gerçekte kaç kilometredir?

#8. “Bir sahada, belli aralıklarla çıkarılan bir seri profilin aynı kaideye göre çizilecek bir çerçeveye göre birbiri üzerine gelecek şekilde konmasıyla .......................... Profiller elde edilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9. Bilimsel Coğrafya’nın gelişimine katkı veren ve Berlin Coğrafya Derneği kurucusu da olan iki ünlü Alman coğrafyacıdan birinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

#10. “Topografik bir profilin inişli çıkışlı olması o sahadaki reliefin ............. olduğunu gösterir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#11. • Farklı devre basamakları belirlenir. • Akarsu yatağını takiben kaynaktan-ağıza çıkarılır. • Çizim sonucunda morfolojik gelişim ortaya çıkarılır. Yukarıda hangi tip profilin bazı özellikleri verilmiştir?

#12. 80 km uzunluğundaki bir akarsu, bir haritada 20 cm ile gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

#13. 1/50.000 ölçekli bir haritada eküdistans (eşit izohips aralığı) kaç metredir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin; kâğıt baskılı ve dijital ortamda basılmış topografya haritası ölçeklerinden biri değildir?

#15. Yeryüzünün bütününün veya bir kısmının belli oranda küçültülerek bir düzlem üzerine geçirildiği kâğıda ne isim verilir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi ölçek tanımıdır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yapım ve kullanım amaçlarına göre yapılan haritalar grubunda olamaz?

#18. “Morfolojik gelişim sırasında geriye aşınım dalgası kaynak tarafına doğru ilerler ve bunun sonucunda akarsular vadilerini gittikçe derinleştirir. Böylece vadi tabanları ile bu vadilerin gömüldükleri topografya yüzeyi veya zirveler arasındaki yükselti farkı zamanla artar. “Relief amplitüdü” olarak ifade edilen bu farkın belirlenmesi, bir sahadaki “..............................” ortaya koyar.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#19. Harita yapımında küreden bir düzleme geçirilirken küresel yüzeyde yırtılmalar veya bazı unsurlar bakımında bozulmalar meydana gelir. Aşağıdaki hangi üçlü bu bozulmalara gerçekten örnek oluşturur?

#20. 29° doğu meridyeni üzerinde bulunan İstanbul’da yerel saat 09.15 iken; aynı anda 72° batı meridyeni üzerinde bulunan Şili’nin Santiago kentinde yerel saat kaçtır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Harita Bilgisi 2021 Final Deneme-1

Coğrafya
Telegram Coğrafya

 

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: