Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-5

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-5
1- Anayasanın kaçıncı maddesi “Ailenin Korunması” hükmünü getirmiştir?
a) 41. maddesi
b) 64. maddesi
c) 1. maddesi
d) 34.maddesi
e) 45. Maddesi

Cevap: a) 41. maddesi
2- Aile ve toplum refahı ile ilgili çalışma yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Kadın Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
e) Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü

Cevap: d) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
3- Evlilik, soy ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelip, ortak bir evde yaşayan insan grubu” ifadesi aşağıdakilerden hangi kavramı açıklamaktadır?
a) Toplum
b) Aile
c) Gençlik
d) Yaşlılık
e) Çocukluk

Cevap: b) Aile
4- Ailelere yönelik sosyal hizmet uygulayan sosyal hizmet uzmanının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ailelere rehberlik etmek,
b) Danışmanlık vermek,
c) Tedavi sağlamak
d) Rehabilitasyon sağlamak
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
5- Çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gaziler ile aileye yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici hizmetler hangi birim tarafından yürütülmektedir?
a) Toplum merkezleri
b) Aile danışma merkezleri
c) Gençlik merkezleri
d) Rehabilitasyon merkezleri
e) Evlilik öncesi eğitim merkezleri

Cevap: a) Toplum merkezleri
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-5
6- Aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hangi birim tarafından verilmektedir?
a) Toplum merkezleri
b) Aile danışma merkezleri
c) Gençlik merkezleri
d) Rehabilitasyon merkezleri
e) Evlilik öncesi eğitim merkezleri

Cevap: b) Aile danışma merkezleri
7- Sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hâle gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet verilmesi amacıyla aşağıdaki yapılardan hangisi kurulmuştur?
a) Aile sosyal destek programı
b) Eğitim programı
c) Çocuk gelişim programı
d) Evlilik öncesi eğitim programı
e) Sosyal yardım programı

Cevap: a) Aile sosyal destek programı
8- Aile sosyal destek programı kaç yılında başlamıştır?
a) 2011
b) 2012
c) 2015
d) 2013
e) 2002

Cevap: b) 2012
9- Önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aile yaşamı eğitimi (AEP)
b) Evlilik Öncesi Eğitim Programı
c) Aile sosyal destek programı
d) Evlilik öncesi eğitim programı
e) Rehabilitasyon merkezi programı

Cevap: a) Aile yaşamı eğitimi (AEP)
10- Aile Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaşlı Danışma Merkezlerini daha kapsamlı bir çerçevede faaliyet göstermek üzere aynı çatı altında birleştiren merkez aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aile danışma merkezleri
b) Aile Yaşam merkezleri
c) Sosyal Hizmet merkezleri
d) Rehabilitasyon merkezleri
e) Özel Aile Danışma merkezleri

Cevap: c) Sosyal Hizmet merkezleri
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-5

1- Koruyucu Aile Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) 28497 sayılı yönetmelik

2- Aşağıdakilerden hangisi Koruyucu Aile Tiplerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Evlat edindirme Modeli

3- Koruyucu aile olmak isteyen kişi herhangi bir yaşta olsa da çocuğa koruyucu ailelik yapabilir mi?

Correct! Wrong!

Cevap: Hayır

4- Çocuk ile koruyucu aile olacak eşlerden yaşı küçük olan arasındaki yaş farkı kaç yaştan az olamaz?

Correct! Wrong!

Cevap: a) On sekiz

5- 0-12 yaş arasındaki çocukların bakımlarının yapıldığı yatılı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Çocuk yuvası

6- 13-18 yaş arasındaki çocukların bakımlarının yapıldığı yatılı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Yetiştirme yurdu

7- Türkiye’nin bir çok ilinde 114 çocuk evi açan sivil toplum örgütü hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

8- Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğramış çocuklara yönelik bakım ve sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı kuruluş hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) ÇODEM

9- Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10- Bakanlıktan izin alarak açılan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri yüzde kaç kontenjan ayırarak muhtaç ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak bakmak zorundadırlar?

Correct! Wrong!

e) Yüzde 5

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-5
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-5

Facebook
Facebook Sosyal Hizmetler
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-3
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-4
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-5

Online

1- Anayasanın kaçıncı maddesi "Ailenin Korunması" hükmünü getirmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) 41. maddesi

2- Aile ve toplum refahı ile ilgili çalışma yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

3- Evlilik, soy ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelip, ortak bir evde yaşayan insan grubu” ifadesi aşağıdakilerden hangi kavramı açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Aile

4- Ailelere yönelik sosyal hizmet uygulayan sosyal hizmet uzmanının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Hepsi

5- Çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gaziler ile aileye yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici hizmetler hangi birim tarafından yürütülmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Toplum merkezleri

6- Aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hangi birim tarafından verilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Aile danışma merkezleri

7- Sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hâle gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet verilmesi amacıyla aşağıdaki yapılardan hangisi kurulmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile sosyal destek programı

8- Aile sosyal destek programı kaç yılında başlamıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: b) 2012

9- Önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile yaşamı eğitimi (AEP)

10- Aile Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaşlı Danışma Merkezlerini daha kapsamlı bir çerçevede faaliyet göstermek üzere aynı çatı altında birleştiren merkez aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sosyal Hizmet merkezleri

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: