Bes

Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bes Sınavı Çıkmış Sorular
Bes Soruları -1
Bes Soruları-2
Bes Soruları-3
Bes Soruları-4
Bes Soruları-5
Bes Soruları-6
Bes Soruları-7
Bes Soruları-8
Bes Soruları-9
Bes Soruları-10
Bes Soruları-11
Bes Soruları-12
Bes Soruları-13

Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik, kişilerin emekli olduklarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için birikim yapmalarını sağlayan bir sistemdir. Türkiye’de de birçok kişi tarafından tercih edilen bireysel emeklilik sistemi, kişilere devlet destekli bir emeklilik planı sunar.
Bireysel emeklilik, kişilerin maaşlarından belirli bir oranda kesinti yaparak birikim yapmalarına olanak tanır. Bu birikimler, devlet tarafından belirlenen yatırım fonlarında değerlendirilir ve birikimlerin değeri zaman içinde artar.
Bireysel emeklilik sistemi, emekli olmadan önce yapılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının peşin olarak alınmasına da izin verir. Böylece kişiler, emeklilik dönemindeki gelirlerini artırabilirler.
Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin emeklilik dönemi için finansal güvence sağlamasının yanı sıra, uzun vadeli bir yatırım planı olarak da kullanılabilir. Bu sistem, kişilerin para biriktirmeyi ve yatırım yapmayı öğrenmelerine de yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, bireysel emeklilik sistemi, kişilerin emekli olduklarında maddi olarak rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için önemli bir araçtır. Bu sistem sayesinde, kişilerin geleceğe yönelik finansal planları daha güvenli hale gelir ve emeklilik döneminde yaşanan maddi sıkıntıların önüne geçilebilir.
Bes Deneme Sınavı

Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Aracıları

Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat

Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı

1) Bir emeklilik planındaki sözleşmeye yatırılan katkı payları, kaç tane emeklilik yatırım fonunda değerlendirilebilir?

a) En az 3

b) En az 2

c) Plan kapsamında sunulan tüm fonlarda değerlendirilebilir.

d) En fazla 2

Cevap : Plan kapsamında sunulan tüm fonlarda değerlendirilebilir.

2)  A emeklilik şirketinde 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşme 17.01.2016 tarihinde B emeklilik şirketine aktarılmıştır. A emeklilik şirketinde 2014 yılında 100 TL giriş aidatı tahsilatı ve 15 TL yönetim gideri kesintisi, 2016 yılı başından aktarım tarihine kadar ise 10 TL yönetim gideri kesintisi ve 50 TL ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmıştır. B emeklilik şirketinin 17.01.2016-01.01.2017 tarihleri arasında ilgili sözleşme için tahsil edebileceği yönetim gideri kesintisi en fazla ne kadar olabilir? (Brüt asgari ücretin 1.600 TL olduğu ve sözleşmenin sistemden bulunduğu hiçbir yıl için de değişmediği varsayılmaktadır.)

a) 76 TL

b) 150 TL

c) 136 TL

d) Yönetim gideri kesintisi ve giriş aidatı tahsilatı yapılamaz.

Cevap : 76 TL

3) 19.09.2013 tarihinde A şirketinde yürürlüğe giren bir sözleşmenin 01.05.2016 tarihinde B şirketine aktarılması ve 19.09.2015 – 01.05.2016 tarihleri arasında ilgili sözleşme kapsamında A şirketi tarafından toplamda 40 TL giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yapılması durumunda, 19.09.2016 tarihine kadar B şirketi ne kadar daha yönetim gider kesintisi yapabilir ? (Brüt asgari ücretin 1.600 TL olduğu ve her yıl için aynı kaldığı varsayılmaktadır.)

a) 136 TL

b) 96 TL

c) 40 TL

d) 80 TL

Cevap : 96 TL

4) Bireysel emeklilik sistemine 3 yıl boyunca 15.000 TL katkı payı ödeyen 35 yaşındaki bir katılımcı sistemden ayrılmak istemektedir. Katılımcının 5 yıldan önce ayrılma durumunda tahsil edilmek üzere 100 TL ertelenmiş giriş aidatı borcu bulunmaktadır. İlgili sözleşmeye ödenen katkı payı için devlet katkısı alınmadığı varsayımı ile birikim tutarı, 20.000 TL olan katılımcının sistemden ayrılması durumunda alacağı tutar ne kadar olacaktır?

a) 19.150 TL

b) 19.250 TL

c) 18.165 TL

d) 17.000 TL

Cevap : 19.150 TL

5) 15.08.2013 tarihinde A emeklilik şirketinde yürürlüğe giren sözleşmenin 15.08.2016 tarihinde B şirketine aktarılması ve A emeklilik şirketinde toplamda 250 TL giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi yapılmış olması durumunda, B emeklilik şirketinde 15.08.2018 tarihine kadar tahsil edilebilecek yönetim gideri kesintisi en fazla ne kadar olabilir? (Brüt asgari ücretin 1.600 TL olduğu ve her yıl için aynı kaldığı varsayılmaktadır.)

a) 272 TL

b) 430 TL

c) 1.600 TL

d) 1.350 TL

Cevap : 272 TL

6) Ücretlinin Ocak 2013 döneminde brüt ücreti 4.000 TL, sağlık sigortasına ödediği prim toplamı 400 TL, işveren tarafından çalışan adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı toplamı 300 TL’dir. İndirimde çalışana öncelik verilmesi durumunda, işverenin ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebileceği tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 300 TL

b) 200 TL

c) 400 TL

d) 150 TL

Cevap : 200 TL

7) Ücretlinin Ocak 2013 döneminde brüt ücreti 4.000 TL, sağlık sigortasına ödediği prim toplamı 500 TL, işveren tarafından çalışan adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı toplamı 200 TL’dir. İndirimde işverene öncelik verilmesi durumunda, çalışanın ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapamayacağı tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 100 TL

b) 200 TL

c) 50 TL

d) 0

Cevap : 100 TL

8) A emeklilik şirketinde 13.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşme için 13.01.2016 tarihine kadar toplamda 750 TL giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi yapılmıştır. 13.01.2016 tarihini takip eden sözleşme yılı içinde yapılabilecek yönetim gideri kesintisi ve giriş aidatı toplamı ne kadar olabilir? (Brüt asgari ücretin 1.600 TL olduğu ve her yıl için aynı kaldığı varsayılmaktadır.)

a) 136 TL

b) Yönetim gideri kesintisi ve giriş aidatı tahsilatı yapılamaz.

c) 680 TL

d) 272 TL

Cevap : Yönetim gideri kesintisi ve giriş aidatı tahsilatı yapılamaz.

9) 5.000 TL aylık brüt ücreti olan çalışanı adına bireysel emeklilik sistemine işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödemek isteyen işveren, başka bir indirim yapılmadığı varsayıldığında, vergi avantajından maksimum düzeyde yararlanabilmek için aylık ne kadar katkı payı ödemelidir? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 1.777,5 TL’dir.)

a) 750 TL

b) 1.777,5 TL

c) 1.750 TL

d) 500 TL

Cevap : 750 TL

10) A emeklilik şirketinde, bir bireysel emeklilik sözleşmesi olan bir katılımcı, ilgili şirkette yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesi akdetmek istemektedir. Katılımcının 01.01.2013 tarihinden sonra imzaladığı teklife istinaden düzenlenen sözleşmeden tahsil edilebilecek giriş aidatı tutarı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Giriş aidatı alınamaz.

b) Diğer sözleşmesi için kullanılan limit indirildikten sonra kalan limit dahilinde giriş aidatı alınabilir.

c) Yönetmelikte belirtilen azami limitler dahilinde giriş aidatı alınabilir.

d) Yönetmelikte belirtilen azami limitin yarısı oranında giriş aidatı alınabilir.

Cevap : Giriş aidatı alınamaz.

11) Bireysel emeklilik sisteminden emekli olan bir katılımcı birikimlerini yıllık gelir sigortasına aktarmıştır. Kendisine aylık 1.000 TL maaş ödenmektedir. Asgari ücretin brüt tutarının ilgili dönemde 729 TL olduğu varsayımıyla, 1 Mart 2010 tarihinde katılımcının aylık maaşının ne kadarı haczedilebilecektir?

a) 729 TL

b) 271 TL

c) Bireysel emeklilik sisteminden emekli olanların yıllık gelir sigortasına aktardıkları birikimler haczedilemez.

1.0 TL

Cevap : 271 TL

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 1

11) 02.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşme, 05.10.2008 tarihinde A şirketine aktarılmış,10.12.2015 tarihinde ise B şirketine aktarılmıştır. Kesintilere yönelik üst sınır kontrollerinde ve kesinti iadelerinde sözleşmede geçirilen süreyi belirlemek için dikkate alınacak tarih hangisidir?

a) 5.10.2008

b) 10.12.2015

c) 2.3.2007

d) 31.12.2015

Cevap : 2.3.2007

12) Limit nedeni ile 2013 yılı Aralık ayı için alabileceği devlet katkısı tutarı 100 TL olan bir katılımcının, Aralık ayında A sözleşmesine 300 TL, B sözleşmesine 200 TL katkı payını nakden ödemesi durumunda, Aralık ayı için A sözleşmesi kapsamında alabileceği devlet katkısı tutarı ne kadardır?

a) 60 TL

b) 100 TL

c) 75 TL

d) 150 TL

Cevap : 60 TL

13) Fon portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarında oluşan emeklilik yatırım fonlarına ne ad verilir?

a) Karma fon

b) Borçlanma araçları fonu

c) Katılım fonu

d) Para piyasası fonu

Cevap : Katılım fonu

14) Emekliliğe hak kazanan ve emeklilik hesabındaki birikimi ile devlet katkısı hesabındaki tutarları emeklilik gelir sözleşmesi kapsamında hazırlanan bir program çerçevesinde kendisine ödenmeye başlanan katılımcının hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Emeklilik hesabında kalan birikiminin tamamını istediği anda alabilir.

b) Başka şirkete aktarım yapabilir.

c) Fon dağılımı değişikliği yapabilir.

d) Emeklilik hesabına katkı payı ödeyebilir.

Cevap : Emeklilik hesabına katkı payı ödeyebilir.

15) 01.01.2013 tarihinden sonra teklifi imzalanan işveren grup emeklilik sözleşmelerinde, işveren tarafından katılımcı hesabına ödenen katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimlere katılımcının hak kazanma süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Katılımcının işe giriş tarihinden itibaren 7 yılı aşamaz.

b) Katılımcının işveren grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 7 yılı aşamaz.

c) Katılımcının işe giriş tarihinden itibaren 3 yılı aşamaz.

d) Katılımcının işveren grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 5 yılı aşamaz.

Cevap : Katılımcının işveren grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 7 yılı aşamaz.

16) Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan emeklilik yatırım fonlarına ne ad verilir?

a) Para piyasası fonu

b) Karma fon

c) Endeks fon

d) Değişken fon

Cevap : Karma fon

17) 07.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş bir sözleşme için, 07.05.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 136 TL kesinti yapılmıştır. 07.05.2016 tarihine kadar ne kadar daha kesinti yapılabilir? (Brüt asgari ücretin 1.600 TL olduğu ve değişmediği varsayılmaktadır.)

a) 102 TL

b) 136 TL

c) 07.05.2016 tarihine kadar ayrıca bir kesinti yapılamaz.

d) 200 TL

Cevap : 07.05.2016 tarihine kadar ayrıca bir kesinti yapılamaz.

18) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi katılımcının ecelen veya kazaen vefat etmesi sonucu emeklilik şirketince mirasçı olmayan üçüncü kişiye yapılan ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu karşısındaki durumunu açıklar?

a) İvazlı iktisap olarak değerlendirilir. Veraset ve intikal vergisi % 50 olarak uygulanır.

b) Veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaz.

c) Sistemde geçirilen yıl sayısı ile asgari ücretin çarpımı kadar olan tutar ivazsız iktisap olarak değerlendirilir. Bu tutar üzerinden veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

d) İvazsız iktisap olarak değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

Cevap :İvazsız iktisap olarak değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

19) Emeklilik sözleşmesi aşağıdaki konulardan hangisinin/hangilerinin esas ve usullerini belirler? I.Şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması. II.Katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi. III.Hesaba katkı payı ödenmesi. IV.Risk teminatı alınması.

a) Yalnız IV

b) Yalnız III

c) I ve IV

d) I, II ve III

Cevap : I, II ve III

20) Birikimlerin tamamına hak kazanılması için 4 yıllık sürenin öngörüldüğü, 01.01.2013 tarihinden sonra teklifi imzalanan işveren grup emeklilik sözleşmelerinde, katılımcının birikimlere hak kazanma süresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) İlk yıl sonunda birikiminin en az %25’ine hak kazanır.

b) 3. yılın sonunda birikiminin %75’ine, 4. yılın sonunda birikiminin tamamına hak kazanır.

c) İlk 2 yıllık süre sonunda birikiminin en az %75’ine hak kazanır.

d) Herhangi bir sınırlama yoktur.

Cevap : 3. yılın sonunda birikiminin %75’ine, 4. yılın sonunda birikiminin tamamına hak kazanır.

21) Birikimlerin tamamına hak kazanılması için 2 yıllık sürenin öngörüldüğü, 01.01.2013 tarihinden sonra teklifi imzalanan işveren grup emeklilik sözleşmelerinde, katılımcının birikimlere hak kazanma süresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Birikimin her yıl en az %50’sine hak kazanır.

b) İlk yıl birikimin en az %75’ine hak kazanır.

c) 2. yıl sonunda birikiminin %100’üne hak kazanır.

d) 2. yıl sonunda birikiminin en az %25’ine hak kazanır.

Cevap : 2. yıl sonunda birikiminin %100’üne hak kazanır.

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 1

22) Emeklilik şirketi, katılımcının birikiminin mali piyasalardaki risklerden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla düşük risk düzeyine sahip fonlara geçişi ile ilgili değerlendirme yapmasını sağlamak üzere ne zaman katılımcıya yazılı öneride bulunur?

a) Fon portföyü, %10 düzeyinde zarar ettiğinde

b) Fon portföyünün aylık getirisi, %1’in altında kaldığı durumlarda

c) Emekliliğe hak kazanılmadan asgari 2 yıl önce

d) Emekliliğe hak kazanılmadan asgari 1 yıl önce

Cevap : Emekliliğe hak kazanılmadan asgari 2 yıl önce

23) Emekliliğe hak kazanan ve emeklilik hesabındaki birikimi ile devlet katkısı hesabındaki tutarları emeklilik gelir sözleşmesi kapsamında hazırlanan bir program çerçevesinde kendisine ödenmeye başlanan katılımcı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ödeme dönemini veya tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir.

b) Ödeme dönemini veya tutarını yılda en fazla 4 kez değiştirebilir.

c) Ödeme dönemini veya tutarını yılda en fazla 3 kez değiştirebilir.

d) Ödeme dönemi veya tutarı değişiklik hakkı herhangi bir sınıra tabi değildir.

Cevap : Ödeme dönemini veya tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir.

24) 1 Aralık 2004’te bireysel emeklilik sistemine giren Ali Bey’in birikimleri 52.400 TL’ye ulaşmıştır. Asgari ücretin brüt tutarının 729 TL olduğu varsayımıyla, 1 Şubat 2010 tarihi itibarı ile Ali Bey’in birikimlerinin ne kadarı haczedilebilecektir?

a) 7.202 TL

b) 45.198 TL

c) 52.400 TL

d) Bireysel emeklilik sisteminde birikimler haczedilemez.

Cevap : 7.202 TL

25) 50 aydır bireysel emeklilik sisteminde olan Ahmet Bey’in birikimi 85.000 TL’ye ulaşmıştır. Asgari ücretin brüt tutarının ilgili dönemde 1.000 TL olduğu varsayımıyla, 1 Ağustos 2010 tarihinde Ahmet Bey’in birikiminin ne kadarı haczedilemeyecektir?

a) 50.000 TL

b) 85.000 TL

c) Bireysel emeklilik sisteminde birikimler haczedilemez.

d) 35.000 TL

Cevap : 50.000 TL

26) Aşağıda belirtilen haklardan hangisi ya da hangilerinin bireysel emeklilik sözleşmesinde katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılamaz? I.Başka şirkete aktarım II.Sistemden ayrılma III.Emeklilik

a) Yalnız I

b) I ve III

c) II ve III

d) Yalnız III

Cevap : II ve III

27) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi katılımcının ecelen veya kazaen vefat etmesi sonucu emeklilik şirketince mirasçılara yapılacak ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu karşısındaki durumunu açıklar?

a) İvazsız iktisap olarak değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

b) Terekeye dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

c) Veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaz.

d) Sistemde geçirilen yıl sayısı ile asgari ücretin çarpımı kadar olan tutar terekeye dahil edilir, kalan bölüm ivazsız iktisap olarak değerlendirilir.

Cevap : Terekeye dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

28) Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı, emeklilik sözleşmesinin tarafları ve katılımcının yatırım tercihlerine ilişkin hususlar ile benzeri bilgileri içeren form aşağıdakilerden hangisidir?

a) Giriş bilgi formu

b) Tanıtım kılavuzu

c) Teklif formu

d) Ayrılma talep formu

Cevap : Teklif formu

29) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte, emeklilik yatırım fonları hakkındaki hangi raporların emeklilik şirketinde katılımcıların incelemesi için hazır bulundurulması istenmektedir?

a) Aylık rapor

b) Haftalık rapor

c) Günlük rapor ve aylık rapor

d) Yıllık rapor ve altı aylık rapor

Cevap : Yıllık rapor ve altı aylık rapor

30) Sistemde yalnızca bir adet sözleşmesi bulunan ve ilgili sözleşmeden emeklilik hakkını kullanan katılımcının sistemde yeni bir emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde bu sözleşmeden emeklilik hakkını kazanabilmesi hangi koşula bağlıdır?

a) Yeni düzenlenen sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe hak kazanmış sayılır.

b) Yeni sözleşmenin en az 10 yıl sistemde bulunması gerekir.

c) Yeni sözleşmenin en az 3 yıl sistemde bulunması gerekir.

d) Yeni sözleşmenin en az 5 yıl sistemde bulunması gerekir.

Cevap : Yeni sözleşmenin en az 10 yıl sistemde bulunması gerekir.

31) İşveren grup emeklilik sözleşmesi olan katılımcının maluliyet nedeni ile işinden ayrılması durumunda, işveren tarafından ödenen katkı payları ve getirilerine hak kazanma durumu hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeden tümüne hak kazanır.

b) Maluliyet oranına göre hak kazanma oranı belirlenir.

c) En az 1 yıl sistemde kalmak koşulu ile tümüne hak kazanır.

d) Maluliyet durumundan bağımsız olarak işverenle yaptığı sözleşme koşulları geçerlidir.

Cevap : Hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeden tümüne hak kazanır.

32) Giriş aidatının ertelendiği bir katılımcının, sözleşmesinin 5 yılı dolmadan önce birikiminin başka bir şirkete aktarımını talep etmesi durumunda emeklilik şirketi ertelenmiş giriş aidatı için aşağıdakilerden hangisini uygular?

a) Emeklilik şirketi ertelenmiş giriş aidatından tek taraflı olarak vazgeçer.

b) Ertelenmiş giriş aidatı, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirilebilir.

c) Ertelenmiş giriş aidatı, katılımcının borcu olarak yeni şirkete aktarılır.

d) Katılımcı ertelenmiş giriş aidatının birikiminden karşılanması talimatını vermediği sürece kesinti yapılamaz.

Cevap : Ertelenmiş giriş aidatı, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirilebilir.

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 1

33) Bireysel emeklilik sözleşmesine 2022 yılı Mart ayında nakden 200 TL katkı payı ödeyen bir katılımcının ilgili ayda başka bir sözleşmesine ödeme yapmadığı varsayımıyla, Mart ayı için alabileceği devlet katkı tutarı ne kadardır?

a) 60 TL

b) 100 TL

c) 200 TL

d) 25 TL

Cevap : 60 TL

34) Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlarda emeklilik taahhüt planlarında bulunan birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımında aktarım tutarı üzerinden yapılan kesintilere ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Herhangi bir kesinti yapılmaz, giriş aidatı alınmaz.

b) Yönetim gider kesintisi yapılmaz, plan dahilindeki giriş aidatının yarısı alınır.

c) Yönetim gider kesintisi yapılmaz, giriş aidatı alınır.

d) Giriş aidatı alınmaz, yönetim gider kesintisi yapılır.

Cevap : Herhangi bir kesinti yapılmaz, giriş aidatı alınmaz.

35) 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bireysel emeklilik sözleşmesini 02.01.2017 tarihi itibarı ile sonlandıran katılımcı, ilgili sözleşme kapsamındaki devlet katkısı hesabındaki tutarın ne kadarına hak kazanır?

a) 60%

b) 100%

c) 15%

d) 50%

Cevap : Yüzde 15

36) 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bireysel emeklilik sözleşmesini 02.01.2018 tarihi itibarı ile sonlandıran katılımcı, ilgili sözleşme kapsamındaki devlet katkısı hesabındaki tutarın ne kadarına hak kazanır?

a) 35%

b) 60%

c) 100%

d) 15%

Cevap : Yüzde 35

37) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri emeklilik yatırım fonu portföyüne alınabilir? I.Vadeli mevduat ve katılma hesabı. II.Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları. III.Kıymetli madenler

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) II ve III

d) I, II, III

Cevap : I, II, III

38) Emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve vergisi bu şirketler ya da fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar hangi vergiden istisna edilmiştir?

a) Kurumlar Vergisi

b) Damga Vergisi

c) Özel Tüketim Vergisi

d) Banka Sigorta Muameleleri Vergisi

Cevap : Damga Vergisi

39) Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan emeklilik yatırım fonlarına ne ad verilir?

a) Hisse senedi fonu

b) Para piyasası fonu

c) Karma fon

d) Borçlanma araçları fonu

Cevap : Borçlanma araçları fonu

40) Başka bir emeklilik sözleşmesi bulunmayan ve işveren grup emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra gruba dahil olan bir katılımcının sisteme giriş tarihi olarak alınan tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarih

b) İşveren tarafından katılımcı için doldurulan teklif formu imza tarihinden 30 gün sonra

c) Katılımcı tarafından doldurulan teklif formu imza tarihinden 30 iş günü sonra

d) İşveren grup emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi

Cevap : İlgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarih

41) Otomatik katılım kapsamında işvereni aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilen çalışanın ücretinden asgari kesilecek katkı payı tutarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) İlgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan asgari brüt ücretin yüzde üçü kadardır.

b) İlgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü kadardır.

c) Dahil olunan plandaki asgari katkı payı tutarı kadardır.

d) İlgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan asgari brüt ücretin yüzde onu kadardır.

Cevap : İlgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü kadardır.

42) Emeklilik şirketleri arasındaki aktarımlarda, şirketin aktarım işlemini belirlenen süre içinde gereği gibi yerine getirmemesi durumundaki uygulamayla ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Katılımcının dahil olduğu fonun ilgili döneme ait pozitif getirisinin iki katı oranında gecikme cezası uygulanır.

b) Katılımcının dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif getirisinin iki katı oranında gecikme cezası uygulanır.

c) Fon birim pay fiyatı değişiklikleri dikkate alınarak bu işlemden dolayı varsa katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp hesaplanır.

d) Katılımcının dahil olduğu fonun son üç aylık getirisi oranında gecikme cezası uygulanır.

Cevap :Fon birim pay fiyatı değişiklikleri dikkate alınarak bu işlemden dolayı varsa katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp hesaplanır.

43) Otomatik katılım kapsamında işvereni aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilen çalışanın ücretinden kesilecek katkı payı başlangıç dönemi içinde hangi fonda yatırıma yönlendirilir?

a) Başlangıç Fonu

b) Standart Fon

c) Devlet Katkısı Fonu

d) Borçlanma Araçları Fonu

Cevap :Başlangıç Fonu

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 1

44) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişilere ne ad verilir?

a) Acente

b) Bireysel Emeklilik Aracısı

c) Finansal Danışman

d) Broker

Cevap : Bireysel Emeklilik Aracısı

45) Emeklilik yatırım fonu hesaplarında yatırıma yönlendirilecek katkı paylarının, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlara yatırılabilmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Herhangi bir sınır yoktur.

b) En fazla %30’u yatırılabilir.

c) En az %15’i yatırılabilir.

d) En az %30’u yatırılabilir.

Cevap : Herhangi bir sınır yoktur.

46) Fon dağılım oranları belirlenirken katkı payının, devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) oluşan fonlara yönlendirilmesi ile ilgili uygulama aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Katkı payının, devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) oluşan fonlara yönlendirilmesi ile ilgili bir sınırlama yoktur.

b) Katkı payının en az % 80’i DİBS fonlarına yönlendirilir.

c) Katkı payının en az % 20’si DİBS fonlarına yönlendirilir.

d) Katkı payının en az % 30’u DİBS fonlarına yönlendirilir.

Cevap : Katkı payının, devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) oluşan fonlara yönlendirilmesi ile ilgili bir sınırlama yoktur.

47) Katkı payının şirket hesaplarına nakden intikalinden sonra, katkı payının emeklilik şirketi tarafından yatırıma yönlendirme yükümlülüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam olarak tanımlanmıştır?

a) Şirket hesabına intikalini takip eden en geç 5. iş gününde sözleşme kapsamında tanımlı fonlar için gerekli talimatların verilmiş olması

b) Şirket hesabına nakden intikalini takip eden en geç 2. iş gününde sözleşme kapsamında tanımlı fonlar için gerekli talimatların verilmiş olması

c) Şirket hesabına intikalini takip eden en geç 2. iş gününde herhangi bir fonda değerlendirilmesi

d) Şirket hesabına intikalini takip eden en geç 5. iş gününde herhangi bir fonda değerlendirilmesi

Cevap : Şirket hesabına nakden intikalini takip eden en geç 2. iş gününde sözleşme kapsamında tanımlı fonlar için gerekli talimatların verilmiş olması

48) Emeklilik yatırım fonu payları, katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılırken, pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, pay sayısı nasıl hesaplanır?

a) Küsuratın üç basamağa kadar olan kısmı dikkate alınır.

b) Küsuratlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

c) İlk basamak dikkate alınır.

d) Küsuratın iki basamağa kadar olan kısmı dikkate alınır.

Cevap : Küsuratın üç basamağa kadar olan kısmı dikkate alınır.

49) Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak bir işveren ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Otomatik katılım sözleşmesi

b) İşveren grup emeklilik sözleşmesi

c) Sponsorluk sözleşmesi

d) Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi

Cevap : İşveren grup emeklilik sözleşmesi

50) Otomatik katılım kapsamında işvereni aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilen çalışana sağlanacak devlet katkısına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Toplam birikimin %25’i oranında devlet katkısı sağlanır.

b) Başlangıç döneminin sonunda sistemde kalmayı tercih eden çalışana 1.000 TL ilave devlet katkısı sağlanır.

c) Emeklilik hakkının kullanılması halinde, birikimini bir emeklilik gelir planı kapsamında almayı tercih eden çalışana 5.000 TL ek devlet katkısı sağlanır.

d) Otomatik katılım kapsamındaki sözleşmeler ile bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmelerin devlet katkısı limiti tektir.

Cevap : Başlangıç döneminin sonunda sistemde kalmayı tercih eden çalışana 1.000 TL ilave devlet katkısı sağlanır.

51) Sistemden ayrılma amacıyla ayrılma bilgi formu talep eden katılımcıya, emeklilik şirketi tarafından ayrılma bilgi formu gönderimi için belirlenmiş azami süre aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5 gün

b) 5 iş günü

c) 7 iş günü

d) 10 iş günü

Cevap : 5 iş günü

52) 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmesini 30.06.2015 tarihinde sonlandıran katılımcı, ilgili sözleşme kapsamındaki devlet katkısı hesabındaki tutarın ne kadarına hak kazanır?

a) 15%

b) 35%

c) 60%

d) Hak kazanamaz.

Cevap : Hak kazanamaz.

53) Otomatik katılım kapsamında çalışanın işvereni aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi halinde ara verme durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çalışan katkı payı ödemeye ara vermeyi talep edebilir.

b) Başlangıç dönemi içinde ara verme talebinde bulunulamaz.

c) Ara verme hakkı çalışan tarafından işverene devredilebilir.

d) Ara verme hakkı yalnızca çalışan tarafından kullanılabilir.

Cevap : Ara verme hakkı çalışan tarafından işverene devredilebilir.

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 1

54) Katılımcı tarafından bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında cayma hakkının kullanılması durumunda katılımcıya yapılacak ödemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Giriş aidatı hariç katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim hiçbir kesinti yapılmadan ödeyene iade edilir.

b) Sadece ödenen katkı payları ödeyene iade edilir.

c) Katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim ile fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintiler ödeyene iade edilir.

d) Katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim tutarı yönetim gider kesintisi yapıldıktan sonra ödeyene iade edilir.

Cevap : Katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim ile fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintiler ödeyene iade edilir.

55) Şirketin yatırıma yönlendirme yükümlülüğünü mevzuatta belirlenen süre içinde gereği gibi yerine getirmemesi durumundaki uygulama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Fon birim pay fiyatı değişiklikleri dikkate alınarak bu işlemden dolayı varsa katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp hesaplanır.

b) Katılımcının dahil olacağı fonun ilgili döneme ait getirisinin iki katı oranında gecikme cezası hesaplanır.

c) Katılımcının dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif getirisinin üç katı oranında gecikme cezası uygulanır.

d) Katılımcının dahil olacağı fonun son üç aylık getirisinin iki katı oranında gecikme cezası uygulanır.

Cevap :Fon birim pay fiyatı değişiklikleri dikkate alınarak bu işlemden dolayı varsa katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp hesaplanır.

56) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre hesaplanan emeklilik yatırım fonu pay değeri katılımcılara ne zaman duyurulur?

a) Fon payları katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılırken

b) Fiyatın ait olduğu günü takip eden iş günü

c) Her hafta son iş günü

d) Katılımcının talep etmesi halinde ek hizmet olarak

Cevap : Fiyatın ait olduğu günü takip eden iş günü

57) Aşağıdakilerden hangisi otomatik katılım kapsamında işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilen çalışanların kullanabileceği haklardan biridir?

a) Emeklilik şirketini seçme

b) Başlangıç katkı payı ödeme

c) Mevcut iş yerinde çalışmaya devam ederken sözleşmesini başka bir emeklilik şirketine aktarma

d) Katkı payı ödemeye ara verme

Cevap : Katkı payı ödemeye ara verme

58) Tamamlayıcı eğitime katılmama durumu hariç, lisansı iptal edilen lisans iptal tarihinden itibaren kaç yıl içinde açılacak sınavlara giremezler?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Cevap : 3

59) İşveren grup emeklilik sözleşmelerine ilişkin birikimin aktarımında, sözleşme kapsamında ertelenmiş giriş aidatı bulunması durumunda, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Katılımcıların birikiminden indirilir.

b) İşverenden tahsil edilir.

c) Hak kazanılan birikimle orantılı olarak katılımcıların birikiminden indirilir, kalan tutar işverenden tahsil edilir.

d) Yarısı, katılımcıların birikiminden indirilir, diğer yarısı işverenden tahsil edilir.

Cevap : İşverenden tahsil edilir.

60) Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla tanımlanan fonun yönetiminde uygulanacak portföy sınırlamaları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.

b) Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

c) Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.

d) Fon portföyüne dâhil edilebilecek Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri fon portföyünün yüzde onunu aşamaz.

Cevap : Fon portföyüne dâhil edilebilecek Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri fon portföyünün yüzde onunu aşamaz.

61) Katılımcılara emeklilik planı kapsamında yer alan fonlara katılımından önce verilen ve fona ait izahnamedeki bilgilerin özetinin yer aldığı belgeye ne ad verilir?

a) Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

b) Emeklilik Planı Önerisi

c) Tanıtım Formu

d) Risk Getiri Profili Formu

Cevap : Tanıtım Formu

62) İncelemeler sonrasında başvuru konusu emeklilik yatırım fonu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kuruluş izni verildikten sonra kayda alınma, sadece belge düzeniyle ilgili bir süreç olduğu için zorunludur.

b) İnceleme sırasında eksiklikler ortaya çıkabilir ancak bu durum kayda alınmaya engel değildir.

c) İncelemeler sonucunda gerekçe gösterilerek, başvuru konusu fon paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasından imtina edilebilir.

d) Fon paylarının kayda alınması kuruluş izni ile eşanlı verilir, dolayısıyla böyle bir inceleme söz konusu değildir.

Cevap : İncelemeler sonucunda gerekçe gösterilerek, başvuru konusu fon paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasından imtina edilebilir.

63) Emeklilik şirketi kuruluşuna ilişkin verilen izin, izin tarihinden sonra kaç yıl içinde emeklilik branşı faaliyet ruhsatı için müracaat edilmezse geçersiz olur?

a) Kuruluşa ilişkin izin her zaman geçerlidir, iptal olmaz.

b) 5 yıl içinde

c) 1 yıl içinde

d) 10 yıl içinde

Cevap : 1 yıl içinde

Segem Bes Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Aracıları

Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat

Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı

Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!