İŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar
2-Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler
3-Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri
4-Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma
5-Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
6-Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi
7-Uluslararası Piyasalar ve Finansal Yönetim
8-Uluslararası İşletmecilikte Güncel Tartışmalar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -1
Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen unsurlardan biridir?

a. Üretimde robotlaşmanın artması
b. Ticaret ve yatırım engellerinin azalması
c. Dolar ve Euro’nun en çok kullanılan para birimleri olması
d. İngilizce’nin diğer dillere göre daha fazla yaygınlık kazanması
e. Küresel markaların ortaya çıkması

Cevap : b. Ticaret ve yatırım engellerinin azalması

Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde küreselleşme daha fazla yaşanmıştır?

a. Mobilya
b. Ulaşım
c. Akıllı telefon
d. Temizlik
e. Gıda

Cevap : c. Akıllı telefon

İşletmenin üst düzey yönetim ofislerinin ve üst düzey yönetimi doğrudan destekleyen çalışanların bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ana ülke
b. Ev sahibi ülke
c. Merkez ülke
d. Girişimci ülke
e. Sanayileşmiş ülke

Cevap : a. Ana ülke

Kurulur kurulmaz uluslararası işletmeciliğe başlayan ve hızlı bir şekilde yabancı pazarlara açılan genç, küçük veya orta ölçekli çok uluslu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Uluslararası KOBİ
b. Girişimci genç işletme
c. Küresel doğan işletme
d. Uluslararası genç işletme
e. Yatırımcı küçük işletme

Cevap : c. Küresel doğan işletme

Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletme olma yollarından biri değildir?

a. Tamamen sahip olunan bağlı işletmeye sahip olma
b. Bağlı işletmeye sahip olma
c. Eşit hissedarlığın olduğu işletmeye ortak olma
d. İlişkili işletmeye ortak olma
e. Uzun dönemli anlaşmaya ortak olma

Cevap : e. Uzun dönemli anlaşmaya ortak olma

İşletmenin sermaye, emek, teknoloji, toprak, tesis ve donanım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında fiilen bulunmasına ne ad verilir?

a. İhracat
b. Doğrudan yabancı yatırım
c. İthalat
d. Uluslararası portföy yatırımı
e. Uluslararası ticaret

Cevap : b. Doğrudan yabancı yatırım

Bir işletme sürecinin ya da bütün bir imalat tesisinin yabancı bir ülkeye taşınmasına ne ad verilir?

a. Dış kaynaklardan yararlanma
b. İhracat
c. Yönetim sözleşmesi
d. Offshoring
e. Franchise sözleşmesi

Cevap : d. Offshoring

Aşağıdakilerden hangisi küresel değer zinciriyle ilgili değildir?

a. Offshoring’in doğal sonucudur.
b. Üretimin parçalanmasıyla ilgilidir.
c. Karmaşık iletişim ağlarını kapsar.
d. Yalnızca imalat sektöründe gözlenir.
e. Dünyadaki ekonomik büyüklük artışının yaklaşık yarısını belirlemiştir.

Cevap : d. Yalnızca imalat sektöründe gözlenir.

İnternetteki aracılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Hem alıcılardan hem satıcılardan yüksek oranda komisyon alırlar.
b. Dijital pazarlar aracılığıyla alıcı ve satıcıları bir araya getirirler.
c. Genelde bir satıcı çok sayıda alıcıyla bir araya gelmektedir.
d. Belirsizlikleri azaltmak için satıcıdan ürünü satın alıp alıcıya satarlar.
e. Küçük işletmeler, büyük işletmelere göre dezavantajlı konumdadır.

Cevap : b. Dijital pazarlar aracılığıyla alıcı ve satıcıları bir araya

İhracatçı işletmeler adına uluslararası nakliyeyi düzenleyen; taşıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken belgeler ve ana ve yabancı ülkelerdeki ihracat kuralları ve düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmış bir kolaylaştırıcıya ne ad verilir?

a. Ticaret şirketi
b. Lojistik hizmet sağlayıcısı
c. Yük ileticisi
d. Gümrük komisyoncusu
e. İhracat yönetim şirketi

Cevap : c. Yük ileticisi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -2
Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler

İşletmecilik açısından çevre kavramının kapsamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. İşletmenin dışındaki unsurlar
b. İşletmenin içindeki ve dışındaki unsurlar
c. İşletmenin içindeki unsurları
d. Sektörün içindeki unsurlar
e. Sektörün dışındaki unsurlar

Cevap : b. İşletmenin içindeki ve dışındaki unsurlar

Aşağıdakilerden hangisi bir iç çevre faktörü değildir?

a. Liderlik ve yönetim
b. Örgüt kültürü
c. İnsan kaynakları
d. Örgüt yapısı
e. Tedarikçiler

Cevap : e. Tedarikçiler

Aşağıdakilerden hangisi iç çevre faktörlerinden biridir?

a. Liderlik ve yönetim
b. Ekonomi
c. Politika
d. Müşteriler
e. Tedarikçiler

Cevap : a. Liderlik ve yönetim

Dış çevrenin işletme ve faaliyetlerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Hem dolaylı hem doğrudan
b. Dolaylı
c. Doğrudan
d. Etkisi yoktur.
e. Etkisi son derece sınırlıdır.

Cevap : b. Dolaylı

Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biri değildir?

a. Piyasa faktörleri
b. Ekonomik faktörler
c. Sosyal faktörler
d. Ekolojik faktörler
e. Yasal faktörler

Cevap : a. Piyasa faktörleri

Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biridir?

a. Psikolojik faktörler
b. Etimolojik faktörler
c. Semantik faktörler
d. Lokal faktörler
e. Teknolojik faktörler

Cevap : e. Teknolojik faktörler

Ekoloji kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevre koruma
b. Ekonomik analiz
c. Çevrebilim
d. Sosyal sorumluluk
e. Çevresel analiz

Cevap : c. Çevrebilim

Aşağıdakilerden hangisi gerek genel çevre gerekse iş çevresi analizi için kullanılacak bilgi kaynağı başlıklarından biri değildir?

a. İşletme içi bilgi kaynakları
b. Endüstri ya da sektör bilgi kaynakları
D. Rekabete ilişkin bilgi kaynakları
d. Pedagojik bilgi kaynakları
e. Resmi bilgi kaynakları

Cevap : d. Pedagojik bilgi kaynakları

Aşağıdakilerden hangisi iş çevresini ifade eder?

a. Dış çevre
b. Makro çevre
c. Görev çevresi
d. İç çevre
e. Toplam çevre

Cevap : c. Görev çevresi

Tam zamanlı üretim aşağıdaki iş çevresi faktörlerinden hangisi ile daha fazla ilgilidir?

a. Müşteriler
b. Rakipler
c. İkame ürün üreticileri
d. Tedarikçiler
e. Tamamlayıcı ürün üreticileri

Cevap : d. Tedarikçiler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -3
Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri

Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Uluslarüstü
b. Çokuluslu
c. Uluslararası
d. Yerel
e. Küresel

Cevap : a. Uluslarüstü

Hükumetin yabancı işletmelere ilişkin görüşleri ve yabancı pazar alternatiflerinin analizinde değerlendirme yaptığı analiz ölçütüne ne ad verilir?

a. Sosyo-kültürel etkenler
b. Risk
c. Maliyet
d. Fayda
e. Yasal ve siyasal çevre

Cevap : e. Yasal ve siyasal çevre

Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yürütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geleneksel ihracat
b. Doğrudan ihracat
c. Dolaylı ihracat
d. Aracılı ihracat
e. Kurum içi ihracat

Cevap : b. Doğrudan ihracat

Yap-işlet-devret anlaşmaları aşağıdaki yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisinin özelleşmiş bir türüdür?

a. Anahtar teslim projeler
b. Doğrudan yabancı yatırım
c. Stratejik işbirlikleri
d. Lisans anlaşmaları
e. Yönetim sözleşmeleri

Cevap : a. Anahtar teslim projeler

Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Prim
b. Royalte
c. Bonus
d. Tazminat
e. Kâr payı

Cevap : b. Royalte

Yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisi ara form olarak nitelendirilmektedir?

a. Yönetim sözleşmesi
b. Franchising
c. Stratejik işbirlikleri
d. Ortak girişim
e. Lisans anlaşmaları

Cevap : c. Stratejik işbirlikleri

Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, yabancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Stratejik işbirliği
b. Sıfırdan iş kurma
c. Satın alma
d. Portföy yatırımları
e. Ortak girişim

Cevap : d. Portföy yatırımları

Ortaklardan belli bir kısmının ileriye, diğerlerinin ise geriye doğru dikey bütünleşmeye giderek kurdukları ortak girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. İleri doğru dikey bütünleşmeye dayalı
b. Çok katmanlı
c. Geri satın alma amaçlı
d. Geriye doğru dikey bütünleşmeye dayalı
e. Stratejik amaçlı

Cevap : b. Çok katmanlı

İnternet kullanımı istatistiklerine göre 2000-2015 dönemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

a. Orta doğu
b. Asya
c. Latin Amerika ve Karayipler
d. Avrupa
e. Kuzey Amerika

Cevap : a. Orta doğu

Aşağıdakilerden hangisi BRICS olarak bilinen ülke grubu içinde yer almaz?

a. Brezilya
b. Çin
c. Hindistan
d. Rusya
e. Nijerya

Cevap : e. Nijerya

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Y

önetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -4
Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma

Uluslararası işletmelerin strateji ve örgütsel yapılanmalarının yerel işletmelerden daha karmaşık olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevresel koşulların karmaşıklığı
b. Nitelikli işgücüne erişim sıkıntısı
c. Artan rekabet
d. Ekonomik değişkenler
e. Farklılaşan yasal sistemler

Cevap : a. Çevresel koşulların karmaşıklığı

Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çevresel güçlerle etkileşimli olarak atacağı adımlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Örgütsel yapılanma
b. Taktik
c. Stratejik plan
d. Strateji
e. Politika

Cevap : d. Strateji

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin boyutlarından biri değildir?

a. Zayıf yönler
b. Fırsatlar
c. Güçlü yönler
d. Olasılıklar
e. Tehditler

Cevap : d. Olasılıklar

İşletmenin bilgi ve becerilerini kullanarak örgütsel amaçlarını sürekli olarak optimize etmek suretiyle çevresel belirsizliklerle başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Etkinlik
b. Etkililik
c. Esneklik
d. Öğrenme
e. Rekabet gücü

Cevap : c. Esneklik

Aşağıdakilerden hangisi keşfedici öğrenme modelinin temel kavramlarından biri değildir?

a. Arayış
b. Risk alma
c. Deneysellik
d. Esneklik
e. Üretim

Cevap : e. Üretim

Aşağıdakilerden hangisi ürün-pazar stratejilerinden biri değildir?

a. Pazar geliştirme stratejisi
b. Odaklanma stratejisi
c. Pazara nüfuz etme stratejisi
d. Ürün geliştirme stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : b. Odaklanma stratejisi

Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri hangi yönetim düşünürü tarafından geliştirilmiştir?

a. Michael Porter
b. Frederick W.Taylor
c. Henri Fayol
d. Igor Ansoff
e. Henry Mintzberg

Cevap : a. Michael Porter

Bölgesel ihtiyaçlara en hızlı ve etkili cevap verebilecek örgütlenme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ürün temeline göre bölümlere ayırma
b. Uluslararası bölüm yapısı
c. Matriks yapı
d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma
e. Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma

Cevap : d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma

Aşağıdakilerden hangisi karma örgütlenme modellerinden biridir?

a. Uluslararası bölüm yapısı
b. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma
c. Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma
d. Matriks yapı
e. Ürün temeline göre bölümlere ayırma

Cevap : d. Matriks yapı

Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının en önemli zayıflığı olarak ifade edilebilir?

a. Fonksiyonların tekrar etmesi
b. Koordinasyon sorunları
c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı
d. Yüksek maliyet
e. İkili yetki sistemi

Cevap : c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik-min AÖF İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Kitabı PDF

AÖF İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

 

A.Ü. İşletme Fakültesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!