Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018 Vize Soruları

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018 Vize Soruları

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018 Vize Soruları

1- Darülhayr-ı Ali hangi tarihte hizmete girmiştir?

Correct! Wrong!

b) 1903

2- Asgari ücret neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

a) Çalışana resmi olarak verilmesi gereken en alt ücret sınırını ifade eder.

3- Sosyal devleti vurgulayan ilk anayasa hangisidir?

Correct! Wrong!

c) 1961 anayasası

4- Türkiye sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında hangi ülkelerde tasnif edilmektedir?

Correct! Wrong!

c) Akdeniz

5- Aşağıdakilerden hangisi ÇSGB'nin görevleri arasında değildir?

Correct! Wrong!

c) İşçi ücretlerini belirlemek

6- Klientalist yardım nedir?

Correct! Wrong!

a) Kurulan yakınlık ve bu yakınlıkla elde edilen sosyal yardım ve hizmetler

7- HEC'le ilgili hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Ziraat gibi okullarla hayatla ilgili birçok eğitim verilirdi

8- Sosyal hizmetle ilgili son yıllarda yaşanan en önemli gelişme hangisidir?

Correct! Wrong!

b) ASPB kurulması

9- Mevzuat ne demektir?

Correct! Wrong!

c) Anayasadan genelgeye kadar tüm hukuki belgeleri ifade eder.

10- Engelliler ve yaşlılarla ilgili hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

c) Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü

11- Engelleyici-önleyici hizmetler daha az hangi alanla ilgilidir?

Correct! Wrong!

a) Aile sorunları

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

d) Artık sadece engelli ifadesi kullanılmaktadır.

13- Herhangi bir devlet hastanesinde hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

d) İlk basamak sağlık hizmeti birimi

14- Yoksul vatandaşlara tedavi için hangi kart verilmiştir?

Correct! Wrong!

b) Yeşil kart

15- 1946 - 1957 yıllarında korunmaya muhtaç çocuklara hangi kurum sahip çıktı?

Correct! Wrong!

b) Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı ile milli eğitim bakanlığı arasında pay edildi.

1- Darülhayr-ı Ali hangi tarihte hizmete girmiştir?
a) 1893
b) 1903
c) 1876
d) 1905
e) 1911

Cevap: b) 1903
NOT: Darülhayr-ı Ali’de bakılan çocuk sayısı zamanla 400’e kadar ulaşmıştır. Kurum 22 Ağustos 1909 yılında kapatılmıştır. Meşrutiyet döneminde Dar’ül-Eytamlar açılmış ve bu kurum ilk mektep olması yanında, kimsesiz Müslüman sokak çocuklar için de bir tür yetimhane görevini görmüştür. Kimsesiz ve yetim çocuklar için sanayi mektepleri de bu dönemde açılmıştır.
2- Asgari ücret neyi ifade eder?
a) Çalışana resmi olarak verilmesi gereken en alt ücret sınırını ifade eder.
b) Memura verilmesi gereken en alt ücret sınırı
c) Yoksulluk sınırını ifade eder.
d) Bir kişinin geçim ücretini ifade eder.
e) insanca yaşamak için verilen ücrettir.

Cevap: a) Çalışana resmi olarak verilmesi gereken en alt ücret sınırını ifade eder.
3- Sosyal devleti vurgulayan ilk anayasa hangisidir?
a) 1982 anayasası
b) 1921 anayasası
c) 1961 anayasası
d) 1924 anayasası
e) 2010’da anayasada yapılan değişiklikler

Cevap: c) 1961 anayasası
NOT: 1960’lı yıllarda sosyal korumaya ve sosyal olana vurgu artmış, 1961 Anayasası ile bu durum tescillenmiştir. 1961 Anayasası devlet-yurttaş ilişkilerinde liberal-sosyal devletçi, ılımlı dayanışmacı-korporatist bir anlayışı yansıtır.
4- Türkiye sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında hangi ülkelerde tasnif edilmektedir?
a) İngiltere
b) Batı Avrupa
c) Akdeniz
d) Kuzey Avrupa
e) Kafkasya

Cevap: c) Akdeniz
5- Aşağıdakilerden hangisi ÇSGB’nin görevleri arasında değildir?
a) Sigorta hizmetlerini uygulamak
b) İstihdam yaratmak
c) İşçi ücretlerini belirlemek
d) Çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak
e) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel sorunları ve çözüm yollarını araştırmak

Cevap: c) İşçi ücretlerini belirlemek
6- Klientalist yardım nedir?
a) Kurulan yakınlık ve bu yakınlıkla elde edilen sosyal yardım ve hizmetler
b) Akraba dayanışması
c) Yoksulun tespitinde uygulanan bir metottur.
d) Sivil tıoplum dayanışması
e) İl özel idarelerinin yaptığı sosyal hizmetin kavramsallaştırılması

Cevap: a) Kurulan yakınlık ve bu yakınlıkla elde edilen sosyal yardım ve hizmetler
7- HEC’le ilgili hangisi doğrudur?
a) Yalnızca eğitime odaklanılmıştı.
b) Yalnızca çıraklık eğitimi yapardı.
c) Sadece koruma amacı vardı.
d) Ziraat gibi okullarla hayatla ilgili birçok eğitim verilirdi.
e) Çocuklara yalnızca barınma imkanı verilirdi.

Cevap: d) Ziraat gibi okullarla hayatla ilgili birçok eğitim verilirdi.
8- Sosyal hizmetle ilgili son yıllarda yaşanan en önemli gelişme hangisidir?
a) SYDV’nİn kurulması
b) ASPB kurulması
c) Çocuk koruma kanununun kabul edilmesi
d) SHÇEK’in kurulması
e) SYDTF’nin kurulması

Cevap: b) ASPB kurulması
9- Mevzuat ne demektir?
a) Yönergedir.
b) Kanunlardır
c) Anayasadan genelgeye kadar tüm hukuki belgeleri ifade eder.
d) Anayasayı ve kanunları ifade eder.
e) İçtihatlardır

Cevap: c) Anayasadan genelgeye kadar tüm hukuki belgeleri ifade eder.
10- Engelliler ve yaşlılarla ilgili hangisi doğrudur?
a) Yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü
b) Yaşlı ve özürlü müdürlüğü
c) Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü
d) Yaşlı ve engelli hizmetleri genel müdürlüğü
e) Engelli hizmetleri genel müdürlüğü

Cevap: c) Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü
11- Engelleyici-önleyici hizmetler daha az hangi alanla ilgilidir?
a) Aile sorunları
b) Engelli
c) Çocuk
d) Yaşlı
e) Kadın

Cevap: a) Aile sorunları
12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Mevzuatta yaygın olarak engelli ifadesi kullanılır.
b) Hem engelli hem de özürlü ifadesi birlikte kullanılmaktadır.
c) Yalnızca özürlü ifadesi kullanılmaktadır.
d) Artık sadece engelli ifadesi kullanılmaktadır.
e) Mevzuatta hem engelli hem de özürlü ve sakat ifadeleri kullanılmaktadır.

Cevap: d) Artık sadece engelli ifadesi kullanılmaktadır.
13- Herhangi bir devlet hastanesinde hangisi yer almaz?
a) Sosyal hizmet birimi
b) Sosyal çalışmacı
c) Hasta hakları birimi
d) İlk basamak sağlık hizmeti birimi
e) Acil birim

Cevap: d) İlk basamak sağlık hizmeti birimi
14- Yoksul vatandaşlara tedavi için hangi kart verilmiştir?
a) Sarı kart
b) Yeşil kart
c) Beyaz kart
d) Mavi kart
e) Gri kart

Cevap: b) Yeşil kart
15- 1946 – 1957 yıllarında korunmaya muhtaç çocuklara hangi kurum sahip çıktı?
a) Sivil toplum faaliyeti olarak devam etti.
b) Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı ile milli eğitim bakanlığı arasında pay edildi.
c) Tüm kurumlar sorumlu tutuldu.
d) Milli eğitim bakanlığı emrine verildi.
e) Belediyelere devredildi.

Cevap: b) Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı ile milli eğitim bakanlığı arasında pay edildi.

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018 Vize Soruları

 

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Sosyal Hizmet Mevzuatı 2018 Vize Soruları
Auzef - Sosyal Hizmet Mevzuatı
Auzef – Sosyal Hizmet Mevzuatı AMASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: