Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 14

Elektronik Tebligat

#1. Zorunlu elektronik tebligat yapılması gereken tüzel kişiler genel olarak hangi kanunda yer almaktadır?

#2. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebepten dolayı yapılamaması halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki durum gerçekleşir?

#3. “Elektronik tebligat adresi ilgilinin talebi üzerine …….. tarihinden itibaren …… içinde kullanıma kapatılır.” Yukarıdaki cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifadeler hangi seçenekte yer almaktadır?

#4. Tebligat Kanunu bazı hallerde elektronik tebligatı ……….. görmüştür. Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin mevzuatımızda yer alan özel düzenleme hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

#6. Elektronik tebligata ilişkin genel hükümler hangi kanunda düzenlenmiştir?

#7. Elektronik tebligatın zorunlu olarak yapılacağı kişiler genel olarak hangi kanunda belirtilmiştir?

#8. “Muhatabın bilgileri ve muhatabın elektronik adresine erişimi ……..”Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Elektronik tebligat sistemini kuran ve denetleyen mercii hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

#10. Elektronik yolla tebligat yolunun kanunda düzenlenmiş olmasının sebebi aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Elektronik Tebligat

Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 14

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Bölüm Özeti

Elektronik tebligat yoluna ilişkin kanun ve yönetmelik kapsamında esas düzenlemeler öğrenilmiştir.

Elektronik tebligata ilişkin genel hükümler hangi kanunda düzenlenmiştir?

A) Tebligat Kanunu

B) İcra ve İflas Kanunu

C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

D) İş Kanunu

E) Türk Ticaret Kanunu

Cevap : A) Tebligat Kanunu

Elektronik yolla tebligat yolunun kanunda düzenlenmiş olmasının sebebi aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Tebligatın hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için

B) Tebligat işleminin uzun bir süre içinde yapılmasını sağlamak için

C) Tebligatın masraflı şekilde yapılmasını sağlamak için

D) Tebligatın tebliğ memurunun eline geçmemesi için

E) Hiçbiri

Cevap : A) Tebligatın hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için

Tebligat Kanunu bazı hallerde elektronik tebligatı ……….. görmüştür. Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz

B) Zorunlu

C) İlgisiz

D) Anlamsız

E) Masraflı

Cevap : B) Zorunlu

Elektronik tebligatın zorunlu olarak yapılacağı kişiler genel olarak hangi kanunda belirtilmiştir?

A) İcra ve İflas Kanunu

B) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

C) Tebligat Kanunu

D) Türk Borçlar Kanunu

E) İş Kanunu

Cevap : C) Tebligat Kanunu

Zorunlu elektronik tebligat yapılması gereken tüzel kişiler genel olarak hangi kanunda yer almaktadır?

A) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

B) İcra ve İflas Kanunu

C) Belediye Kanunu

D) Köy Kanunu

E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : A) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebepten dolayı yapılamaması halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki durum gerçekleşir?

A) Tebligat gerçekleştirilmez

B) Tebligattan vazgeçilmiş sayılır

C) Tebligat Kanunundaki diğer usullerle tebligat yapılır

D) Tebliğin usulsüzlüğü

E) Tebliğin imkansızlığı

Cevap : C) Tebligat Kanunundaki diğer usullerle tebligat yapılır

Elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin mevzuatımızda yer alan özel düzenleme hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

B) Elektronik Tebligat Yönetmeliği

C) Tebligat Kanunu Yönetmeliği

D) Türk Medeni Kanunu

E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : B) Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Muhatabın bilgileri ve muhatabın elektronik adresine erişimi ……..”Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) kayda alınır

B) kayda alınmaz

C) engellenir

D) engellenmez

E) herkese açıktır

Cevap : A) kayda alınır

Elektronik tebligat sistemini kuran ve denetleyen mercii hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) İçişleri Bakanlığı

B) Rekabet Kurumu

C) PTT A.Ş.

D) Türk Tarih Kurumu

E) Türk Dil Kurumu

Cevap : C) PTT A.Ş.

“Elektronik tebligat adresi ilgilinin talebi üzerine …….. tarihinden itibaren …… içinde kullanıma kapatılır.”

Yukarıdaki cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifadeler hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Talep – 1 gün

B) Talep – 2 hafta

C) Talep – 1 ay

D) Kayıt – 2 hafta

E) Kayıt – 1 hafta

Cevap : C) Talep – 1 ay

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: