SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -10

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -10

#1. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#3. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehtar kimdir?

#4. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. Sigortacılık sektörünün rekabet gücünü artırıcı yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır III. Sigorta aracıları için mesleki örgütlenme imkanı getirilmiştir IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir

#5. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#8. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

b) Eksedan, Kotpar

 

Segem 2023 Hazira sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

#9. Sigorta acenteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#10. Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Acente teknik personeli aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmeye yetkilidir?

#12. Eksik sigorta nedir?

#13. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#14. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Cevap : c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

 

Segem 2022 Kasım sorusu

2023 Haziran Sorusu

#15. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#17. Hayat sigortaları için aktüeryal hesaplamalarda yararlanılan ve ülke insanlarının ömürleri ile ilgili istatistikleri veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Ex‐Gratia ne demektir?

#19. “Tenzili Muafiyet” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#20. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigortaya örnek olarak verilebilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Ülkemizde mal ve sorumluluk sigortaları üretimi yapan bir sigorta şirketi yasal olarak hangi sigortanın üretimini yapamaz ?

#22. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

#23. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

#24. Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır. Teknik personel de aranan özelliklerden değildir?

#25. Tahkim Komisyonunda; uyuşmazlıkların çözümü için hakemlerin karar verme süresi ne kadar süre ile sınırlandırılmıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

#27. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Soru düzeltilecek.

#28. Önceden belirlenen bir miktarı aşmayan hasarların sigortalının sorumluluğunda kaldığı, hasarın bu miktarı aşması durumunda ise tamamının sigorta şirketi tarafından ödenmesini öngören muafiyet uygulaması hangisidir?

#29. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre,sigorta tarifelerinin sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenmesi ilke olarak kabul edilmekle birlikte bazı sigortalara ilişkin tarife ve talimatların Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından tespit edilmesine imkan tanınmaktadır.Aşağıda yer alan sigortalardan hangisi bu kapsamda yer almaktadır?

#30. Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine

en az 500 gün adli para cezası

 

Segem 2022 Kasım Sorusu

Segem 2023 Haziran Sorusu

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Segem 2022 Deneme Sınavı -10

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: