İKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat

Anadolu Üniersitesi İşletme
1- Mikroekonomi
2- Tüketici Davranışları Kuramı ve Tüketici Talebi.
3- Üretim Kuramı
4- Maliyet Kuramı
5- Tam Rekabet
6- Eksik Rekabet Piyasaları-Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları
7- Faktör Piyasaları.
8- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -1
Mikroekonomi

1. Bir seçim yapıldığında, vazgeçilen alternatiflerin değeri neyi ifade eder?

a. Fırsat Maliyeti
b. Toplam Maliyet
c. Ortalama Maliyet
d. Marjinal Maliyet
e. Değişken Maliyet

Cevap : a. Fırsat Maliyeti

2. Kısıtlı optimizasyon problemi çözümünde iki önemli bileşen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a. Amaç ve kısıt fonksiyonları
b. Kısıt ve denge fonksiyonları
c. Denge ve amaç fonksiyonları
d. Durağan ve statik analiz
e. Statik ve dinamik analiz

Cevap : a. Amaç ve kısıt fonksiyonları

3. Bir bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığında bağımlı değişkenin nasıl değiştiğini anlatan seçenek hangisidir?

a. Marjinal terim
b. Ortalama terim
c. İçsel değişken
d. Dışsal değişken
e. Toplam değişken

Cevap : a. Marjinal terim

4. Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene ne ad verilir?

a. Dışsal değişken
b. İçsel değişken
c. Bağımlı değişken
d. Amaç değişkeni
e. Kısıt değişkeni

Cevap : a. Dışsal değişken

5. Bir değişkenin değeri model içinde belirleniyorsa bu değişkene ne ad verilir?

a. İçsel değişken
b. Dışsal değişken
c. Amaç değişkeni
d. Kısıt değişkeni
e. Marjinal değişken

Cevap : a. İçsel değişken

6. Su ve elmas paradoksuna çözüm getiren ekonomist aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a. A. Marshall
b. A. Smith
c. D. Ricardo
d. L. Walras
e. Y.F. Edgeworth

Cevap : a. A. Marshall

7. Portakal piyasasına ilişkin arz talep (Qd = D(Pp,Pm,W,I) ve Qs =D(Pp, Pc, Ct )) modelinde içsel değişkenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a. Q ve Pp
b. Q ve Pm
c. Q ve W
d. Q ve Ct
e. Q ve I

Cevap : a. Q ve Pp

8. Dışsal faktörler değişmediği sürece, belirsiz bir süre boyunca devam eden durum nasıl adlandırılır?

a. Denge
b. Analiz
c. Kısıt
d. Sistem
e. Değişken

Cevap : a. Denge

9. Ekonomik hayatta risk alan üretim kaynağına ne ad verilir?

a. Girişimci
b. Emek
c. Toprak
d. Rant
e. Sermaye

Cevap : a. Girişimci

10. Ekonomik modelde dışsal değişkenlerden birisindeki değişmenin, içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılan analize ne ad verilir?

a. Karşılaştırmalı durağan analiz
b. Denge analizi
c. Arz talep analizi
d. Dinamik analizi
e. Statik analiz

Cevap : a. Karşılaştırmalı durağan analiz

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat AÖF İKT203U Mikro İktisat Kitabı PDF

AÖF İKT203U Mikro İktisat Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

 

A.Ü. İktisat Fakültesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!