Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemlerinden birisidir?

#2. Karbon-14 (14C) Yönteminin uygulamaları aşağıdaki unsurlardan hangisinde doğruya yakın sonuç verir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir radyometrik yaşlandırma yöntemidir?

#4. Günümüzde yeryüzünde kendine özgü hayvan türlerini bünyesinde barındıran 8 zoocoğrafya bölgesi bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu zoocoğrafya bölgelerinden birisi değildir?

NOT: Günümüzde yeryüzünde kendine özgü hayvan türlerini bünyesinde barındıran 8 zoocoğrafya bölgesi vardır:
1. Eski Kuzey Bölgesi = Paleoarktik (Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya)
2. Yeni Kuzey Bölgesi = Neoarktik (Kuzey Amerika)
3. Yeni Tropikal Bölge = Neotropikal (Güney Amerika)
4. Etyopya Bölgesi (Orta ve Güney Afrika)
5. Doğu Bölgesi = Orientalis (Hindistan ve Güneydoğu Asya)
6. Avustralya Bölgesi (Okyanusya)
7. Antarktika Bölgesi
8. Arktika Bölgesi (Kuzey Kutbu civarı)

#5. Günümüz insanı anlamına gelen Modern İnsan aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

#6. Elektron Spin Rezonans (ESR) Yönteminin kapsadığı yıl aralıkları aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir rölatif (=göreceli) yaşlandırma yöntemlerinden birisidir?

#8. ...................’dan yola çıkan Hom0 sapiens’in dünya üzerindeki göç yolları haritasına bakıldığında; ilk çıkışını nereden yapıldığı söylenebilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Baykal 1974’ye göre Kuaterner’deki bazı tanıtıcı fosillerinden birisi olamaz?

#10. “Subboreal devreden sonra, bu devre, bataklık vejetasyon tipiyle karakterize edilir. Son 1000 yıl süresince bu devrin yerini daha kurak, daha sıcak bir devir almıştır. Bu esnada ormanlar, insanlar tarafından tahrip edilmeye başlamıştır.” genel ifadesine dayalı olarak, Würm devri ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsünde 6 değişme seri devresinden hangisi aşağıdakilerden birisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemlerinden biri olan mutlak tarihlendirmelerden biri olarak sayılamaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Jeoloji akademisyenlerinden Fuat Baykal 1974’e göre Kuaterner’deki bazı tanıtıcı fosillerinden birisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Pliosen’de de yaşamını sürdürmüş, aynı zamanda Kuaterner’de de yaşamını sürdüren göl kökenli fosillerden birisi olamaz?

NOT: Göl kökenli fosiller şunlardır: Bithynia, Didacna crassa, Dressensia buldurensis, Dreissensia polymorpha,
Dreissensia tobari, Helix, Limnea, Melanopsis praeomorsa, Merites, Planorbis, Unio, Vivipara.

#14. Hom0 sapiens sapiens’in günümüzden kaç yıl önceden beri yaşamını halen sürdürmektedir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi eoliyen topografyasında genelde birinci dereceden etken değildir?

#16. “Modern insana çok büyük benzerlikler gösteren ilkel varyasyonları: Heidelberg insanı, Swanscombe insanı, Steinheim insanı ve Weimar insanını içerir. Bunlara ait en eski fosiller, Almanya'da Düsseldorf civarındaki Neandertal Mağarasında bulunan birkaç kafatası parçası ve birkaç uzun kemikten oluşan Neandertal insanına aittir (130.000 – 30.000 yıl öncesi)..” ifadesine dayanarak aşağıdakilerden hangi insan türüne ait genel özellikleri anlatılmıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemlerinden birisi değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu’da doğu-batı yönlerdeki özellikle grabenlere yerleşerek, Ege Denizine yönelmiş büyük nehirlerden birisi olamaz?

#19. İlk hominid (insansı) olan bu tür, 2-3 milyon yıl öncesinin Afrika savanlarına aittir. Beyin büyüklüğü, modern insan beyninin 1/3'ü kadardı. Yüz hafifçe ileri çıkık, çenenin ucundaki çıkıntı ise yoktu. Dişlerinin şekli modern insanınkine çok benziyordu. Yaklaşık 160 cm boyunda ve 60 kg ağırlığında, ilkel taş aletler yapabilmişti, avcılık yapmaya başlamıştı ve çok büyük bir ihtimalle konuşma yeteneği de kazanmıştı. Yukarıdaki paragrafta anlatılmaya çalışılan ilk insansının ismi nedir?

#20. Würm devrisi ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsünde 6 değişme seri devresi bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu devrelerden biri değildir?

NOT: Würm devrisi ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsünde 6 değişme seri devresi bulunur. Bunlar:
1. Arktik veya Subartik Devre
2. Preboreal Devre
3. Boreal Devre
4. Atlantik Devre
5. Subboreal Devre
6. Subatlantik Devre

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

Coğrafya
Telegram Coğrafya

 

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: