Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

1- Bir yada birkaç çocuğun bir konuyu derinlemesine çalışmasının sağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap : e ) proje

2-Aşağıdakilerden hangisi fen bilimlerinin içeriğini oluşturan bilgi alanlarından değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : c ) keşifler

3- Bilimsel bilginin kesin ve mutlak olmaması bilimin doğasının hangi özelliği ile ilgilidir

Correct! Wrong!

Cevap : c ) bilimin değişebilir doğası

4- 1 ) Bilim insanları meraklıdır ve sorgulayıcıdırlar 2 ) bilim insanlarının elde ettiği sonuçlar kesindir ,değişmez 3 ) Bilim insanları meslektaşları ile bilgi alış-verişi yapar Bilim insanı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Cevap : e ) 1 ve 3

5- 1 ) nesneleri materyalleri ve olayları keşfeder 2 ) nesneleri tanımlar sınıflar,sıralar,gruplandırır 3 ) gözlemlerini resimle grafikle çizelgeyle kaydeder 4 ) bireysel olarak çalıştığı için iletişim becerisi zayıflar Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri çocukların fen merkezinde geliştirdigi beceriler içinde yer alır?

Correct! Wrong!

Cevap : c ) 1,2 ve3

6- Aşağıda belirtilen öğretmen rollerinden hangisi fen eğitiminde öğretmenin kullanması gereken rollerden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : c ) kolaylaştırıcı rol

7- Aşağıdakilerden hangisi matematik eğitiminin genel amaçları içinde yer alan öğretici iletişiminin desteklenmesine yöneliktir?

Correct! Wrong!

Cevap : a ) çocukları derinlemesine dönüştürmeyi teşvik etme, matematiği destekleyecek yeni oluşan koşullara uygun hale getirecek şekilde pozisyon alma

8- 1 ) Bir ürünün nasıl üretildiğini görme 2 ) o ürünün nasıl yapıldığını görme 3 ) o ürünün yapımında aktif rol alma 4 ) makinelerinin çalışma şeklini anlama yukarıdakilerden hangileri veye hangisi okul dışı fen öğrenme merkezlerinden biri olan fabrikaların çocuklara kazandırdıkları arasında yer alır

Correct! Wrong!

Cevap : b ) 1,2 ve 4

9- Ayşe öğretmen çocuklara çeşitli uzunlukta çubuklar dağıtır ve bu çubuklar hakkında konuşurken " daha uzun ,daha kısa gibi" sözcükleri kullanmaktadır. Ayşe öğretmenin etkinlik sırasında kullandığı bu sözcükler aşağıdaki becerilerden hangisinin desteklenmesine yöneliktir?

Correct! Wrong!

Cevap : d ) karşılaştirma

10- Çocukların araştırma becerisin desteklemek için bir araştırma planlayan oğretmen, çocukların doğrudan kullanabilecekleri materyalleri ve bilgi kaynaklarını sağlıyor.Araştırmada kullanılacak araç ve materyallerin nasıl kullanılacağını gösteriyor. Çocukların fikirlerini nasıl test edecekleri konusunda fikir vermeye çalışıyor. bu öğretmenin rolu?

Correct! Wrong!

Cevap : c ) danışman rol

11- 1 ) kavramlar arasındaki ilişkiyi görme fırsatı sağlar 2 ) öğrenmeyi arttırır 3 ) oğretim yöntemi ve değerlendirme yöntemi olarak da kullanılır 4 ) bilimsel bir gerçeği göstermek ve deneyimlemek için yapılır Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri kavram haritalarının kullanılması sebeplerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : d ) 1,2 ve 3

12- Boncukları ipe bir sarı bir mavi bir kırmızı boncuk şeklinde dizen bir çocuğun bu davranışı hangi matematiksel beceriye örnektir ?

Correct! Wrong!

Cevap : c ) örüntü

13- Sınıfta arkadaşlarına çalışma kağıdını " bu senin, bu aslının bu gülperinin " diyerek dağıtan kerem hangi matematiksel beceriyi göstermektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : e ) eşleştirme

14- Nesnelerden oluşan iki kümeyi birleştirebilme, şeklindeki amaç matematik etkinlikleri düzenlemelerdeki amaçlardan hangisine yöneliktir ?

Correct! Wrong!

Cevap : e ) tamsayı bilgisini oğretmek ve geliştirmek

15-Matematik etkinliklerinin..... ve ..göre uygulamasında ve amaçlarında eğitim ortamı ve materyallerinin önemi büyüktür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a ) kazanım - göstergeye

16- Aşağıdaki materyallerden hangisi ölçme etkinliklerinde kullanılmayabilir ?

Correct! Wrong!

Cevap : a ) kurdaleler

17- Takvim etkinlikleri hangi matematik becerilerinin öğrenilmesinin desteklemektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : c ) sayı, sıralama ve örüntü

18- ) 1 ) 1'den 10 'a kadar olan sayıları tanıma 2 ) 1'den 20'ye kadar olan sayılar ile bölme işlemi yapma 3 ) bir kümeyi eşit iki kümeye bölme 4 ) basit grafikleri anlayabilme 5 ) nesnelerin yarıya bölünebileceğini gösterme

Correct! Wrong!

Cevap : b ) yalnız 2

19- Çocuklara "hangisi daha çok, hangisi daha az hangisi daha büyük vb." sorular sormak Çocukların hangi becerilerini desteklemeye yöneliktir?

Correct! Wrong!

Cevap : c ) ekleme çıkarma

20- Aşağıda ulusal matematik öğretmenleri konseyinin ( NTCM. ) içerik ve süreç standartlarına ilişkin özellikler verilmiştir.bu ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : c ) içerik standartlarında çocukların bilgiyi öğrenmesi ve bunu yaşamlarında kullanmaları için gerekli olan beş standart bulunmaktadır

21- ) Aşağıdakilerden hangisi dil ve kültür ilişkisine yönelik kavramlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A ) Aşırı kurallaştırma

22- ) Bir'okul öncesi öğretmeni çocuklardan sınıfın değişik yerlerine sakladığı üçgen, daire, kare şekillerini bulmalarını ve daha sonra her şekilden kaç tane olduğunu sayıp, tahtaya çizdiği grafik üzerinde işaretlemelerini ister. Buna göre bu etkinlikte öğretmen sırasıyla hangi matematik becerilerini desteklenmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : B ) Şekil-Sayı-Grafik

23- ) Bir okul öncesi öğretmeni çocukların sayısal yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler hazırlarken öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisine yer vermelidir?

Correct! Wrong!

C ) Kümeleri karşılaştırma

24- ) I-Grafik II- Gruplsma III-Kargelaytırma IV Saysayms V. Uzamsal aigi Ormanda allesiyle yürüyis yapan Cansu, yürarken adımlariru sayar ak yerde gördugo kazalakları ve tagları toplar. Topladig kazniaklardan ve taslardan buyak elanlar buyik terbaya, küçük olanlars ise küçük torhaya koyar. Bu etkiniikte yukaridaki matematik kavram ve süreclerinden hangileri yer almaktadır.

Correct! Wrong!

Cevap : C II ve IV

25- ) Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi öğretmenlerin matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamasında göz önüne almaması gerekenlerden biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : A ) Sözel eğitim daha fazla ve çok sık kullanılmalıdır.

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

1- Bir yada birkaç çocuğun bir konuyu derinlemesine çalışmasının sağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) kavram haritası
b ) deney
c ) montessorie
d ) iş birlikçi öğrenme
e ) proje

Cevap : e ) proje
2-Aşağıdakilerden hangisi fen bilimlerinin içeriğini oluşturan bilgi alanlarından değildir ?

a ) kavramlar
b ) ilke ve genellemeler gelişimde kalıtımın etkililiğinden çok çevre etkisi üzerinde duran ve davranışçılık kavramını
literatüre kazandıran aşağıdakilerden hangisidir?
c ) keşifler
d ) olgular
e ) kuramlar ve doğa kanunları

Cevap : c ) keşifler
3- Bilimsel bilginin kesin ve mutlak olmaması bilimin doğasının hangi özelliği ile ilgilidir

a ) bilimin öznel olması
b ) bilimin kanıta dayalı olması
c ) bilimin değişebilir doğası
d ) bilimsel teoriler ve kanunlar
e ) bilimin yaratıcı doğası

Cevap : c ) bilimin değişebilir doğası
4-
1 ) Bilim insanları meraklıdır ve sorgulayıcıdırlar
2 ) bilim insanlarının elde ettiği sonuçlar kesindir ,değişmez
3 ) Bilim insanları meslektaşları ile bilgi alış-verişi yapar
Bilim insanı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a ) yalnız 2
b ) 2 ve 3
c ) yalnız 2
d ) 1,2 ve 3
e ) 1 ve 3

Cevap : e ) 1 ve 3
5-
1 ) nesneleri materyalleri ve olayları keşfeder
2 ) nesneleri tanımlar sınıflar,sıralar,gruplandırır
3 ) gözlemlerini resimle grafikle çizelgeyle kaydeder
4 ) bireysel olarak çalıştığı için iletişim becerisi zayıflar
Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri çocukların fen merkezinde geliştirdigi beceriler içinde yer alır?

a ) 2 ve 3
b ) 1 ve 2
c ) 1,2 ve3
d ) yalnız 4
e ) 1 ve 4

Cevap : c ) 1,2 ve3
6- Aşağıda belirtilen öğretmen rollerinden hangisi fen eğitiminde öğretmenin kullanması gereken rollerden değildir ?

a ) danışman rol
b ) problem çözücü rol
c ) kolaylaştırıcı rol
d ) örnek rol
e ) değişimi gerçekleştiren rol

Cevap : c ) kolaylaştırıcı rol
7- Aşağıdakilerden hangisi matematik eğitiminin genel amaçları içinde yer alan öğretici iletişiminin desteklenmesine yöneliktir?

a ) çocukları derinlemesine dönüştürmeyi teşvik etme, matematiği destekleyecek yeni oluşan koşullara uygun hale getirecek şekilde pozisyon alma
b ) öğretmenden çocuğa mesaj gönderme
c ) öğretmen ve çocuklar arasındaki etkileşim
d ) matematik hakkında konuşma , okuma,yazma
e ) matematiğin neden ve nasıl kullanıldığını fark ettirme

Cevap : a ) çocukları derinlemesine dönüştürmeyi teşvik etme, matematiği destekleyecek yeni oluşan koşullara uygun hale getirecek şekilde pozisyon alma
8-
1 ) Bir ürünün nasıl üretildiğini görme
2 ) o ürünün nasıl yapıldığını görme
3 ) o ürünün yapımında aktif rol alma
4 ) makinelerinin çalışma şeklini anlama
yukarıdakilerden hangileri veye hangisi okul dışı fen öğrenme merkezlerinden biri olan fabrikaların çocuklara kazandırdıkları arasında yer alır

a ) hepsi
b ) 1,2 ve 4
c ) 1,2 ve 3
d ) 1,3 ve 4
e ) 2,3 ve 4

Cevap : b ) 1,2 ve 4
9- Ayşe öğretmen çocuklara çeşitli uzunlukta çubuklar dağıtır ve bu çubuklar hakkında konuşurken ” daha uzun ,daha kısa gibi” sözcükleri kullanmaktadır. Ayşe öğretmenin etkinlik sırasında kullandığı bu sözcükler aşağıdaki becerilerden hangisinin desteklenmesine yöneliktir?

a ) gruplama
b ) sıralama
c ) eşleştirme
d ) karşılaştırma
e ) sınıflama

Cevap : d ) karşılaştirma
10- Çocukların araştırma becerisin desteklemek için bir araştırma planlayan oğretmen, çocukların doğrudan kullanabilecekleri materyalleri ve bilgi kaynaklarını sağlıyor.Araştırmada kullanılacak araç ve materyallerin nasıl kullanılacağını gösteriyor. Çocukların fikirlerini nasıl test edecekleri konusunda fikir vermeye çalışıyor. bu öğretmenin rolu?

a ) örnek rol
b ) değişimi gerçekleştiren rol
c ) danışman rol
d ) soru soran rol
e ) kolaylaştıran rol

Cevap : c ) danışman rol
11-
1 ) kavramlar arasındaki ilişkiyi görme fırsatı sağlar
2 ) öğrenmeyi arttırır
3 ) oğretim yöntemi ve değerlendirme yöntemi olarak da kullanılır
4 ) bilimsel bir gerçeği göstermek ve deneyimlemek için yapılır
Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri kavram haritalarının kullanılması sebeplerinden biri değildir ?

a ) 2 ve 3
b ) 3 ve 4
c ) yalnız 3
d ) 1,2 ve 3
e ) yalnız 4

Cevap : d ) 1,2 ve 3

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

12- Boncukları ipe bir sarı bir mavi bir kırmızı boncuk şeklinde dizen bir çocuğun bu davranışı hangi matematiksel beceriye örnektir ?

a ) geometri
b ) şekil
c ) örüntü
d ) sayı sayma
e ) ölçme

Cevap : c ) örüntü
13- Sınıfta arkadaşlarına çalışma kağıdını ” bu senin, bu aslının bu gülperinin ” diyerek dağıtan kerem hangi matematiksel beceriyi göstermektedir ?

a ) sıralama
b ) ayırma
c ) gruplama
d ) karşılaştırma
e ) eşleştirme

Cevap : e ) eşleştirme
14- Nesnelerden oluşan iki kümeyi birleştirebilme, şeklindeki amaç matematik etkinlikleri düzenlemelerdeki amaçlardan hangisine yöneliktir ?

a ) ölçme yeteneğini kullanmayı göstermek
b ) olasılık yeteneğini geliştirmek
c ) geometri yeteneğini geliştirmek
d ) sayısal yetenekleri öğretmek ve geliştirmek
e ) tamsayı bilgisini öğretmek ve geliştirmek

Cevap : e ) tamsayı bilgisini oğretmek ve geliştirmek
15-Matematik etkinliklerinin….. ve ..göre uygulamasında ve amaçlarında eğitim ortamı ve materyallerinin önemi
büyüktür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir?

a ) kazanım – göstergeye
b ) hedef – davranışa
c ) beceri – kurallara
d ) gelişim- özelliklerine
e ) nitelikli – yeteneklere

Cevap : a ) kazanım – göstergeye
16- Aşağıdaki materyallerden hangisi ölçme etkinliklerinde kullanılmayabilir ?

a ) kurdaleler
b ) kronometre
c ) şeritler
d ) kum saati
e ) abaküs

Cevap : a ) kurdaleler
17- Takvim etkinlikleri hangi matematik becerilerinin öğrenilmesinin desteklemektedir ?

a ) akıl yürütme, sekil, olasilik
b ) ölçme, olasılık, problem çozme
c ) sayı, sıralama ve örüntü
d ) şekil, sayı ve grafik
e ) olçme, sayı, şekil

Cevap : c ) sayı, sıralama ve örüntü
18- )
1 ) 1’den 10 ‘a kadar olan sayıları tanıma
2 ) 1’den 20’ye kadar olan sayılar ile bölme işlemi yapma
3 ) bir kümeyi eşit iki kümeye bölme
4 ) basit grafikleri anlayabilme
5 ) nesnelerin yarıya bölünebileceğini gösterme

a ) yalnız 3
b ) yalnız 2
c ) yalnız 1
d ) yalnız 5
e ) yalnız 4

Cevap : b ) yalnız 2
19- Çocuklara “hangisi daha çok, hangisi daha az hangisi daha büyük vb.” sorular sormak Çocukların hangi becerilerini desteklemeye yöneliktir?

a ) eşleştirme
b ) örüntü
c ) ekleme çıkarma
d ) sayma
e ) tahmin etme

Cevap : c ) ekleme çıkarma

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

20- Aşağıda ulusal matematik öğretmenleri konseyinin ( NTCM. ) içerik ve süreç standartlarına ilişkin özellikler verilmiştir.bu ifadelerden hangisi yanlıştır?

a ) içerik standartları matematiksel kokuları içermektedir
b ) beş içerik standartının her biri sınıf düzeylerine göre düzenlenmiş özel beklentiler içermektedir
c ) içerik standartlarında çocukların bilgiyi öğrenmesi ve bunu yaşamlarında kullanmaları için gerekli olan beş standart bulunmaktadır
d ) süreç standartları düşünmeye yönelik standartlardır
e ) sürece yönelik standartlar matematiksel sonuç çıkarmak üzerine yoğunlaşmaktadır

Cevap : c ) içerik standartlarında çocukların bilgiyi öğrenmesi ve bunu yaşamlarında kullanmaları için gerekli olan beş standart
bulunmaktadır
21- ) Aşağıdakilerden hangisi dil ve kültür ilişkisine yönelik kavramlardan biri değildir?

A ) Aşırı kurallaştırma
B ) Kültür dili
C ) Ortak dil
D ) Yazı dili
E ) Lehçe

Cevap : A ) Aşırı kurallaştırma
22- ) Bir’okul öncesi öğretmeni çocuklardan sınıfın değişik yerlerine sakladığı üçgen, daire, kare şekillerini bulmalarını ve daha sonra her şekilden kaç tane olduğunu sayıp, tahtaya çizdiği grafik üzerinde işaretlemelerini ister.
Buna göre bu etkinlikte öğretmen sırasıyla hangi matematik becerilerini desteklenmektedir?

A ) Sayı-Şekil
B ) Şekil-Sayı-Grafik
C ) şekil-Grafik
D ) Şekil-Sıralama-Grafik
E ) şekil-Sıralama

Cevap : B ) Şekil-Sayı-Grafik
23- ) Bir okul öncesi öğretmeni çocukların sayısal yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler hazırlarken öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisine yer vermelidir?

A ) Önce ve sonra ayırt etme
B ) Nesnelerin ölçülerine karar verme
C ) Kümeleri karşılaştırma
D ) Nesnelerin yarıya bölünebileceğini gösterme
E ) Nesnelerce oluşan iki kümeyi birleştirme

C ) Kümeleri karşılaştırma
24- ) I-Grafik
II- Gruplsma
III-Kargelaytırma
IV Saysayms
V. Uzamsal aigi
Ormanda allesiyle yürüyis yapan Cansu, yürarken adımlariru sayar ak yerde gördugo kazalakları ve tagları toplar. Topladig
kazniaklardan ve taslardan buyak elanlar buyik terbaya, küçük olanlars ise küçük torhaya koyar.
Bu etkiniikte yukaridaki matematik kavram ve süreclerinden hangileri yer almaktadır.

A l. IV ve V
B I. III ve IV
C II ve IV
D II. III ve IV
E II VE III

Cevap : C II ve IV

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

25- ) Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi öğretmenlerin matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamasında göz önüne almaması gerekenlerden biridir?

A ) Sözel eğitim daha fazla ve çok sık kullanılmalıdır.
B ) Çocukların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler belirlenmelidir.
C ) Matematik kavramların kazanımını kolaylaştıran oyun, drama ve sanat gibi etkinliklere yer verilmelidir.
D ) Çocuklar iş birliği halinde problem çözmeye teşvik edilmelidir.
E ) Çocuğun yaşamında matematiği eğlenceli bir şekilde kullanmasına rehberlik etmelidir.

Cevap : A ) Sözel eğitim daha fazla ve çok sık kullanılmalıdır.

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 10

Çocuk Gelişimi - facebook

 

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Bütünleme 2020

AUZEF ÇOCUK GELİŞİMİ 2020

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Final 2020

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Final 2020

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Final 2020

1.Aşağıdakilerden hangisi sayma öncesi erken matematik kavramlardan biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Karşılaştırma

2.Takvim etkinlikleri hangi matematik becerilerinin öğrenilmesini desteklemektedir.

Correct! Wrong!

Cevap : b) Sayı-sıralama-örüntü

3.Aşağıdaki matematik programlarından hangisi öncelikle okul öncesi çocukların informal matematik bilgi ve becerenlerini geliştirmek için tasarlanmış bir müdahale programıdır

Correct! Wrong!

Cevap : b) Okul öncesi çocukların anne babaları için ev öğretim programı

4.Çocuklar Hangi matematiksel kavramları öğrenmeden önce bir,birçok, birkaç, ve pek çok kavramları arasındaki farkı anlayabilirler.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Sayı

5.Çocukların Kavramlar arasındaki ilişkilere dayanarak yaptığı sınıflandırmalar..... Sınıflandırmalardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir

Correct! Wrong!

Cevap : a) İlişkisel

6. Astronomi konularının dokunarak, hissederek, deney yapılarak öğrenilen konular olmadığı için çocuklar tarafından çok zor bir ders olarak görülür” Bu yerler astronomi ile ilgili konuların çok rahat, kolay ve kısa sürede öğrenilmesini sağlamaktadır

Correct! Wrong!

Cevap : c) Planetaryum

7. I-Çocuklar keyif alarak oyunla öğrenirler. II-Karşıtlıkları gösterir, belli bir yorumla sonuca ulaştırır. III-Geçmişle günümüzü karşılaştırma olanağı sağlar. Geçmişten günümüze kadar olan gelişmeleri gösterir. IV-Sınıf dışında ilk elden deneyim kazandırır Bu öğrenme merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Müzeler

8. Matematik için yapı taşlarını programının içinde yer alan yazılım etkinliklerinden kaç tanesi okul öncesi çocuklar için tasarlanmıştır.

Correct! Wrong!

Cevap : e) 60

9. Matematik ile ilgili aşağıda hangisi yanlıştır.

Correct! Wrong!

Cevap : b) Matematik bir düşünme biçimidir

10. aylık emre bloklarla kule yaparken önce üçgen blokları sonra kare blokları üst üste koydu. Kulesinin daha yüksek olmasını istedi ama bir üçgen blok daha koyarsa kulesinin Yıkılabileceğini düşünerek daha fazla blok koymaktan vazgeçti. Bu bloklarla kule yapma davranışının .........hangi gelişim alanının özellikleri görülmektedir

Correct! Wrong!

Cevap : e) Bilişsel

11.Bir Gruptaki nesnelerin sayılmasına en son sayılan nesne için söylenen sayının gruptaki nesne sayısını göstermesi aşağıdaki sayma ilkelerinin hangisini içermektedir.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Kardinal Değer İlkesi

12.Aşağıdakilerden hangisi hem sınıf içinde hem sınıf dışında yapılan fen etkinliklerinin çocuğa kazandırdıkları arasında yer almaz.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Bilimin bireysel olarak geliştirilen bir uğraş olduğunu anlar

13.Boncukları ipe bir sarı bir mavi bir kırmızı konacak şeklinde dizen bir çocuğun ...... hangi matematiksel beceriye örnektir.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Örüntü

14 .Matmetik için yapı taşları programın içinde yer alan yazılım etkinliklerinden kaç tanesi okul öncesi çocuklar için tasarlanmıştır

Correct! Wrong!

15.Aşağıdaki ifadelerden hangisinden doğrudan birebir eşleme kavramının tanımı verilmiştir.

Correct! Wrong!

Cevap : b) Bir grupta nesnelerin diğer gruptaki nesnelerle aynı sayıya sahip olduğunu anlamaktır

16.Aşağıda matematiğin tanımına yönelik çeşitli ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştır.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Matematik bir yaşam biçimidir. Yaşadığımız çevreden etkilenir ?

17.Performans kriterleri kullanılarak çocukların başarısını, gelişimini ve öğrenmesini dereceleme Yöntemiyle kaydetmeye yarayan araçlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Anekdot

18.Bir okul öncesi öğretmeni yemeğini yiyip bitiren ve tekrar yemek isteyen sınıfındaki bir çocuğa " bu senin kaçıncı tabağın .. " sorusunu sormuştur. Öğretmenin çocuğa sorduğu bu soru aşağıdaki sayma öncesi matematik kavramlarından hangisine örnektir.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Sıralama

19. I. MATEMATİK EĞİTİM PROGRAMLARI ULUSAL EĞİTİM STANDATALARI DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMAKTA VE BU STANDARTALARA GÖRE UYGULANMAKTADIR. II. MATEATİK BECERİLERİNİ DESTEKLEMEKİÇİN STANDARTLARA BAĞLI OLMAK GEREKMEKTEDİR III. HER ÇOCUĞUN BİREYSEL ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMSEL HIZLARI FARKLI OLDUĞU İÇİN SİSTEMLİ BİR RPROGRAM UYGULAMAK ZORDUR IV. ÇOCUKARIN MATEMATİK BECERİLERİNİGELİŞTİMEK İÇİN SİSTEMLİ BİRŞEKİLDE UYULANAN MATEMATİK PROGRAMLARI HAZIRLANMIŞTIR. YUKARIDAKİ ÖZELLİKLERİNDEN HANGİLERİ ERKEN ÇOCUKLUK MATEMATİKEĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASINDA DİKKATE ALINMIŞTIR

Correct! Wrong!

Cevap : C-I - IV

20- I KÜÇÜK COCUKLAR HAZIR VE MATEMATIK ÖGRENE BİLİR II COCUKLARIN TAM MATEMATİĞE ERİŞEBİLMELERİ İÇİN YETİŞKİN REHBERLİĞİNE İHTİYACLARI VARDIR. III DÜŞÜK GELİRLİ ÇOCUKLAR ZENGİN MATEMATİK ÖGRENME DENEYİMLERİNDEN YARARLANIR IV KÜCÜK COCUKLAR KAPSAMLI VE GELİŞİMSEL OLARAK UYGUN BİR MÜFREDATTAN ÖĞRENEBİLİRLER. AŞAĞIDA Kİ MATEMATİK PROĞRAMLARINDAN HANGİSİNN GELİŞTİRİLMESİNDE BOYLAMSAL ARAŞTIRMA SONUÇLARINDAN YARARLANILMIŞTIR.

Correct! Wrong!

Cevap : C- ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK MATEMATİK

21. Karşılaştırma ................. ve ............ beceresinin oluşmasına temel oluşturur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Sıralama, Ölçme

22.Yapılan araştırmalar hangi öğrenme deneyimin sahip çocukların sınıflama grafik çizme modelleme ve problem çözme gibi matematik becerilerinde ciddiyetersizlik olabileceğini ifade eder?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Ezberci öğrenme

24.Aşağıda erken matematik terimi ilgili çeşitli ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi doğrudur.

Correct! Wrong!

Cevap : c) Erken matematik terimi sayma,miktar,şekiller mekânsal ilişkiler ölçme ve örüntülerdenoluşur

25. Mehmet öğretmen sınıfındaki çocuklara mavi ve kırmızı boncuklarla dolu bir kap verir ve çocuklardan boncukları kırmızı ve mavi boncuklar olarak ayırmasını ister. Buna göre, Mehmet Öğretmenin bu etkinliği sayma öncesi matematik kavramlarından hangisini desteklemeye yöneliktir.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Sınıflama

26.-Soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlar ve çocuklara yaşantı yoluyla öğrenme fırsatı sunar. II-Sadece çocukların değil ailelerin de dikkatini çekerek aile katılımlı eğitim etkinlikleri yapma fırsatı sağlar. III-Bilimsel bilgi ve bilime karşı olumlu tutum kazandırır. IV-Çocuklar serbestçe dolaşarak, eğlenceli ve dikkat çekici sergileri gezerek öğrenmeyi gerçekleştirir. V-çocukların Deneyler yapmalarına fırsat verir Yukardaki faydaları belirtilen okuldışı fen öğrenme kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Bilim Merkezleri

27. Bir Gruptaki nesnelerin sayılmasına en son sayılan nesne için söylenen sayının gruptaki nesne sayısını göstermesi aşağıdaki sayma ilkelerinin hangisini içermektedir.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Kardinal Değer İlkesi

28. Bağlantıların iki set arasında yapıldığı örüntü hangisidir

Correct! Wrong!

Cevap : e) ilişkisel

29. Aşağıdaki ünitelerden hangisi küçük çocukların için büyük matematik proformamın üniteleri içinde yer almaz

Correct! Wrong!

Cevap : c) Uzay ünitesi

30 ............Düşünme;örüntüleri,tanı,analiz etme örüntüler arasındaki sayısal ilişkileri gösterebilme ve bu sayısal ilişkileri genelleyebilme yeteneği olarak ifade edilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Cebirsel

31. Çocuklarla okul dışı öğrenme merkezi olarak yalnızca bilim merkezlerini, müzeleri, ziyaret etmek değil aynı zamanda evde ..........., ............... oynarken, hayvanat bahçelerini ve......gezerken de kazandırılabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir

Correct! Wrong!

Cevap : a) Televizyon izlerken,Bahçede(parkta), akvaryumları

32. Farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip çocukları bilimle buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren kamu yararı gözeten kar elde etmek amacıyla kurulmayan kamu ve/veya özel sektör kaynaklarıyla finanse edilen merkezlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Bilim merkezleri

33. Aşağıda matematiğin tanımına yönelik çeşitli ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştır.

Correct! Wrong!

Cevap : a) Matematik bir yaşam biçimidir. Yaşadığımız çevreden etkilenir ?

34. Matematik etkinliklerinden..........Ve................. Göre uygulanmasında ve amaçlarına ulaşmasında eğitim ortamı ve materyallerin önemi büyüktür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir

Correct! Wrong!

Cevap : a) Kazanım ve göstergeler

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Final 2020

1.Aşağıdakilerden hangisi sayma öncesi erken matematik kavramlardan biridir?

a) Karşılaştırma
b) Örüntü
c) İlişki kurma
d) Problem çözme
e) Akıl yürütme

Cevap : a) Karşılaştırma
2.Takvim etkinlikleri hangi matematik becerilerinin öğrenilmesini desteklemektedir?

a) Ölçme-olasılık-problem çözme
b) Sayı-sıralama-örüntü
c) Ölçme-sayı-şekil
d) Akıl yürütme-şekil-olasılık
e) Şekil-sayı-grafik

Cevap : b) Sayı-sıralama-örüntü
3.Aşağıdaki matematik programlarından hangisi öncelikle okul öncesi çocukların informal matematik bilgi ve becerenlerini geliştirmek için tasarlanmış bir müdahale programıdır?

a) Matematikte ve fende büyük araştırmalar
b) Okul öncesi çocukların anne babaları için ev öğretim programı
c) Anaokulu-anasınıfı matematik eğitim programı
d) Matematik için yapı taşları
e) Çocuklar için büyük matematik

Cevap : c) Anaokulu-anasınıfı matematik eğitim programı
4.Çocuklar Hangi matematiksel kavramları öğrenmeden önce bir, birçok, birkaç, ve pek çok kavramları arasındaki farkı anlayabilirler?

a) Sayı
b) Cebir
c) Örüntü
d) Geometri
e) ölçme

Cevap : a) Sayı
5.Çocukların Kavramlar arasındaki ilişkilere dayanarak yaptığı sınıflandırmalar……… sınıflandırmalardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) İlişkisel
b) Kategorik
c) Çoklu
d) Tekyönlü
e) Tekrarlı

Cevap : a) İlişkisel
6. Astronomi konularının dokunarak, hissederek, deney yapılarak öğrenilen konular olmadığı için çocuklar tarafından çok zor bir ders olarak görülür” Bu yerler astronomi ile ilgili konuların çok rahat, kolay ve kısa sürede öğrenilmesini sağlamaktadır?

a) Bilim merkezleri
b) Müzeler
c) Planetaryum
d) Doğal ortamlar
e) Bilim teknikle ilgili dersler

Cevap : c) Planetaryum
7.
I-Çocuklar keyif alarak oyunla öğrenirler.
II-Karşıtlıkları gösterir, belli bir yorumla sonuca ulaştırır.
III-Geçmişle günümüzü karşılaştırma olanağı sağlar. Geçmişten günümüze kadar olan gelişmeleri gösterir.
IV-Sınıf dışında ilk elden deneyim kazandırır
Bu öğrenme merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parklar
b) Planetaryum
c) Doğal ortamlar
d) Okul bahçeleri
e) Müzeler

Cevap : e) Müzeler
8. Matematik için yapı taşlarını programının içinde yer alan yazılım etkinliklerinden kaç tanesi okul öncesi çocuklar için tasarlanmıştır?

a) 21
b) 75
c) 40
d) 150
e) 60

Cevap : e) 60
9. Matematik ile ilgili aşağıda hangisi yanlıştır?

a) Müziğin ve resmin yaratılmasını ve tasvir edilmesini sağlar
b) Matematik bir düşünme biçimidir
c) Matematik bir sanattır
d) Eğlence ve iletişim dünyasının bir aktörüdür
e) Matematik Yaşamdan uzaktır

Cevap : e) Matematik Yaşamdan uzaktır
10. aylık emre bloklarla kule yaparken önce üçgen blokları sonra kare blokları üst üste koydu. Kulesinin daha yüksek olmasını istedi ama bir üçgen blok daha koyarsa kulesinin Yıkılabileceğini düşünerek daha fazla blok koymaktan vazgeçti. Bu bloklarla kule yapma davranışı ………hangi gelişim alanının özellikleri görülmektedir?

a) Fiziksel
b) Dil
c) Sosyal
d) Duygusal
e) Bilişsel

Cevap : e) Bilişsel

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Final 2020

11.Bir Gruptaki nesnelerin sayılmasına en son sayılan nesne için söylenen sayının gruptaki nesne sayısını göstermesi aşağıdaki sayma ilkelerinin hangisini içermektedir?

a) Kardinal Değer İlkesi
b) Birebir eşleşme ilkesi
c) Sıra bağımsızlık ilkesi
d) Soyutlama ilkesi
e) Değişmez sıra ilkes

Cevap : a) Kardinal Değer İlkesi
12.Aşağıdakilerden hangisi hem sınıf içinde hem sınıf dışında yapılan fen etkinliklerinin çocuğa kazandırdıkları arasında yer almaz?

a) Bilimin bireysel olarak geliştirilen bir uğraş olduğunu anlar
b) Bilimsel okuryazarlık kazandırılır
c) Çevreye karşı duyarlılık kazanılır
d) Bilime karşı istekli ve hevesli olur
e) Fenne karşı olumlu tutum kazanır

Cevap : a) Bilimin bireysel olarak geliştirilen bir uğraş olduğunu anlar
13.Boncukları ipe bir sarı bir mavi bir kırmızı konacak şeklinde dizen bir çocuğun …… hangi matematiksel beceriye örnektir?

a) Örüntü
b) Ölçme
c) Sayı sayma
d) Geometri
e) Şekil

Cevap : a) Örüntü
14.Aşağıdaki ifadelerden hangisinden doğrudan birebir eşleme kavramının tanımı verilmiştir?

a) Birebir eşleme sayı kavramının kazanılması için öğrenilmesi gerekli olan ne temel bileşenlerden
b) Bir grupta nesnelerin diğer gruptaki nesnelerle aynı sayıya sahip olduğunu anlamaktır
c) Birebir eşleme eşitlik azlık çoklu kavramlarının öğrenilmesini kolaylaştıran süreçtir
d) Birebir eşleme sayı kavramının ve denklik kavramın temelini oluştur
e) Birebir eşleme nesnelerin ortak özeliklerine göre ayrılması ve daha sonra bir araya
getirilmesidir

Cevap : b) Bir grupta nesnelerin diğer gruptaki nesnelerle aynı sayıya sahip olduğunu anlamaktır
15.Aşağıda matematiğin tanımına yönelik çeşitli ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Matematik bir yaşam biçimidir. Yaşadığımız çevreden etkilenir ?
b) Matematik yaşamamızın her alanında dokunan büyüleyici bir fikir dünyasıdır
c) Matematik günlük yaşamımızda önemli olan birçok şeyi yapmamıza yardımcı olur
d) Matematik sayılardan problem çözmekten ve hesap işinden daha fazladır
e) Matematik bir düşünce biçimidir örüntülere düzenlerle uğraşır ve bağlantı kurmaya yardımcı olur

Cevap : a) Matematik bir yaşam biçimidir. Yaşadığımız çevreden etkilenir ?
16.Performans kriterleri kullanılarak çocukların başarısını, gelişimini ve öğrenmesini dereceleme Yöntemiyle kaydetmeye yarayan araçlara ne ad verilir?

a) Kontrol listeleri
b) Portfolyo
c) Çoktan seçmeli test
d) Rubrik
e) Anekdot

Cevap : d) Rubrik
17.Bir okul öncesi öğretmeni yemeğini yiyip bitiren ve tekrar yemek isteyen sınıfındaki bir çocuğa ” bu senin kaçıncı tabağın .. ” sorusunu sormuştur. Öğretmenin çocuğa sorduğu bu soru aşağıdaki sayma öncesi matematik kavramlarından hangisine örnektir?

a) Sıralama
b) Gruplama
c) Sınıflama
d) Karşılaştırma
e) Eşleştirme

Cevap : a) Sıralama
18.
I. Matematik eğitim programları ulusal eğitim standartları dikkate alınarak hazırlanmakta ve bu Standartlara göre uygulanmaktadır.
II. Matematik becerilerini desteklemek için standartlara bağlı olmak gerekmektedir.
III. Her çocuğun bireysel özellikleri ve gelişimsel hızları farklı olduğu için sistemli bir program uygulamak zordur.
IV. Çocukların matematik becerilerini geliştirmek için sistemli bir şekilde uygulanan matematik programları hazırlanmıştır.
Yukarıdaki özelliklerinden hangileri erken çocukluk matematik eğitim programlarının hazırlanmasında dikkate alınmıştır?

A-III-IV
B-II ve III
C-I ve IV
D-I ve III
E-IVE

Cevap : C-I ve IV
19- I KÜÇÜK COCUKLAR HAZIR VE MATEMATIK ÖGRENE BİLİR
II COCUKLARIN TAM MATEMATİĞE ERİŞEBİLMELERİ İÇİN YETİŞKİN REHBERLİĞİNE İHTİYACLARI VARDIR.
III DÜŞÜK GELİRLİ ÇOCUKLAR ZENGİN MATEMATİK ÖGRENME DENEYİMLERİNDEN YARARLANIR
IV KÜCÜK COCUKLAR KAPSAMLI VE GELİŞİMSEL OLARAK UYGUN BİR MÜFREDATTAN ÖĞRENEBİLİRLER.
AŞAĞIDA Kİ MATEMATİK PROĞRAMLARINDAN HANGİSİNN GELİŞTİRİLMESİNDE BOYLAMSAL ARAŞTIRMA SONUÇLARINDAN YARARLANILMIŞTIR.

A- ANAOKULU- ANASINIFINI MATEMATİK EĞİTİM PROGRAMI
B- MATEMATİKTE VE FENDE BÜYÜK ARAŞTIRMALAR
C- ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK MATEMATİK
D- MATEMATİK İÇİN YAPI TAŞLARI
E- OKULÖNCESİ ÇOCUKLARININ ANNE BABALARI İÇİN EV ÖĞRETİM PROGRAMI

Cevap : C- ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK MATEMATİK

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Final 2020

20. Karşılaştırma …………….. ve ………… beceresinin oluşmasına temel oluşturur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir.

a) Sıralama, Ölçme
b) Eşleştirme, sayma
c) Sınıflama. Boyut
d) Sıralama, şekli
e) Sınıflama, eşleştirme

Cevap : a) Sıralama, Ölçme
21.Yapılan araştırmalar hangi öğrenme deneyimin sahip çocukların sınıflama grafik çizme modelleme ve problem çözme gibi matematik becerilerinde ciddiyetersizlik olabileceğini ifade eder?

a) Ezberci öğrenme
b) Aktif öğrenme
c) Doğal öğrenme
d) Sosyal öğrenme
e) Yapılandırmacı

Cevap : a) Ezberci öğrenme
22. Asagıdakilerden hangisi Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi( NCTM )’nin Okul Matematiği
İlkelerini tanımlar.

Cevap : a) Ulusal matematik öğretmenleri konseyinin okul matematiği becerileri tanımlamaktadır.
23.Aşağıda erken matematik terimi ilgili çeşitli ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi doğrudur.

a) Erken matematik terimi problem çözme,sıralama,şekiler,karşılaştı rma ve örüntülerden oluşur
b) Erken matematik terimi problem çözme, akıl yürütme,ölçme ve geometriden oluşur
c) Erken matematik terimi sayma,miktar,şekiller mekânsal ilişkiler ölçme ve örüntülerdenoluşur
d) Erken matematik terimi sıralama,gruplama,serilemeve karşılaştırmalardanoluşur
e) Erken matematik terimi sayısayma,sırlama vekarşılaştırmalardan oluşur

Cevap : c) Erken matematik terimi sayma,miktar,şekiller mekânsal ilişkiler ölçme ve örüntülerdenoluşur
24.Matemetik becerileri çocukların ilk yıllarda geliştirdikleri………..beceriler…beceriler ve …… beceriler dahil olmak üzere daha geniş beceri parçasıdır

Cevap : Dil-fiziksel-sosy
25.Anaokulu-Anasınıfı Matematik eğitim programı hangi bilim insanları tarafından geliştirilmiştir.

Cevap : Klein,Starkey ve Ramirez
26. Mehmet öğretmen sınıfındaki çocuklara mavi ve kırmızı boncuklarla dolu bir kap verir ve çocuklardan boncukları kırmızı ve mavi boncuklar olarak ayırmasını ister. Buna göre, Mehmet Öğretmenin bu etkinliği sayma öncesi matematik kavramlarından hangisini desteklemeye yöneliktir.

a) Sınıflama
b) Tanıma
c) Eşleştirme
d) Karşılaştırma
e) Sıralama

Cevap : a) Sınıflama
27.-Soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlar ve çocuklara yaşantı yoluyla öğrenme fırsatı sunar.
II-Sadece çocukların değil ailelerin de dikkatini çekerek aile katılımlı eğitim etkinlikleri yapma fırsatı sağlar.
III-Bilimsel bilgi ve bilime karşı olumlu tutum kazandırır.
IV-Çocuklar serbestçe dolaşarak, eğlenceli ve dikkat çekici sergileri gezerek öğrenmeyi gerçekleştirir.
V-çocukların Deneyler yapmalarına fırsat verir
Yukardaki faydaları belirtilen okuldışı fen öğrenme kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilim Merkezleri
b) Mili parklar
c) Müzeler
d) Doğal ortamlar
e) Planeteryum

Cevap : a) Bilim Merkezleri
28.Bir Gruptaki nesnelerin sayılmasına en son sayılan nesne için söylenen sayının gruptaki nesne sayısını göstermesi aşağıdaki sayma ilkelerinin hangisini içermektedir.

a) Kardinal Değer İlkesi
b) Birebir eşleşme ilkesi
c) Sıra bağımsızlık ilkesi
d) Soyutlama ilkesi
e) Değişmez sıra ilkesi

Cevap : a) Kardinal Değer İlkesi
29.bağlantıların iki set arasında yapıldığı örüntü hangisidir

a) Büyüyen
b) Döngüsel
c) Tekrarlayan
d) Genelleye
e) ilişkisel

Cevap : e) ilişkisel

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Final 2020

30.Aşağıdaki ünitelerden hangisi küçük çocukların için büyük matematik proformamın üniteleri

içinde yer almaz
a) Hikaye ünitesi
b) Blok ünitesi
c) Uzay ünitesi
d) Geometri ünitesi
e) Mantıksal akıl yürütme ünitesi

Cevap : c) Uzay ünitesi
31…………Düşünme; örüntüleri, tanı, analiz etme örüntüler arasındaki sayısal ilişkileri gösterebilme ve bu sayısal ilişkileri genelleyebilme yeteneği olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Algısal
b) Analitik
c) Cebirsel
d) Sezgisel
e) Yaratıcı

Cevap : c) Cebirsel
32.Çocuklarla okul dışı öğrenme merkezi olarak yalnızca bilim merkezlerini, müzeleri, ziyaret etmek değil aynı zamanda evde ……….., …………… oynarken, hayvanat bahçelerini ve……gezerken de kazandırılabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir

a) Televizyon izlerken,Bahçede ( parkta ), akvaryumları
b) Çamaşır toplarken,Legolarla,parkları
c) Deney yaparken,oyuncaklarla,sokakları
d) Çiçekleri sularken,iple,sokakları
e) Sofra hazırlarken,oyuncak.planeturyum

Cevap : a) Televizyon izlerken,Bahçede(parkta), akvaryumları
33. Farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip çocukları bilimle buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren kamu yararı gözeten kar elde etmek amacıyla kurulmayan kamu ve/veya özel sektör kaynaklarıyla finanse edilen merkezlere ne ad verilir?

a) Bilim merkezleri
b) Mili parklar
c) Müze
d) Planeteryum
e) Laboratuvarlar

Cevap : a) Bilim merkezleri
34. Aşağıda matematiğin tanımına yönelik çeşitli ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştır.

a) Matematik bir yaşam biçimidir. Yaşadığımız çevreden etkilenir ?
b) Matematik yaşamamızın her alanında dokunan büyüleyici bir fikir dünyasıdır
c) Matematik günlük yaşamımızda önemli olan birçok şeyi yapmamıza yardımcı olur
d) Matematik sayılardan problem çözmekten ve hesap işinden daha fazladır
e) Matematik bir düşünce biçimidir örüntülere düzenlerle uğraşır ve bağlantı kurmaya
yardımcı olur

Cevap : a) Matematik bir yaşam biçimidir. Yaşadığımız çevreden etkilenir ?
35. Matematik etkinliklerinden……….Ve…………….. Göre uygulanmasında ve amaçlarına ulaşmasında eğitim ortamı ve materyallerin önemi büyüktür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir

a) Kazanım ve göstergeler
b) Gelişim, özeliklerine
c) Hedef, davranışa
d) Beceri, kurallara
e) nitenikli, yeteneklere

Cevap : a) Kazanım ve göstergeler

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 10

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite –


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Final 2020

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 14

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 14

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 14

 

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Etkinlik Örnekleri
Bölüm Soruları
1) Şimdi yemek yapıyorsun! etkinliğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer alır?

A. Ölçme
B. Ekleme-çıkarma
C. Tahmin etme
D. Örüntü
E. Sayma

Cevap : D. Örüntü
2) “Yürüyüşe Çıkmak” etkinliğinde aşağıdaki matematik kavram ve süreçlerinden
hangisi yer almamaktadır?

A. Karşılaştırma
B. Grafik
C. Sayı/sayma
D. Gruplama
E. Uzamsal algı

Cevap : B. Grafik
3) Aşağıdakilerden hangisi “Say ve Sırala” etkinliğinde kullanılan materyallerden
değildir?

A. Küçük oyuncaklar
B. Deniz kabukları
C. Renkli elektrik bantları
D. Çakıl taşları
E. Fon kartondan şapka

Cevap : E. Fon kartondan şapka
4) “Herkese Dağıt” doğrudan aşağıdaki matematik kavram ve süreçlerinden hangisine
yöneliktir?

A. Eşleştirme
B. Grafik
C. Örüntü
D. İletişim
E. İlişkilendirme

Cevap : A. Eşleştirme
5) Aşağıdakilerden hangisi “Örüntü oyunu” etkinliğinde kullanılan materyallerden
değildir?

A. Kuru makarna
B. Yuvarlak boncuklar
C. Farklı türde kuru tahıl
D. Farklı desen veya desenlerde kağıt parçaları
E. Kum saati

Cevap : E. Kum saati
6) “Üç yaş ve daha büyük çocuklarla hava durumu çizelgesi hazırlama ve her gün
havanın nasıl olduğunu konuşma hangi etkinliğe ilişkin bir uygulamadır?

A. Örüntü oyunu
B. Elbiselerim
C. Grafik oyunlar
D. Çamaşırlarla öğrenme
E. Uzun ve kısa

Cevap : C. Grafik oyunlar
7) Aşağıdakilerden hangisi “Şekillendir” etkinliğindeki uygulamalardan değildir?

A. Örüntü oluşturma
B. Şekillerin kenarlarını sayma
C. Her şekil hakkında konuşma
D. Çocuktan yere çizmiş olduğunuz “daireye atlamasını” söyleme
E. Çocuktan “kırmızı şekle atlamasını” isteme

Cevap : A. Örüntü oluşturma
8) “Resim Zamanı” isimli etkinlik hangi amaca yöneliktir?

A. Sanat duygusu oluşturmak
B. Zaman duygusunu geliştirme
C. Ölçme duygusunu geliştirme
D. Uzamsal algı geliştirme
E. Sayma becerisini geliştirme

Cevap : B. Zaman duygusunu geliştirme
9) “Çamaşırlarla Öğrenme” etkinliği sırasıyla hangi becerilerin desteklenmesine
yöneliktir?

A. Tahmini- sayı – eşleştirme
B. Karşılaştırma – örüntü – sınıflama
C. Grafik – ölçme – geometri
D. Sınıflama – sayı – ölçme
E. Eşleştirme – sayı – karşılaştırma

Cevap : A. Tahmini – sayı – eşleştirme
10) Aşağıdakilerden hangisi “Büyük Bloklar” etkinliğinde çocukların nesneler
arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan materyallerden değildir?

A. Bloklar
B. Kutular
C. Bardaklar
D. Kum saati
E. Süt kutuları

Cevap : D. Kum saati

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 14

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 14


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 13

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 13

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 13

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitiminin Amaçları, Öğretmenin Rolü Ve Eğitim Ortamı
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde matematik eğitiminin amaçları
arasında yer almaz?

A. 1’den 10’a kadar olan sayıları tanıma
B. Bir kümeyi eşit iki kümeye bölme
C. Basit grafikleri anlayabilme
D. Nesnelerin yarıya bölünebileceğini gösterme
E. 1’den 10’a akadar olan sayılarla bölme işlemi yapma

Cevap : E. 1’den 10’a akadar olan sayılarla bölme işlemi yapma
2) Aşağıdakilerden hangisi matematik etkinlikleri düzenlemedeki amaçlar arasında yer
almaz?

A. Sayısal yetenekleri öğretmek ve geliştirmek
B. Tam sayı bilgisini öğretmek ve geliştirmek
C. Geometri yeteneğini geliştirmek
D. Olasılık yeteneklerini geliştirmek
E. Sembollerle işlem yapma becerisini geliştirmek

Cevap : E. Sembollerle işlem yapma becerisini geliştirmek
3) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan matematik etkinliği düzenlemenin “Ölçme
yeteneklerini kullanmayı gösterme” amacına yönelik bir çalışmadır.

A. Parayı tanıma ve kullanma
B. Bir kümeyi iki eşit kümeye bölme
C. Nesneleri sınıflandırma
D. Sayıları tanıma
E. Basit düzlemi tanıyabilme

Cevap : A. Parayı tanıma ve kullanma
4) “Basit düzlemi ve üç boyutlu şekilleri tanıyabilme” şeklindeki amaç, matematik
etkinlikleri düzenlemedeki hangi amaca yöneliktir bir ifadedir?

A. Sayısal yetenekleri öğretmek
B. Tam sayı bilgisini öğretmek
C. Geometri yeteneğini geliştirmek
D. Parçaların anlamını göstermek
E. Sembollerle işlem yapma becerisini geliştirmek

Cevap : C. Geometri yeteneğini geliştirmek
5) Erken çocukluk döneminde matematik becerilerini desteklemek için aşağıda yer
alan materyallerden hangisinin sınıf ortamında bulunması diğerlerine göre öncelikli değildir?

A. Bloklar
B. Kurumuş yapraklar
C. Ses farkındalığı kartları
D. Yap-bozlar
E. Oyuncak paralar

Cevap : C. Ses farkındalığı kartları
6) Öğretmenlerin matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamasında gözönünde bulundurması gerekenler özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?

A. Çocukların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler belirlenmelidir.
B. Matematik materyallerinin diğer alanlara taşınmasına izin verilmemelidir.
C. Çocuklar işbirliği halinde problem çözmeye teşvik edilmelidir.
D. Kendiliğindenlik ve yaratıcılık önemli olduğu için çocuklar desteklenmelidir.
E. Çocuklar matematik ile ilgili problem çözmeye ve konu hakkında konuşmaya teşvik
edilmelidir.

Cevap : B. Matematik materyallerinin diğer alanlara taşınmasına izin verilmemelidir.
7) Çocukların yanlış yapmalarına ve yanlışlarını düzeltmelerine izin veren bir
öğretmenin çocuğun soruya yanlış cevap vermesi durumunda aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?

A. Yanıtının yanlış olduğunu söylemek
B. Doğru yanıt verecek bir çocuğa söz vermek
C. Konuyu değiştirmek
D. Sorular sorarak doğru yanıtı bulmaları sağlanma
E. Doğru anıt verebilmesi için sınırlı bir süre vermek

Cevap : D. Sorular sorarak doğru yanıtı bulmaları sağlanma
8) Aşağıdakilerden hangisi matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve
değerlendirme aşamasında öğretmenlerin göz önünde bulundurması gerekenlerdendir?

A. Çocukların yakın çevrelerinde somut nesne ve uyarıcılar bulundurmak
B. Somut nesneler yerine soyut figürler ile çalışılmak
C. Sözel eğitimi daha fazla kullanmak
D. Kağıt kalemle sınırlandırılmış etkinlikler planlamak
E. Kapalı uçlu sorular sormak

Cevap : A. Çocukların yakın çevrelerinde somut nesne ve uyarıcılar bulundurmak
9) Aşağıdakilerden hangisi matematiği eğlenceli hale getirmenin yollarından değildir?

A. Heyecan
B. Teknoloji
C. Matematik yoluyla kariyer fırsatları
D. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirin
E. Sembollerle anlatma

Cevap : E. Sembollerle anlatma
10) Bir okul öncesi öğretmeninin çocuklara matematiğin günlük hayata nasıl
uygulandığını göstermesi, bu konuda hikaye problemleri ile karşılaştırması spor, dans ve
video oyunlarını kullanması aşağıdakilerden hangini kullandığını göstermektedir?

A. Teknoloji
B. İlgi çekici materyaller
C. Matematik yoluyla kariyer fırsat
D. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirme
E. Sembollerle anlatma

Cevap : D. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirme

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 13

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 13


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 12

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 12

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 12

Dünyada Okul Öncesi Çocukları İçin Kullanılan Matematik Programları
Bölüm Soruları
1 ) Sınıfındaki etkinliklerin araştırma temelli ve eğlenceli olmasına dikkat eden,
okuryazarlık, dil ve matematik arasında doğrudan bağlantı kuran, her matematik için orijinal
bir hikaye kitabı kullanan ve bu kitabın ailelere ulaşmasını sağlayan bir okul öncesi öğretmeni
aşağıdaki programlardan hangisini temel almıştır?

A. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids-BMLK )
B. Matematik İçin Yapı Taşları ( Building Blocks )
C. Anaokulu – Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
D. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı ( Home
Instruction for Parents of Preschool Youngsters )
E. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar ( GEMS-Great Exploration Math and
Science )

Cevap : A. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids-BMLK )
2 ) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik ( Big Math for
Little Kids-BMLK ) programının ünitelerinden değildir?

A. Sayı ünitesi
B. Ölçme ünitesi
C. Uzay ünitesi
D. Örüntü ve mantık ünitesi
E. Geometri ünitesi

Cevap : E. Geometri ünitesi
3 ) Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics ) hakkında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Okul öncesi çocuklarının sadece formal matematik bilgi ve becerilerini geliştirmek
için tasarlanmıştır.
B. Matematikle ilişkili dört ünitede yer alan etkinliklerden oluşmaktadır.
C. Eğitim programına ilişkin materyaller sınıf ve evde kullanım için ayrı
hazırlanmıştır.
D. Aileyi matematik eğitiminin dışında bırakır.
E. Program küçük grup etkinliklerini önermez.

Cevap : C. Eğitim programına ilişkin materyaller sınıf ve evde kullanım için ayrı
hazırlanmıştır.
4 ) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik ( Big Math for
Little Kids-BMLK ) programının geliştirilmesindeki prensiplerden değildir?

A. Çocukların bilgi ve ilgileri üzerine yapılandırılması
B. Günlük rutin aktiviteleriyle bütünleştirilmesi
C. Matematik dilini kullanmalarına olanak tanıması
D. Karmaşık matematik fikirlerden uzak durulması
E. Çocukların bir matematikçi gibi düşünmelerini desteklemesi

Cevap : D. Karmaşık matematik fikirlerden uzak durulması
5 )

Matematiksel öğrenmeyi çocukların günlük etkinliklerine yerleştiren, çocukların
formal olmayan matematik bilgilerini daha formal olarak yapılanmış matematiksel
kavramlarla ilişkilendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve deneysel tabanlı öğrenme
üzerine kurulan matematik programı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Big Math for Little Kids-BMLK
B. Building Blocks
C. Great Exploration Math and Science
D. Pre-K Mathematics
E. Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters

Cevap : B. Building Blocks
6 ) Aşağıdaki matematik programlarından hangisinin öncelikli hedefi düşük gelirli
ailelerin çocukları ile orta sınıf ailelerin çocukları arasında var olan matematik başarısı
arasındaki açığı kapatmaya yöneliktir?

A. Çocuklar için Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids )
B. Matematik içinYapı Taşları ( Building Blocks )
C. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar ( GEMS-Great Exploration Math and
Science )
D. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
E. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı ( Home
InstructionforParents of Preschool Youngsters )

Cevap : D. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
7 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Anaokulu – Anasınıfı Matematik Eğitim Programı
( Pre-K Mathematics ) programının temel özelliklerinden biridir?
A. Çocukların bilgi ve ilgileri üzerine yapılandırılan 9 üniteden yer alan etkinliklerden
oluşması
B. Programın her ünitesinin hikaye kitabının okuryazarlık ve matematik arasında
bağlantı kurmaya yardımcı olması
C. Matematik etkinliklerinin haftada iki kez küçük grup etkinlikleri olarak
uygulanması
D. Programda yer alan etkinliklerin bireysel, büyük grup ve küçük grup şeklinde
uygulanması
E. Çocukların bir matematikçi gibi düşünmelerini desteklemesi için sadece süreç
standartlarına yönelik olması

Cevap : C. Matematik etkinliklerinin haftada iki kez küçük grup etkinlikleri olarak
uygulanması
8 ) Aşağıdaki materyallerden hangisi Matematik İçin Yapı Taşları ( Building Blocks )
programının temel materyallerinden biridir?

A. Bloklar
B. Kuklalar
C. Dominolar
D. Yazı tahtası
E. İtmeli çekmeli oyuncaklar

Cevap : A. Bloklar
9 ) Aşağıdaki özelliklerden hangisi dünyada kullanılan bu üç matematik programın
ortak özelliklerinden biridir?

A. Matematik dilini geliştirmeyi temel alması
B. Yapı inşa oyunlarını temel alması
C. Aynı sayıda ünite ve etkinlikten oluşması
D. Okul uygulamaların temelli olması
E. Matematik standartları ve ilkelerinin temel alınarak hazırlanması

Cevap : E. Matematik standartları ve ilkelerinin temel alınarak hazırlanması
10 ) Sayı, şekil, örüntü ve mantık, ölçme, sayı işlemleri ve uzay olmak üzere altı
üniteye bölünmüş ders planlarından oluşan matematik programı hangisidir?

A. Çocuklar için Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids )
B. Matematik için Yapı Taşları ( Building Blocks )
C. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar ( GEMS-Great Exploration Math and
Science )
D. Anaokulu – Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
E. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı ( Home
InstructionforParents of Preschool Youngsters )

Cevap : A. Çocuklar için Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids )

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 12

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite -12


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11

Erken Çocukluk Döneminde Temel Matematik Kavramları Ve Süreçleri
Bölüm Soruları
1) Bir anasınıf öğrencisi elinde bulunan kalemleri “1,2,3,4,5,6” şeklinde saymış ancak
sonucunda kaç kalem olduğu sorulduğunda cevap verememiştir. Bu durum çocuğun hangi
sayma ilkesini kazanmadığını göstermektedir?

A. Sabit sıra ilkesi
B. Ritmik sayma
C. Birebir sayma
D. Kardinal sayma
E. Sıranın önemsizliği

Cevap : D. Kardinal sayma
2) Bir okul öncesi öğretmeninin toplama işlemine başlamadan önce aşağıdaki
çalışmalardan hangisini yapması doğru değildir?

A. 1’den 10’a kadar nesneler ile sıralama çalışmaları
B. Çıkartma eksiltme çalışmaları
C. Ritmik saymalar
D. Rakamları tanıma ve yazma
E. Somut nesnelerle ekleme çalışmaları

Cevap : B. Çıkartma eksiltme çalışmaları
3) Aşağıdaki matematik becerilerinden hangisinin diğerlerinden daha erken
kazandırılması gerekmektedir?

A. Çıkarma işlemi
B. Toplama işlemi
C. Örüntü
D. Grafik oluşturma
E. Eşleştirme

Cevap : E. Eşleştirme
4) Bir anne iki çocuğuna aynı büyüklükte birer kek vermiş, keklerden birini 2 birini 3
parçaya bölmüştür. İki parça alan çocuk “onun daha fazla” diye itiraz etmiştir. Bu durum
çocuğun hangi kavramı kazanmadığını göstermektedir?

A. Bölme
B. Uzamsal algı
C. Korunum
D. Eksiltme
E. Problem çözme

Cevap : C. Korunum
5) Aşağıda yer alan temel matematik becerilerinden hangisi diğerlerine göre en sonra
kazanılır?

A. Sınıflandırma
B. Sıralama
C. Örüntü
D. Eşleştirme
E. Karşılaştırma

Cevap : C. Örüntü
6) Bu ilkeye göre nesnelerin sırası ve yeri değişse bile nesne sayısı aynı kalır”
şeklindeki korunum ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Alan korunumu
B. Sayı korunumu
C. Hacim korunumu
D. Madde korunumu
E. Miktar korunumu

Cevap : B. Sayı korunumu
7) “Bu düzeyde çocuk için “kare karedir”. Karenin tanımını ve özelliklerini
kavrayamazlar. Bu düzeyde çocuklar geometrik şekiller yalnızca görünümlerine göre
değerlendirir” şeklinde açıklanan Van Hiele geometrik düşünme düzeyi aşağıdakilerden
hangisidir?

A. Görsel Düzey
B. Betimsel Düzey
C. Basit Çıkarım Düzeyi
D. Çıkarım Düzeyi
E. Sistematik Düşünme Düzeyi

Cevap : A. Görsel Düzey
8) Parça bütün ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bir nesnenin bütününü ve alt bölümlere ayrılmış halini görerek buna özgü bir
kavram gelişimini içerir.
B. Kesir kavramının temellerini oluşturur.
C. Toplama ve çıkarma gibi işlemleri anlamak için temel oluşturur.
D. Çocuklar zamanla bazı şeylerin ayrılabilen özel praçlardan oluştuğunu fark eder.
E. Çocuklar ilk önce parçaların bütünün bölümlerini oluşturduğunu daha sonra
bütünün parçaları olduğunu farkederler.

Cevap : E. Çocuklar ilk önce parçaların bütünün bölümlerini oluşturduğunu daha sonra
bütünün parçaları olduğunu farkederler.
9) Bir okul öncesi öğretmeni problem çözme sürecinden faydalanmak istemiştir.
Sabah çocuklar sınıfa gelmeden sınıfta çamurlu ayak izleri oluşturmuş ve çocuklara bu
çamurların neden oluştuğu, nereden geldiği, kime ait olabileceği ile ilgili bulgular elde
etmelerini istemiştir. Öğretmenin bu isteği problem çözmenin hangi aşmasına yönelik bir
uygulamadır?

A. Tanıma
B. Tanımlama
C. Bilgi toplama
D. Hipotezleri saptama
E. En uygun hipotezi seçme

Cevap : C. Bilgi toplama
10) “Temel düşünce sürecini kullanarak bir sorunu görmek, sorun hakkında gerçekleri
değerlendirmek, gereken bilgiyi toplamak, alternatif çözüm önermek, bu çözüm yollarının
uygunluğunu test etmek ve en uygununu seçmek” şeklindeki matematik süreci
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Akıl yürütme
B. İletişim
C. Bağlantı kurma
D. Problem çözme
E. Temsil

Cevap : D. Problem çözme

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 11

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11
Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 10

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 10

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 10

Sayma Öncesi Erken Matematik Kavramları
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki matematik kavramlarından hangisi diğerlerine göre daha erken
kazanılmaktadır?

A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Geometri
E. Sıralama

Cevap : A. Eşleştirme
2) Aşağıdakilerden hangisi eşleşme çalışması yapacak bir öğretmenin dikkat etmesi
gereken özelliklerden değildir?

A. Nesneler aynı mı farklı mı?
B. Eşleştirilecek nesne çok mu ya da birkaç tane mi?
C. Her grupta aynı sayı var mı?
D. Gruplar “birleşik mi birleşik değil mi”?
E. Her grupta renkli nesne var mı?

Cevap : E. Her grupta renkli nesne var mı?
3) Sıralama becerisi hakkında aşağıda verilen ifdelerden hangisi yanlıştır?

A. Nesnelerin ölçülebilen özelliklerine göre “aynı”, “daha az” ve “daha fazla” olup
olmadığının belirlenmesidir.
B. Karşılaştırma becerisinin bir alt seviyesidir.
C. İkiden fazla nesnenin veya grubun karşılaştırılmasıdır.
D. Örüntü oluşturmadan önce sıralama işlemini anlamak gerekir.
E. 4-5 yaşlarında azdan çoğa sıralama yapılabilir.

Cevap : B. Karşılaştırma becerisinin bir alt seviyesidir.
4) Aşağıdakilerden hangisi sayma öncesi erken matematik kavramlarından değildir?

A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Sıralama

Cevap : C. Örüntü
5) Eşleştirme kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Farklı nesnelerden oluşan iki kümeyi birbiriyle eşlemek daha kolaydır.
B. Çocuğa aynı nesnelerden oluşan iki küme verildiğinde kümeleri birbiriyle eşlemesi
daha kolaydır.
C. Eleman sayısı 5 ve 5’ten az olan kümelerdeki nesnelerin birbirleriyle eşlenmesi
kolaydır.
D. Eleman sayıları aynı olan iki kümenin birbiriyle eşlenmesi kolaydır.
E. Eşleştirme yapılacak kümeler birbirleriyle bir çizgiyle ya da alt alta kareler içinde
yerleştirilerek birleştirilmişse bu kümeleri eşleştirmek daha kolaydır.

Cevap : B. Çocuğa aynı nesnelerden oluşan iki küme verildiğinde kümeleri birbiriyle eşlemesi
daha kolaydır.
6) Çocuklarına eşleştirme ile ilgili çalışma yaprağı hazırlayan bir okul öncesi
öğretmeni eşleştirmede kullanacağı nesneleri kareler içine almıştır. Bu örnekte okul öncesi
öğretmeninin eşleştirme ile ilgili hangi özelliği dikkate aldığı söylenebilir?

A. Nesnelerin benzerliği
B. Nesne sayısı
C. Grup sayısı
D. Grupların birleşikliği
E. Nesnelerin boyutları

Cevap : D. Grupların birleşikliği
7) “Öğretmen ayakkabısını göstererek “Benim ayakkabım ayakkabılığın içinde” der.
“Ayşe senin ayakkabın nerede?” diye sorar. “Benim ayakkabım ayakkabılığın yanında” diye
cevap verir. Ali senin ayakkabın nerede? Benim ayakkabım ayakkabılığın üstünde der.
Öğretmen “Ayakkabılarımız nerede?” diye sorar. Ayşe’nin “Benim ayakkabım ayakkabılığın
yanında, sizinki ayakkabılığın içinde, Ali’ninki ise ayakkabılığın üstünde” diye cevap vermesi
sağlanır.” Öğretmenin örnekte hangi matematik kavramına yönelik etkinlik yapmıştır?

A. Karşılaştırma
B. Örüntü
C. Eşleştirme
D. Sınıflandırma
E. Sıralama

Cevap : A. Karşılaştırma
8) “Nesnelerin ölçülebilen özelliklerine göre “aynı”, “daha az” ve “daha fazla” olup
olmadığının belirlenmesi” olarak tanımlanan matematik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Sıralama

Cevap : E. Sıralama
9) “Eda’nın cevizleri daha çok, Ece’nin cevizleri daha az” şeklindeki cümlede hangi
matematik kavramı söz konusudur?

A. Sıralama
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Eşleştirme

Cevap : B. Karşılaştırma
10) Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin bir özelliğine göre sıralama etkinliklerinden
değildir?

A. Nesneleri pürüzlü olandan pürüzsüz olana doğru sıralama
B. Nesneleri yumuşaktan serte doğru sıralama
C. Renklerin tonunu açıktan koyuya doğru sıralama
D. Nesneleri büyükten küçüğe doğru sıralama
E. Nesneleri birbiriyle ilişkisine göre sıralama

Cevap : E. Nesneleri birbiriyle ilişkisine göre sıralama

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 10

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite –


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 9

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 9

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 9

Erken Çocukluk Döneminde Matematiksel Kavramların Gelişimi
Bölüm Soruları
1) Çocukların matematik öğrenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Çocuklar eğlenerek matematiği daha iyi öğrenirler.
B. Çocuklar oyun ile matematiği daha iyi öğrenirler.
C. Çocuklar sözel anlatım ile matematiği daha iyi öğrenirler.
D. Çocuklar keşif ile matematiği daha iyi öğrenirler.
E. Çocuklar somut nesneler ile matematiği daha iyi öğrenirler.

Cevap : C. Çocuklar sözel anlatım ile matematiği daha iyi öğrenirler.
2) “Çocukların kavram kazanımlarında etkili olan öğrenme deneyimlerinden olan bu
deneyimler günlük etkinlikler ile ilgilidir ve çocuklar tarafından başlatılan etkinliklerdir.
Eylem ve seçeneklerin kontrolü çocuktadır” şeklinde ifade edilen deneyim türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğal Deneyimler
B. İnformal Deneyimler
C. Biçimsel Olmayan Deneyimler
D. Yapılandırılmış Deneyimler
E. Soyut Deneyimler

Cevap : A. Doğal Deneyimler
3) “Bir okul öncesi öğretmeninin çocuklardan, 3 sayı sembolü ile üzerinde üç tane
elma olan resmin eşit sayıda olmasını bilmelerini istemesi” aşağıdaki kavram gelişimi
aşamalarından hangisine vurgu yaptığını gösterir?

A. Tanıma
B. Adlandırma
C. Eşleştirme
D. Gruplama
E. Ayırt Etme

Cevap : C. Eşleştirme
4) Çocukların matematiksel kavram gelişimleri dikkate alındığında 5-6 yaşla iligli
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Önce, sonra, ikinci olarak ve en son gibi kavramlar gelişir.
B. Standart olmayan ölçme birimlerini kullanamazlar.
C. 1-20 arasındaki sayıları anlamlarını bilerek sayarlar.
D. Yarım ve bütünü bilirler.
E. Nesneleri ikişerli üçerli gruplara ayırabilirler.

Cevap : B. Standart olmayan ölçme birimlerini kullanamazlar.
5) Çocukların matematiksel kavram gelişimleri incelendiğinde; önceki dönemlerden
farklı olarak veri toplama, analiz etme ve sunmada grafikler kullanılabildiği yaş dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1-2 yaş
B. 2-3 yaş
C. 3-4 yaş
D. 4-5 yaş
E. 5-6 yaş

Cevap : E. 5-6 yaş
6) Çocukların önceki yıllara göre örüntüde daha fazla öğe kullandığı örüntü türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tekrarlı örüntü
B. Artarak büyüyen örüntü
C. Bağıntı örüntüsü
D. Sabit örüntü
E. İlişkili örüntü

Cevap : A. Tekrarlı örüntü
7) Çocukların yaşlara göre matematiksel kavram gelişimleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A. Kavramların gelişmesi bebeklik döneminde başlar.
B. Dört yaş civarında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirler.
C. Dört yaşın sonuna doğru anlamını bilmeden sayıları kullanmaya başlarlar.
D. Altı yaşlarında temsili düşünme oluşmaya başlar.
E. Üç yaşında veri toplama, analiz etme ve sunmada grafikleri kullanırlar.

Cevap : A. Kavramların gelişmesi bebeklik döneminde başlar.
8) Aşağıdakilerden hangisi matematiksel kavram gelişimi aşamalarından değildir?

A. Sıraya Dizme
B. Ayırt Etme
C. Tanıma
D. Ölçme
E. Gruplama

Cevap : D. Ölçme
9) Çocukların yaşlara göre matematiksel kavram gelişimleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A. Uyku, yemek ve dinlenme saatleri süreklilik gösterdiğinde zaman algısı oluşmaya
başlar.
B. 6 yaşında sayı saydığında en son saydığı sayının kendisinden önceki sayıları
kapsadığını fark edemez.
C. İki yaşın sonuna doğru birebir eşleme yapmaya başlarlar.
D. 2-3 yaşlarında düşüncelerini anlatmak için dil, resim ve nesneleri kullanabileceğini
fark ederler.
E. Üç-dört yaşlarında veri toplama ve düzenleme ile ilgili temel kavramları da
kullanmaya başlarlar.

Cevap : B. 6 yaşında sayı saydığında en son saydığı sayının kendisinden önceki sayıları
kapsadığını fark edemez.
10) Çocukların matematiği nasıl öğrendiklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A. Matematik, karmaşık bilgi yığınıdır.
B. Çocuklar matematiği soyuttan somuta doğru öğrenir.
C. Çocuklar, matematik ve dili çok farklı şekilde öğrenirler.
D. Çocuklar günlük rutinlerinde erken matematik becerilerini kullanmazlar.
E. Çocukların matematik ile ilgili bu deneyimlerini bebeklikten edinirler.

Cevap : E. Çocukların matematik ile ilgili bu deneyimlerini bebeklikten edinirler.

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 9


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 9

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 8

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 8

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 8

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitiminde Temeller, İlke Ve Standartlar
Bölüm Soruları
1 ) Bir okul öncesi öğretmeni çocukları bir problem durumla karşı karşıya bırakmıştır.
Daha sonra çocuklara “Nasıl çözdüğünüzü sınıftakilere anlatın. Problem hakkında farklı
fikirleri olanlar oldu mu? Şeklinde soru sorması öğretmenin hangi matematik standardını ele
aldığına örnektir?

A. Temsil etme
B. Bağlantı
C. Akıl yürütme ve ispat
D. İletişim
E. Problem Çözme

Cevap : D. İletişim
2 ) Aşağıdakilerden hangisi NCTM ve NAEYC’nin “Okul Öncesi Matematik: İyi
Başlangıçları Desteklemek” isimli ortak bildirisinde yer alan ilkelerden değildir?

A. Çocukların matematiğe olan ilgileri desteklenmelidir.
B. Matematik başka etkinlikler ile başka etkinlikler da matematik ile
karıştırılmamalıdır.
C. Müfredatın matematiksel düşüncelerin sıraları ve birbiriyle ilişkileri tutarlı
olmalıdır.
D. Çocuklar matematiksel düşünceler ile ayrıntılı bir etkileşim içinde olmalıdır.
E. Matematik dili, kavram ve yöntemleri tanıtılmalıdır.

Cevap : B. Matematik başka etkinlikler ile başka etkinlikler da matematik ile
karıştırılmamalıdır.
3 ) Aşağıdakilerin hangisi matematiğin süreç standartlarındandır?

A. Sayılar ve işlemler
B. Problem çözme
C. Veri analizi ve olasılık
D. Ölçme
E. Cebir

Cevap : B. Problem çözme
4 ) Matematiksel fikirler arasındaki bağlantıları fark etmeyi ve matematik dışındaki
alanlara matematiği uygulayabilmeyi içeren matematik standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İlişkilendirme

B. Akıl yürütme ve ispat
C. Cebir
D. İletişim
E. Temsil etme

Cevap : alanlara matematiği uygulayabilmeyi içeren matematik standardı aşağıdakilerden hangisidir?
A. İlişkilendirme
5 ) Aşağıdakilerden hangisi erken çocuklukta matematik eğitiminin çocuğa
katkılarından değildir?

A. Problem çözme
B. İlişki kurma
C. Rekabetçi tutum
D. Akıl yürütme
E. Çıkarımlarda bulunma

Cevap : C. Rekabetçi tutum
6 ) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir okul öncesi öğretmeninin matematik eğitimi
sırasında yapmaması gerekenlerden birisidir?

A. Matematik etkinliklerinde farklı problemleri kendisi çözüm bulmalıdır.
B. Matematikle ilgili kavramları doğru kullanmalıdır.
C. Çocuklara oynayarak keşfetme fırsatı vermelidir.
D. Çocuğun gelişim özelliklerini dikkate almalıdır.
E. Zengin uyarıcıların olduğu bi ortam hazırlamalıdır.

Cevap : A. Matematik etkinliklerinde farklı problemleri kendisi çözüm bulmalıdır.
7 ) NCTM’nin 2000 yılında erken çocukluktan başlayarak tüm sınıf düzeyleri için
geçerli olan Okul matematiği ilkelerinden değildir?

A. Eşitlik ilkesi
B. Müfredat ilkesi
C. Öğretme ilkesi
D. Değerlendirme ilkesi
E. Materyal ilkesi

Cevap : E. Materyal ilkesi
8 ) Aşağıdaki içerik standartlarından hangisi matematiğin, şekil, uzay, yön / konum
ve hareket içeren alanlarını kapsamaktadır?

A. Sayı ve işlem
B. Geometri
C. Cebir
D. Ölçme
E. Veri analizi ve olasılık

Cevap : B. Geometri
9 ) Çocuklar matematiksel düşünce sistemini kaç yaşından itibaren geliştirmeye
başlarlar?

A. 2 Yaş
B. 3 Yaş
C. 4 Yaş
D. 5 Yaş
E. 6 Yaş

Cevap : B. 3 Yaş
10 ) Evde ve / veya okulda yapılan mutfak etkinlikleri matematiğin içerik
standartlarından en çok hangisini desteklemeye yöneliktir?

A. Sayı ve işlem
B. Geometri
C. Cebir
D. Ölçme
E. Veri analizi ve olasılık

Cevap :  D. Ölçme

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 8

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 8


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 7

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 7

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 7

Fen Eğitiminde Değerlendirme
Bölüm Soruları
1 ) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem fen eğitiminde kullanılan
değerlendirme yöntemlerinden biri olan rubriklerin özelliklerinden biri değildir?

a ) Çocuğun arkadaşları ile birlikte yapacağı etkinlik ya da ödevlerin
değerlendirilmesini sağlar.
b ) Öğretmenin etkili eğitim sürecini değerlendirebilmesi için önemli bir araçtır.
c ) Bir fen konusu öğrenildikten sonra uygulanır.
d ) Rubrikler belirlenmiş ölçütleri tanımlanmış dereceler kullanılarak değerlendirme
yapılmasını sağlar.
e ) Rubriklerde bir sayı ölçeği kullanılır.

Cevap : a ) Çocuğun arkadaşları ile birlikte yapacağı etkinlik ya da ödevlerin
değerlendirilmesini sağlar.
2 ) Aşağıda verilenlerden hangisi değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?

a ) Bir çocuğun sahip olduğu akademik ve gelişimsel seviyeyi belirlemek
b ) Çocuğun deneyimler sonucu hangi bilgi ve becerileri edindiğini belirlemek,
c ) Eğitsel tecrübelerin etkililiğini belirlemek,
d ) Çocuğun sınıf içerisindeki başarısını diğer çocuklarla kıyaslamak
e ) Çocuklarla ilgili velilere hangi bilgilerin verilmesi gerektiğini belirlemek

Cevap : d ) Çocuğun sınıf içerisindeki başarısını diğer çocuklarla kıyaslamak
3 ) Aşağıdaki değerlendirme yöntemlerinden hangisi okul öncesi dönem fen eğitiminde
kullanılmaz?

a ) Gözlem
b ) Rubrik
c ) Portfolyo
d ) Geleneksel değerlendirme
e ) Anektod

Cevap : d ) Geleneksel değerlendirme
4 ) Aşağıdakilerden hangisi portfolyo değerlendirmenin avantajları arasında yer almaz?

a ) Öğretmenlerin, öğrencilerin karakterlerini, ihtiyaçlarını ve güçlerini görmelerine
izin verir.
b ) Öğretmenlere karşılaştırma yapma olanağı sağlar ve geribildirim sağlar.
c ) Öğretmenlere yeteneklerin ve bilginin değerlendirilmesi konusunda yardımcı olur.
d ) Öğrencilere etkinliklerde daha fazla sorumluluk yükler.
e ) Öğretmenler kendi kriterlerini belirler.

Cevap : e ) Öğretmenler kendi kriterlerini belirler.
5 ) Aşağıda verilen ilkelerden hangisi etkili değerlendirme ilkeleri arasında yer almaz?

a ) Değerlendirme belirli bir amaca yöneliktir.
b ) Değerlendirme sadece çocuğa not vermek için kullanılır.
c ) Değerlendirme özgün olmalıdır
d ) Değerlendirmenin çocuğa bir katkısı olmalıdır.
e ) Değerlendirmenin geçerliliği ve güvenirliği yüksek olmalıdır.

Cevap : b ) Değerlendirme sadece çocuğa not vermek için kullanılır.
6 ) I. Rubrikler
II. Portfolyolar
III. Anekdot
Yukarıda verilen bir çocuğu fen eğitiminde değerlendirmek için kullanılan
değerlendirme yöntemlerini en az etkili yöntemden en etkili yönteme doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?

a ) III-I-II
b ) I-II-III
c ) III-II-I
d ) I-III-II
e ) II-I-III

Cevap : a ) III-I-II
7 ) “…………….., toplamaya, kanıta ve ilgili verilerin analizine dayanan ve bunlar
doğrultusunda karar alma, yorumda bulunma, sonuçları raporlama olarak
tanımlanabilir”.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) Veri
b ) Değerlendirme
c ) Yorum
d ) Gözlem
e ) Ölçme

Cevap : b ) Değerlendirme
8 ) “Portfolyolar içerisine çocukların bütün çalışmaları yerine, programın kazanım ve
göstergeleri doğrultusunda performanslarını en iyi yansıttıkları ürünler, kazanım ve
göstergeler doğrultusundaki gelişim ve ilerlemelerini kanıtlayan belge ve dokümanlar yer
alır.”
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin portfolyoda bulunması
beklenmez?

a ) Öğretmenlerin gözlemleri
b ) Anektodlar
c ) Rubrikler
d ) Çocuğun etkinlik fotoğrafları
e ) Rehber öğretmenin görüşme tutanakları

Cevap : e ) Rehber öğretmenin görüşme tutanakları
9 ) “Bilimsel süreç becerilerinin nasıl puanlanacağını ayrıntılarıyla anlatan araç” olarak
ifade edilen değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Anektod
b ) Rubrik
c ) Kontol listesi
d ) Kavram haritası
e ) Grid

Cevap : b ) Rubrik
10 ) Bir çocuğun fen etkinlikleriyle yönelik davranışlarının performans göstergeleri
“gözlendi”, “gözlenmedi” olarak nitelendirilmiştir.
Çocuğun fen etkinliklerine yönelik davranışlarının belirlenmesinde kullanılan
puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Derecelendirme ölçeği
b ) Rubrikler
c ) Kontrol listesi
d ) İlgi formu
e ) Değerlendirme formu

Cevap : c ) Kontrol listesi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 7

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite –


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.