Farkındalık Temelli Stres Yönetimi

Farkındalık Temelli Stres Yönetimi

Auzef Farkındalık Temelli Stres Yönetimi Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8
2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Farkındalık Temelli Stres Yönetimi

Ünite -1

Stresi Tanıma

1. “Vücudun herhangi bir değişiklik talebine spesifik olmayan, zihinsel veya somatik tepkisi” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamak için kullanılmıştır?

A) Depresyon
B) Obsesfif kompulsif bozukluk
C) Stres
D) Davranış bozukluğu
E) Kaygı

Cevap : C) Stres

2. “Daha az yoğun ancak daha uzun süreli” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Akut stres
B) İyi stres
C) Kötü stes
D) Kronik stres
E) Epizodik stres

Cevap : D) Kronik stres

3. Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtilerindendir?

A) Unutkanlık
B) Diş gıcırdatma
C) Korku
D) Kekeleme
E) Aşırı terleme

Cevap : C) Korku

4. Aşağıdakilerden hangisi stresin düşünsel belirtilerinden değildir?

A) Özgüven eksikliği
B) Sürekli hayal kurma
C) Dikkati toparlayamama
D) Karamsarlık
E) Çabuk utanma

Cevap : E) Çabuk utanma

5. Aşağıdakilerden hangisi stresle duygusal başa çıkma yöntemlerinden değildir?

A) Mizah
B) Dua
C) Problem çözme
D) Meditasyon
E) Kabul

Cevap : C) Problem çözme

6. Aşağıdakilerden hangisi Depresyon, Stres ve Kaygı Ölçeği’nin değişkenlerinden değildir?

A) İlgi eksikliği
B) Umutsuzluk
C) Kaygı
D) Sabırsızlık
E) Yaratıcılık

Cevap : E) Yaratıcılık

7. Aşağıdakilerden hangisi Stres Yönetimi Yaşam Modeli’nde yer almamaktadır?

A) Stres kodları
B) Egzersiz
C) Tutum değişikliği
D) İlkyardım seti
E) İş değişikliği

Cevap : E) İş değişikliği

8. Kadınların strese karşı davranış modeli olan “koruma ve dayanışma”nın başlıca dayanağı olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endorfin
B) Kortizol
C) Oksitosin
D) Adrenalin
E) Progesteron

Cevap : C) Oksitosin

9. Aşağıdakilerden hangisi Genel Adaptasyon Sendromu’nun unsurlarından değildir?

A) Direnç evresi
B) Alarm evresi
C) Hastalık
D) Tükenmişlik
E) İnkar evresi

Cevap : E) İnkar evresi

Auzef Rekreasyon Bahar Dönemi Vize Soruları

Farkındalık Temelli Stres Yönetimi

Ünite -2

1. Duyu organları ve kasların istemli hareketleri hangi sinir sisteminin sorumluluğundadır?

A) Otonom
B) Somatik
C) Merkezi
D) Sempatik
E) Parasempatik

Cevap : B) Somatik

2. Merkezi sisteminden gelen dürtülerin tepkiye dönüşmesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Efektör
B) Sinaps
C) Fasya
D) Reseptör
E) Nörotransmiter

Cevap : A) Efektör

3. Beynin öğrenme ve hafıza merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frontal lob
B) Limbik sistem
C) Temporal lob
D) Beyincik
E) Pariental lob

Cevap : B) Limbik sistem

4. Bir yemeği kokladığınızda, aklınıza annenizin yemeklerinin gelmesiyle neşelenmenizi sağlayan beyin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotalamus
B) Serebrum
C) Corpus callosum
D) Hipokampus
E) Amigdala

Cevap : E) Amigdala

5. Tehdit hissettiğimizde kalp ritmimizin artması, solunumun hızlanmasından sorumlu olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sempatik sinir sistemi
B) Merkezi sinir sistemi
C) Ventral vagal kompleks
D) Somatik sinir sistemi
E) Parasempatik sinir sistemi

Cevap : A)

6. İnterosepsiyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İç algı mekanizmasıdır
B) Mide ağrısını beyne iletir.
C) Kas ağrılarına sebep olur.
D) Her zaman farında olmayız
E) Kalp ritmimizi fark etmemizi sağlar

Cevap : C) Kas ağrılarına sebep olur.

7. Havanın soğuk olduğunu hissetmemizi sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nosisepsiyon
B) Parasempatik sinir sistemi
C) Eksterosepsiyon
D) Efektör
E) Propriosepsiyon

Cevap : A) Nosisepsiyon

8. Fasya dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün vücudu kaplamaktadır
B) Vücut sistemleri arasındaki iletişimden sorumludur
C) Vücudun hırdavatçısı denmektedir
D) Esnekliğini asla kaybetmez
E) Jel yapıdadır

Cevap : D) Esnekliğini asla kaybetmez

9. Bedenimizin konumunu algılamamızı sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnterosepsiyon
B) Eksterosepsiyon
C) Propriosepsiyon
D) Nosisepsiyon
E) Vagus siniri

Cevap : C) Propriosepsiyon

10. Aşağıdakilerden hangisi ventral parasempatik sistemin işlevlerindendir?

A) Kalp ritminin artması
B) Kas hareketlerinin durması
C) Tükürük salgılanması
D) Vokal tonlama
E) Sindirimin yavaşlaması

Cevap : D) Vokal tonlama

Rekreasyon Sınav Soruları

Farkındalık Temelli Stres Yönetimi 2023 Final Soruları

1. Bir aksonu çevreleyen eşmerkezli lamine zar yapısının adı?

Cevap : Miyelin

2. Ilık bir yaz akşamında hava aniden serinlediğinde ürpermeye sebep olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

er_page_title - under_page_title -->

Cevap : Nosisepsiyon

3. Aşağıdkilerden hangisi kabul ve kararlılık ilkesinin altı ilkesinden biri değildir?

Cevap : Duygusal ayrışma

4. Hangisi Düşünsel stres belirtisi değildir?

Cevap : Kekeleme

5. Altı temel duygumuzdan biri değildir?

Cevap : Utanç

6. Kontrolcü ebeveyn ego durumu özelliklerindendir?

Cevap : Kararlı

7. Uyku kalitesini artırmak için uykudan hemen önce yapılabilecekler arasındadır?

Cevap : Kitap okumak

8. Bedenin içindeki duyumlara yönelik algı olarak tanımlanan sistem?

Cevap : İnterosepsiyon

9. Hangisi hidroterapinin tanımıdır?

Cevap : Ilık suda egzersiz

10. Bir eylemin mobbing “iş yerinde yıldırma” olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisini taşıması gerekir?

Cevap : Birden fazla eylem bulunmalıdır

11. Performans ve stres ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Optimum antrenman, zaman içinde sürekli iyileştirmelerle sonuçlanmaktadır.

12. Şiddetsiz iletişimin dört bileşeninden biri değildir?

Cevap : Düşünce

13. Doğal iletişim sürecinin üç bileşeninden biridir?

Cevap : Nazik Kalp

14. İşin çoğunun makinalar robotlar algoritmalar tarafından yapışması hangi stres faktörünü ortaya çıkarır?

Cevap : Can sıkınntısı

15. Hangisi DEMANS riskini azalttığı kanıtlanmış yöntemlerden biri değildir?

Cevap : Serbest Dalış

16. Öz şefkat ölçeğinin değişkenlerinden biri değildir?

Cevap : Ayrışma

17. Nefes farkındalığı meditasyonu için hangisi söylenemez?

Cevap : Tepkiselliği artırmaya yardımcı olur

18. Stresle davranışsal başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : Onay arama

19. Kendini gerçekleştiren kehanet söylemi hangi kavram ile ifade edilir?

Cevap : Nöroplastisise

20. Doğal çocuk ego durumunun özelliklerinden değildir?

Cevap : Teşvik edici

Farkındalık Temelli Stres Yönetimi

 

Farkındalık Temelli Stres Yönetimi

Lolonolo Auzef Rekreasyon Lisans Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Farkındalık Temelli Stres Yönetimi

Auzef çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!