Oyun Ve Oyun Materyalleri

Oyun Ve Oyun Materyalleri Çıkan Sorular ve Deneme Sınaları
Vize Final
2023-24 Final Soruları
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2021-2022 Vize 2021 Bütünleme
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2019 Vize Soruları 2021 Final Deneme -1
Vize Deneme -1 2021 Final Deneme -2
Vize Deneme -2 2021 Final Deneme -3
Vize Deneme -3 2021 Final Deneme -4
Vize Deneme -4 2021 Final Soruları
2020 Final Soruları
Final Soruları

Oyun Ve Oyun Materyalleri

Oyun Ve Oyun Materyalleri Çıkan Sorular ve Deneme Sınaları
Vize Final
1-7 Ünite Özetleri Final Soruları
Ünite-1 Final 8-14 Ünite
Ünite-1 Online
Ünite-1 Testi
Ünite-2 Testi
Ünite-3 Testi
Ünite-4 Testi
Ünite-5 Testi
Ünite-6 Testi
Ünite-7 Testi

Oyun Ve Oyun Materyalleri

Oyun Ve Oyun Materyalleri 2023-2024 Final Soruları

Oyunun Çocuk Gelişimindeki Önemi ve Eğitimsel Değerlendirme Yöntemleri

Oyun, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerinde kilit bir rol oynamaktadır. Çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve becerilerini geliştirmeleri için oyun, doğal ve eğlenceli bir araçtır. Özellikle Ocak 2024’te yapılan “Oyun ve Oyun Materyalleri” final sınavı, oyunun çeşitli yönlerini ve önemini vurgulamaktadır.

Kaba Motor Beceriler ve Oyun Materyalleri

Kaba motor becerileri, çocukların büyük kas gruplarını kullanmalarını içerir ve bu becerilerin gelişimi için özel oyun materyalleri önemlidir. Örneğin, kompozit yapılar, kızaklar, salıncaklar ve denge gereçleri bu becerilerin gelişimine katkıda bulunurken, ziller gibi bazı materyaller bu alana dahil değildir.

Oyun Tabanlı Değerlendirme

Okul öncesi eğitimde oyun tabanlı değerlendirme, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini gözlemlemek için kullanılır. Öğretmenler, çocukların oyun sırasındaki etkileşimlerini, tercihlerini ve davranışlarını kaydederek değerli bilgiler elde eder. Ancak, ailelerle görüşme planlaması, bu sürecin doğrudan bir parçası olarak görülmez.

Duyusal Keşif ve Tat Alma

Yemeklerle ilgili oyunlar, çocukların duyusal keşiflerini teşvik eder. “Hangisi Daha Lezzetli?” etkinliği gibi oyunlar, çocuklara yiyeceklerin tat, koku ve doku gibi özelliklerini keşfetme fırsatı verir. Bu tür oyunlar, duyusal farkındalığı ve dikkati artırır.

Bebeklik Dönemi ve Oyun Materyalleri

Bebeklik döneminde, parmak kuklaları gibi oyun materyalleri, görsel dikkat ve işitsel algıyı geliştirmeye yardımcı olur. Bu materyaller aynı zamanda dil gelişimini ve sosyal etkileşimi de destekler.

Eğitim Yaklaşımları ve Yapılandırılmış Materyaller

Eğitim yaklaşımları arasında Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia gibi yöntemler bulunur. Montessori sınıfları, yapılandırılmış öğrenme materyalleriyle bilinirken, diğer yaklaşımlar daha esnek ve doğa odaklı materyaller kullanabilir.

Fiziksel Aktivite ve Sağlık

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin önerilerine göre, 6-17 yaş arası çocukların günde en az 60 dakika fiziksel aktivite içeren oyunlar oynamaları önerilir. Bu, çocukların fiziksel sağlığının yanı sıra ruh sağlığını ve sosyal becerilerini de destekler.

Oyun ve Özel Eğitim

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların değerlendirilmesinde, zihinsel, işitsel ve öğrenme gereksinimleri gibi çeşitli kategoriler ele alınır. Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre özel oyun materyalleri ve yöntemler belirlenmesi önem taşır.

Oyun Türleri ve Sosyal Gelişim

Parten’in oyun türleri, çocukların sosyal gelişim seviyelerini yansıtır. İşbirlikçi oyunlar, çocukların sosyal becerilerini, takım çalışmasını ve empati yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur. Buna ek olarak, dramatik ve rol yapma oyunları, duygusal ifade ve yaratıcılığı teşvik eder.

Sonuç

Oyun, çocuk gelişiminin her yönünü destekleyen, vazgeçilmez bir araçtır. Eğitimciler ve ebeveynler, çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun oyunlar ve materyaller sağlayarak, onların sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümelerine katkıda bulunabilirler. Bu makale, oyunun eğitimsel ve gelişimsel değerini vurgulayarak, çocukların yaşamında oyunun önemini ortaya koymaktadır

 

@lolonolo_com

Oyun Ve Oyun Materyalleri 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi çocukların kaba motor becerilerini destekleyen oyun materyallerinden biri değildir?

A) Kompozit yapılar
B) Kızaklar
C) Salıncaklar
D) Ziller
E) Denge gereçleri

Cevap : D) Ziller

2. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi öğretmeninin oyun temelli değerlendirmeyi kullanırken dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Çocuğun tek başına veya diğer çocuklarla oynayıp oynamadığını kaydetmek
B) Çocuğun etkinlik esnasındaki oyununun aşamalarını listelemek
C) Çocuğun hangi ortamda oynadığını izlemek
D) Gözlem günlüğü hazırlamak
E) Ailesi ile görüşme planlaması yapmak

Cevap : E) Ailesi ile görüşme planlaması yapmak

3. “Hangisi daha lezzetli etkinliğinde” çocuğun her yiyeceğin kendine has bir lezzeti olduğunun yanı sıra tatlılık, ekşilik ve tuzluluk gibi özelliklerini de keşfetmesi sağlanacaktır.
Yapılan bu etkinlikle çocuğa aşağıdaki davranışlardan hangisinin öncelikle kazandırılması hedeflenmiştir?

A) El ve göz koordinasyon geliştirme
B) Duyularını kullanma
C) Bilişsel becerilerini kullanma
D) Kaslarını kullanma
E) Bedenini kullanma

Cevap : B) Duyularını kullanma

4. Bebeklik döneminde parmak kuklalarını kullanarak planlanan bir oyunda amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon
B) Görsel dikkat
C) Davranış değiştirme
D) Beden farkındalığı
E) Hafıza geliştirme

Cevap : B) Görsel dikkat

5. Aşağıdaki sınıflardan hangisinde çocuklara sunulan materyallerin “yapılandırılmış” olduğunu söylemek mümkündür?

A) Montessori sınıfları
B) Orman okulu
C) Waldorf sınıfları
D) Reggio Emilia sınıfı
E) MEB anasınıfları

Cevap : A) Montessori sınıfları

6. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 6-17 yaş arası çocukların günde kaç saat fiziksel aktivite içeren oyun oynamasını önermektedir?

A) 120 dakika
B) 150 dakika
C) 60 dakika
D) 30 dakika
E) 90 dakika

Cevap : C) 60 dakika

7. Çocuğu ile “dramatik oyun” oynamak isteyen bir anneye aşağıdaki malzemelerden hangisini önermek mümkün değildir?

A) Tablet
B) Ayna
C) Kukla
D) Kostüm
E) Bebek

Cevap : A) Tablet

8. Aşağıdaki maddelerden hangisi normal gelişim gösteren çocukların oyun davranışlarından biri değildir?

A) Yönergelere daha az ihtiyaç duyar.
B) Spontan davranışlar gösterirler.
C) Oyunlarında kendine özgülük vardır.
D) Çocuk kendini ifade edebilir.
E) Çocuğun hareketleri stereotipiktir.

Cevap : E) Çocuğun hareketleri stereotipiktir.

9. Aşağıdakilerden hangisi açık havada öğrenmeyi destekleyen oyun alanlarından biri değildir?

A) Kitap köşesi-sessiz alan
B) Koşup oynama alanı
C) Doğa malzemeleri ile oynama alanı
D) Yaratıcı oyunlar alanı
E) Yapı-inşa oyun alanı

Cevap : A) Kitap köşesi-sessiz alan

10. Waldorf yaklaşımının benimsendiği okullarda aşağıdaki materyallerden hangisini görmek mümkün değildir?

A) Örtü
B) Toprak
C) Yaprak
D) Mp3
E) Kozalak

Cevap : D) Mp3

11. Aşağıdaki maddelerden hangisi 6-8 yaş arası çocuklar için seçilebilecek oyuncakların desteklediği özelliklerden biri değildir?

A) Problem çözme becerileri
B) Zihinsel beceriler
C) -mış gibi oyunlar
D) Düşünme becerileri
E) Matematik beceriler

Cevap : C) -mış gibi oyunlar

12. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerle oynanan oyunlardan biri değildir?

A) Yapı-inşa oyunu
B) Sensorimotor-keşifsel oyun
C) Kurallı oyun
D) Dramatik oyun
E) İtiş kakış oyunu

Cevap : E) İtiş kakış oyunu

13. Alternatif değerlendirme aracı olarak oyunun eğitimcilerin ajandalarında yer almasında ….. görüşlerinin etkisi olmuştur.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bowlby
B) Gross
C) Montessori
D) Bergen
E) Vygotsky

Cevap : E) Vygotsky

14. ….., çocuk çalışma hareketinin geliştiği dönemlerde çalışmalarını oyun üzerine yapmıştır.
Yukarıda verilen boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karl Groos
B) George Thomas White Patrick
C) Moritz Lazarus
D) Herbert Spencer
E) Friedrich von Schiller

Cevap : A) Karl Groos

15. Bir ağzım var minnacık Bir burnum var hokkacık Yanaklarım elmacık İki kulak iki kepçe Gözlerim boncuk boncuk Yukarıda verilen oyun çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pandomim
B) Parmak oyunu
C) Rond
D) Sessiz oyun
E) Masa oyunu

Cevap : B) Parmak oyunu

16. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gereksinimleri belirlenirken ele alınan kategorilerden biri değildir?

A) Zihinsel gereksinimler
B) Otizm
C) Travma
D) İşitme gereksinimi
E) Özel öğrenme güçlüğü

Cevap : C) Travma

17. Aşağıdaki malzemelerden hangisinin “dijital oyun” malzemesi olduğunu düşünmek mümkün değildir?

A) Filmler
B) Yazılımlar
C) Guirolar
D) CD’ler
E) Mp3’ler

Cevap : C) Guirolar

18. Sezin, Seda ve Gül, oyunun kurallarını tartışıp paylaştıktan sonra diğerlerini saklambaç oyununa davet eder.
Yukarıda verilen açıklamaya göre çocuklar Parten’in oyun türlerinden hangisini uygulamaktadırlar?

A) Paralel oyun
B) İşbirlikçi oyun
C) Tek başına oyun
D) Birlikte oyun
E) Uğraşsız oyun

Cevap : B) İşbirlikçi oyun

19. Aşağıdaki oyuncaklardan hangisi 0-6 aylık bebekler için seçilebilecek oyuncaklardan biridir?

A) Domino
B) Bisiklet
C) Yapboz
D) Doku topu
E) İşlem küpleri

Cevap : D) Doku topu

20. “Her çocuk bir meyve ismi alır. Ayaklarının çevresine bir daire çizilir. Ebe, halkanın ortasında oturur. Oyun başlayınca iki meyve adı söyler. Adları söylenen çocuklar yerlerini ebeye kaptırmadan yer değiştirmeye çalışırlar. Ebe tüm çocukların yerlerini değiştirmelerini istediğinde ise “meyve sepeti” diye seslenir. Bu sırada ebe, yeri boşalan bir meyvenin yerini kapmaya çalışır.”
Yukarıda anlatılan oyunda çocuğun hangi davranışları desteklenmektedir?

A) Küçük kas becerisi
B) Yazı becerisi
C) Dil becerisi
D) Beden koordinasyonu
E) Görsel materyalleri okuma

Cevap : D) Beden koordinasyonu

Oyun Ve Oyun Materyalleri

OYUN VE OYUN MATERYALLERİ OYUN VE OYUN MATERYALLERİ Ders Kitabı PDF
Auzef Ders Kitabı

Çocuk Gelişimi - facebook

AUZEF Çocuk Gelişimi

Oyun ve Oyun Materyalleri Ünite-1

TOEFL GRAMMAR

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!