Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-1

Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-1

#1. Dünyada meydana gelen buzul ve buzul arası dönemlere bakıldığında ortalama olarak buzul dönemleri kaç yılda bir tekrarlanmaktadır?

#2. “Buzul aşındırmasına uğramış alanlardaki deve hörgücüne benzeyen ve ana kayadan oluşmuş tepelere ......................... denir.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#3. Pleistosen sırasında yaşanan iklim değişiklikleri, aşağıdakilerden hangisi doğrudan etki etmemiştir?

#4. “Anglo-Sakson ülkelerindeki ismiyle, buzul birikim şekillerinden tabakalaşmış buzul depolarından biri olan .........................; kum, çakıl gibi flüvyal kökenli unsurlardan meydana gelmiş olup, uzun mesafelerle birkaç kilometre boyunca uzanan, belli bir doğrultu sunan 10-20 m yüksekliğindeki sırtlardan meydana gelirler. Bu mekânlar, İrlanda gibi ülkelerde genelde golf sahası olarak kullanılır.” İfadesi ile aşağıdaki hangi buzul birikim şeklinin özelliklerinden bahsedilmiştir?

#5. Peltier’e göre Dünya’da 7 tip morfojenetik bölge bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu morfojenetik bölgelerden birisi olamaz?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’de oluşup, gelişen kurak ve yarıkurak bölgelerin eoliyen şekillerinden birisidir?

#7. Glasiyal ve interglasiyal devreleri birbirinden ayırma yöntemleri sıralandığında aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri olamaz?

#8. Glasyal topoğrafyada buzul aşınım şekillerine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bir buzul aşınım şeklidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir rölatif (=göreceli) yaşlandırma yöntemi değildir?

#10. Pliosen-Pleistosen sınırında belirli bir jeolojik kesintiden çok, bir seri geçiş katmanlarından söz edilebilir. Bu geçiş katmanları, Akdeniz Havzasında en yüksek kıyı ve akarsu şekillerini oluşturan bu denizel serilere ne isim verilir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Havzası, Avrupa ve Alpleri kapsayan buzul dönemlerine verilen isimlerden birisi olamaz?

#12. “Dördüncü Zaman’da buzullaşmanın periyodik olarak tekrarlanması vejetasyonu büyük ölçüde etkilemiştir. Maksimum buzullaşma devrelerinde Orta Avrupa ................................ vejetasyonu ile kaplıydı. Ilıman orman florası Akdeniz kıyıları üzerinde bulunuyordu. Akdeniz bölgesine yani havzasına ait türler ise Kuzey Afrika ve Yakındoğu’da tutunabilmişlerdi. Maksimum buzullaşma devrelerinde Orta Avrupa’da tundra vejetasyonu ile birlikte Salix (söğüt), Betula nana (bodur huş), Dryas, Saxifraga (taşkıran) gibi türler mevcuttu. Bunların azaldığı devrelerde, tundra vejetasyonunun yerini ılıman karakterli iğne yapraklı ağaçlar, sonra geniş yapraklı orman ağaçları aldı. Ilıman Avrupa bölgelerinde Würm sonu ve son buzullaşma devrinde değişmeler daha belirgindir ve yapılan araştırmalara göre iyi bilinir.” ifadesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

#13. Karbon-14 (14C) Yönteminin uygulamaları aşağıdaki unsurlardan hangisinde doğruya yakın sonuç verir?

NOT: Radyokarbon metodu aşağıdaki materyaller üzerinde iyi sonuç veriyor:
-Odun
-Odun kömürü
-Turba
-Tohum
-Yapraklar
-Deniz kabukları
-Mercanlar
-Foraminiferler
-Ostrakodlar
Radyokarbon metodu aşağıdaki materyaller üzerinde ise sıklıkla hatalı sonuçlar veriyor:
-Humus
-Spelotemler
-Kaliş
-Kemik
-Diş

#14. Volkanların geniş yayılış gösterdiği Büyük Okyanusu çevreyen volkanik kuşağa ne isim verilir?

#15. “Tek bir volkan konisinin üst kısmındaki krater ya da kalderalardan volkanik maddelerin çıkarak üstsüte yığılmasıyla volkan konisi şeklinde meydana gelen püskürme tipidir. Vezüv ve Etna (İtalya), Hawaii (Büyük Okyanus ortası), Mayon (Filipinler), Fuji Dağı (Japonya), Paricutin (Meksika), Demavend (İran), Ağrı Dağı bunlara örnek oluşturur.” ifadesine dayalı olarak aşağıda hangi volkanik püskürme tipinin özellikleri verilmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’de Türkiye’de görülen flüvyal şekillenmelerden birisi olamaz?

#17. Aşağıdakilerden hangisi bir moren çeşidi sayılamaz?

#18. Özellikle toprakların ve bilhassa paleosollerin yaşlandırılması esasına dayanan bir yöntemdir. Toprak erozyonu ve kütle hareketlerinin yaşları ortaya çıkarılabileceği gibi, bu metoda dayalı endüstriyel bir hammadde olan boksit yataklarının değerlendirmesi bakımında da çok önemlidir. Yukarıda hangi Rölatif (Göreli/Göreceli) Yaşlandırma Yöntemlerinden birinin genel özellikleri verilmiştir?

#19. “...................................: Literatürde tarihlendirme amaçlı olarak kullanılan ve temelleri radyoaktiviteye dayanan birçok yöntem vardır. Bunlar; radyokarbon (14C) yöntemi, lüminesans yöntemleri (TL ve OSL), potasyum-argon (K-Ar) yöntemi, uranyum serileri yöntemi (U-Th), fizyon izi yöntemi ve elektron spin rezonans (ESR) yöntemi gibi birçok yöntem sıralanabilirler. Günümüzde fizik ve kimya gibi, bazı fen bilimleri dallarında; arkeolojik, jeolojik ve jeomorfolojik olayların oluşumlarından günümüze ne kadar süre geçtiğini belirlemek için yapılan çalışmalarda kullanılır.” ifadesine dayalı olarak boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Kayalar üzerinde yapılan tarihlendirme çalışmalarına göre Dünya’nın yaşı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Kuaterner Coğrafyası 2021 Final Deneme-1

Coğrafya
Telegram Coğrafya

 

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: