Göç ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Deneme Sınavı

Göç ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda Cenevre Sözleşmesi olarak da bilinir?

#2. Göç olgusunu en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize göç eden bir sığınmacının sığınma başvurusu reddedildikten sonra …………. açısından riskli bir sürece girebilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

#4. Mülteci tanımına uluslararası düzeyde genel bir kabul getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Ülkemizdeki yabancıların çalışma haklarını ve izinlerini içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

#6. İnsan ticareti mağdurlarına hizmet veren telefon numarası hangisidir?

#7. Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigorta primlerini ödeyemeyecek sığınmacıların sağlık masraflarıyla hangi kurum ilgilenmektedir?

#8. Aşağıdaki gruplardan hangisi ülkemizde “geçici koruma” statüsüyle kalanlara örnek verilebilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olmayan bir sosyal hizmet uzmanının özellikleri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin mültecilere yönelik rollerinden biri olamaz?

#11. Ülkemizde mülteci tanımı son olarak hangi yasada yapılmıştır?

#12. Ülkemizde çalışmak isteyen bir yabancının çalışma izni başvurusunu kimin yapması gerekir?

#13. Türkiye’deki sığınmacılar için 3. ülke ne anlama gelmektedir?

#14. Tüm insanlar için olduğu gibi göçmen ve sığınmacılar için de …………. İle ilgili ihtiyaçlar en temel ihtiyaçlardır. Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Düzensiz göç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#16. Göçmen ve sığınmacıların barınma ve beslenme ihtiyaçları doğrudan hangi gereksinimlerle ilgilidir?

#17. Ülkemizdeki yabancı çocuklar için eğitim görmesi zorunlu yaş aralığı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi göç kuramlarından biridir?

#19. Ülkemizde düzensiz göçle mücadele konusunda en etkin görevi aşağıda belirtilen Bakanlıklardan hangisi almaktadır?

#20.  “………. kuramının bileşenlerini oluşturan faktörler sırasıyla; 1) yaşanılan yerle ilgili faktörler, 2) gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler, 3) işe karışan engeller ve 4) bireysel faktörlerdir.” Sözü geçen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Göç alanında çalışan klinisyen bir sosyal hizmet uzmanının çalışmaları genellikle aşağıdakilerden hangi düzeyi kapsar?

#22. Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olan bir sosyal hizmet uzmanının özelliği değildir?

#23. Ülkemize geçiş yapan yetişkin bir sığınmacının aşağıda sıralanan problemlerinden hangisi göç süreciyle ilişkilendirilemez?

#24. Türkiye ve AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

#25. Aşağıdakilerden hangisi düzensiz göçle mücadele etmede etkili bir yöntemdir?

#26. Dış göçü en iyi şekilde açıklayan ifade hangisidir?

#27. “Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere gitmeleridir.” ifadesi aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlamaktadır?

#28. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin tanımlanmasında kullanılamaz?

#29. Türkiye’nin aşağıdakilerden hangi ülke ile geri kabul anlaşması bulunmamaktadır?

#30. Aşağıdaki hangi kanun sığınmacı ve göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir alt yapı sağlar?

#31. Aşağıdakilerden hangi meslek alanı göç/mültecilik alanında işlev gören meslek alanlarından biri değildir?

#32. Türkiye’de 3. bir ülkeye gitmek için şartlı mülteci statüsü almış bir bireyin mülteci statüsüne hak kazandıktan sonra gideceği 3. ülke kendisi için …… ülkedir. Boşluğa gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#33. Aşağıdakilerden hangisi göç alanında çalışan uluslararası sivil toplum örgütüdür?

#34. Ülkemizde ikamet eden Iraklı bir sığınmacının eğitim ihtiyacını nasıl gidereceği konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#35. Sosyal hizmet mesleğinin göç alanındaki uygulayıcıları kimlerdir?

#36.  “………….kuramında; akrabalar, hem şehriler veya diğer yakınlar dayanışma içine girmekte, bu dayanışma göçü özendiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır…” Sözü geçen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#37.  “Bu kurama göre uluslararası göç, kapitalist gelişmenin neden olduğu kopma ve yer değiştirmelerin doğal sonucudur…” Bu ifade göçe ilişkin aşağıdaki hangi kuramı açıklamaktadır?

#38. Bir orta doğu ülkesinden gelerek ülkemize sığınan ve 3. bir ülkeye gitmek üzere uluslararası koruma talep eden bir birey için Türkiye bir …….. ülkedir. Boşluğa gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi mültecilik alanında çalışan bir sosyal hizmet uzmanının görevlerinden biri olamaz?

#40. Aşağıdakilerden hangisi kültürel duyarlılığı olan bir sosyal hizmet uzmanın özelliği değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Göç ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Deneme Sınavı

Göç ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Deneme Sınavı Auzef Sosyal Politika
sosyal hizmetler facebook Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: