İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Bilgi Sistemlerinin Esasları
2-Bilgi Sistemleri Alt Yapısı
3-İşletmelerde Bilgi Akışı
4-Bilgi Sistemlerini Geliştirme ve Yönetme
5-Pazarlama Bilgi Sistemleri
6-Üretim Bilgi Sistemleri
7-İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
8-Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -1
Bilgi Sistemlerinin Esasları

Aşağıdakilerden hangisi açık sistemde süreç kavramına karşılık gelmektedir?

a. Sistemin parçaları dışında kalan her şey
b. Çevreden sisteme dahil edilen unsur
c. Sistemden çevreye doğru olan akış
d. Girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisi
e. Sistemi oluşturan parçalar

Cevap : d. Girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisi

Aşağıdakilerden hangisi çevresiyle ve de çevresindeki diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan siste me verilen addır?

a. Girdi
b. Şef­faf sistem
c. Kapalı sistem
d. Karma sistem
e. Açık sistem

Cevap : c. Kapalı sistem

Aşağıdakilerden hangisi veri işleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?

a. Kaydetme
b. Analiz
c. Sınıf­lama
d. Sıralama
e. Hesaplama

Cevap : b. Analiz

Aşağıdakilerden hangisi açık sistem üzerinde gerçekleştirilen iki önemli işlevdir?

a. Kontrol – İçbesleme
b. Arşiv – Geribesleme
c. Kontrol – Geribesleme
d. Bütünlük – Şef­faf­lık
e. Gerçeklik – İçbesleme

Cevap : c. Kontrol – Geribesleme

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

a. İnsan
b. Ağ teknolojileri
c. Yazılım
d. Geribesleme
e. Veri kaynakları

Cevap : d. Geribesleme

Aşağıdakilerden hangisi verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş biçimidir?

a. Fikir
b. İlim
c. Sistem
d. Kontrol
e. Enformasyon

Cevap : e. Enformasyon

“Nakit yönetimi” iş süreci aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisine ilişkin olarak verilmiş bir örnektir?

a. İmalat ve Üretim
b. Satış ve Pazarlama
c. Muhasebe ve Finans
d. İnsan Kaynakları
e. Halkla İlişkiler

Cevap : c. Muhasebe ve Finans

Aşağıdakilerden hangisi işletme verilerinin belirli zaman aralıklarında topluca işleyen sistemdir?

a. Yığın işleme
b. Gerçek zamanlı işleme
c. Kayıt işleme
d. Otomasyon işleme
e. Destek işleme

Cevap : a. Yığın işleme

İşletmedeki hareketlerin sonucunda ortaya çıkan verilerin kaydedilip işlenmesi, iş süreçlerine ilişkin veritabanının güncellenmesi gibi işlemleri gerçekleştiren bilgi sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karar Destek Sistemleri
b. Yönetim Bilgi Sistemleri
c. Uzmanlaşmış İşleme Sistemleri
d. Kayıt İşleme Sistemleri
e. Süreç Kontrol Sistemleri

Cevap : d. Kayıt İşleme Sistemleri

Aşağıdakilerden hangisi taktik yönetimin alacağı kararlardan biridir?

a. Çalışanların performansını değerlendirme
b. Yeni e-ticaret girişimleri
c. İşletmenin yeniden yapılandırılması
d. Yerleşim yeri kararı
e. Envanter kontrolü

Cevap : a. Çalışanların performansını değerlendirme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -2
Bilgi Sistemleri Alt Yapısı

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi bileşenlerinden değildir?

a. Yazılım
b. Donanım
c. Veri Kaynağı
d. Sermaye
e. Ağ kaynakları

Cevap : d. Sermaye

I. Veri ve/veya enformasyonun verilmesi
II. Verinin işlenmesi
III. Verinin alınması
IV. Komut ve verinin depolanması
Yukarıda verilen bilgisayarların çalışma prensiplerine ilişkin maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a. III,IV,II,I
b. IV,I,II,III
c. I,II,III,IV
d. III,II,I,IV
e. II,I,IV,III

Cevap : a. III,IV,II,I

Aşağıdakilerden hangisi sadece girdi aygıtıdır?

a. Ses kartı
b. Dokunmatik ekran
c. Yazıcı
d. Fax kartı
e. Parmak izi okuyucu

Cevap : e. Parmak izi okuyucu

Aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımı değildir?

a. Hesap tablosu
b. Kelime işlemci
c. Muhasebe yazılımı
d. Güvenlik duvarı
e. Elektronik posta yazılımı

Cevap : d. Güvenlik duvarı

Son kullanıcıların sayfa düzeni tasarımı için kullandıkları uygulama yazılımının genel adı nedir?

a. Hesap tablosu
b. Veritabanı yöneticisi
c. Masaüstü yayımcılık
d. Kişisel bilgi yöneticisi
e. Programlama yazılımları

Cevap : c. Masaüstü yayımcılık

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin sağladığı özelliklerinden biri değildir?

a. Kullanıcı arayüzü
b. Tak ve çalıştır
c. Bellek yönetimi
d. Çoklu görev
e. Veritabanı yönetimi

Cevap : e. Veritabanı yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerinin üstünlüklerinden biri değildir?

a. Veri tekrarının engellenmesi
b. Basit kullanıma sahip olmaları
c. Programlama dilleri ile etkileşim
d. Sonuç çıkarmaya elverişli olma
e. Çok kullanıcılı ortam sağlama

Cevap : b. Basit kullanıma sahip olmaları

Veritabanı terminolojisinde varlıkların özellikleri hangi veri düzeyinde temsil edilir?

a. Satır
b. Tablo
c. Birincil Anahtar
d. Kayıt
e. Sütun

Cevap : e. Sütun

Varlıkilişki diyagramlarında varlıklar arasındaki ilişkiler hangi şekil ile temsil edilir?

a. Oval
b. Baklava
c. Kare
d. Dikdörtgen
e. Yuvarlak

Cevap : b. Baklava

Aşağıdakilerden hangisi ağ iletişiminde uygulama katmanı protokollerinden biri değildir?

a. FTP
b. SMTP
c. TCP
d. HTTP
e. Telnet

Cevap : c. TCP

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -3
İşletmelerde Bilgi Akışı

İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü nasıl adlandırılır?

a. Kurumsal bilgi
b. İçsel bilgi
c. Bilgi yönetimi
d. Dışsal bilgi
e. Bireysel bilgi

Cevap : c. Bilgi yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı bilgidir?

a. Üretim planlaması
b. Ürün bazında satış bilgisi
c. İşgören verimliliğine ilişkin bilgi
d. Müşterilerle ilgili bilgi
e. Stok bilgisi

Cevap : d. Müşterilerle ilgili bilgi

Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklı bilgidir?

a. İşletmenin içinde bulunduğu sektöre ilişkin bilgiler
b. Üretim verimliliğine ilişkin bilgiler
c. Hammadde satıcılarına ilişkin bilgi
d. Nakliye şirketlerine ilişkin bilgiler
e. Ülkenin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler

Cevap : b. Üretim verimliliğine ilişkin bilgiler

Kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgi ne olarak adlandırılır?

a. Açık bilgi
b. İçsel bilgi
c. Kapalı bilgi
d. Dışsal bilgi
e. Prosedürel bilgi

Cevap : c. Kapalı bilgi

Kitap, belge, rapor ve notlarda yer alan bilgi niteliğine göre ne tür bilgidir?

a. Açık bilgi
b. İçsel bilgi
c. Kapalı bilgi
d. Dışsal bilgi
e. Prosedürel bilgi

Cevap : a. Açık bilgi

İşletmelerde bilgi üretiminin usta-çırak ilişkisi ile oluşturulması hangi tür bilgi dönüşümüne örnektir?

a. Dışsal bilgiden içsel bilgiye
b. Açık bilgiden açık bilgiye
c. Kapalı bilgiden açık bilgiye
d. Açık bilgiden kapalı bilgiye
e. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye

Cevap : e. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye

Açık bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm ne olarak adlandırılır?

a. İçselleştirme
b. Dışsallaştırma
c. Sosyalleştirme
d. Birleştirme
e. Biçimselleştirme

Cevap : a. İçselleştirme

Bir işletmenin kendisini, rakip işletmeler, diğer sektörler ve dış pazardaki uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi biçiminde açıklanabilen kıyaslama yöntemi, dışsal bilgi edinimindeki hangi yaklaşıma örnektir?

a. Satın alma
b. Kiralama
c. Taklit etme
d. Sosyalleşme
e. Dışsallaşma

Cevap : c. Taklit etme

İşletmedeki hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen iletişim ne olarak adlandırılır?

a. Yatay iletişim
b. Çapraz iletişim
c. Biçimsel iletişim
d. Biçimsel olmayan iletişim
e. Dikey iletişim

Cevap : e. Dikey iletişim

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

a. Pazarlama
b. Üretim
c. Dağıtım
d. İnsan Kaynakları
e. Muhasebe/Finans

Cevap : c. Dağıtım

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -4
Bilgi Sistemlerini Geliştirme ve Yönetme

Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirme faaliyet lerinden biri değildir?

a. Nesne yönelimli yaklaşım
b. Analiz
c. Tasarım
d. Bakım
e. Verilerin dönüştürülmesi

Cevap : a. Nesne yönelimli yaklaşım

Aşağıdakilerden hangisi “önerilen sistem işletme yapısına uygun mu?” sorusuna cevap vermektedir?

a. Teknik fizibilite
b. Ekonomik fizibilite
c. Çizelgeleme fizibilitesi
d. Zaman fizibilitesi
e. Operasyonel fizibilite

Cevap : e. Operasyonel fizibilite

Aşağıdakilerden hangisi sistem analizinde bilgi ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için kullanılan bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir?

a. Mülakat
b. Gözlem
c. RAD
d. JAD
e. Kayıt taramaları

Cevap : c. RAD

Aşağıdaki sistem geliştirme aşamalarından hangi si geliştirilecek sistem için kapsamlı bir model veya plandır?

a. Sistem analizi
b. Kullanıcıların eğitimi
c. Sistemin test edilmesi
d. Sistem tasarımı
e. Sistemin dönüşümü

Cevap : d. Sistem tasarımı

Aşağıdakilerden hangisi, sistemin yürütülmesi faaliyetlerinden biri değildir?

a. Bilgi ihtiyaçlarının analizi
b. Donanım ve yazılım edinme
c. Yazılım geliştirme
d. Programları test etme
e. Verilerin dönüştürülmesi

Cevap : a. Bilgi ihtiyaçlarının analizi

Aşağıdaki sistem dönüşüm stratejilerinden hangisi yeni sistem çalıştırılana kadar eski sistemle aynı anda çalıştırılmasıdır?

a. Aşamalı strateji
b. Paralel strateji
c. Pilot strateji
d. Doğrudan strateji
e. Soğuk duş yaklaşımı

Cevap : b. Paralel strateji

Sistemin bakımı faaliyetlerinden en düşük önceliği olan bakım faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a. Düzeltici bakım
b. Mükemmelleştirici bakım
c. Uyarlamalı bakım
d. Dengeleyici bakım
e. Önleyici bakım

Cevap : e. Önleyici bakım

Aşağıdaki sistem kurma yaklaşımlarından hangisi, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulması ile ilgilidir?

a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü
b. CASE
c. Prototipleme
d. Nesne yönelimli yaklaşım
e. Kullanıcı geliştirme

Cevap : c. Prototipleme

Aşağıdakilerden hangisi nesne yönelimli yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?

a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında adım adım yaklaşımı benimser.
b. Sistemi, hem veri hem de süreci içeren bağımsız nesneler grubu olarak görür.

c. Girdi ve çıktılar pek çok sıra diyagramında dağınık olarak yer almıştır.

d. Nesneler, mesaj yollarlar ve mesaj alırlar.

e. Sistem geliştirmede aşağıdan yukarıya yaklaşımı kullanır.

Cevap : a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında adım adım yaklaşımı benimser.

RAD aşağıdaki sistem geliştirme yaklaşımlarından hangisine benzerlik gösterir?

a. JAD
b. CASE
c. Nesne yönelimli yaklaşım
d. Prototipleme
e. SGYD

Cevap : d. Prototipleme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!