Liman ve Terminal Yönetimi

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Liman ve Terminal Yönetimi Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

Auzef Liman ve Terminal Yönetimi Ders Kitabı

 

Liman ve Terminal Yönetimi Final Deneme-2

1. Liman işletmeciliği esas olarak hukukun hangi iki dalı ile ilgilidir?

A) Ceza hukuku ve Medeni hukuk
B) Ceza hukuku ve Vergi hukuku
C) İdari hukuku ve Anayasa hukuku
D) Anayasa hukuku ve Ceza hukuku
E) İdari hukuku ve Ticaret hukuku

Cevap : A) Ceza hukuku ve Medeni hukuk

2. Liman ve terminal yöneticilerinin taşıdıkları yasal sorumlulukların farkında olmaları ve aşağıdaki yasal alanlara ait hangi mevzuata hâkim olması zorunluluğu yoktur?

A) İş yerinde sağlık ve güvenlik
B) Çevresel koruma
C) Tehlikeli maddeler
D) Deniz güvenliği
E) Fikri mülkiyet

Cevap : E) Fikri mülkiyet

3. Aşağıdakilerden hangisi bir geminin yanaştığı limanın durumunu ifade eder?

A) Liman devleti
B) Bayrak devleti
C) Kıyı devleti
D) Hukuk devleti
E) Yanaşma devleti

Cevap : A) Liman devleti

4. Limanlar yönetmeliği aşağıdaki kanunların hangisinin içinde yer almaktadır?

A) Kıyı kanunu
B) Limanlar kanunu
C) İşletme kanunu
D) Ticari kanun
E) Askeri kanun

Cevap : B) Limanlar kanunu

5. Aşağıdaki kanunlardan hangisi deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir?

A) Deniz kanunu
B) Kamu kanunu
C) Kıyı kanunu
D) Liman kanunu
E) Su kanunu

Cevap : C) Kıyı kanunu

6. 24.09.2019 tarihi itibariyle Türkiye’de toplam liman başkanlığı sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 48
B) 52
C) 81
D) 69
E) 34

Cevap : D) 69

7. 24.09.2019 tarihi itibariyle Türkiye’de bulunan aşağıdaki şehirlerin hangisinde liman başkanlığı bulunmamaktadır?

A) Ordu
B) Adana
C) Zonguldak
D) Kırıkkale
E) Bartın

Cevap : D) Kırıkkale

8. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin on birinci bölümünde yer almaktadır?

A) BWMC
B) SOLAS
C) MARPOL 73/78
D) C-CTAP
E) IMO

Cevap : B) SOLAS

9. Petrolün neden olduğu kirliliğin, dökme haldeki zararlı sıvı maddelerin, ambalajlı olarak taşınan zararlı maddelerin, kanalizasyon, çöp ve gemilerden egzoz emisyonlarının önlenmesi amacıyla kurulmuş sözleşme aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) HASAWA 74
B) ILO
C) IMO
D) SOLAS
E) MARPOL 73/78

Cevap : E) MARPOL 73/78

10. Uluslararası denizcilik örgütünün İngilizce kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) ILO
B) ISO
C) IMO
D) UNMO
E) UMC

Cevap : C) IMO

11. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında limanlar arasındaki rekabetin yok denecek kadar az olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatırım maliyeti
B) İşletme maliyeti
C) Sömürge güçleri
D) Hizmet sağlayıcıları
E) Lojistik firmaları

Cevap : C) Sömürge güçleri

12. Aşağıdakilerden hangisi 21. yüzyılda, liman yetkilileri ve liman hizmeti sağlayıcılarının karşılaştığı rekabetçi ortamı şekillendiren 5 etkenden biri değildir?

A) Küresel değişimlere ayak uydurabilme
B) Liman kullanıcılarının pazarlık gücü
C) Liman hizmeti sağlayıcılarının pazarlık gücü
D) Mevcut rakipler arasındaki rekabet
E) Limanın doğal yapısı

Cevap : E) Limanın doğal yapısı

13. Aşağıdakilerden hangisi mevcut rakipler arasındaki rekabeti etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Tesis finansmanına katılım
B) Hinterlant erişimi
C) Risk altındaki pazar payları
D) Operasyonları kontrol edebilme yeteneği
E) Bölgesel liman kapasitesi ve talebi

Cevap : A) Tesis finansmanına katılım

14. Liman yetkilileri ve liman hizmeti sağlayıcılarının karşılaştığı rekabetçi ortamı şekillendiren 5 etkenden hangisi ortak bir hinterlanda sahip limanlar için geçerlidir?

A) Liman hizmeti sağlayıcılarının pazarlık gücü
B) Liman kullanıcılarının pazarlık gücü
C) Küresel değişimlere ayak uydurabilme
D) Yeni rakiplerin tehdidi
E) Mevcut rakipler arasındaki rekabet

Cevap : E) Mevcut rakipler arasındaki rekabet

15. Aşağıdakilerden hangisi yeni dağıtım modellerinin ortaya çıkması sebebiyle liman yetkililerini ve liman hizmeti sağlayıcılarının karşılaştığı rekabetçi ortamı şekillendiren 5 etkenden biridir?

A) Liman hizmeti sağlayıcılarının pazarlık gücü
B) Liman kullanıcılarının pazarlık gücü
C) Küresel değişimlere ayak uydurabilme
D) Yeni rakiplerin tehdidi
E) Mevcut rakipler arasındaki rekabet

Cevap : D) Yeni rakiplerin tehdidi

16. Liman yetkilileri ve liman hizmeti sağlayıcıları için aşağıdakilerin hangisi yeni bir rakip tehdidinin önemini ifade edecek bir faktör değildir?

A) Doğal engeller
B) Limanın ekonomi açısından önemi
C) Mevcut müşteri bağlılığı
D) Yeni dağıtım modeli
E) Yeni tesis için sermaye harcaması

Cevap : B) Limanın ekonomi açısından önemi

17. Dünya ticareti rekabete açıldıkça, tedarik kaynaklarının giderek daha küresel hale gelmesi ve dikey uzmanlaşma küresel lojistik zincirlerinde giderek daha önemli bir faktör haline geldikçe aşağıdakilerden hangi güç daha da önem kazanıyor?

A) Liman hizmeti sağlayıcılarının pazarlık gücü
B) Liman kullanıcılarının pazarlık gücü
C) Küresel değişimlere ayak uydurabilme
D) Yeni rakiplerin tehdidi
E) Mevcut rakipler arasındaki rekabet

Cevap : C) Küresel değişimlere ayak uydurabilme

18. Liman kullanıcısının liman yönetimi ve hizmet sağlayıcılarla görüşmelerde sahip olduğu pazarlık gücünde aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerine göre daha fazla etkilidir?

A) Ekonomik gücü
B) Liman trafiği payındaki büyüklüğü
C) Bağlı olduğu devletin gücü
D) Markası
E) Dünya denizcilik pazarındaki payı

Cevap : B) Liman trafiği payındaki büyüklüğü

19. Limanda, liman operasyonlarının yavaşlamasını veya durdurulmasını kolaylaştıran tıkanma noktalarının varlığı, liman yönetiminden tavizler almak aşağıdakilerden hangisi için sıklıkla kullanılan bir güç sağlamaktadır?

A) Liman başkanlığı
B) Liman kullanıcıları
C) Hizmet sağlayıcıları
D) Klas kuruluşları
E) İnsan kaynakları işletmecileri

Cevap : C) Hizmet sağlayıcıları

20. Liman işletmeciliğinde rekabeti etkileyen 5 önemli etkenden hangisinde liman maliyetlerinin toplam teslim fiyatının yüzdesinin alıcı davranışı üzerinde etkisine yer verilmiştir?

A) Liman hizmeti sağlayıcılarının pazarlık gücü
B) Liman kullanıcılarının pazarlık gücü
C) Küresel değişimlere ayak uydurabilme
D) Yeni rakiplerin tehdidi
E) Mevcut rakipler arasındaki rekabet

Cevap : C) Küresel değişimlere ayak uydurabilme

 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

%d blogcu bunu beğendi: