SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -10

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -10

#1. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bölüşmeli Reasürans türleri verilmiştir?

b) Eksedan, Kotpar

Segem 2023 Hazira sorusu
Segem 2023 Eylül sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

 

1- Bölüşmeli Reasürans:

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında, sigortalı risklerin belirli bir oran dahilinde paylaşılmasını içerir. Bu modelde, sigorta şirketi ve reasürans şirketi arasında risk orantılı bir şekilde bölüşülür.

2- Kotpar Reasürans:

Bir tür orantılı reasürans olup, sigorta şirketi tarafından belirli bir tutara kadar olan zararlar reasürans şirketi ile paylaşılır.

3- Eksedan Reasürans (Excess of Loss):

Sigorta şirketinin belirli bir limitin üzerindeki zararları reasürans şirketine devrettiği, orantısız reasürans türüdür. Bu model, büyük zararlar için koruma sağlar.

4- Bölüşmeli Olmayan Reasürans:

Bu, orantısız reasüransın bir çeşididir ve genellikle belirli bir risk türünün tamamının reasürans şirketine devredilmesini içerir.

5- Hasar Fazlası Reasürans:

Belli bir hasar miktarının üzerindeki kısmın reasürans şirketi tarafından karşılandığı bir orantısız reasürans türüdür.

6- Toplam Hasar Fazlası Reasürans (Stop Loss):

Sigorta şirketinin yıllık toplam zararının belirli bir limitin üzerine çıkması durumunda devreye giren, orantısız reasürans türüdür.

Bu bilgiler ışığında, sorunuzdaki seçenekleri değerlendirirsek:

– a) Excess of Loss, Sedan: “Excess of Loss” (Eksedan), verilen tanımlamaya uygun bir reasürans türüdür. Ancak, “Sedan” bu bağlamda bir reasürans türü olarak geçmemektedir.

– b) Eksedan, Kotpar: “Eksedan” (Excess of Loss) ve “Kotpar”, her ikisi de açıklanan reasürans türleri arasında yer alır ve doğru terimlerdir.

– c) Sedan, Plen: Bu seçenekte geçen terimler, reasürans türleri ile ilgili olarak belirtilen açıklamalarda yer almamaktadır.

– d) Stop Loss, Sedan: “Stop Loss” (Toplam Hasar Fazlası), açıklanan reasürans türlerinden biridir. Ancak, yine “Sedan” bu kontekste uygun bir terim değildir.

Bu açıklama ve tanımlar ışığında, reasürans türlerini doğru bir şekilde yansıtan seçenek b) “Eksedan, Kotpar” olacaktır. Bu seçenek, verilen bilgilere göre, reasürans anlaşmalarının tiplerini doğru bir şekilde ifade eden tek seçenektir

 

 

#3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#4. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehtar kimdir?

#5. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. Sigortacılık sektörünün rekabet gücünü artırıcı yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır III. Sigorta aracıları için mesleki örgütlenme imkanı getirilmiştir IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir

#6. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#9. Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

#10. Sigorta acenteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#11. Eksik sigorta nedir?

#12. Acente teknik personeli aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmeye yetkilidir?

#13. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Cevap : c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

 

Segem 2022 Kasım Sınav sorusu

Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu

Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu

#14. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#15. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine

En az 500 gün adli para cezası

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

#17. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.

 

Segem 2022 Kasım Soruları

Segem 2023 Haziran Sorusu

Segem Şubat 2024 Sorusu

#18. Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

Cevap : c) Hibe

Segem 2022 Kasım sınav sorusu
Segem 2023 Eylül sınav sorusu
Segem 2024 Nisan sınav sorusu

Segem Şubat 2024 SorusuKarşılıklı (ivazlı) sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı bir menfaat değişimi bulunur. Verilen şıklar arasında “c) Hibe” bu tür bir sözleşmeye örnektir. Hibe, karşılık beklemeden bir varlığın veya malın başka birine bağışlanması anlamına gelir, yani karşılıklı bir menfaat değişimi içermez. Dolayısıyla, hibe, ivazlı (karşılıklı) bir sözleşme değildir.

Diğer seçenekler (a) Mudarebe, (b) Kira ve (d) Muşareke ivazlı (karşılıklı) sözleşmelere örnek olarak verilebilir çünkü bu sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı menfaat değişimi bulunur.

#19. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#20. Hayat sigortaları için aktüeryal hesaplamalarda yararlanılan ve ülke insanlarının ömürleri ile ilgili istatistikleri veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Ex‐Gratia ne demektir?

#22. “Tenzili Muafiyet” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#23. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigortaya örnek olarak verilebilir?

#24. Ülkemizde mal ve sorumluluk sigortaları üretimi yapan bir sigorta şirketi yasal olarak hangi sigortanın üretimini yapamaz ?

#25. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

#26. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

#27. Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır. Teknik personel de aranan özelliklerden değildir?

#28. Tahkim Komisyonunda; uyuşmazlıkların çözümü için hakemlerin karar verme süresi ne kadar süre ile sınırlandırılmıştır?

#29. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

#30. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Soru düzeltilecek.

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Segem 2022 Deneme Sınavı -10

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!