SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -3

Sigorta teknik personel sınavı 2022

#1. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

B) Aşkın Sigorta

Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali “B) Aşkın Sigorta” olarak bilinir. Bu durumda, sigorta bedeli sigorta konusunun değerinden daha yüksektir ve sigorta sözleşmesi aşkın sigorta olarak adlandırılır.

#2. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#3. İlk sigorta poliçesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir?

#4. DASK ile ilgili bilgi lerden hangisi yanlıştır?

#5. Sigortacılık Kanunu’na göre Bankaların statüsü nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir?

#8. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği yasal defterler hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

#12. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir?

#13. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun tüm maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle hazırlanmıştır. III. Sigorta aracılarının yetkilerini daha açık bir biçimde tanımlamıştır. IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesidir?

#15. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?

#17. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

Cevap : a) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

Segem 2022 Kasım sorusu

#18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenlerdendir?

#20. Sigortacılık sektörü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması doğru değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen denetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#22. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun kapsamında yer almaktadır?

#25. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile aşağıdaki yeniliklerden hangisi getirilmiştir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#27. Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

#28. Sigorta acenteleri için oluşturulan mesleki örgütlenme hangisidir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında göz önünde bulundurulmamıştır?

#30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ____I. Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler, zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler olmak üzere iki tür acentelik mevcuttur. _____II. Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler için başka işlerle iştigal etme yasağı yoktur. _____III. Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-

SEGEM 2022 Deneme Sınavı 3

Segem Eylül 2022 Sınavına hazırlık

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2023 Sınavına hazırlık soruları

SEGEM 2022 Deneme Sınavı 3

Segem Eylül 2022 Sınavına hazırlık

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2023 Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

SEGEM 2022 Deneme Sınavı 3-min

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: