SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -9

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -9

#1. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#3. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?

#4. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

#5. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

a) Paket poliçe

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#7. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#8. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#9. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

#10. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?

#12. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

#13. Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?

#14. Reasürörlerin risk yönetimi amacıyla aldıkları işlerden bir başka reasüröre veya sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?

#15. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#17. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?

#18. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

#19. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?

#20. Aşağıdakilerden hangisinin mal sigortalarında sigortalanabilir menfaati olabilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

#22. Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Aşağıda yer alan sigortaların hangilerinin uygulamaya konulması Hazine Müsteşarlığının onayına tabi kılınabilir?

#24. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#25. Aşağıdakilerden hangisi hayat sigorta şirketlerinin sunabileceği bir ürün değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Halefiyet prensibiyle aşağıda sayılanlardan hangisi amaçlanmaktadır?

#27. Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların hakemler vasıtasıyla kısa sürede çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

#28. Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

#29. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

#30. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?

Cevap : A  ( Bu tarz soruların cevapları zaman içinde değişebilmektedir, bunu da cevabı değişmiş olabilir.)

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Segem 2022 Deneme Sınavı -9

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: