Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Final Deneme-1

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Final Deneme-1

#1. Malın, alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı veya ithalatçının fabrikası) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. İthalat ülkesindeki tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini satıcı üstlenir. Tarafların sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Yukarıdaki bahsi geçen teslim şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#2. CIP teslim şeklinde satıcının yükümlülük ve görevleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#3. CPT-Carriage Paid to (Varış Yerine Kadar Navlun Ödenmiş Olarak) teslim şekli hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4. D Grubu teslim şekillerinden satıcı (ihracatçı) için en riskli olanı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Incoterms 2020’de bu grup teslim şekillerinde ihracatçı malları alıcının belirleyeceği uluslararası nakliyeciye teslim eder. Burada önemli olan nokta daha önce de belirtildiği üzere navlun bedelinin alıcı tarafından ödenmesidir. Bu grupta üç farklı Incoterms teslim şekli yer almaktadır. Yukarıdaki ifadelerde bahsedilen teslim şekilleri Incoterm’in hangi grubu için söylenmiş olabilir?

#6. F Grubu teslim şekilerinden hangisi ya da hangileri sadece deniz/iç su taşımacılığında gerçekleştirilir?

#7. Incoterms teslim kurallarının tümü, aşağıda veilen yerlerden hangisinin belirtilmesini gerektirmez?

#8. Aşağıdaki teslim yöntemlerinden hangisi deniz ve iç su yolu taşımacılığı harici de kullanılabilir?

#9. Dış ticaret işlemlerinde, Incoterms’e göre riskin satıcıdan alıcıya geçtiği yere ne isim verilir?

#10. Dış ticaret işlemlerinde, Incoterms teslim türü hangi sözleşmede belirtilir?

#11. Incoterms D Grubu teslim şekillerinden hangisi ya da hangieri her türlü taşıma moduna uygundur?

#12. I. Incoterms 2020’de, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde, satıcının veya alıcının kendi nakliye araçları ile nakliyenin gerçekleştirilebilmesi mümkün kılınmıştır. II. DAT teslim şekli Incoterms 2020’de DPU olarak değiştirilmiştir. III. D Grubundaki teslim yöntemi sayısı 4’ten 3’e düşürülmüştür. Incoterms 2020’nin getirdiği yenilikler hakkında yukarıda verilen bilglerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

#13. ……….. kuralı, bir yönü dışında, CFR ile aynıdır. Malın gemiye yüklenmesinden sonra riskin satıcıya geçmesine rağmen, burada satıcı, alıcı riski için ………….sigorta teminatı seviyesini almakla yükümlüdür. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#14. Incoterms’i bir satış sözleşmesine dahil ederken ihtiyaç duyacağınız temel iki bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Incoterms 2020’de yer alan teslim şekillerinden biri değildir?

#16. Aşağıda verilen teslim şekilleri içerisinde satıcının riskinin en yüksek olduğu teslim türü hangisidir?

#17. Varış noktasına kadar olan bütün maliyetleri satıcın karşıladığı ve sigorta yaptırmayı gerekli kılan teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Satıcı (ihracatçı) için riskin en düşük olduğu teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Incoterm kurallarını hangi kuruluş düzenlemektedir?

#20. CFR teslim şekli hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Final Deneme-1

1. Incoterms 2020’de bu grup teslim şekillerinde ihracatçı malları alıcının belirleyeceği uluslararası nakliyeciye teslim eder. Burada önemli olan nokta daha önce de belirtildiği üzere navlun bedelinin alıcı tarafından ödenmesidir. Bu grupta üç farklı Incoterms teslim şekli yer almaktadır.
Yukarıdaki ifadelerde bahsedilen teslim şekilleri Incoterm’in hangi grubu için söylenmiş olabilir?

A. C Grubu
B. D Grubu
C. E Grubu
D. F Grubu
E. Bütün Gruplar İçin

Cevap : D. F Grubu

2. Incoterms teslim kurallarının tümü, aşağıda veilen yerlerden hangisinin belirtilmesini gerektirmez?

A. Sevkiyat limanı
B. Teslimat yeri
C. Varış yeri
D. Ödeme noktası
E. Hedef noktası

Cevap : D. Ödeme noktası

3. Incoterm kurallarını hangi kuruluş düzenlemektedir?

A. IMF
B. WTO
C. ICC
D. World Bank
E. Eximbank

Cevap : C. ICC

4. Aşağıda verilen teslim şekilleri içerisinde satıcının riskinin en yüksek olduğu teslim türü hangisidir?

A. EXW-Ex Works (Ticari İşletmede/Fabrikada Teslim)
B. FOB-Free On Board (Gemiye Yükleyerek Teslim)
C. FCA-Free Carrier (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim)
D. FAS-Free Alongside Ship (Geminin Yanına Teslim)
E. Hepsinde riskler eşittir

Cevap : B. FOB-Free On Board (Gemiye Yükleyerek Teslim)

5. Aşağıdakilerden hangisi Incoterms 2020’de yer alan teslim şekillerinden biri değildir?

A. DPU-Delivered at Place unloaded (Belirtilen Yerde Teslim)
B. DDP-Delivered Duty Paid (Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak)
C. DAT-Delivered At Terminal (Terminalde Teslim)
D. DAP-Delivered At Place (Belirtilen Noktada Teslim)
E. CPT-Carriage Paid To (Navlun Ödenmiş)

Cevap : C. DAT-Delivered At Terminal (Terminalde Teslim)

6. Dış ticaret işlemlerinde, Incoterms’e göre riskin satıcıdan alıcıya geçtiği yere ne isim verilir?

A. Teslimat yeri
B. Varış noktası
C. Sevkiyat limanı
D. Hedef noktası
E. Ödeme yeri

Cevap : A. Teslimat yeri

7. Satıcı (ihracatçı) için riskin en düşük olduğu teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A. FCA-Free Carrier (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim)
B. EXW-Ex Works (Ticari İşletmede/Fabrikada Teslim)
C. FAS-Free Alongside Ship (Geminin Yanına Teslim)
D. CIF-Cost, Insurance and Freight (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim)
E. FOB-Free On Board (Gemiye Yükleyerek Teslim)

Cevap : B. EXW-Ex Works (Ticari İşletmede/Fabrikada Teslim)

8. F Grubu teslim şekilerinden hangisi ya da hangileri sadece deniz/iç su taşımacılığında gerçekleştirilir?

A. Sadece FOB
B. Sadece FCA
C. FCA ve FAS
D. FCA ve FOB
E. FOB ve FAS

Cevap : E. FOB ve FAS

9. Incoterms’i bir satış sözleşmesine dahil ederken ihtiyaç duyacağınız temel iki bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Teslim şeklinin kısaltılmış adı, Belirtilmiş bir yer
B. Teslimat yeri, Varış yeri
C. Sevkiyat limanı, Hedef noktası
D. Hedef Noktası, Ödeme Tütü
E. Ödeme Türü, Belirtilmiş bir yer

Cevap : A. Teslim şeklinin kısaltılmış adı, Belirtilmiş bir yer

10. Dış ticaret işlemlerinde, Incoterms teslim türü hangi sözleşmede belirtilir?

A. Alım-Satım Sözleşmesi
B. İhracat Kredi Sözleşmesi
C. Finansman sözleşmesi
D. Sigorta Sözleşmesi
E. Taşıma Sözleşmesi

Cevap : E. Taşıma Sözleşmesi

11. D Grubu teslim şekillerinden satıcı (ihracatçı) için en riskli olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. DAP
B. DDP
C. DPU
D. DAT
E. Hiçbirisi

Cevap : B. DDP

12. Varış noktasına kadar olan bütün maliyetleri satıcın karşıladığı ve sigorta yaptırmayı gerekli kılan teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A. CIF
B. CFR
C. CIP
D. CPT
E. EXW

Cevap : D. CPT

13. Malın, alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı veya ithalatçının fabrikası) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. İthalat ülkesindeki tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini satıcı üstlenir. Tarafların sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur.
Yukarıdaki bahsi geçen teslim şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. CIF
B. DAP
C. DDP
D. DPU
E. EXW

Cevap : B. DAP

14. CIP teslim şeklinde satıcının yükümlülük ve görevleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A. Sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar, ihracatçının ülkesinden tedarik edilecek belgeleri hazırlar.
B. Malın ihracıyla ilgili gümrük işlemlerini gerçekleştirir ve ilgili gümrük vergilerini öder.
C. Göndereceği malın sigortasını yaptırır ve sigorta ücretini öder.
D. Taşıma acentesiyle anlaşma yaparak, malların varış yerine kadar olan navlun (taşıma masrafları) ücretini öder.
E. Taşıyıcının bakış açısına göre, taşıyıcının sözleşme ortağı satıcı değil alıcıdır.

Cevap : E. Taşıyıcının bakış açısına göre, taşıyıcının sözleşme ortağı satıcı değil alıcıdır.

15. CPT-Carriage Paid to (Varış Yerine Kadar Navlun Ödenmiş Olarak) teslim şekli hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Satıcı, malları, kararlaştırıldığı yerde yükleme tarihinde belirtilen taşıyıcıya teslim ettiği anda teslim eder.
B. Satıcı, masrafları öder ve teslim edene kadar malların kaybolması veya zarar görmesi riskini taşır.
C. Satıcı, taşıma sözleşmesi yapar ve yükü kararlaştırılan varış noktasına kadar taşınmasını sağlar.
D. Satıcı ihracatla ilgili gümrük işlemlerini, ve masraflarını üstlenir.
E. Satıcı, sigortanın sorumlusu olup mutlaka asgari sigorta şartlarını sağlamalıdır.

Cevap : E. Satıcı, sigortanın sorumlusu olup mutlaka asgari sigorta şartlarını sağlamalıdır.

16. Aşağıdaki teslim yöntemlerinden hangisi deniz ve iç su yolu taşımacılığı harici de kullanılabilir?

A. CIF
B. FAS
C. CFR
D. DDP
E. FOB

Cevap : D. DDP

17. ……….. kuralı, bir yönü dışında, CFR ile aynıdır. Malın gemiye yüklenmesinden sonra riskin satıcıya geçmesine rağmen, burada satıcı, alıcı riski için ………….sigorta teminatı seviyesini almakla yükümlüdür.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. CIF, asgari sigorta
B. CPT, maksimum sigorta
C. DPU, asgari sigorta
D. EXW, maksimum sigorta
E. FCA, maksimum sigorta

Cevap : A. CIF, asgari sigorta

18. I. Incoterms 2020’de, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde, satıcının veya alıcının kendi nakliye araçları ile nakliyenin gerçekleştirilebilmesi mümkün kılınmıştır.
II. DAT teslim şekli Incoterms 2020’de DPU olarak değiştirilmiştir.
III. D Grubundaki teslim yöntemi sayısı 4’ten 3’e düşürülmüştür.
Incoterms 2020’nin getirdiği yenilikler hakkında yukarıda verilen bilglerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Sadece I
B. Sadece II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : C. I ve II

19. CFR teslim şekli hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. CFR’ye göre satıcı, malları yükleme limanında gemiye yüklediğinde alıcıya teslim etmiş sayılır.
B. CFR (Maliyet ve Navlun) FOB sonrası en çok kullanılan teslim şekillerinden birisidir.
C. CFR, sadece deniz, nehir ve kanal taşımacılığında kullanılır. Limandan limana taşımanın olması gerekmektedir.
D. CFR’de teslim noktası ile varış noktası aynı yeri ifade eder.
E. CFR teslim şekli, malların varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesini ifade eder.

Cevap : D. CFR’de teslim noktası ile varış noktası aynı yeri ifade eder.

20. Incoterms D Grubu teslim şekillerinden hangisi ya da hangieri her türlü taşıma moduna uygundur?

A. Sadece DAP
B. Sadece DAT
C. Sadece DDP ve DAP
D. Sadece DPU ve DAP
E. DAP, DPU ve DDP

Cevap : E. DAP, DPU ve DDP

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Final Deneme-1

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram
%d blogcu bunu beğendi: