Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi Baykal 1974’ye göre Kuaterner’deki bazı tanıtıcı fosillerinden birisi olamaz?

#2. Günümüz insanı anlamına gelen Modern İnsan aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir rölatif (=göreceli) yaşlandırma yöntemlerinden birisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Jeoloji akademisyenlerinden Fuat Baykal 1974’e göre Kuaterner’deki bazı tanıtıcı fosillerinden birisidir?

#5. Karbon-14 (14C) Yönteminin uygulamaları aşağıdaki unsurlardan hangisinde doğruya yakın sonuç verir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu’da doğu-batı yönlerdeki özellikle grabenlere yerleşerek, Ege Denizine yönelmiş büyük nehirlerden birisi olamaz?

#7. ...................’dan yola çıkan Hom0 sapiens’in dünya üzerindeki göç yolları haritasına bakıldığında; ilk çıkışını nereden yapıldığı söylenebilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemlerinden birisidir?

#9. Würm devrisi ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsünde 6 değişme seri devresi bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu devrelerden biri değildir?

NOT: Würm devrisi ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsünde 6 değişme seri devresi bulunur. Bunlar:
1. Arktik veya Subartik Devre
2. Preboreal Devre
3. Boreal Devre
4. Atlantik Devre
5. Subboreal Devre
6. Subatlantik Devre

#10. Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemlerinden biri olan mutlak tarihlendirmelerden biri olarak sayılamaz?

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir radyometrik yaşlandırma yöntemidir?

#12. İlk hominid (insansı) olan bu tür, 2-3 milyon yıl öncesinin Afrika savanlarına aittir. Beyin büyüklüğü, modern insan beyninin 1/3'ü kadardı. Yüz hafifçe ileri çıkık, çenenin ucundaki çıkıntı ise yoktu. Dişlerinin şekli modern insanınkine çok benziyordu. Yaklaşık 160 cm boyunda ve 60 kg ağırlığında, ilkel taş aletler yapabilmişti, avcılık yapmaya başlamıştı ve çok büyük bir ihtimalle konuşma yeteneği de kazanmıştı. Yukarıdaki paragrafta anlatılmaya çalışılan ilk insansının ismi nedir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Pliosen’de de yaşamını sürdürmüş, aynı zamanda Kuaterner’de de yaşamını sürdüren göl kökenli fosillerden birisi olamaz?

NOT: Göl kökenli fosiller şunlardır: Bithynia, Didacna crassa, Dressensia buldurensis, Dreissensia polymorpha,
Dreissensia tobari, Helix, Limnea, Melanopsis praeomorsa, Merites, Planorbis, Unio, Vivipara.

#14. Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerin belli ritmine dayalı birikim-depolanma yöntemlerinden birisi değildir?

#15. Hom0 sapiens sapiens’in günümüzden kaç yıl önceden beri yaşamını halen sürdürmektedir?

#16. Günümüzde yeryüzünde kendine özgü hayvan türlerini bünyesinde barındıran 8 zoocoğrafya bölgesi bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu zoocoğrafya bölgelerinden birisi değildir?

NOT: Günümüzde yeryüzünde kendine özgü hayvan türlerini bünyesinde barındıran 8 zoocoğrafya bölgesi vardır:
1. Eski Kuzey Bölgesi = Paleoarktik (Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya)
2. Yeni Kuzey Bölgesi = Neoarktik (Kuzey Amerika)
3. Yeni Tropikal Bölge = Neotropikal (Güney Amerika)
4. Etyopya Bölgesi (Orta ve Güney Afrika)
5. Doğu Bölgesi = Orientalis (Hindistan ve Güneydoğu Asya)
6. Avustralya Bölgesi (Okyanusya)
7. Antarktika Bölgesi
8. Arktika Bölgesi (Kuzey Kutbu civarı)

#17. “Subboreal devreden sonra, bu devre, bataklık vejetasyon tipiyle karakterize edilir. Son 1000 yıl süresince bu devrin yerini daha kurak, daha sıcak bir devir almıştır. Bu esnada ormanlar, insanlar tarafından tahrip edilmeye başlamıştır.” genel ifadesine dayalı olarak, Würm devri ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsünde 6 değişme seri devresinden hangisi aşağıdakilerden birisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi eoliyen topografyasında genelde birinci dereceden etken değildir?

#19. Elektron Spin Rezonans (ESR) Yönteminin kapsadığı yıl aralıkları aşağıdakilerden hangisidir?

#20. “Modern insana çok büyük benzerlikler gösteren ilkel varyasyonları: Heidelberg insanı, Swanscombe insanı, Steinheim insanı ve Weimar insanını içerir. Bunlara ait en eski fosiller, Almanya'da Düsseldorf civarındaki Neandertal Mağarasında bulunan birkaç kafatası parçası ve birkaç uzun kemikten oluşan Neandertal insanına aittir (130.000 – 30.000 yıl öncesi)..” ifadesine dayanarak aşağıdakilerden hangi insan türüne ait genel özellikleri anlatılmıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

Coğrafya
Telegram Coğrafya

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: