Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı-1 2021 Final Deneme SInavı-1
2021 Vize Deneme Sınavı-2 2021 Final Deneme SInavı-2
2021 Vize Deneme Sınavı-3 2021 Final Deneme SInavı-3
Vize Soruları Final Soruaları

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Kavramsallaştırma Ve Giriş

İnsanlar iletişim kurmak için, sadece konuşarak seslerini ve maddî iletişim araçlarını değil, ——————-. de kullanırlar.

A ) Telefonu
B ) El yazısını
C ) Beden hareketlerini
D ) Çeşitli kelimeleri

Cevap : C ) Beden hareketlerini

Her mesleğin kendisini ifade ve meslekî iletişim için kendine özgü bir ——————- vardır.

A ) raconu
B ) terminolojisi
C ) kadrosu
D ) yönetimi

Cevap : B ) terminolojisi

Belirli bir maddeye ya da yaşam biçimine duyulan aklı, düşünceyi aşan ve o madde ya da öznenin egemenliği altına alan karşıkonulamaz ve kolay kolay ondan vazgeçilemez ve kopulamaz bir isteme uygun durum olarak yapılan tanım aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?

A ) Takıntı
B ) Coşku
C ) Düşkünlük
D ) Bağımlılık

Cevap : D ) Bağımlılık

Narkotik terimi aşağıdakilerden hangisinin İngilizce kökenli ifadesidir?

A ) Uyuşturucu maddeler
B ) Uyarıcı maddeler
C ) Coşku verici maddeler
D ) Silahlı polis timi

Cevap :

A ) Uyuşturucu maddeler

Bağımlılık riski olan maddelerden biri olan alkol aşağıdakilerden hangi kategoriye girer?

A ) Katı
B ) Sıvı
C ) Gaz
D ) Maddeye bağlı olmayan bağımlılık yapıcı

Cevap : B ) Sıvı

Aşağıdaki gerekçelerden hangisi bağımlılığa yolaçan maddeleri kullanma nedenleri arasında yeralmaz?

A ) Zevk almak için
B ) Tıbbi nedenlerle
C ) Kendisine zarar vermek için
D ) Başkasına zarar vermek için

Cevap : D ) Başkasına zarar vermek için

Sakinleştirici ilaç demek, bir ölçüde beyni etkileyen, beyni ——————-. ilaç demektir?

A ) Harekete geçiren
B ) Uyuşturan
C ) Duygusallaştıran
D ) Dinlendiren

Cevap : B ) Uyuşturan

Bağımlılığın temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yeralmaz?

A ) Ekonomik nedenler
B ) Kültürel nedenler
C ) Antropolojik nedenler
D ) Sosyal nedenler

Cevap : C ) Antropolojik nedenler

Sokak dilinde, bağımlılık konusunda ortaya çıkmış ve yaygın olarak kullanılan sözcüklere topluca ne denir?

A ) Terminoloji
B ) Jargon
C ) Terimce
D ) Argo

Cevap : B ) Jargon

Mantık ve anlam bakımından aşağıdakilerden hangisi diğer üçünden farklılık göstermektedir?

A ) Tıbbi bağımlılık
B ) Sosyal bağımlılık
C ) Ruhsal bağımlılık
D ) Fiziksel bağımlılık

Cevap :

A ) Tıbbi bağımlılık

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Madde Bağımlılığı Konusunda Dünyada Ve Türkiye’de Durum

Sanrı yaratan maddelerin gerek tıbbi gerek dinsel amaçlarla kullanımı uygulamaları tahminen ——————-. gitmektedir.

A ) insanlık tarihinin başlangıcına kadar
B ) M.Ö. 4000. yıla kadar
C ) M.Ö. 300. yıla kadar
D ) M.S. 750. yıla kadar

Cevap : A ) insanlık tarihinin başlangıcına kadar

Çay hangi tarihlerde Araplar tarafından ticari mal olarak Avrupa’ya getirilmiş, tanıtılmış ve satılmaya başlanmıştır?

A ) M.Ö. 2000’li yıllar
B ) M.S. 100lü yıllar
C ) M.S. 800’lü yıllar
D ) 17. Yüzyıl

Cevap : C ) M.S. 800’lü yıllar

Tütün ve kola ilkkez kim tarafından nerede keşfedildi?

A ) Coca Cola firması tarafından Meksika’da
B ) Amerika Vespucci tarafından Hindistan’da
C ) İspanyol gemicileri tarafından Afrika’da
D ) Kristof Kolomb tarafından Amerika’da

Cevap : D ) Kristof Kolomb tarafından Amerika’da

AIDS üzerinde ilk bilimsel çalışma hangi yıl yapıldı ve uyuşturucu bağımlılarının AIDS açısından büyük tehlike altında oldukları ortaya çıktı.

A ) 1932 yılında
B ) 1981 yılında
C ) 1991 yılında
D ) 2002 yılında

Cevap : B ) 1981 yılında

1912 yılında Lahey’de yapılan Birinci Uluslararası Afyon Konferansında;

A ) Afyon üretimleri olan eroin, kokain tüm dünyada yasaklandı.
B ) Eroin ve kokain tüm dünyada serbest bırakıldı.
C ) Osmanlı İmparatorluğu katılarak imza attı.
D ) Afyon üretimleri olan eroin ve kokainin üretimi sınırlandırıldı.

Cevap : A ) Afyon üretimleri olan eroin, kokain tüm dünyada yasaklandı.

1933 Türkiye’de uyuşturucu maddelerle ilgili olarak ——————-. uyuşturucu satışı devletin tekeline alındı.

A ) Bakanlık kurularak
B ) Genel Müdürlük kurularak
C ) Tekel kurularak
D ) Yönetim kurulu kararı ile

Cevap : C ) Tekel kurularak

1971 yılında Viyana’da (Avusturya ) imzalanan Beyni Etkileyen Maddeler Sözleşmesi katılımcı ülkelere ——————-. koşulunu getiriyordu.

A ) bu tür maddelerin yasaklanması
B ) denetimli satışı
C ) ilaç statüsüne alınması
D ) sadece mariuhana satışının serbest bırakılması

Cevap : A ) bu tür maddelerin yasaklanması

Amerika kıtasında uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda devletle çarpışacak kadar güçlü uyuşturucu çeteleriyle tanınmış olan devlet aşağıdakilerden hagisidir?

A ) ABD
B ) Kolombiya
C ) Brezilya
D ) Arjantin

Cevap : B ) Kolombiya

Sarhoş ediciler, uyarıcılar, coşku yaratan maddelerle, sakinleşticiler, hipnoz yaratanlar, sanrı yaratan maddelere topluca ne ad verilir?

A ) Psikoaktif maddeler
B ) Uyuşturucu maddeler
C ) Esrar türevleri
D ) Psikosomatik maddeler

Cevap : A ) Psikoaktif maddeler

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan ve 2006 yılından bu yana düzenli olarak “Türkiye Uyuşturucu Raporu” hazırlayan kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) TÜBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
B ) UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)
C ) KOM (Organiza Suçlarla Mücadele Başkanlığı)
D ) EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi)

Cevap : A ) TÜBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Bağımlılık Üzerine

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bağımlıları tanıma konusunda bize doğru bir ipucu verir?

A ) Her bağımlı bağımlı olduğunun bilincindedir.
B ) Bağımlı olduklarının bilincinde oldukları gibi bilincinde olmayanlar da olabilir.
C ) Daima içedönük ve uyuşmuş gibi bir görünümleri vardır.
D ) Tam tersine, sadece saldırgan ve coşkuludurlar.

Cevap : B ) Bağımlı olduklarının bilincinde oldukları gibi bilincinde olmayanlar da olabilir.

Her madde kullanan bağımlı mıdır?

A ) Evet, her madde kullanan bağımlıdır.
B ) Hayır, her madde kullanan bağımlı değildir.

Cevap : B ) Hayır, her madde kullanan bağımlı değildir.

Bağımlılığın gençlik için ilk dikkat çekme evresi;

A ) Erginlik dönemidir.
B ) Ergenlik dönemidir.
C ) Yeniyetmelik dönemidir.
D ) Yetişkin gençlik dönemidir.

Cevap : B ) Ergenlik dönemidir.

Düşkün ile bağımlı arasında fark ne kadardır?

A ) Düşkün, en ileri hastalık evresidir.
B ) Düşkün tedavi gerektiren aşamadır.
C ) Düşkün bağımlı düzeyinde tedavi gerektiren bir aşama değildir.
D ) Aralarında fark yoktur; aynıdır.

Cevap : C ) Düşkün bağımlı düzeyinde tedavi gerektiren bir aşama değildir.

Bağımlıların, bağımlılık çeşitlerine göre duygusal ve bedensel sağlıkları farklılık gösterir mi?

A ) Kesinlikle hayır
B ) Kesinlikle evet

Cevap : B ) Kesinlikle evet

Madde bağımlılığı bağımlılık yapan maddelerin niteliklerine göre kaça ayrılır?

A ) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler olarak ikiye.
B ) Sadece uyuşturucu maddeler olarak üçe.
C ) Sadece uyarıcı maddeler olarak beşe.
D ) Maddeye bağlı ve maddeye bağlı olmayan bağımlılık olarak ikiye.

Cevap : C ) Sadece uyarıcı maddeler olarak beşe.

Bağımlılık yapan maddeleri fizik özelliklerine göre çeşitlendirirsek aşağıdakilerden hangisi doğru seçenek değildir?

A ) Katı maddeler
B ) Sıvı maddeler
C ) Gaz maddeler
D ) Aynı anda hem katı hem sıvı olan maddeler

Cevap : D ) Aynı anda hem katı hem sıvı olan maddeler

Maddeye bağlı ve zihinsel bağımlılıklar dediğimiz zaman aşağıdakilerden hangisini anlamalıyız?

A ) Maddeye bağlı bağımlılık, örneğin, yiyecek maddelerine bağımlı olma durumudur.
B ) Zihinsel bağımlılık uyuşturucu maddelere düşünsel olarak bağımlı olma durumudur.
C ) Maddeye bağlı bağımlılık bilgisayara sahip olma arzusudur.
D ) Zihinsel bağımlılık, madde olarak bağımlılık yapma özelliği olmayan maddelere ve maddeye bağlı olmayan ögelere karşı olan aşırı düşkünlük ve kullanmadan duramama durumudur.

Cevap : D ) Zihinsel bağımlılık, madde olarak bağımlılık yapma özelliği olmayan maddelere ve maddeye bağlı olmayan ögelere karşı olan aşırı düşkünlük ve kullanmadan duramama durumudur.

Bağımlılığı etkileyen ortamlar arasında aşağıdakilerden hangisi mantık silsilesi içinde yeralmaz.

A ) Coğrafi ortam
B ) Kişisel özellikler
C ) Kültürel ortam
D ) Toplumsal ortam

Cevap : B ) Kişisel özellikler

Bir kıtada uyuşturucu madde üretiminin yaygınlığı, ekonomik ve siyasal nedenlerle diğer kıtalarda da madde bağmlılığının yayılmasına etki yapıyorsa bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha iyi olarak ifade edilir?

A ) Bireysel nedenler
B ) Sosyal nedenler
C ) Marjinal nedenler
D ) Küresel nedenler

Cevap : D ) Küresel nedenler

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Türkiye’de Bağımlılık Konusunda Örgütlenmeler

Kitapta Türkiye’de uyuşturucu konusunda kamusal örgütlenmeler denilerek hangi kurumlar kastedilmektedir?

A ) Merkezi ve yerel kamu kurumları
B ) Sadece merkezi kurumlar
C ) Sadece yerel kurumlar
D ) Merkezi, yerel ve sivil kurum ve kuruluşlar

Cevap : A ) Merkezi ve yerel kamu kurumları

Bağımlılık konusunda kamusal örgütlenmeler kaça ayrılır?

A ) Üçe: Merkezi, yerel ve sivil toplum örgütleri.
B ) İkiye: Merkezi ve yerel örgütlenmeler.
C ) İkiye: STÖ ve STK’lar.
D ) İkiye: Sivil ve özel kuruluşlar.

Cevap : B ) İkiye: Merkezi ve yerel örgütlenmeler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan kişilerin sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularındaki madde bağımlılığına ilişkin ayakta ve yatarak tedavi giderleri ise aşağıdaki kurumlardan hangisi eliyle karşılanmaktadır?

A ) Sağlık Bakanlığı eliyle
B ) Sosyal Güvenlik Kurumu eliyle
C ) Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü eliyle
D ) Özel sigorta kuruluşları eliyle

Cevap : B ) Sosyal Güvenlik Kurumu eliyle

Madde bağımlılığının yarattığı aile ve sosyal sorunlarla mücadele konusunda . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . görevlidir.

Cevap : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Yasak maddelerin alımı, satımı, kullanımı, yurda sokulması, üretimi gibi konularda kara, hava, deniz polis birlikleriyle kuvuşturma görevi olan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B ) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
C ) Adalet Bakanlığı
D ) İçişleri Bakanlığı

Cevap : D ) İçişleri Bakanlığı

Kimi bakanlıkların talep azaltımı görevleri ile ne kastedilmektedir?

A ) Sadece önleme görevleri kastedilmektedir.
B ) Sadece tedavi ve rehabilitasyon görevleri kastedilmektedir.
C ) Sadece tedavi görevleri kastedilmektedir.
D ) Önleme, tedavi ve rehabilitasyon görevleri kastedilmektedir.

Cevap : D ) Önleme, tedavi ve rehabilitasyon görevleri kastedilmektedir.

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) hangi daire başkanlığı çatısı altında yapılandırılmıştır?

A ) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM).
B ) İçişleri Bakanlığı çatısı altında, doğrudan Bakana bağlı.
C ) Sahil ve Güvenlik Muhafaza
D ) Sağlık Bakanlığı Araştırma, Planlama, Koordinasyon Daire Başkanlığı (APK).

Cevap : A ) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM).

Yeşilay nasıl bir örgütlenme modeline sahiptir?

A ) Merkezi kamu kurumu
B ) Yerel örgütlenme modeli
C ) Kızılay’a bağlı bir kuruluş
D ) Sivil toplum örgütü

Cevap : D ) Sivil toplum örgütü

Aşağıdaki bağımlılık tedavi merkezlerinden hangisi daha önce kurulmuş olup daha sonra dönüştürülerek ortadan kaldırılmış olup bugün örneği yoktur?

A ) ÇEMATEM
B ) AMATEM
C ) UMATEM
D ) KOMATEM

Cevap : C ) UMATEM

2313 Sayılı ve 1933 tarihli “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun”un doğru özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Uyuşturucu maddelerle ilgili ve bugün halen yürürlükte olan en eski kanundur.
B ) Uyuşturucu maddelerle ilgili ve bugün yürürlükten kaldırılmış bir kanundur.
C ) Uyuşturucu maddelerin murakabesi ile ilgili eski bir kanundur.
D ) 1933 yılından beri üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış tek kanundur.

Cevap : A ) Uyuşturucu maddelerle ilgili ve bugün halen yürürlükte olan en eski kanundur.

Madde Bağımlılığı ve Sosyal

Madde Bağımlılığı Ve Sosyal Çalışma Mesleği Arasındaki Kuram Ve Uygulama İlişkisi

Özellikle sosyal meslekler için sözkonusu olan bir durumu en iyi aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

A ) Sosyal mesleklerin dayandığı sosyal bilimlerin ürettiği bilgiler merkezidir. Merkezi bir denetime sahiptir.
B ) Sosyal mesleklerin dayandığı bilgiler evrenseldir; dünyanın her tarafında geçerlidir.
C ) Sosyal mesleklerin dayandığı bilgiler sadece o mesleğin uygulamalarından ürer, araştırmalarla üretilen kuramsal bilgilere gerek yoktur.
D ) Yabancı toplumlarda farklı ekonomik, toplumsal, kültürel ortamlarda üretilmiş bilgiler her zaman her yerde geçerli olamamaktadır.

Cevap : D ) Yabancı toplumlarda farklı ekonomik, toplumsal, kültürel ortamlarda üretilmiş bilgiler her zaman her yerde geçerli olamamaktadır.

Madde bağımlılığı konusunda aşağıdaki eylem süreçlerinin hangisi doğru sürece uymamaktadır?

A ) Sivil örgütlenme
B ) Koruma
C ) Önleme
D ) Tedavi ve rehabilitasyon

Cevap : A ) Sivil örgütlenme

Madde bağımlılığı uygulamasının alanları arasında aşağıdaki değişkenlerden hangisi alanlar mantığına uymamaktadır?

A ) Uygulama her tarihsel dönemde yapılır.
B ) Uygulama her toplumsal yapıda yapılır.
C ) Uygulama her yerde ve her kişiye yapılır.
D ) Uygulama her durumda aynı yöntemlerle yapılır.

Cevap : D ) Uygulama her durumda aynı yöntemlerle yapılır.

Meslek uygulaması her koşulda herkese verilen bir tek ilaç değil, kişinin coğrafi ve kültürel, ekonomik, tarihsel, toplumsal ve ruhsal özelliklerine ve kişinin sağlık aşamalarına göre farklılıklar gösterir. Bu cümle;

A ) Doğrudur
B ) Yanlıştır.

Cevap : A ) Doğrudur

Türkiye’de sosyal çalışmacılar ve diğer sosyal meslek sahipleri mesleklerini yürütürken sahip olmaları gereken anlayış konusunda aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en doğrusu olabilir?

A ) Uygulamacı sadece evrensel bilgilere dayanmalıdır.
B ) Evrensel bilgilerle uygulama yaptığı toplumun yerel bilgilerini harmanlamalı, bunları uygulama içinde mezcetmeli ve bu iki bilgi adasının ortak çıktılarını kaynaştırarak kullanabilmelidir.
C ) Uygulamacı sadece yerel bilgilere dayanmalıdır.
D ) Yerel bilgilere dayanırken uygulama yaptığı toplumda evrensel meslekî bilgileri daima öne almalı ve evrensel bilgilere uygun hareket etmelidir.

Cevap : B ) Evrensel bilgilerle uygulama yaptığı toplumun yerel bilgilerini harmanlamalı, bunları uygulama içinde mezcetmeli ve bu iki bilgi adasının ortak çıktılarını kaynaştırarak kullanabilmelidir.

Yerel toplumsal bilgilerin aşağıdaki ifade edilen kaynakların hangisinden toplanması olanaklı değildir?

A ) Çeşitli yerel içerikli kitaplar ve kitaplar dışındaki diğer kaynaklar incelenerek,
B ) Yerel toplum düzeyinde bilimsel araştırmalar yapılarak,
C ) ABD’den çevrilmiş kitapların bilgileri kullanılarak,
D ) Ülkedeki meslekî uygulamalar değerlendirilerek…

Cevap : C ) ABD’den çevrilmiş kitapların bilgileri kullanılarak,

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014 Uyuşturucu Raporuna göre uyuşturucudan ölenlerin yaş ortalaması daha önceki yıllara göre ——————- göstermektedir.

A ) düşme
B ) yükselme
C ) aynılık
D ) ilk altı ay yükselme son altı ay düşme

Cevap : A ) düşme

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014 Uyuşturucu Raporuna göre madde bağımlılığından ölenleriin en yoğun olduğu iller aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ankara
B ) Antalya
C ) Adana
D ) İstanbul

Cevap : D ) İstanbul

Sokaklarda esrar, kokain, nikotin gibi bağımlılık yapan maddeleri satanlar için madde bağımlılığı alanında aşağıdaki argo terimlerden hangisi kullanılmaktadır?

A ) Bıçkın
B ) Satıcı
C ) Torbacı
D ) Poşetçi

Cevap : C ) Torbacı

Sosyal çalışmada bağımlılık tedavisinde birincil ve ikinci önleme diye adlandırılan iki uygulamadan birincil önleme olanı ——————- , ikincil önleme erken tanıdır.

Cevap : koruma

Madde Bağımlılığı ve Sosyal

Bağımlılık Konusunda Sosyal Hizmetler Ve Sosyal Çalışmalar

Bağımlılık konusunda mağdur aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ailesi
B ) Bağımlının kendisi
C ) Arkadaşları
D ) Kendisiyle birlikte yakın çevresinde bağımlılıktan etkilenen herkes.

Cevap : D ) Kendisiyle birlikte yakın çevresinde bağımlılıktan etkilenen herkes.

Bağımlılık konusunda sadece madde kullanıp yaşamını altüst eden kişi değil, sadece bağımlının yakın çevresi, yani sosyal çevresi değil, düzenli bir işte çalışamadığı için, düzenli bir aile ilişkilerini sürdüremediği için, toplumdaki üretici ve yaratıcı görevlerini ve işlevlerini yerine getiremediği ve topluma sağlıklı bir katkı veremediği için tüm toplum mağdur durumundadır.

A ) Doğru
B ) Yanlış

Cevap : A ) Doğru

Koruyucu önleyici sosyal çalışmalar ile bilgilendirici bilinçlendirici sosyal çalışmalar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Bilgilendirici bilinçlendirici sosyal çalışmalar sadece okullarda yapılabilir.
B ) Koruyucu önleyici sosyal çalışmalar daha çok polisin görevleri arasındadır.
C ) Koruyucu önleyici çalışmalar öncelikle bedene ve sosyal ilişkilere, bilgilendirici bilinçlendirici çalışmalar öncelikle beyine ve kültür birikimine yöneliktir.
D ) İkisi arasında pek bir fark yoktur.

Cevap : C ) Koruyucu önleyici çalışmalar öncelikle bedene ve sosyal ilişkilere, bilgilendirici bilinçlendirici çalışmalar öncelikle beyine ve kültür birikimine yöneliktir.

Aşağıdakilerden hangi kesimler bağımlılık konusunda bilgilendirici bilinçlendirici çalışmaların hedefidir?

A ) Doğrudan bağımlılığa sürüklenenler
B ) Bağımlı aileleri
C ) Yakın arkadaşları
D ) Bağımlı olsun olmasın toplumda maddeyle karşılaşma riski içinde ve altında olan herkes.

Cevap : D ) Bağımlı olsun olmasın toplumda maddeyle karşılaşma riski içinde ve altında olan herkes.

Bağımlının bağımlılıktan kurtulup tekrar topluma kazanılması için;

A ) Tıbbi tedavi (psikiyatrik) yapılmalıdır.
B ) Psikolojik destek sağlanmalıdır.
C ) Tıbbi, psikolojik ve sosyal tedavi bir bütün olarak ele alınıp uygulanmalıdır.
D ) Sadece sosyal tedavi ile sonuca ulaşılmaya çalışılmalıdır.

Cevap : C ) Tıbbi, psikolojik ve sosyal tedavi bir bütün olarak ele alınıp uygulanmalıdır.

Üretime yönelik olarak sosyal beceri kazandırmak aşağıdaki aşamaların hangisinde en verimli olarak işletilebilir?

A ) Sosyal rehabilitasyon
B ) Tıbbi rehabilitasyon
C ) Psikolojik tedavi
D ) Sosyal tedavi

Cevap : A ) Sosyal rehabilitasyon

Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mansur Beyazyürek ve Dr. Özkan Pektaş’a göre hastanın vücudunun tıbbi işlemlerden sonra maddeden arındırılması;

A ) Tam tedavinin % 50’sidir.
B ) Sosyal tedaviden sonra ikinci aşamadır.
C ) Hastanın tedavi edilmiş olması demektir.
D ) Toplu tedavinin sadece % 10’udur.

Cevap : D ) Toplu tedavinin sadece % 10’udur.

Sosyal çalışmacı ve tamamlayıcı elemanlar tarafından düzenlenen şenlikler, danışma hizmetleri, sunum toplantıları, açıkoturumlar, forumlar, bireysel ve/ya topluca sinemaya gitme, film gösterileri düzenleme, kermesler, geziler, piknikler, aile toplantıları, spor etkinliklerine katılma, spor etkinlikleri, yarışmalar düzenleme, okuma günleri, anı toplantıları, ilgi işlikleri, uğraşı grupları, önemli kişilerin sohbet toplantıları düzenleme vb. gibi etkinlikler;

A ) Doğrudan sosyal çalışmalardır.
B ) Sosyal çalışma değil doğru amaçları sosyal çalışmaya uygun sosyal hizmetlerdir.
C ) Mesleki hedeflere ulaşmayı sağlayan sosyal çalışmalardır.
D ) Pek de meslekî işlevleri olmayan etkinliklerdir.

Cevap : C ) Mesleki hedeflere ulaşmayı sağlayan sosyal çalışmalardır.

Hastanede yapılan tıbbi tedavi bağımlıların uyuşturucu kullanma alışkanlıklarının ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

A ) Doğru
B ) Yanlış

Cevap : B ) Yanlış

AMATEM ve ÇEMATEM’lerde tedavi görmek için bu kuruluşlar tarafından zorunlu tutulan önkoşul aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tam anlamıyla bağımlı olmak.
B ) Bağımlılık konusunda tedavi edilemez aşamaya gelmemiş olmak.
C ) Tedaviye gelen ya da getirilen kişinin tedaviye kendi iradesiyle istekli ve kararlı olması.
D ) Ailesi tarafından desteklendiğinin bizzat belirtilmiş olması.

Cevap : C ) Tedaviye gelen ya da getirilen kişinin tedaviye kendi iradesiyle istekli ve kararlı olması.

Madde Bağımlılığı ve Sosyal

Sosyal Çalışma Mesleği İle Konuyla İlgili Diğer Meslekler Arasındaki İlişki Ve İşbirliği

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi rakamlarına göre ………………, damar içi uyuşturucu kullananlarda HCV antikor yaygınlığı (2012-2013) konusunda en düşük sayıya sahip Malta ile en yüksek sayıya sahip Norveç arasında 20 ülkenin tam ortasında, baştan 11. sıradadır.

A ) Türkiye
B ) Almanya
C ) İtalya
D ) Somali

Cevap : A ) Türkiye

Sağlığın bedensel/fizyolojik boyutuna tıp, ruhsal boyutuna psikoloji meslekleri müdahale ederken sağlığın sosyal boyutuna ………………………. mesleği müdahale eder.

Cevap : sosyal çalışma,

Hangi işlem hangi meslek? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A ) Biyolojik sağlık: Psikoloji
B ) Ruh sağlığı: Farmakoloji
C ) Eğitim: Öğretmen
D ) Kolluk kuvvetleri: Yargıç ve savcı

Cevap : C ) Eğitim: Öğretmen

Biyolojik tıp alanında sosyal sağlık çalışmaları yapan sosyal çalışma mesleğinin bu çalışma alanının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyal tıp
B ) Tıbbi sosyal çalışma
C ) Sosyal sağlık
D ) Biyososyal tıp

Cevap : B ) Tıbbi sosyal çalışma

Psikologlar davranışçı yaklaşımdan hareket ederek tedavi sağlarken psikiyatrlar
……………. yaklaşıma daha yakın dururlar.

A ) Ruhsal
B ) Sosyal
C ) Bilişsel
D ) Yataklı

Cevap : C ) Bilişsel

Psikiyatristlerin meslek uygulamalarında uymalarının beklendiği model, ilke ve ölçütleri bilimsel bulgulara dayalı olarak DSM-1, DSM-2, DSM-3 ve DSM-4 numaralamasıyla dört çeşit olarak hazırlanan ve psikiyatristlere dağıtılması için Tanı ve Tedavi Ölçütleri adlı kitap olarak yayınlanan ölçütleri 1952 yılından beri ABD’de hangi kuruluş belirlemekte ve yayınlamaktadır.

A ) ABD Federal Sağlık Bakanlığı
B ) ABD Federal Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
C ) Amerikan Psikiyatri Hastaneleri Birliği
D ) Amerikan Psikiyatri Derneği

Cevap : D ) Amerikan Psikiyatri Derneği

Yargılamada hukukçuların görevi sanığın suç ve suçsuzluk ikilemindeki doğru yerini saptamak ve gerekiyorsa ceza vermekse, sosyal çalışmanın yargılama sürecinde hedefi ve işlevi sanığı;

A ) yargılamanın selametle yapılmasını sağlamaktır.
B ) topluma kazandırmaktır.
C ) ceza verilmede denetçi olmaktır.
D ) avukatla birlikte sanığı savunmaktır.

Cevap : B ) topluma kazandırmaktır.

Psikoterapist terapist olarak adlandırıldığı halde psikiyatr gibi ilaç yazamaz. Neden?

A ) Çünkü farmakoloji eğitimi almamıştır.
B ) Çünkü psikiyatr değildir.
C ) Çünkü psikiyatrlarla çatışmak istemez.
D ) Çünkü bu konuda henüz bir ilaç geliştirilmemiştir.

Cevap : A ) Çünkü farmakoloji eğitimi almamıştır.

Uyuşturucu kullanımı hepatit A ve B, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüberküloz, tetanos ve botulizm gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de risk faktörü değildir.

A ) Doğru
B ) Yanlış

Cevap : B ) Yanlış

Damgalamayı kolaylaştıran ve kalıcılaştıran en önemli öge;

A ) İnsanların inanma gereksinimidir.
B ) İnsanların damgalanmayı haketmeleridir.
C ) Kültürel ve kişilik yapısındaki farklılıklardır.
D ) İnsanların mutlaka alışılmış yaşama biçimlerinden farklı bir yaşama biçimine sahip olmalarıdır

Cevap : C ) Kültürel ve kişilik yapısındaki farklılıklardır.

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Ders Kitabı

Auzef Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: