SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -4

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -4

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

#1. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur?

a) Türkiye Sigorta Birliği

 

Segem 2023 Eylül Sorusu

#2. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

b) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.

#4. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

#5. Müşterek sebep nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

#7. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.

Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenler arasında yer almamaktadır?

#9. Uygunluk Belgesi nedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

C) Sosyal güvenlik kurumları

 

C) Sosyal güvenlik kurumları Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almaz. Sosyal güvenlik kurumları, sigorta şirketleri veya sigorta sektörü ile ilgili değildirler. Dolayısıyla, doğru cevap “C) Sosyal güvenlik kurumları” seçeneğidir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#13. Sigorta genel şartları hangi kurum tarafından onaylanır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?

#15. Risklerin gerçekleşmesi durumunda hasar ile ilgili bilgilerin saptanması ve bir raporla belgelendirilmesini sağlayan kişi hangi şıkta verilmiştir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?

#17. Tarım Sigortaları Havuzunun iş ve işlemleri hangi kuruluş tarafından yürütülmektedir?

#18. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#19. Yalnızca hayat sigortaları grubunda faaliyette bulunan bir sigorta şirketi aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?

#20. Zorunlu sigorta ne demektir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Aşağıdakilerden hangisi hem hayat hem de hayat dışı grubunda faaliyette bulunan şirketlerin üretebildikleri sigorta türlerinden birisidir?

#22. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Çifte sigorta ne demektir?

#24. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?

#25. Dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Sigorta edilen menfaatin muhtelif tarihlerde birden çok sigorta şirketine sigorta edilmesi ve şirketlerin mukavele tarihlerine göre sorumlu olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?

#28. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

Mühendislik Sigortaları:

Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Sigortası
Montaj Tüm Riskler Sigortası

#29. Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli olarak, taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan özel şartlar için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?

#30. “Meydana gelmiş ve sigorta şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin olarak, ileride ödenmesi muhtemel hasar ödemesidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-

Segem 2022 Denem

Segem Eylül 2022 Sınavına hazırlık

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2023 Sınavına hazırlık soruları

e Soruları Sınavı -4

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -4

Segem Eylül 2022 Sınavına hazırlık

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2023 Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -4

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: