Okul Öncesi Eğitim Programları 2

Okul Öncesi Eğitim Programları 2

Vize Final
2022-23 Vize Soruları Final Deneme -1
2021 Vize Deneme-1 Final Deneme -2
2021 Vize Deneme-2 Final Deneme -3
Vize Deneme-3 Final Deneme -4
Vize Deneme-4 2021 Final Soruları
Vize Deneme-5 2021 Bütünleme Soruları
2021 Vize Soruları 2021 Bütünleme Deneme
2023 Final Soruları

Okul Öncesi Eğitim Programları 2

Okul Öncesi Eğitim Programları 2 Final 2021

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe etkinlikleri kapsamında değildir?

A) Örüntü oluşturma, tekerleme söyleme
B) Bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma
C) Etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma
D) Sohbet etme, resimli kitap okuma
E) Taklit oyunları, dramatizasyon

Cevap : A) Örüntü oluşturma, tekerleme söyleme

Çocukların sevdikleri hikayeleri ya da geleneksel öyküleri canlandırdıkları drama çalışmalarına ne ad verilir?

A) Doğaçlama
B) Tiyatro etkinliği
C) Sosyo-dramatik oyun
D) Dramatizasyon
E) Canlandırma

Cevap : D) Dramatizasyon

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda en az hangi gelişim alanına ait kazanım yer almaktadır?

A) Bilişsel gelişim alanı
B) Dil gelişimi alanı
C) Sosyal ve duygusal gelişim alanı
D) Motor gelişim alanı
E) Öz bakım beceriler

Cevap : D) Motor gelişim alanı

Planladığı oyun etkinliğinde saklambaca yer veren Münevver öğretmen, etkinlik planında aşağıdaki seçeneklerde yer alan oyun türlerinden hangisine yer vermektedir?

A) Riskli oyun
B) Sembolik oyun
C) Serbest oyun
D) Yapılandırılmış oyun
E) Yarı-yapılandırılmış oyun

Cevap : D) Yapılandırılmış oyun

“MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programında çocukların gelişimsel düzeyine ışık tutması için programda yer alan gelişim özellikleri …, …, … aylık dönemlere ayrılarak ele alınmıştır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 24-36, 36-48, 48-60
B) 12-24, 24-36, 36-48
C) 0-12, 12-24, 24-36
D) 24-48, 48-60, 60-72
E) 36-48, 48-60, 60-72

Cevap : E) 36-48, 48-60, 60-72

Çocuklar kendi seçtikleri etkinliklerle ve akranlarıyla vakit geçirirken, oynadıkları materyaller ve oyuncaklarla matematiği öğrenirler.” diyen biri matematik öğrenimine dair hangi görüşü savunmaktadır?

A) Bilişsel gelişimci yaklaşım
B) Davranışçı yaklaşım
C) Olgunlaşmacı bakış açısı
D) İçerik yaklaşımı
E) Doğal yaklaşım

Cevap : C) Olgunlaşmacı bakış açısı

Aşağıdakilerden hangisi 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı’nda yer alan gelişim alanlarından biri değildir?

A) Motor Gelişim Alanı
B) Bilişsel Gelişim Alanı
C) Yaratıcılık Alanı
D) Sosyal-Duygusal Gelişim Alanı
E) Dil Gelişimi Alanı

Cevap : C) Yaratıcılık Alanı

Drama etkinliklerinde eğitimcilerin bazı görevleri bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerle ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Eğitimciler dramada herhangi bir role girmemelidir aksi takdirde çocuklar özgün canlandırmalar yapamazlar.
B) Eğitimciler drama için ilham verecek kostüm, kukla vb. drama materyaller sunmalıdır.
C) Eğitimciler drama materyallerinin uygun kullanımına model olmalıdır.
D) Eğitimciler drama etkinliklerinde özel gereksinimli çocuklar için özel düzenlemeler yapmalıdır.
E) Eğitimciler çocukları kendilerini ifade etmek konusunda teşvik etmelidir.

Cevap : A) Eğitimciler dramada herhangi bir role girmemelidir aksi takdirde çocuklar özgün canlandırmalar yapamazlar.

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin ilkelerinden biridir?

A) Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
B) Okul öncesi eğitimi öğretmenin gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
C) Bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, her an yetişkin çocuğun yardımına koşmalıdır.
D) Programda sadece çocukların gelişimleri etkin olarak değerlendirilmelidir.
E) Çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, dıştan denetim kazandırmalıdır

Cevap : A) Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.

Aşağıdaki okul öncesi eğitim programlarından hangisinde hedeflere hangi konularla ulaşılabileceğini gösteren belirtke tablosuna yer verilmiştir?

A) 2006 okul öncesi eğitim programı
B) 2002 okul öncesi eğitim programı
C) 2013 okul öncesi eğitim programı
D) 1994 anasınıfı programı
E) 2013 0-36 aylık çocuklar için eğitim programı

Cevap : D) 1994 anasınıfı programı

Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerinde çocuklara verilecek yönergelerle ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Çocukların yönergeye odaklanabilmeleri için yönergeyle birlikte herhangi bir jest, mimik ya da beden hareketi kullanılmamalıdır.
B) Yönerge verilirken çocuklarla göz teması kurulmalı, yüz yüze olunmalıdır.
C) Çocukların rahat anlayabilmeleri için yönergeler kısa olmalıdır.
D) Yönergeler yarım bırakılmamalı, kopuk veya kesik olmamalıdır.
E) Emir cümleleri ile yönlendirme yapılmamalıdır.

Cevap : A) Çocukların yönergeye odaklanabilmeleri için yönergeyle birlikte herhangi bir jest, mimik ya da beden hareketi kullanılmamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi matematik etkinliklerinin süreç standartlarından biridir?

A) Geometri ve uzamsal algı
B) Sayılar ve işlemler
C) Ölçme
D) Veri analizi, istatistik ve olasılık
E) Problem çözme

Cevap : E) Problem çözme

“Güncellenen MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı gelişimsel bir program olup çocuğun tüm gelişim alanları ile ……. desteklemesini temel almaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Öz saygı
B) Üst biliş becerilerini
C) Problem çözme becerilerini
D) Aile katılımını
E) Öz bakım becerilerini

Cevap : E) Öz bakım becerilerini

OBADER ve EBADER’in başlangıç bölümünde aile eğitiminin amaçlarına yer verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde aile eğitiminin amaçlarından biri yer almamaktadır?

A) Aile bireyleri arasında sağlıklı iletişimin kurulmasını desteklemek
B) Ailelerin çocukların gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
C) Ailelerin çocuklarının okullarındaki eğitime aykırı hareket etmelerini sağlamak
D) Ailelere okul öncesi eğitimin amacını ve önemini açıklamak
E) Ailelerin okula uyum sürecinde çocuklarına yardımcı olmalarını sağlamak

Cevap : C) Ailelerin çocuklarının okullarındaki eğitime aykırı hareket etmelerini sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin amaçlarından biri değildir?

A) Aileleri çocuklarının öğrenme süreci hakkında bilgilendirmek
B) Programın gidişatını ve kalitesini belirlemek
C) Çocukların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkararak, gelişmeye ihtiyaç duyan yönlerini desteklemek
D) Özel gereksinimi olan çocukları ve ihtiyaçlarını belirlemek
E) Çocukları performans ve becerilerine göre gruplara ayırmak

Cevap : E) Çocukları performans ve becerilerine göre gruplara ayırmak

Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerindeki ısınma çalışmalarının temel amaçlarından biri değildir?

A) Çocukları doğaçlama yapmaya hazırlamak
B) Çocukların birbirlerine alışmalarını kolaylaştırmak
C) Çocukların devinimli oyun becerilerini desteklemek
D) Çocukların dramaya aktif katılımını sağlamak
E) Çocukları rol oynamaya hazırlamak

Cevap : C) Çocukların devinimli oyun becerilerini desteklemek

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan oyuna ilişkin bilgilerin hangisi yanlıştır?

A) Son yıllarda araştırmacıların sosyal ve bilişsel oyunların alt türlerini ayrı ayrı ele aldıkları görülmüştür.
B) Oyun çocukların önemli bir ihtiyacıdır.
C) Oyun oynarken çocuklar kendi deneyimlerinden öğrenme şansı elde ederler.
D) Temel bir sınıflandırmada oyun yapılandırılmamış ve yapılandırılmış olarak ayrı ayrı ele alınmaktadır.
E) Farklı oyun tipleri bulunmaktadır.

Cevap : A) Son yıllarda araştırmacıların sosyal ve bilişsel oyunların alt türlerini ayrı ayrı ele aldıkları görülmüştür.

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan “Nesnelerle örüntü oluşturur.” kazanımı hangi gelişim alanına aittir?

A) Öz bakım becerileri
B) Dil gelişimi alanı
C) Bilişsel gelişim alanı
D) Motor gelişim alanı
E) Sosyal ve duygusal gelişim alanı

Cevap : C) Bilişsel gelişim alanı

“Çocuklar zaten doğaları gereği bilim insanlarıdır, fırsat verildiğinde deney yapar ve problem çözerler.” diyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Çocukları keşfetmeye, problem çözmeye ve konuşmaya teşvik etmek
B) Çocuklara gündelik yaşamla bütünleşmiş fen deneyimleri sunmak
C) Çocukların doğalarına uygun şekilde deney ve araştırma yapmalarına izin vermek
D) Çocukların kendi fikirlerini oluşturabilmeleri için yararlı materyal ve deneyimleri sunmak
E) Fen etkinliklerini günün belli bir zamanıyla sınırlandırmak

Cevap : E) Fen etkinliklerini günün belli bir zamanıyla sınırlandırmak

Aşağıdakilerden hangisi – 36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programında yer alan gelişim alanlarından biri değildir?

A) Motor Gelişim Alanı
B) Bilişsel Gelişim Alanı
C) sosyal-Duygusal Gelişim Alanı
D) Dil Gelişimi Alanı
E) Yaratıcılık Alan

Cevap : E) Yaratıcılık Alan

Okul Öncesi Eğitim Programları 2

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’na (36-72 ay) göre değerlendirme üç boyutlu şekilde gerçekleştirilir. Aşağıdakilerden hangisinde değerlendirmenin üç boyutu doğru şekilde verilmiştir?

A) Gelişimin değerlendirilmesi-Performansın değerlendirilmesi-Öğrenmenin değerlendirilmesi
B) Betimsel değerlendirme-Duyuşsal değerlendirme-Kazanıma yönelik değerlendirme
C) Çocuğun değerlendirilmesi-Öğretmenin değerlendirilmesi-Programın değerlendirilmesi
D) Kurumun değerlendirilmesi-Sınıfın değerlendirilmesi-İdarenin değerlendirilmesi
E) Günlük değerlendirme-Aylık değerlendirme-Yıllık değerlendirme

Cevap : C) Çocuğun değerlendirilmesi-Öğretmenin değerlendirilmesi-Programın değerlendirilmesi

Çocukların sanatsal gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar sanatsal olarak kendilerine ve becerilerine inanırlar.
B) Çizdikleri şeyin gerçek yaşamdakiyle benzer olup olmadığına her zaman önemsemeyebilirler.
C) Çocuklar resim çizmeye, şarkı söylemeye ve dans etmeye meraklıdırlar.
D) Çocuklar yapılandırılmış sanat etkinliklerini, yapılandırılmamış etkinliklere tercih ederler.
E) Resimlerinde renklerin gerçek yaşamla uyumlu olup olmadığını her zaman dikkate almayabilirler

Cevap : D) Çocuklar yapılandırılmış sanat etkinliklerini, yapılandırılmamış etkinliklere tercih ederler.

Okul öncesi eğitim sınıflarında, çocukların fikirleri ya da karakterleri oynamaları, canlandırmaları ya da yaratmalarına ne ad verilir?

A) İşlevsel oyun
B) Drama
C) Emprovize
D) Doğaçlama
E) Sosyal oyun

Cevap : B) Drama

“MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nın temel özelliklerinden biri …… olmasıdır. Buna göre programda çocuğun oyun aracılığı ile öğrendiğine kendini ve yaşadığı dünyayı ancak oyunla tanıdığına ve ifade ettiğine vurguda bulunulmaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Oyun temelli
B) Sarmal
C) Çocuk merkezli
D) Dengeli
E) Esnek

Cevap : A) Oyun temelli

OBADER’de yer alan aile eğitimi çalışmalarının özellikleri, uygulama süreci ve değerlendirmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Etkinlikler uygulanırken yüz yüze eğitim modeli benimsenmiştir.
B) Aile eğitimi çalışmalarının ardından, programda neler öğrenildiği hakkında kısa bir özet yapılması uygundur.
C) OBADER’de yer alan aile eğitimi etkinliklerinin okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların ailelerine uyum haftasında uygulanması önerilmektedir.
D) Öğretmenlere uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile CD ve sunumlar şeklinde düzenlenen uygulama materyalleri sunulmuştur.
E) Uygulama sürecinde etkinlikler kesin olduğundan yeni konuların eklenmesi mümkün değildir.

Cevap : E) Uygulama sürecinde etkinlikler kesin olduğundan yeni konuların eklenmesi mümkün değildir.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları hangi etkinlikleri kapsamaz?

A) Alfabe farkındalığı
B) Ses farkındalığı
C) Okuma farkındalığı
D) Yazı farkındalığı
E) Okuma-yazma öğretimi

Cevap : E) Okuma-yazma öğretimi

I. Canlandırmalar o anda ve ilk kez oluşturulur
II. Dramada doğru ya da yanlış bulunmaz
III. Çocuklar canlandırmadan önce ısınma aşamasında prova yaparlar
Dramayla ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : C) I ve II

Ülkemizde uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programına göre ritim ve nefes çalışmalarının hangi tür etkinlikler içinde planlanması beklenir?

A) Matematik etkinliği
B) Sanat etkinliği
C) Fen etkinliği
D) Müzik etkinliği
E) Oyun etkinliği

Cevap : D) Müzik etkinliği

Eşleştirme, gruplama, sınıflandırma, örüntü kurma ve sıralama gibi çalışmalar hangi etkinlikler kapsamında gerçekleştirilebilir?

A) Drama etkinliği
B) Müzik etkinliği
C) Matematik etkinliği
D) Sanat etkinliği
E) Fen etkinliği

Cevap : C) Matematik etkinliği

Fen etkinliklerinin başlangıcında, etkinlik süresince ve etkinliklerin sonunda öğretmenlerin dikkat etmesi gereken bazı ilkeler bulunur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin fen etkinliğinin başlangıcında yapması gereken işlerden biridir?

A) Her çocuğa materyal sağlamak
B) Çocukların eylemlerinden yola çıkarak yeni sorular sormak
C) Çocukların birbirleriyle etkileşim kurmalarını engellemek
D) Çocukları etkinlikte neler yaptıkları hakkında düşünmeye yönlendirmek
E) Etkinlikle ilgili değerlendirme yapmak

Cevap : A) Her çocuğa materyal sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi matematik etkinliklerinde, öğretmenlerin görevlerinden biri değildir?

A) Yeterli zaman ve materyal sunmak
B) Çocukların var olan bilgilerine odaklanmak
C) Çocukların matematiğe karşı doğal meraklarını teşvik etmek
D) Çocuklara etkinlik sayfaları vererek toplama ve çıkarma öğretmek
E) Çocuklara matematiksel gösterimde bulunmaları için fırsat vermek

Cevap : D) Çocuklara etkinlik sayfaları vererek toplama ve çıkarma öğretmek

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde oyunun özelliklerinden biri yanlış olarak verilmiştir?

A) Oyuncular oyunda aktif rol alırlar.
B) Oyun sembolik ve değişime kapalıdır.
C) Oyun zoraki değildir.
D) Oyunun kuralları vardır.
E) Oyun zevklidir.

Cevap : B) Oyun sembolik ve değişime kapalıdır.

Okul Öncesi Eğitim Programları 2

Bir eğitimcinin oyun etkinliklerini planlarken oyunun zamanına dikkat etmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde oyunun zamanı ile ne kastedildiği en doğru şekilde açıklanmıştır?

A) Oyun zamanından kasıt çocukların evde oyun oynamak için yeterli zaman bulamamasıdır.
B) Oyun zamanından kasıt çocuklara oyun oynamaları için gerekli uzunlukta zaman verilmesidir.
C) Oyun zamanından kasıt günü değerlendirme zamanının hemen öncesinde oyun etkinliklerinin yapılmasıdır.
D) Oyun zamanından kasıt oyun etkinliklerinin bir zamanının olmadığı, günün her vaktinde gerçekleştirilebileceğidir.
E) Oyun zamanından kasıt oyun etkinliklerinin güne başlama zamanından hemen sonra gerçekleştirilmesidir.

Cevap : B) Oyun zamanından kasıt çocuklara oyun oynamaları için gerekli uzunlukta zaman verilmesidir.

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda oyun üç başlık altında ele alınmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu üç başlık doğru şekilde yer almaktadır?

A) Mış gibi oyun, sembolik oyun etkinlikleri, sosyal oyun etkinlikleri
B) Kuralsız oyun, sembolik oyun, sosyal oyun etkinlikleri
C) Serbest oyun, kurallı oyun, sembolik oyun etkinlikleri
D) Yapılandırılmamış oyun, yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri, yapılandırılmış oyun etkinlikleri
E) Duyu-hareket oyunları, sembolik oyun etkinlikleri, sosyal oyun etkinlikleri

Cevap : D) Yapılandırılmamış oyun, yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri, yapılandırılmış oyun etkinlikleri

I. Doğada yürüyüş
II. Canlı ve cansız varlıkları gözlemleme
III. Fotoğraf çekme ve inceleme
IV. Deney yapma
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programına (36-72 ay) göre, fen etkinlikleri kapsamında yapılabilecek çalışmalardandır?

A) Yalnız II
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) I, II, III ve IV
E) II, III ve IV

Cevap : D) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değildir?

A) Çocukları ilkokula hazırlamak
B) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
C) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak
D) Çocukların yabancı dil öğrenmelerini sağlamak
E) Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Cevap : D) Çocukların yabancı dil öğrenmelerini sağlamak

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtildiği üzere aileleri yaşamının henüz ilk yıllarındaki çocuklarının gelişimlerini etkilemektedir. Buna göre bu dönemde nasıl bir aile ortamında büyüyen çocukların kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir?

A) Kurum bakımı altında büyüyen çocuklar
B) İhtiyaçları karşısında duyarlı, onları cezalandırıcı ve ihmal edici bir ortamdan uzakta büyüten ailesi olan çocuklar
C) İhmal edici aile tutumuna sahip ebeveynleri olan çocuklar
D) Gerektiğinde çocuklarını cezalandıran bir aile ortamında büyüyen çocuklar
E) İhtiyaçları karşısında sorumluluklarını yerine getirmeyen ebeveyni olan
Çocuklar bu ilk yıllarda kendilerini önemseyen, ihtiyaçları karşısında duyarlı olan; onları cezalandırıcı ve ihmal edici bir ortamdan uzakta büyüdükleri takdirde kendi potansiyellerini gerçekleştirebileceklerdir

Cevap : B) İhtiyaçları karşısında duyarlı, onları cezalandırıcı ve ihmal edici bir ortamdan uzakta büyüten ailesi olan çocuklar

Alan gezisi etkinliği planlarken mekân ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Alan gezisinin yapılacağı mekân çocukların güvenliğini riske atmamalıdır.
B) Alan gezisi yapılacak mekândaki uzmanlara çocukların nasıl öğrenecekleri, ne gibi sorular sorabilecekleri hakkında bilgi verilmelidir.
C) Alan gezisi yapılacak mekân çocukların derinlemesine bilgi edinmesine olanak sağlamalıdır.
D) Alan gezisi yapılacak olan mekânlarda sınıf yönetimi sağlamanın daha kolay olduğu unutulmamalıdır.
E) Alan gezisi yapılacak mekân önceden eğitimci tarafından görülmelidir.

Cevap : D) Alan gezisi yapılacak olan mekânlarda sınıf yönetimi sağlamanın daha kolay olduğu unutulmamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sanat etkinliklerinin çocuk gelişimine katkıları arasında gösterilemez?

A) Çocuklarda farklılıklara karşı takdir ve saygı duygusu gelişir.
B) Çocukların hayal güçleri gelişir.
C) Çocuklarda sanatsal rekabet duygusu gelişir.
D) Çocuklarda eleştirel düşünme becerisi gelişir.
E) Çocukların iletişim becerileri gelişir.

Cevap : C) Çocuklarda sanatsal rekabet duygusu gelişir.

Okul öncesi eğitim programında matematik ve fen gibi alanlarda bütünleştirilmiş program uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçeriği çocuklar için anlamlı ve anlaşılır hâle getirmek
B) Konuları amaç olarak kullanarak matematik öğretmek
C) Farklı materyallerle çalışabilmeleri için imkân tanımak
D) Çocukların problem-çözme ve akıl yürütme süreçlerine destek olmak
E) Matematikle ilgili anahtar kavramları tanımalarını sağlamak

Cevap : A) İçeriği çocuklar için anlamlı ve anlaşılır hâle getirmek

“MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı oyunu hem bir …… olarak görmekte hem de ayrı bir …… olarak ele almaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Öğretim yöntemi, etkinlik
B) Zaman doldurma, öğretim yöntemi
C) Dünya, eğlence
D) Düşünme becerisi, etkinlik
E) Eğlence, öğretim yöntemi

Cevap : A) Öğretim yöntemi, etkinlik

“Sözcük dağarcığını geliştirir.” kazanımının en çok ilişkili olduğu dil bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim bilgisi
B) Ses bilgisi
C) Kullanım bilgisi
D) Anlam bilgisi
E) Cümle bilgisi

Cevap : D) Anlam bilgisi

Tarihsel gelişim sürecinde oyuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Oyunun ön plana çıkışı 20. yüzyıla dayanmaktadır.
B) Oyun pek çok disiplinden araştırmalara konu olmuştur.
C) Rousseau “Emile” de oyunu bir çocukluk hakkı olarak ele almıştır.
D) Günümüzde oyun okul öncesi dönemdeki çocuklar için etkili bir öğretim yöntemi olarak ele alınmaktadır.
E) Oyunun ön plana çıkışında Rousseau’nun görüşleri etkili olmuştur.

Cevap : A) Oyunun ön plana çıkışı 20. yüzyıla dayanmaktadır.

Okul öncesi eğitim programlarında yer alan matematik etkinlikleriyle ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?

A) Matematik etkinlikleri çocukların kendi ilgi ve meraklarına dayanmalıdır.
B) Matematik etkinlikleri gündelik yaşama dayalı olmalıdır.
C) Matematik etkinliklerinde kati ve baskıcı olunmamalıdır.
D) Matematik etkinlikleri çocukların gelişimine uygun olmalıdır.
E) Matematik etkinliklerinde alıştırma sayfaları ve test kağıtları kullanılmalıdır.

Cevap : E) Matematik etkinliklerinde alıştırma sayfaları ve test kağıtları kullanılmalıdır.

Elverişsiz şartlar altında yaşayan çocukların dil ve erken okuryazarlık becerilerinde düşük puan almalarının nedeni nedir?

A) Çevresel uyaran eksikliği
B) Geniş aile tipi
C büyük ebeveynlerin bakımı
D) Yetersiz beslenme
E) Kalıtımsal özellikler

Cevap : A) Çevresel uyaran eksikliği

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde OBADER’in ana bölümlerinden biri doğru şekilde yer almaktadır?

A) Aile tutumu
B) Okul ve çocuk
C) Aile eğitimi çalışmaları
D) Sağlıklı çocuk büyütmek
E) Çocuk nasıl yetiştirilir?

Cevap : C) Aile eğitimi çalışmaları

Aşağıda OBADER ve EBADER’de yer aile eğitiminin ilkelerinden bazıları sıralanmıştır.

1. Hedef kitlenin sosyal ve kültürel yönleri dikkate alınmalıdır.
2. Karşılıklı beklenti ve sorumluluklar açıkça belirtilmelidir.
3. Toplantı konusu, amacı ve önemi vurgulanmalıdır.
4. Katılımcılara ön yargılardan arındırılmış duyarlı tepkiler verilmelidir.
5. Ailelere katılacakları programdan elde edebilecekleri yararlar açıkça anlatılmalıdır.
6. Ailelerin kendi güçlerini fark etmeleri hususunda yardımcı olunmalıdır.
7. Ailelerle çalışırken gizlilik esasına uygun davranılmalıdır.
Yukarıda sıralanan bu ilkelerden kaçı aile eğitimin genel ilkeleri kapsamında ele alınmaktadır?
A) 3
B) 6
C) 4
D) 2
E) 5

Cevap : D) 2

MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Prog ramı’nda yer alan “Nesnelerle örüntü oluşturur.” kazanımı hangi gelişim alanına aittir?

A) Motor gelişim alanı
B) Bilişsel gelişim alanı
C) Öz bakım becerileri
D) Dil gelişimi alanı
E) Sosyal ve duygusal gelişim alanı

Cevap : B) Bilişsel gelişim alanı

“Bir işin nasıl yapıldığını göstermek için kullanılır. Bu teknikte yapılacaklar basamaklara ayrılır ve kazandırılmak istenen beceri aşama aşama verilir.” Obader’de kullanılan yukarıda açıklaması verilen teknik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yer almaktadır?

A) Grup çalışmaları
B) Soru-cevap
C) Demonstrasyon
D) Örnek olay incelemeleri
E) Rol oynama

Cevap : C) Demonstrasyon

Okul Öncesi Eğitim Programları 2

Ders Kitabı

auzef okul öncesi eğitim programları-2

Auzef Ders Kitabı

Okul Öncesi Eğitim Programları 2

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!