Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 7

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 7

#1. Aşağıdakilerden hangisi merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak sağlayarak, merkezi güvenin internet ortamında dağıtılmasına imkan tanıyan bir yaklaşımdır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevleri arasında yer almaz?

#3. Aşağıdakilerden hangisi IoT teknolojilerinin lojistik süreçlere sağladığı katkılardan biri değildir?

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kısaca işlenmiş veri olarak tanımlanabilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi API üzerinde kullanılan istek türlerinden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir API ile verinin güncellenmesine yönelik istek türüdür?

#8. Aşağıdaki kompakt disk tiplerinden hangisi verilerin silinerek tekrar yazılmasına imkan tanır?

#9. Bilgi hiyerarşisi piramidini oluşturan kavramlardan hangisi geleceğe yöneliktir?

#10. Aşağıdakilerden donanımlardan hangisi girdi birimleri arasında sayılamaz?

#11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bilgi hiyerarşinde en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır?

#12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisi piramitinde en üstte yer alır?

#14. Aşağıdaki protokollerden hangisi API sunumunda XML formatını kullanır?

#15. Donanımın kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için kullandığı ROM tipi belleklerde saklanan yazılımlar aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin bileşenleri arasında sayılamaz?

#17. Aşağıdakilerden hangisi insan müdahalesine ihtiyaç duyulmayan otonom araç seviyesidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi belirli şartlar sağlandığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar protokollerine bağlı çalışan sözleşmelerdir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Birlemiş Milletler tarafından geliştirilmiş bir EDI standartıdır?

#20. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bilgi hiyerarşinde gösterilmemekle birlikte bilgi ile bilgelik arasındaki geçiş sürecinde kullanılmaktadır?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 7

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 7

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 7

Aşağıdakilerden hangisi lojistik operasyonların etkinliğini artırmaya yönelik bilişim sistemleri arasında sayılamaz?

a) Araç Takip Sistemleri
b) İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri
c) Sürücü Bilgi Takip Sistemleri
d) Taşıma Yönetimi Sistemleri
e) Depo Yönetimi Sistemleri

Cevap : b) İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri

Aşağıdakilerden hangisi jeoreferanslandırılmış verilerin toplandığı, depolandığı, analiz edildiği ve görsel sunumunun yapılabildiği bilişim sistemleridir?

a) Araç Takip Sistemleri
b) İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri
c) Sürücü Bilgi Takip Sistemleri
d) Coğrafi Bilgi Sistemleri
e) Taşıma Yönetimi Sistemleri

Cevap : d) Coğrafi Bilgi Sistemleri

Aşağıdakilerden hangisi Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) kapsamında yer almamaktadır?

a) Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2)
b) Kargo işletmecilerini (M1 ve M2)
c) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri
d) Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2)
e) Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2)

Cevap : c) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

Aşağıdakilerden hangisi Yazılı gümrük beyanının elektronik olarak yapılmasını olanıklı kılan kamusal bilişim sistemidir?

a) GÜMSİS
b) BİLGE
c) GET-APP
d) GÜVAS
e) U-ETDS

Cevap : b) BİLGE

Aşağıdakilerden hangisi GET-APP uygulamasında yer alan modüllerden biri değildir?

a) NCTS işlemleri
b) TIR işlemleri
c) Varış işlemleri (İthalat Beyanlarında Tahmini Süre)
d) Ceza kararı
e) Red süresi

Cevap : e) Red süresi

Aşağıdakilerden hangisi Tek Pencere Sistemi ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi görev ve yetkisine sahip bakanlıktır?

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı
b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d) Ticaret Bakanlığı
e) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Cevap : d) Ticaret Bakanlığı

Aşağıdakilerden hangisi gümrük işlemleri sırasında işletmelerden istenen belgelerin tek noktadan temin edilmesini ve gümrük işlemlerinin tek noktaya yapılacak başvuru üzerinden yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlayan kamu sistemidir?

a) BİLGE
b) GÜMSİS
c) U-ETDS
d) GET-APP
e) Tek Pencere Sistemi

Cevap : e) Tek Pencere Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin satış ve dağıtım hacimlerini genişletmek üzere müşteri memnuniyetini esas alan bilişim sistemleri olarak tanımlanabilir?

a) MRP
b) MRP II
c) Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi
d) Depo Yönetimi Sistemi
e) Taşıma Yönetimi Sistemi

Cevap : c) Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mallarının fiziksel olarak taşınmasına yönelik plan yapmasına, bunu yürütmesine ve optimize etmesine yardımcı olan bilişim sistemidir?

a) Araç Takip Sistemi
b) Taşıma Yönetimi Sistemi
c) MRP
d) MRP II
e) Depo Yönetimi Sistemi

Cevap : b) Taşıma Yönetimi Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi bir sürücü bilgi takip sistemi üzerinden izlenemez?

a) Sürücü cezaları
b) Araç takip sisteminden sağlanan sürüş bilgileri
c) Sürücü performansı
d) Araç sigorta ve kasko bilgileri
e) Araç takip sisteminden sağlanan hızlanma, ani fren vb. eylemler

Cevap : d) Araç sigorta ve kasko bilgileri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: